• .

 • .

 • .

 • .

 

          31 sierpnia 2006 roku punktualnie o godzinie 900 dyrektor szkoły Dariusz Kowalczyk powitał gorąco członków Rady Pedagogicznej . Przestawiono między innymi plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły oraz plan pracy warsztatów szkolnych. Rada Pedagogiczna szczególnie gorąco powitała Agatę Piskułę obejmującą z dniem 1 września 2006 roku funkcję wicedyrektora szkoły.

 

 

 

 Wicedyrektor Agata Piskuła

 

 

 

Dyrektor szkoły przedstawił nowozatrudnienych z dniem 1 września nauczycieli:

 • Czarny Tomasz - język angielski
 • Kik Karolina - historia
 • ks. Parkitny Janusz - religia
 • Matla Monika - język niemiecki

Dokonano także przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli:

 • Anna Tobiś - pełnomocnik do spraw podręczników
 • Joanna Belka - prowadzenie kroniki szkoły
 • Maciej Więckowski – redakcja witryny internetowej ZS nr 2, opiekun sali 47, dbałość o techniczną sprawność radiowęzła, Radio Szkolne
 • Roman Błaszczyk – opieka nad Samorządem Szkolnym uczniów Szkoły dla Dorosłych, koordynator prac nad statutem szkoły, opiekun sali 27, teatr szkolny
 • Beata Cieślak – przewodnicząca Komisji Przedmiotów Pomocniczych, układanie planu zajęć, opiekun sali 29, obsługa elektronicznego programu Hermes – Matura, Szkolna Liga Matematyczna, koordynator w obszarze analizy wyników matur
 • Aleksandra Markiewicz – Rudolf – koordynator w obszarze analizy matur, konkursy matematyczne
 • Dariusz Fitas – dbałość o sprzęt i urządzenia sportowe, dyżury w pomieszczeniach sportowych, opiekun SKS, opracowanie szkolnego kalendarza imprez szkolnych
 • Tomasz Jaworski – Święto Sportu Szkolnego
 • Robert Parnowski – Święto Sportu Szkolnego, opiekun szkolnego PTTK, dyżury w pomieszczeniach sportowych
 • Joanna Jakubczyk – opiekun pracowni języka niemieckiego / sala 24 /, wymiana młodzieży
 • Anna Rozmarynowska – obsługa fotograficzna uroczystości szkolnych, opiekun Sali 41, koordynator do spraw doskonalenia nauczycieli, teatr szkolny
 • Renata Marciniak – dbałość o gablotę propagującą wiedzę ekologiczną, opiekun Sali 32
 • Barbara Kossakowska – Cichy – przewodnicząca Komisji Socjalnej przy Zespole Wychowawczym, opiekun Sali 36, Liga Matematyczna, układanie planu zajęć
 • Zygmunt Borucki – prowadzenie Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Agnieszka Kuzyk   – redakcja sportowych Wieści Szkolnych / gablota, gazetki /
 • Iwona Janecka – redakcja sportowych Wieści Szkolnych / gablota, gazetki /, opiekun szkolnego koła PTTK
 • Renata Cieślak – prowadzenie gabloty informacyjnej szkoły, promowanie Wiedzy Ekologicznej?
 • Katarzyna Lemańska – opieka nad pracownią 45, mierzenie jakości pracy szkoły
 • Agata Piskuła – mierzenie jakości pracy szkoły, opiekun sali 26, przewodnicząca Zespołu Wychowawczego
 • Jacek Siódmak – opiekun sali 42
 • Roman Różycki – Konkurs Pożarniczy, opiekun sali 42
 • Jacek Spodzieja – pełnomocnik Rady Pedagogicznej do spraw absolwentów, przeprowadzenie Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, opieka nad salą nr 2 / warsztaty szkolne / , opiekun Samorządu Szkolnego, mierzenie jakości pracy szkoły
 • Ireneusz Torchała – przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu Wiedzy o Wynalazczości, przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowych, układanie planu zajęć, obsługa elektronicznego programu Hermes w technikum, analiza wyników egzaminów zawodowych do podnoszenia jakości kształcenia w technikum
 • Jerzy Wieczorek – opiekun szkolnego koła PCK
 • Maria Wardęga – przedstawiciel Rady Pedagogicznej do Kolegium Kierowniczego, przewodniczaca Komisji Przedmiotów Humanistycznych, organizacja imprez szkolnych / części artystyczne /, opiekun sali 25, teatr szkolny
 • Henryk Wiącek – opiekun pracowni samochodowej / warsztaty szkolne /
 • Adam Spychała – Konkurs Motoryzacyjny
 • Katarzyna Kaczmarek – odpowiedzialna za program "Eurodesk", obsluga elektronicznego programu Hermes – Matura, opiekunka sali 46
 • ks. Sylwester Rasztar – opiekun Sali R – 1 / warsztaty szkolne /
 • Małgorzata Choczaj-Sitek – opiekun Sali 28
 • Małgorzata Kowalska – odpowiedzialna za wdrażanie Szkolnego Programu Profilaktycznego, pełnomocnik do spraw profilaktyki i resocjalizacji, edukacja zdrowotna młodzieży
 • Zbigniew Ostenda – wymiana młodzieży, opieka nad salą R – 2 / warsztaty szkolne /
 • Assia Niepieklo – opiekun sali 30, konkursy językowe
 • Aleksandra Podyma - konkursy językowe, opiekun sali 40
 • Anna Pawlak – protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, cykl spotkań „Prezentujemy swoje pasje„, Radio Szkolne, teatr szkolny
 • Katarzyna Nawrocka – protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • Karolina Kik – protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, teatr szkolny, Olimpiada Historyczna
 • Monika Matla – protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, teatr szkolny
 • Remigiusz Rudolf – Olimpiada Historyczna
 • Andrzej Grajoszek – przewodniczący Komisji Praktycznej Nauki Zawodu, obsługa elektronicznego programu Hermes dla ZSZ, analiza wyników egzaminów zawodowych do podnoszenia jakości kształcenia w ZSZ, koordynator w obszarze wykorzystania wyników egzaminu zawodowego w ZSZ
 • Włodzimierz Kamiński – koordynator odpowiedzialny za tworzenie systemowych rozwiązań w obszarze wykorzystania wyników egzaminu maturalnego i zawodowego do tworzenia szkolnego systemu podnoszenia jakości kształcenia.

 

Dzień Edukacji Narodowej - 13.10.2006r.

   
 Dzień Edukacji Narodowej

 

Zielony Certyfikat II stopnia. Jeden z wsadzonych dębów otrzymał imię patrona naszej szkoły. Odbyło się to w uroczystej i podniosłej atmosferze.

 

 Listopad 2006 rok. Dąb Jan Długosz

 

20 grudnia 2006 roku Rada Pedagogiczna dokonała oceny wyników nauczania, frekwencji i zachowania uczniów klas maturalnych. Za szczególne osiągnięcia postanowiono wyróżnić następujących uczniów:

 • Wróbel Robert – klasa IV TE – średnia 3,92
 • Leszczyński Tomasz – klasa IV TE – średnia 3,54
 • Stasiak Michał – klasa IV TM – średnia 4,12
 • Wróbel Dawid – klasa IV TM – średnia 3,53
 • Rzęchowska Monika – klasa III ug – średnia 4,00
 • Nonckiewicz Iwona – klasa III ug – średnia 3,67
 • Bąk Paulina – klasa III ug – średnia 3,50
 • Zadworna Agnieszka – klasa III sc – średnia 4,33
 • Stysiak Ewa – klasa III sc – średnia 3,83
 • Zarębska Milena – klasa III sc – średnia 3,83
 • Mikołajczyk Joanna – klasa III sc – średnia 3,50
 • Makówka / spr. Nazwisko / Paweł – klasa IV zl / sprawdzić nazwę klasy / - średnia 3,77
 • Nowak Karol – klasa IV     średnia 3,77      
 • Owczarek Grzegorz – klasa IV     średnia 3,54
 • Swędrak Agnieszka – klasa IV   średnia 3,62
 • Skupiński           klasa IV     średnia 3,50

 

W dniu klasyfikacji za pierwszy semestr liczba uczniów w szkole wynosiła 834. Do egzaminu klasyfikacyjnego wyznaczono

w tym czasie 13 uczniów.

 

W pierwszym semestrze tego roku szkolnego w bazie komputerowej biblioteki zarejestrowano 984 czytelników. Ogółem

wypożyczono 1103 woluminów. Najwięcej wypożyczeń odnotowano w klasach:

 • III TM - 151
 • II LP ug - 125
 • IV TM - 111
 • III ug - 99

Żadnych wypożyczeń nie odnotowano w klasach: II b mk, II a mk, III c mk i II tu.

 

Od września 2006 roku przybyło 60 woluminów na ogólną wartość 532,45 zł. Złożyły się na to dary od uczniów i nauczycieli

naszej szkoły. Wartość księgozbioru na koniec roku 2006 wynosiła 41.329,64 zł. Obecnie biblioteka posiada 7 tytułów

czasopism. Na stanie biblioteki pojawił się nowy sprzęt nagłaśniający oraz projektor i laptop / do wypożyczenia przez nauczycieli /.

 

 

 Liczba wypożyczonych książek

 

 

W dniach 23 – 24 stycznia odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Nowe władze stanowili:

 • Przewodniczący - Łukasz Pjanka         sprawdzić pisownię ?
 • Zastępca przewodniczącego - Grażyna Panek
 • Sekretarz - Paulina Sykuła
 • Koordynator do spraw kultury - Katarzyna Czyż
 • Koordynator do spraw informacji - Katarzyna Świat
 • Rzecznik praw ucznia - Aldona Balon

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej była Anna Rozmarynowska, a Rzecznikiem Praw Ucznia Zbigniew Ostenda.

 

W ramach rozwijania zainteresowań młodzież uczestniczyła w wielu konkursach i przedsięwzięciach:

- Dnia 15 lutego 2007 roku gościliśmy zespół „Duet„ na klarnet i cztery saksofony

 

-2 marca 2007 roku odbyło się uroczyste otwarcie klasy komputerowej, mieszczacej się w budynku warsztatów szkolnych.

 

   
 Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej

 

- 21 marca odbył się międzynarodowy konkurs matematyczny „KANGUR„

 

- 21 marca 2007 odbył się konkurs wiedzy o Europie "Europa - moja Ojczyzna"

Europa - moja Ojczyzna

 

 

 

- w marcu odbył się Szkolny Konkurs Fizyczny będący eliminacją do międzynarodowego konkursu fizycznego

- dnia 13 kwietnia 2007 roku przeprowadzony został dla klas pierwszych i drugich Szkolny Konkurs Matematyczny

- uczestnictwo w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym

 

- 28 marca 2007 roku rozstrzygnięto II Powiatowy Turniej Wiedzy i Przedsiębiorczości pn. „Polak potrafi”. Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu przy współpracy Wydawnictwa Nowa Era. W eliminacjach startowało 20 uczniów z ZS nr 1, 2, 3 oraz 1 LO w Wieluniu. Zwycięzcami okazały się uczennice z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu:

 • 1 miejsce - Joanna Urbaniak
 • 2 miejsce - Ewa Browarna
 • 3 miejsce - Magdalena Pychyńska

Nagrody i podziękowania za wkład organizacyjny i udział w Turnieju wręczył starosta wieluński – Andrzej Stępień.

 II Powiatowy Turniej z Przedsiębiorczości

 

 

23.04.2007 - Święto ziemi

 Święto ziemi

 

 

Dnia 24 kwietnia 2007 zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 

Matura 2007

 

Dnia 12 czerwca 2007 roku Rada Pedagogiczna podczas posiedzenia klasyfikacyjnego postanowiła wyróżnić za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, frekwencję i zachowanie oraz aktywność następujących uczniów klas III :

 • Browarny Adam – klasa III Z A /?/ - średnia 3,54
 • Kucharski Łukasz – klasa III     średnia 3,77
 • Misiak Rafał – klasa III     - średnia 4,22
 • Nikodem Krzysztof – klasa III     - średnia 3,52
 • Szewczyk Paweł – klasa III   - średnia 3,50
 • Grzybowski Dariusz – klasa III b ms – średnia 3,86
 • Michnik Grzegorz – klasa III b ms – średnia 4,00
 • Gładysz Łukasz – klasa III c ms      

 

Na posiedzeniu klasyfikacyjnym w dniu 19 czerwca Rada Pedagogiczna za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, frekwencję oraz zachowanie postanowiła nagrodzić następujących uczniów:

 • Bugara Dawid – klasa I a TI – średnia 3,80
 • SK…/// Tomasz – klasa I a TI – średnia 3,56
 • Pędziwiatr Tomasz – klasa I a TI – średnia 3,56
 • Cieślak Łukasz – klasa I b TI – średnia 4,56
 • Dubas Łukasz – klasa I b TI – średnia 4,06
 • Janik Paweł – klasa I b TI – średnia 4,44
 • Kolanek Konrad – klasa I b TI – średnia 4,00
 • Sandak Damian – klasa I b TI – średnia 4,19
 • Górny Mateusz – klasa I TM – średnia 4,18
 • Kaźmierczak Mateusz – klasa I TM – średnia 4,12
 • Grzybowski Mateusz – klasa I TM – średnia 3,59
 • Kubisiak Piotr – klasa I TM – średnia 3,53
 • Hopa Arkadiusz – klasa II a TM – średnia 4,20
 • Cichoń Rafał – klasa III TM – średnia 4,31
 • Dwornicki Łukasz – klasa III TM – średnia 4,06
 • Caban Krystian – klasa III TM – średnia 3,81
 • Groszek Arkadiusz – klasa III TM – średnia 4,00
 • Jura ?? Krzysztof – klasa III TM – średnia 3,63
 • Strzelczyk Tomasz – klasa III TM – średnia 3,63
 • Błaszczak Mariusz – klasa IIITM – średnia 3,50
 • Sobczak Milena – klasa I lp s – średnia 3,62
 • Leszczyńska Joanna – klasa II lp s – średnia 3,80
 • Morka Justyna – klasa II lp s – średnia 3,73
 • Nowaczyk Anita – klasa II lp s – średnia 4,00
 • Szczepanik Anita – klasa II lp s – średnia 3,60
 • Wróbel Katarzyna – klasa II lp s – średnia 3,86
 • Wróbel Magdalena – klasa II lp s – średnia 3,73
 • Mora Krzysztof – klasa I lp ug – średnia 3,50
 • Borgul Milena – klasa II lp ug – średnia 3,93
 • Chałupka Angelika – klasa II lp ug – średnia 3,81
 • Chałupka Anna – klasa II lp ug – średnia 4,00
 • Podyma Marta – klasa II lp ug – średnia 3,56
 • Szolc Paulina – klasa II lp ug – średnia 3,81
 • Bednarek Marcin – klasa II lp zi – średnia 3,87
 • Osuch Katarzyna – klasa II lp zi – średnia 3,73
 • Urbaniak Izabela – klasa II lp zi – średnia 3,60
 • Bęben Łukasz – klasa II TE – średnia 4,12
 • Pacyna Piotr – klasa II TE – średnia 4,12
 • Mirowski Damian – klasa II TE – średnia 3,75
 • Przebierała Adrian – klasa II TE – średnia 3,68
 • Panek Daniel – klasa IITE – średnia 3,62
 • Kozłowski Łukasz – klasa II TE – średnia 3,62
 • Kasowski Robert – klasa II TE – średnia 3,62
 • Cieśla Marcin – klasa II TE – średnia 3,50
 • Bednarz Krystian – klasa III TE – średnia 3,60
 • Koźlak Maciej – klasa IIITE – średnia 3,60
 • Matuszewski Dariusz – klasa III TE – średnia 3,80
 • Żurek Maciej – klasa I a mm – średnia 4,00
 • Bugała Grzegorz – klasa I b mm – średnia 4,09
 • Jagielski Bartosz – klasa I b mm – średnia 3,63
 • Grajewski Łukasz – klasa II a ms – średnia 4,21
 • Słoma Aleksander – klasa II a ms – średnia 3,85
 • Bartoszek Łukasz – klasa II a ms – średnia 3,71
 • Grajoszek Mateusz – klasa II b ms – średnia 3,50

                                                                    

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 czerwca 2007 roku dyrektor Dariusz Kowalczyk serdecznie pożegnał odchodzących na emeryturę:

 • Halinę Kuśmierczyk
 • Bożeną Wójciak
 • Zdzisława Durę
 • Józefa Maryniaka
 • Jerzego Wieczorka

 

Odchodzącym serdecznie podziękował i życzył wszystkiego najlepszego zachęcając do częstych kontaktów ze szkołą.

 

 

W bazie komputerowej na koniec roku zarejestrowano 948 czytelników. Wypożyczono 2198 woluminów. Najwięcej wypożyczeń odnotowano w klasach:

 • II LPs    - 244
 • IV TM   - 187
 • III TM   - 182
 • III LPs   - 168
 • II b TM - 128

 

 

 Liczba wypożyczonych książek

Na zakończenie roku szkolnego do szkoły uczęszczało 852 uczniów. Stan na rozpoczęcie roku szkolnego wynosił 882 uczniów. Uczniów promowanych było 742, zaś nie promowanych było 64 uczniów.

 

Dokonano zmian zapisów w Statucie Szkoły dotyczących obowiązków ucznia, nagród i kar. Zmiany te zostały jednogłośnie

zatwierdzone i wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej.

Doskonałymi wynikami sportowcy szkoły zakończyli rok szkolny uzyskując:

 • II miejsce w zawodach powiatowych w sztafecie w pływaniu kat. chłopców.
 • III miejsce w zawodach powiatowych dziewcząt w sztafecie pływackiej.
 • I miejsce Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego piłka nożna chłopców w ramach Licealiady
 • III miejsce - Licealiada chłopców w tenisie stołowym Powiatu Wieluńskiego.
 • II miejsce we współzawodnictwie sportowym chłopców w kategorii Licealiada      2006/2007.
 • III miejsce - Licealiada chłopców w piłce koszykowej Powiatu Wieluńskiego.
 • III miejsce - Licealiada dziewcząt powiatowe sztafety pływackie.
 • III miejsce - Licealiada chłopców powiatowe sztafety pływackie.
 • udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki / IV miejsce /
 • udział w Międzypowiatowym Turnieju Piłki Halowej „ Rusz się człowieku „

 

 

 

casino10top.com
f t g