• .

  • .

  • .

  • .

 

„Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. Odblaskiem przyszłości rzuconym w przeszłość.”

                                                                                                                                                                          Wiktor Hugo

 

50 – lecie szkoły to nie tylko doskonały moment na podsumowanie, to także pretekst do przywołania z pamięci faktów, zdarzeń, chwil i osób związanych z placówką. Obok wydania skromnego zarysu monograficznego, dzieła będącego wspólnym wysiłkiem emerytowanych i obecnych nauczycieli oraz pracowników szkoły, pragniemy zaproponować nowoczesną i niezwykle pojemną formę: e-kronikę. Zapis elektroniczny pozwala w sposób swobodny i nieograniczony gromadzić dokumentację faktograficzną i fotograficzną, wspomnienia i refleksje o szkole. Ponadto bogate zapisy kronikarskie od 1965 do 2002 r., jakimi dysponuje i które zgodził się udostępnić nasz kolega, emerytowany nauczyciel Eugeniusz Więckowski już teraz stają się gwarantem stworzenia niepowtarzalnego dzieła.

Wierzymy, że kronika w wersji elektronicznej ,będąca zapisem minionych lat, a ubarwiona wspomnieniami, opisami i fotografiami, stanie się z czasem e-szkołą, chętnie odwiedzaną przez nas i naszych absolwentów, których do chwili obecnej jest ponad 10.000. Wierzymy, że stanie się specyficznym miejscem spotkań ludzi, których łączą wspólne doświadczenia, pasje i wspólna historia. Jesteśmy przekonani, że Państwa pamięć, osobiste wspomnienia i fotografie zgromadzone w kronikach rodzinnych nadają naszemu dziełu wyjątkowy charakter.

Niech z dat, faktów, zdjęć i wspomnień wyłoni się wielobarwna historia szkoły – „echo przeszłości odbite przez przyszłość, -odblask przyszłości rzucony w przeszłość”.

Szkolnym koordynatorem prac nad e-kroniką jest Maciej Więckowski, a zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa.

casino10top.com
f t g