• .

 • .

 • .

 • .

 

          Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2003/2004 odbyło się 28 sierpnia. Dyrektor szkoły Dariusz Kowalczyk powołany na to stanowisko od 1.02.2003 roku powitał gorąco wszystkich zebranych pedagogów przedstawiając nowozatrudnionych.

Od 1 września 2003 roku pracę w szkole podjęli:

 • Fitas Dariusz - wychowanie fizyczne
 • Niepiekło Assia - język angielski
 • Rozmarynowska Anna - przedmioty ekonomiczne
 • Janecka Iwona - wychowanie fizyczne
 • ks. Rasztar Sylwester - religia
 • Rudolf Remigiusz - historia, wos
 • Markiewicz Aleksandra - matematyka, informatyka
 • Kaczmarek Katarzyna - przedmioty informatyczne
 • Belka Joanna - język polski
 • Cieślak Renata - biologia
 • Mamzer-Szymańska Agata - fizyka, matematyka
 • Siódmak Jacek - historia

 

Zapoznano pedagogów z planem dydaktyczno – wychowawczym oraz organizacją roku szkolnego. Przedstawione zostały priorytety takie jak edukacja europejska, drugi etap reformy, rozwój informacji komputerowej.

W warsztatach szkolnych uczyć się będzie 260 uczniów. Nauczanie zawodu obejmować będzie uczniów 5 klas technikalnych i 4 klas szkoły zasadniczej. Poinformowano, że rok ten jest ostatnim rokiem pracy świetlicy szkolnej. Przydzielono dodatkowe czynności nauczycielom.

 

Składka na Radę Rodziców wynosić będzie 15 złotych miesięcznie. Z opłat tych zwolniono w pierwszym semestrze:

 • w 100% - 71 uczniów
 • obniżono do 5 złotych - dla 36 uczniów
 • obniżono do 10 złotych - dla 34 uczniów

Ulgą objętych zostało 141 uczniów.

 

W ramach akcji „Kilogram dobrego serca„ 7 uczniów naszej szkoły otrzymało paczki świąteczne.

 

Nastąpiły również zmiany w kierownictwie szkoły. Funkcję zastępcy dyrektora szkoły obejmuje:

 • Raducka Barbara - zatrudniona formalnie od 1.07.2003 r. / na stanowisku tym zatrudniona będzie do 31.08.2006 r. /.

Funkcję kierownika warsztatów z dniem 1 września 2003 roku obejmie Włodzimierz Kamiński.

 

W skład kolegium kierowniczego szkoły wchodzili:

 • Dariusz Kowalczyk – dyrektor szkoły
 • Barbara Raducka – zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Włodzimierz Kamiński – kierownik warsztatów szkolnych

 

 

 Kierownik warsztatów szkolnych Włodzimierz Kamiński

 

W listopadzie odbyły się eliminacje Olimpiady Technicznej pod kierunkiem Stanisława Kowalskiego. Dwóch uczniów klasy V TMs zakwalifikowało się do eliminacji okręgowych, które odbyły się dnia 16 stycznia 2004 roku w Łodzi. Są to: K. Matuszewski i R. Łakomiak.

W pierwszym semestrze w Powiatowym Turnieju Wiedzy Ekologicznej Szkół Ponadpodstawowych w kwalifikacji drużynowej uczniowie szkoły zajęli III miejsce. Indywidualnie V miejsce zdobył Marek Zgoda z klasy V TE. Do konkursu młodzież przygotowywały: Renata Marciniak i Renata Cieślak.

 

Pozyskano dla szkoły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Starostwa Wieluńskiego kwotę 20.000 złotych.

 

W pierwszym semestrze zarejestrowano w bazie komputerowej 864 czytelników. Obsłużono 358 czytelników, a w wypożyczalni 2616. Z Internetu w tym czasie skorzystało 1247 uczniów i pedagogów. Wypożyczono 2119 woluminów. Najwięcej wypożyczeń odnotowano w klasie V TM – 257 woluminy oraz w klasie IV Lpsc – 196 woluminy. W szkole dla dorosłych najwięcej wypożyczeń odnotowano w klasie III III TW d / e – 100 woluminów. Najmniej wypożyczeń odnotowano w klasie I b mk – 5 woluminów.

 

 

 Ilość wypożyczonych książek 2003/2004
 

 

W pierwszym semestrze zorganizowano „Konkurs Ortograficzny„ oraz konkurs „Biblia i mity„.

 

 

 

 XII dyktando. Dnia 20 października 2003 roku.

 

 

W dniu 5 grudnia odbyła się impreza "Zabawy z Mikołajem". W przygotowanie imprezy wiele pracy włożyła klasa Ib TM (wych. Z. Ostenda). Nad całością czuwała pani Halina Kuśmierczyk. Na "Zabawę z Mikolajem" zaproszono dzieci z sasiedniej szkoły. Kazde dziecko otrzymało "słodkiego mikołaja".

 

Zabawy z Mikołajem

 

 

W dniu 18 grudnia 2003r. odbył się II Powiatowy Turniej Ekologiczny. W konkursie wzięło udział siedem szkół ponadgimnazjalnych. "Długosza" reprezentowali nastepujacy uczniowie:

 

 • Tomasz Szwagrzak ( IV TM )
 • Marek Zgoda ( V TE )
 • Andrzej Cieślak ( I LP zi )
 • Paweł Morka ( I LP zi )
 • Kamil Brożyna ( I LP zi )

Uczniów do konkursu przygotowywały panie: Renata Marciniak i Renata Cieslak

 

 Konkurs Ekologiczny

 

 

W dniu 19 grudnia 2003 roku odbyło się spotkanie opłatkowe. Przy wspólnym stole zasiedli seniorzy i młodzi nauczyciele. Uczniowie klasy II LP s przygotowali jasełka.

 

 Spotkanie opłatkowe

 

 

 

W ramach wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży pochodzących z terenów wiejskich przyznano pomoc stypendialną z Zarządu Powiatu dla 226 uczniów na kwotę 39.189 złotych. Agencja Rolna Skarbu Państwa przyznała dla 10 uczniów także stypendia.

 

 

Studniówka 31.01.2004r.

 

 

W dniu 26.02.2004r. odbyła się I edycja konkursu "Życie, twórczość i działalność Jana Długosza". Organizatorami konkursu byli:

 • Halina Kuśmierczyk
 • Zofia Białas
 • Jacek Siudmak

 

Zaproszonym gosciem był pan Janusz Książek z Muzeum Ziemi Wieluńskiej

 

Konkurs "Jan Długosz"

 

 

 

W dniu 19.03.2004 odbył się "Dzień Wiosny". Jurorzy w składzie: dyr Dariusz Kowalczyk, Anna Tobiś, Halina Kusmierczyk oraz Barbara Kossakowska-Cichy oceeniało następujace konkurencje.

 • strój wiosenny
 • rozpoznawanie głosów ptaków
 • rozpoznawanie przedmiotów niezbednych młodym na wiosnę

Po zmaganiach konkursowych spalona została Marzanna.

 

 

 Święto Wiosny

 

 

19 maja 2004r. do naszej szkoły przyjeżdża grupa młodzieży niemieckiej z Warzy.  W ciągu kilku dni odwiedzili:

 

 • Kalisz
 • Kraków
 • Wieliczkę
 • Zakopane

Miłym akcentem wycieczki był spływ dunajcem.

 

 

 Wycieczka grupy z Warzy

 

 

W dniu 28.05.2004r. w parku miejskim im. "Żwirki i Wigury" odbyła się "Wielka majówka" szkół ponadgimnazjalnych.

 

   
 "Majówka Edukacyjna"

 

 

 

 

 

W celu realizacji tematów, których nie można zrealizować na terenie warsztatów zorganizowano wycieczki szkoleniowe:

 • trzy do Elektrowni Opole
 • do fabryki Opla w Gliwicach
 • do fabryki FIATA w Tychach
 • trzy do Zakładu Energetycznego w Wieluniu.

Odbyła się wycieczka szkoleniowa dla nauczycieli do zakładu produkującego płytki z węglików spiekanych BAILDONIT w Katowicach.

 

Z FOŚ pozyskano 15.000,00 złotych na wymianę okien w budynku warsztatów.

 

Zmniejszono zatrudnienie o jeden etat w księgowości warsztatów. Zainstalowano instalację gazową w samochodzie służbowym Polonez Truck. Na koniec maja przychody wynosiły 62.165 złotych, a rozchody 79.215 złotych. Zakupiono 2 obrabiarki. Wdrożono system informatyczny do obsługi stacji diagnostycznej.

 

Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych młodzież szkoły uzyskała wiele znaczących wyników zdobywając:

 • I miejsce w kategorii chłopców w sztafetowych biegach przełajowych w powiecie.
 • II miejsce w sztafetowych biegach przełajowych 10 x 1200 metrów w rejonie i awans do finałów wojewódzkich.
 • I miejsce w biegach przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców w powiecie.
 • IV miejsce dziewcząt w tenisie stołowym w powiecie.
 • V miejsce chłopców w tenisie stołowym w powiecie.
 • I miejsce w kategorii chłopców w powiecie wieluńskim w piłce siatkowej.
 • V miejsce w piłce siatkowej chłopców w rejonie.
 • IV miejsce w sztafetach pływackich dziewcząt.
 • V miejsce w sztafetach pływackich chłopców.
 • VI miejsce w lidze lekkoatletycznej w mistrzostwach Powiatu Wieluńskiego.
 • II miejsce w mistrzostwach Powiatu Wieluńskiego w piłce ręcznej.
 • II miejsce w memoriale Leszka Śmiechowicza sztafetowe biegi przełajowe szkół ponadgimnazjalnych elit.
 • III miejsce we współzawodnictwie sportowym Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wieluńskiego.

 

Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny 2003 r.      

- II miejsce w eliminacjach okręgowych

 • D. Chodak
 • Ł. Łado
 • R. Stępnik

- IX miejsce w eliminacjach wojewódzkich.

 

Na emeryturę z dniem 1 września 2004 roku odchodzą:

 • Anna Owczarek
 • Andrzej Czajkowski
 • Wanda Kowalska
 • Stanisław Kowalski
 • Zofia Jackowska – Białas
 • Kaczmarek Jerzy

 

casino10top.com
f t g