• .

 • .

 • .

 • .

          Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2002/2003, zatrudnieni zostają nowi nauczyciele:

 • Ostenda Zbigniew - język angielski
 • ks. Szatlewski Paweł - religia
 • ks. Wachowski Jerzy - religia
 • Kołodziej Zenon - elementy prawa

Od dnia 1 września  zastępcą kierownika warsztatów szkolnych zostaje Andrzej Grajoszek.

 

W skład kadry kierowniczej wchodzą:

 

 • Mieczysław Majcher - dyrektor szkoły do dnia 18 listopada 2002 roku
 • Wojtasik Stefania - zastępca dyrektora
 • Borucki Zygmunt - zastępca dyrektora do dnia 19 listopada 2002 roku
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Kaczmarek Jerzy - kierownik warsztatów
 • Kuśmierczyk Halina - kierownik świetlicy

 

Zygmunt Borucki zostaje p.o. dyrektora od dnia 20 listopada 2002 roku do dnia 31 stycznia 2003 roku

 

Zmiany:

 • Dariusz Kowalczyk – dyrektor szkoły od dnia1 lutego 2003 roku
 • Zygmunt Borucki – zastępca dyrektora do dnia 30 czerwca 2003 roku
 • Barbara Raducka – zastępca dyrektora od dnia 1 lipca 2003 roku

 

Rok szkolny 2002/2003 ogłoszony został rokiem Jana Długosza. Zrealizowano cykl audycji o patronie:

 • „Dzieciństwo i lata w Akademii Krakowskiej„
 • „U Zbigniewa Oleśnickiego„
 • „Działalność gospodarcza, dyplomatyczna i polityczna„
 • „Wychowanie synów królewskich„
 • „Dzieła historyczne„         

Scenariusz uroczystości:

 • Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2002/2003
 • Nadanie szkole imienia
 • Ustanowienie sztandaru

Godz. 9.30 – msza święta w kościele p.w. NNMP poświęcenie sztandaru

Godz.11.00 – rozpoczęcie uroczystości / budynek szkolny ul. Traugutta 12 /.

1.Wprowadzenie sztandarów / naszej szkoły /.

2. Hymn państwowy

3. Wystąpienie dyrektora szkoły – powitanie

4. Wystąpienie Starosty Powiatu Wieluńskiego – inauguracja nowego roku szkolnego

5. Historia szkoły

6. Pożegnanie starego sztandaru

7. Wystąpienie Starosty Powiatu Wieluńskiego

 •  akt nadania imienia
 •  akt ustanowienia sztandaru
 •  przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły

8. Gaude Mater – w wykonaniu chóru

9. Ślubowanie

10.Wystąpienie Jana Książka – pracownika Muzeum Ziemi Wieluńskiej „Jan Długosz” – referat

11. Część artystyczna

12. Odsłonięcie tablicy / fronton szkoły /

 •  delegacja na czele z Dyrektorem Szkoły
 •  pozostali Goście / obserwują przekaz obrazu na monitorach /.

13. Wystąpienie Gości

14. Występ chóru

15. Podziękowanie Dyrektora Szkoły

16. Odprowadzenie sztandaru

17. Otwarcie kortu

18. Bankiet

 

   
 Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2002/2003

 

Na odbytej dnia 20 czerwca 2003 roku konferencji Rady Pedagogicznej podsumowano wyniki klasyfikacji za rok szkolny 2002 / 2003 oraz oceniono realizację planów dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych i nadzoru pedagogicznego.

Laureatem konkursu matematycznego, który odbył się dnia 25 marca 2003 roku został uczeń klasy IV TM – R. Łakomiak.

 

 

Dnia 30 kwietnia 2003 roku obchodzono uroczyście „Dzień Europy„. Głównym założeniem tej imprezy było przedwczesne referendum wśród młodzieży uczącej się w tej szkole

 

 

Szkoła przystąpiła do programów ogólnopolskich „Moja szkoła w Unii Europejskiej„ i „Młodzi głosują„.

 

W Powiatowym Konkursie o Unii Europejskiej uczniowie:

 • R. Owczarek
 • P. Sekuła
 • M. Zgoda
 • P. Drzazga
 • K. Buczek - zajęli IV miejsce. Grupę przygotowała Zofia Białas i Barbara Raducka.

 

Do eliminacji wojewódzkich XIV Olimpiady Ochrony Środowiska zakwalifikowali się:

 • T. Szwagrzak
 • M. Czerniak

Opiekun-Renata Marciniak.

 

W konkursie „Poznaj Chorwację„ organizowanym przez Starostę Wieluńskiego i Młodzieżowy Dom Kultury w Wieluniu / kwiecień 2003 / uczeń T. Szwagrzak z kl. III TM dostał się do finału.

 

W ogólnopolskim konkursie „Czysta energia to także moja sprawa„ przeprowadzonym w ramach projektu edukacyjnego „Człowiek – Energia – Środowisko„ uczniowie:

 • M. Forenc
 • D. Chodak
 • M. Kubiaczyk – otrzymali wyróżnienie za przygotowanie pracy na temat „Działania termomodernizacyjne w budynku mieszkalnym i ich efekty„.

Organizatorem konkursu był Ośrodek Edukacji Ekologicznej EKO – OKO w Warszawie. Opiekę nad grupą sprawowała Renata Marciniak.

 

W Wojewódzkim Konkursie „Europa po dzwonku„ uczestniczyli uczniowie: P. Sekuła i M. Zgoda. Zawodnikami opiekowały się Barbara Raducka, Renata Marciniak i Zofia Białas.

 

Dnia 11 czerwca 2003 roku odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego, na którym wytypowano uczniów do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wybrano R. Łakomiaka z klasy IV TS, G. Jasiaka z klasy IV TE oraz M. Stasiak z III LT ug.

 

W minionym roku szkolnym zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych odbywało około 260 uczniów z 8 klas technikalnych i zasadniczych. Kadrę pedagogiczną stanowiło 12 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w tym 10 na pełnym etacie. Rok ten był pierwszym rokiem szkolnym funkcjonującym w nowej rzeczywistości organizacyjno – finansowej. Warsztaty pracowały jako pracownie zajęć praktycznych. Wartość obrotów za rok bilansowy 2002 wynosi 262.500 złotych.

Warsztaty szkolne nie posiadają żadnych zadłużeń.

Posiadają 30.000 złotych na koncie, 8.618 złotych należności oraz zleconej produkcji / głównie z Cementowni Górażdże / na kwotę 61.630 złotych, co w sumie daje kwotę ponad 100.000 złotych netto / ponad 125.000 złotych brutto /.

W grudniu 2002 roku warsztaty szkolne otrzymały przedłużenie atestu na funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów.

 

Księgozbiór biblioteki szkolnej zwiększył się w tym roku o 227 nowych książek wartości 3.797 złotych.

Z księgozbioru wycofano 387 woluminów ze względu na zdeaktualizowaną treść.

Zbiory biblioteczne udostępniono 825 czytelnikom.

Wypożyczono ogółem 3.735 książek.

Najwięcej wypożyczonych książek odnotowano w klasach:

 • V TM     - 359
 • III TM   - 338
 • II LT sc - 282
 • V TE     - 255

Nauczyciele: Joanna Jakubczyk i Zbigniew Ostenda nawiązali współpracę ze szkołą niemiecką.

 

Ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wieluniu uzyskano 5.000 złotych na zagospodarowanie terenu przed szkołą.

 

Szkoła otoczyła, również w tym roku, opieką uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. W pierwszym półroczu przyznano zapomogę w wysokości 300 złotych jednemu uczniowi, a w drugim półroczu dwie zapomogi po 400 złotych. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich przyznano dla 150 uczniów pomoc stypendialną wartości 72.665 złotych. Fundatorem tego stypendium był Zarząd Powiatu.

Również Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa przyznała stypendium 8 uczniom po 1250 złotych semestralnie – razem 10.000 złotych.

Rada Rodziców podjęła decyzję o zwolnieniu z opłat na rzecz Rady:

 • w 100% za cały rok szkolny     - 43 uczniów
 • w 50 % za cały rok szkolny       - 14 uczniów
 • w 100 % za II półrocze             - 26 uczniów
 • w 50 % za II półrocze               - 2 uczniów
 • w 100 % za I półrocze               - 26 uczniów
 • w 50 % za I półrocze                 - 2 uczniów

Świetlica szkolna będzie funkcjonowała jeszcze tylko 1 rok.

Zmniejszono ilość godzin w bibliotece szkolnej.

 

Sportowcy nasi zdobyli:

 • II miejsce w mistrzostwach Powiatu Wieluńskiego w sztafetowych biegach przełajowych szkół ponadgimnazjalnych.
 • II miejsce w rejonie w piłce nożnej
 • III miejsce w rejonie w piłce ręcznej
 • II miejsce w powiecie w piłce siatkowej
 • VII miejsce w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej
 • V miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w rejonie

  

    W innych dyscyplinach młodzież szkoły zdobywała także wyróżnienia:

- W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki

- II miejsce w kat. C na szczeblu regionalnym:

 • M. Bilkowski – kl. V TE
 • J. Dura – kl. V TE
 • A. Michnik – V TE

Promotor: mgr inż. Jacek Spodzieja

 

- II miejsce w kat. P

 • P. Grygielski – kl. III TM dla D
 • Ł. Mikoś – kl. TM dla D       

Promotor: mgr inż. Anna Owczarek

 

Kategorie prac dyplomowych:

E – Badania na rzecz środowiska

P – Pomoc dydaktyczna,

B – pomysł techniczny

C – użyteczna praca dyplomow

 

- W Turnieju Motoryzacyjnym

- III miejsce w eliminacjach okręgowych:

 • D. Chodak – kl. III TM
 • Ł. Łoda – kl. III TM
 • R. Stępnik – kl. III TM

 

 

 

 

Mariola Kospin odbiera nagrodę z rąk Starosty Wieluńskiego, Mieczysława Łuczaka – absolwenta naszej szkoły.

 

 

 

 

 

casino10top.com
f t g