• .

 • .

 • .

 • .

 

          Punktualnie o godzinie 1000 dnia 31 sierpnia 2005 roku dyrektor szkoły Dariusz Kowalczyk powitał gorąco nauczycieli uczestniczących w posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Przedstawiono plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na nowy rok oraz zapoznano z planem pracy warsztatów szkolnych. Szczególnie gorąco powitano nowozatrudnionych od dnia 1 września 2005 roku nauczycieli:

 • Faiński Przemysław - praktyczna nauka zawodu
 • Pawlak Anna - biblioteka, język polski
 • Nawrocka Katarzyna - język niemiecki
 • Spychała Adam - praktyczna nauka zawodu

Zatrudniono ponadto innych pracowników:

- Edyta Sitek? – nauczyciel języka angielskiego

- Małgorzata Jesionek – nauczyciel fizyki ??

- Małgorzata Szymańska – nauczyciel fizyki ??

 

Dokonano przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli:

 • Tobis Anna – pełnomocnik do spraw podręczników
 • Belka Joanna – prowadzenie kroniki szkoły
 • Więckowski Maciej – redakcja witryny internetowej ZS nr 2, opiekun Sali 47, Radio Szkolne, dbałość o techniczną stronę radiowęzła
 • Błaszczyk Roman – opieka nad Samorządem Szkolnym uczniów, szkoły dla Dorosłych, koordynator prac nad statutem szkoły, opiekun Sali 27
 • Cieślak Beata – przewodnicząca Komisji Przedmiotów Pomocniczych, układanie planu zajęć, opiekun Sali 29, obsługa elektronicznego programu „ Hermes – Matura „, Szkolna Liga Matematyczna
 • Fitas Dariusz – dbałość o sprzęt i urządzenia sportowe, dyżury w pomieszczeniach sportowych, opiekun SKS, opracowanie szkolnego kalendarza imprez sportowych
 • Jaworski Tomasz – Święto Sportu Szkolnego
 • Parnowski Robert – Święto Sportu Szkolnego, opiekun szkolnego koła PTTK, dyżury w pomieszczeniach sportowych
 • Jakubczyk Joanna – opiekun pracowni języka niemieckiego / sala 24 /, wymiana młodzieży
 • Rozmarynowska Anna – obsługa fotograficzna uroczystości szkolnych, opiekun Sali 41
 • Marciniak Renata – dbałość o gablotę propagującą wiedzę ekologiczną, opiekun Sali 32
 • Kossakowska – Cichy Barbara – przewodnicząca Komisji Socjalnej przy Zespole Wychowawczym, opiekun Sali 31, Liga Matematyczna, układanie planu zajęć
 • Kowalska Małgorzata – odpowiedzialna za wdrażanie Szkolnego Planu Profilaktycznego
 • Borucki Zygmunt – prowadzenie Olimpiady Technicznej
 • Markiewicz – Rudolf Aleksandra – konkursy matematyczne, opiekun Sali 46
 • Janecka Iwona – redakcja sportowych Wieści Szkolnych / gablota, gazetka /
 • Kuzyk Agnieszka – redakcja sportowych Wieści Szkolnych / gablotka, gazetka /
 • Cieślak Renata – prowadzenie gabloty informacyjnej szkoły, Konkurs Wiedzy Ekologicznej
 • Lemańska Katarzyna – opieka nad pracownią 45, mierzenie jakości pracy szkoły
 • Piskuła Agata – lider do spraw wprowadzania reformy oświaty, praca w zespole zajmującym się mierzeniem jakości pracy szkoły, przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych, opiekun Sali 26
 • Siódmak Jacek – Olimpiada Historyczna, opiekun Sali 42
 • Różycki Roman – opiekun Sali 42, Konkurs Pożarniczy
 • Spodzieja Jacek – pełnomocnik Rady Pedagogicznej do spraw zatrudnienia absolwentów, przeprowadzenie TMMT / Turniej Młodych Mistrzów Techniki /, opiekun Sali 2 / warsztaty /, opiekun Samorządu Szkolnego, praca w zespole mierzenia jakości pracy szkoły
 • Torchała Ireneusz – przygotowanie i przeprowadzenie Konkursów Wiedzy o Wynalazczości, przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowych, układanie planu zajęć
 • Wieczorek Jerzy – opiekun szkolnego koła PCK, opiekun Sali 44
 • Wardęga Maria – organizacja imprez szkolnych – część artystyczna, opiekun Sali 25
 • Wiącek Henryk – opiekun pracowni samochodowej – warsztaty szkolne, Konkurs Motoryzacyjny
 • Kowalska Małgorzata – pełnomocnik do spraw profilaktyki i resocjalizacji, edukacja zdrowotna młodzieży
 • Kaczmarek Katarzyna – opiekun Sali 43, odpowiedzialna za „Eurodesk„ – obsługa elektronicznego programu „Hermes – Matura„
 • ks. Rasztar S. – opiekun Sali R- 1 / warsztaty szkolne /
 • Choczaj Małgorzata – opiekun Sali 28
 • Raducka Barbara – przewodnicząca Zespołu Wychowawczego
 • Ostenda Zbigniew – wymiana młodzieży, opiekun Sali R – 2
 • Niepieklo Assia– opiekun Sali 30, konkursy językowe
 • Podyma Aleksandra – konkursy językowe, opiekun Sali 40
 • Pawlak Anna. – protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, cykl spotkań: „Prezentujemy swoje pasje„ , Radio Szkolne
 • Nawrocka Katarzyna – protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • Kamiński Włodzimierz – elektroniczny program „Hermes„ / odpowiedzialny za aktualizowanie szkolnej bazy danych uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe /

 


- 1 października 2005 roku odbył się IV szachowy turniej „Pamięci Września„ pod patronatem Starosty Wieluńskiego – Mieczysława Łuczaka i Przewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu – Krzysztofa Owczarka

- Dnia 26 października w ramach upowszechniania kultury muzycznej goszczono  Łódzkie Trio „Złota Trąbka„. Wykonawcami byli: Jerzy Kiełczewski, Maciej Malec i Ireneusz Walczak.

 

 

W listopadzie 2005 roku odbył się I Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych  Powiatu Wieluńskiego o „Złote pióro Starosty Wieluńskiego„.

 

 

 

- Dnia 12 stycznia 2006 roku odbyła się II edycja Konkursu wiedzy o Janie Długoszu.

 

W bazie komputerowej w pierwszym semestrze tego roku szkolnego zarejestrowano 992 czytelników. Ogółem w tym okresie dokonano 1497 wypożyczeń. Najlepszymi czytelnikami byli uczniowie klasy IV atm – 105 książek. Najmniej wypożyczeń odnotowano w klasie III b mk i klasie II c mk – po jednym wypożyczeniu.

W tym okresie biblioteka posiadała 7 tytułów czasopism.

Od września przybyły 34 woluminy, na które złożyły się przede wszystkim dary od wydawnictw oraz książki zakupione przez warsztaty szkolne.

Z opłat na rzecz Rady Rodziców zwolniono:

 • w 100% -  95 uczniów
 • obniżono stawkę do 5 złotych 33 uczniom
 • obniżono stawkę do 10 złotych - 16 uczniom

Z tej formy pomocy skorzystał 144 uczniów.

 

 

W roku 2005 warsztaty szkolne wykonały usługi za kwotę 137.169 złotych, a dla placówek budżetowych / w formie usług nieodpłatnych / - na kwotę 42.633 złote. Na bieżącą działalność warsztatów i modernizację wydano 133.561 złotych.

Od początku września do końca grudnia 2005 roku uczniowie naszej szkoły oddali honorowo 28.060 litra krwi.

 

 

Dnia 1 lutego 2006 roku podczas plenarnej konferencji Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły Dariusz Kowalczyk uhonorował za szczególne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz szkoły „Dyplomami Uznania „następujących nauczycieli:

 • Annę Rozmarynowską
 • Katarzynę Kaczmarek
 • Jana Toporowskiego
 • Dariusza Fitasa
 • Jerzego Wieczorka

 

 

Dnia 3 lutego 2006 roku wykonano szczepienia przeciw gruźlicy. Szczepień dokonał Wojewódzki Zespolony Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Dnia 23 lutego 2006 roku przeprowadzono wybory na przewodniczącego oraz zarządu Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym został B. Zygmunt, a zastępcą T. Leszczyński.

 

Rada Pedagogiczna na odbytym dnia 26 kwietnia posiedzeniu klasyfikacyjnym klas maturalnych wyróżniła za uzyskane dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, frekwencję oraz wzorowe zachowanie następujących uczniów:

 • Dubowski Robert – klasa IV a TM – średnia 3,94
 • Adamczyk Marek – klasa IV a TM – średnia 3,65
 • Czuba Jacek – klasa IV a TM – średnia 3,65
 • Bajorek Sławomir – klasa IV a TM – średnia 3,53
 • Halusiak Paweł – klasa IV a TM – średnia 3,53
 • Karbowski Tomasz – klasa IV a TM –średnia 3,53
 • Szymański Konrad – klasa IV a TM – średnia 3,53
 • Zakreta Bartłomiej – klasa IV a TM – średnia 3,53
 • Leszczyk Krzysztof – klasa IV A Tm – średnia 4,17
 • Kowal Piotr – klasa IV b TM – średnia 3,94
 • Kinas Mariusz – klasa IV b TM – średnia 3,94
 • Urbaniak Wojciech – klasa IV b TM – średnia 3,59
 • Drzazga Grzegorz – klasa IV b TM – średnia 3,59
 • Stolarczyk Longin – klasa IV TE – średnia 4,21
 • Bil Andrzej – klasa IV TE – średnia 4,07
 • Merta Marcin –m klasa IV TE – średnia 3,92
 • Pagacz Krzysztof – klasa IV TE – średnia 3,64
 • Kamińska Monika – klasa III lp s – średnia 4,31
 • Sola Piotr – klasa III lp s – średnia 3,54
 • Szadkowska Justyna – klasa III lp s – średnia 3,85
 • Urbaniak Malwina – klasa III lp s – średnia 3,77
 • Janicka Malwina – klasa III lp ug – średnia 4,23
 • Gwizdała Ewa – klasa III lp ug – średnia 4,15
 • Matera Agnieszka – klasa III lp ug – średnia 4,15
 • Kucharek Urszula – klasa III lp ug – średnia 4,00
 • Pietras Tomasz – klasa III lp ug – średnia 4,07
 • Ernt Agata – klasa III lp ug – średnia 3,80
 • Kosmenda Marika – klasa III lp ug – średnia 3,70
 • Makówka Małgorzata – klasa III lp ug – średnia 3,70
 • Wójcik Izabela – klasa III lp ug – średnia 3,77
 • Owczarek Damian – klasa III lp zi – średnia 4,14
 • Kurczyk Marzena – klasa III lp zi – średnia 4,07
 • Tułaza Anna – klasa III lp zi – średnia 4,00
 • Kaczmarek Marcelina – klasa III lp zi – średnia 3,85
 • Kiełbasa Katarzyna – klasa III lp zi – średnia 3,85
 • Hałubiec Piotr – klasa III lp zi – średnia 3,78
 • Chałupka Dawid – klasa III lp zi – średnia 3,64
 • Wróbel Marcin – klasa III lp zi – średnia 3,50
 • Łabędź Paweł – klasa III TM dla Dorosłych – średnia 4,00
 • Klimaszewski Marcin – klasa III TM dla Dorosłych – średnia 3,46

Na posiedzeniu klasyfikacyjnym trzecich klas zasadniczych  dnia 13 czerwca Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, frekwencję oraz aktywność i zachowanie następujących uczniów:

 • Osuch Marcin – klasa III a ms – średnia 4,50
 • Parzyjagła Marcin – klasa III a ms – średnia 4,50
 • Kukuła Dominik – klasa III a ms – średnia 4,10
 • Kukuł Arkadiusz – klasa III a ms – średnia 3,70
 • Pędziwiatr Dawid – klasa III a ms – średnia 3,60
 • Gaj Kamil – klasa III a ms – średnia 3,60
 • Koch Łukasz – klasa III a ms – średnia 3,50
 • Wesołowski Michał – klasa III b ms – średnia  4,30
 • Wolniak Krzysztof – klasa III b ms – średnia 3,70

Dnia 21 czerwca 2006 roku omówiono wyniki klasyfikacji za mijający rok szkolny. Za uzyskane wyniki  w nauce, wzorowe zachowanie, frekwencję i aktywność nagrodzono następujących uczniów szkoły :

 • Hopa Arkadiusz – klasa I a TM- średnia 4,76
 • Kurpet Rajmund – klasa I b TM – średnia 3,76
 • Cichoń Rafał – klasa II TM – średnia 4,35
 • Dwornicki Łukasz – klasa II TM – średnia 4,06
 • Caban Krystian – klasa IITM – średnia 3,88
 • Chrzan Grzegorz – klasa II TM – średnia 3,65
 • Strzelczyk Tomasz – klasa II TM – średnia 3,65
 • Groszek Arkadiusz – klasa II TM – średnia 3,76
 • Wróbel Daniel -  klasa III TM – średnia 4,06
 • Stasiak Michał – klasa III TM – średnia 3,94
 • Rybczyński Michał – klasa III TM – średnia 3,63
 • Mikołajczyk Michał – klasa III TM – średnia 3,50
 • Gibek Tomasz – klasa I TE – średnia 3,75
 • Kasowski Robert – klasa I TE – średnia 3,56
 • Kamas Dariusz – klasa I TE – średnia 3,50
 • Pacyna Piotr – klasa I TE – średnia 3,81
 • Koźlak Maciej – klasa II TE – średnia 3,70
 • Matuszewski Dariusz – klasa II TE – średnia 3,50
 • Wróbel Robert – klasa III TE – średnia 4,40
 • Leszczyński Tomasz – klasa III TE – średnia 4,20
 • Janik Krzysztof – klasa III TE – średnia 3,80
 • Szewczyk Damian – klasa III TE – średnia 3,80
 • Mrugała Mateusz – klasa III TE – średnia 3,60
 • Czarnuch Rafał – klasa III TE – średnia 3,74
 • Podyma Marta – klasa I lp ug – średnia 3,75
 • Chałupka Anna – klasa I lp ug – średnia 3,68
 • Borgul Milena – klasa I lp ug – średnia 3,62
 • Szolc Paulina – klasa I lp ug – średnia 3,55
 • Rzęckowska Monika – klasa II lp ug – średnia 4,00
 • Borek Justyna – klasa II lp ug – średnia 3,63
 • Nonckiewicz Iwona – klasa II lp ug – średnia 3,63
 • Bąk Paulina – klasa II lp ug – średnia 3,56
 • Wiśniewski Damian – klasa II lp ug – średnia 3,50
 • Leszczyńska Joanna – klasa I lp sc – średnia 3,70
 • Morka Justyna – klasa I lp sc – średnia 4,10
 • Nowaczyk Anita – klasa I lp sc – średnia 4,00
 • Szczepanik Anita – klasa I lp sc – średnia 3,80
 • Wróbel Katarzyna – klasa I lp sc – średnia 3,70
 • Wróbel Magdalena – klasa I lp sc – średnia 3,70
 • Zadworna Agnieszka – klasa II lp sc – średnia 4,60
 • Stysiak Ewa – klasa II lp sc – średnia 4,40
 • Sobera Anna – klasa II lp sc – średnia 4,00
 • Zarębska Milena – klasa II lp sc – średnia 4,07
 • Dudaczyk Ewelina – klasa II lp sc – średnia 3,93
 • Mikołajczyk Joanna – klasa II lp sc – średnia 3,80
 • Błach Dominika – klasa II lp sc – średnia 3,67
 • Żuberek Karolina – klasa II lp sc – średnia 3,60
 • Osuch Katarzyna – klasa I lp zi – średnia 3,86
 • Urbaniak Izabela – klasa I lp zi – średnia 3,78
 • Bednarek Marcin – klasa I lp zi – średnia 3,50
 • Makówka Paweł – klasa II lp zi – średnia 4,06
 • Owczarek Grzegorz – klasa II lp zi – średnia 3,80
 • Bielski Rafał – klasa II lp zi –średnia 3,73
 • Skupiński Dariusz – klasa II lp zi – średnia 3,73
 • Nowak Karol – klasa II lp zi – średnia 3,67
 • Swędrak Agnieszka – klasa II lp zi – średnia 3,53
 • Słoma Aleksander – klasa I a ms – średnia 3,81
 • Gajewski Łukasz – klasa I a ms – średnia 3,81
 • Bartoszek Łukasz – klasa I a ms – średnia 3,63
 • Misiak Rafał – klasa II a ms – średnia 4,20
 • Nikodem Krzysztof – klasa II a ms – średnia 3,71
 • Szewczyk Paweł – klasa II a ms – średnia 3,62
 • Grzybowski Dariusz – klasa II b ms – średnia 4,13
 • Strąk Rafał – klasa II b ms – średnia 3,50

Rada Pedagogiczna podjęła jednogłośnie uchwałę / dnia 26 czerwca 2006 roku / o przedstawieniu kandydatury Arkadiusza Hopy, ucznia klasy I a TM, który uzyskał w roku szkolnym 2005 / 2006 średnią ocen 4,76 do stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2006 / 2007.

Planuje się likwidację 650 szkół w województwie łódzkim za względu na niż demograficzny.

 

 

2005 III miejsce w zawodach powiatowych w piłce koszykowej.

III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych chłopców Memoriał Leszka Śmiechowicza.

I miejsce w powiatowych sztafetowych biegach przełajowych – Licealiada.

 

 

 

casino10top.com
f t g