• .

 • .

 • .

 • .

 

          Dnia 30 sierpnia 2007 roku odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas którego dyrektor Kowalczyk gorąco powitał wszystkich pedagogów. Szczególnie gorąco powitał zatrudnionych z dniem 1 września nowozatrudnionych nauczycieli:

 • ks. Stanek Benedykt - religia
 • Strugacz Aneta - język polski, wiedza o kulturze
 • Łasińska Katarzyna - język niemiecki
 • Wierzbiński Marek - przedmioty informatyczne
 • Przywojski Paweł - praktyczna nauka zawodu
 • Godyń Artur - przedmioty informatyczne
 • Urbaś-Marciniak Ewa - język angielski
 • Wolicka-Samsel Aneta - język angielski

Omówiono plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zapoznano zebranych priorytetami Ministra Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego Kuratora Oświaty i priorytetami Szkoły.

 

Dokonano także przydziału dodatkowych czynności i obowiązków nauczycielom:

 • Anna Tobiś – szkolne koło teatralne
 • Maciej Więckowski – witryna internetowa
 • Anna Rozmarynowska – opiekun samorządu szkolnego
 • Beata Cieślak – przewodnicząca komisji przedmiotów pomocniczych
 • Dariusz Fitas – przewodniczący komisji wychowania fizycznego
 • Anna Romarynowska – obsługa fotograficzna imprez szkolnych
 • Joanna Jakubczyk – odpowiedzialna za wymianę młodzieży
 • Renata Marciniak – odpowiedzialna za gablotę ekologiczną
 • Barbara Kossakowska – Cichy – komisja socjalna
 • Rudolf – Markiewicz – komisja informatyczna
 • Agnieszka Kuzyk – redakcja wydarzeń sportowych
 • Renata Cieślak – odpowiedzialna za gablotę informacyjną na zewnątrz szkoły
 • Aleksandra Markiewicz – olimpiada historyczna
 • Henryk Wiącek – odpowiedzialny za pracownie komputerowe
 • Katarzyna Kaczmarek – obsluga programu Hermes
 • Małgorzata Kowalska – szkolny program profilaktyczny 

 

 

Z początkiem listopada rozpoczął się remont świetlicy.

 

 

Od 27 października do 2 listopada 2007 roku w szkole naszej gościliśmy uczniów i nauczycieli ze szkoły z Kijowa – „Słowanskaja Gimnazja„.

 

22 listopada 2007 roku zorganizowano dla klas maturalnych wycieczkę do Warszawy, gdzie głównym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

W styczniu 2008 roku zorganizowano Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Dyrektora Szkoły. Opiekę nad konkursem sprawował Roman Błaszczyk.

 

 

W pierwszym semestrze prowadzona była wymiana młodzieży:

 • polsko – niemiecka – wyjazd do Niemiec w dniach 28.09 – 05.10 2007 roku pod opieką Katarzyny Nawrockiej, Moniki Chudy i Zbigniewa Ostendy
 • polsko – ukraińska w Polsce w dniach 27.10. - 02.11.2007 roku pod opieką Anny Tobiś, Karoliny Kik i Ewy Urbaś

 

Dnia 10 grudnia 2007 roku M. Maciejewska z klasy I Lpsc ?? brała udział w I Konfrontacjach Poetyckich. Opiekę nad przedsięwzięciem pełniła Anna Pawlak – Łacina.

 

Na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogiczne w dniu 18 grudnia 2007 roku postanowiono za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, frekwencję, wzorowe zachowanie nagrodzić następujących uczniów klas maturalnych:

 • Cichoń Rafał – klasa IV TM – średnia 4,18
 • Dwornicki Łukasz – klasa IV TM – średnia 4,06
 • Groszek Arkadiusz – klasa IV TM – średnia 3,88
 • Caban Krystian – klasa IV TM – średnia 3,88
 • Chrzan Grzegorz – klasa IV TM – średnia 3,65
 • Strzelczyk Tomasz – klasa IV TM –średnia 3,65
 • Jura Krzysztof – klasa IV TM – średnia 3,76
 • Błaszczak Mariusz – klasa IV TM – średnia 3,59
 • Soboń M. – klasa IV TM – średnia 3,53
 • Kowalczyk Ariel – klasa IV TE – średnia 3,79
 • Matuszewski Dariusz – klasa IV TE – średnia 3,79
 • Bednarz Krystian – klasa IV TE – średnia 3,65
 • Chadryś Szymon – klasa IV TE – średnia 3,50
 • Koźlak Maciej – klasa IV TE – średnia 3,50
 • Leszczyńska Joanna – klasa III lp s – średnia 3,83
 • Morka Justyna – klasa III lp s – średnia 3,67
 • Nowaczyk Anna – klasa III lp s – średnia 3,58
 • Wróbel Magdalena – klasa III lp s – średnia 3,67
 • Bednarek Marcin – klasa III lp zi – średnia 3,79
 • Koziołek Damian – klasa III lp zi – średnia 3,50
 • Osuch Katarzyna – klasa III lp zi – średnia 3,57
 • Chałupka Angelika – klasa III lp ug – średnia 4,00
 • Chałupka Anna – klasa III lp ug – średnia 3,85
 • Balon Aldona – klasa III lp ug – średnia 3,77
 • Borgul Milena – klasa III lp ug – średnia 3,69
 • Szafrańska Paulina – klasa III lp ug – średnia 3,54
 • Komor Szymon – klasa III TU  - średnia 3,80
 • Hącel Łukasz – klasa III TU - średnia 3,50

Warsztaty szkolne zorganizowały dwie wycieczki dla uczniów do fabryki Fiat – Tychy oraz Volkswagen – Poznań.

 

Dnia 31 stycznia 2008 roku zorganizowany został pod kierunkiem Katarzyny Łasińskiej, Moniki Chudy i Katarzyny Nawrockiej I Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych.

 

 

Klasa III LP zi

 

 

Dnia 7 lutego 2008 roku na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej dokonano między innymi podsumowania pracy za okres I. Stan klas w dniu klasyfikowania wynosił 834 uczniów. W dniu rozpoczęcia nauki stan ten wynosił 854 uczniów. W semestrze I frekwencja wynosiła 83,82 %.

 

Oddano w tym semestrze 42.840 ml krwi.

W I semestrze wypożyczono ogółem 1392 woluminy. Najwięcej wypożyczeń odnotowano w klasach:

 • II LPs - 150
 • IV TE - 122
 • III LPs – 100

 

Od września 2007 roku przybyło 50 woluminów na kwotę 741,69 zł. Nowe książki to przede wszystkim lektury szkolne podarowane przez młodzież oraz dary od wydawnictw i książki zakupione przez Radę Rodziców. Obecnie biblioteka posiada 5 tytułów czasopism.

 

 

 

 Ilość wypożyczonych książek

 

 

 

 

 

2.06.2008r. Dzień Sportu

 

   
 Dzień sportu

 

 

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 25 czerwca 2008 roku omówiono wyniki nauczania oraz sprawozdanie z realizacji planów : opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego. W dniu klasyfikowania stan uczniów wynosił 822. Promowanych zostało 728 uczniów. Frekwencja wynosiła 81,02 %, a średnia ocen klas 2,94.

Najwyższą średnią ocen uzyskał następujące klasy:

 • IV TM        3,46
 • IV TE         3,35
 • III s             3,35
 • III ug           3,32
 • I s                3,27

Najlepszą frekwencję uzyskały następujące klasy:

 • III ug            91,23 %
 • II TM           90,59 %
 • I a TI            90,20 %
 • I b TI            90,00 %
 • II a TI           89,70 %

Najlepszą średnią według typów szkół uzyskały:

 • ZSZ                                                        2,78
 • Technikum dzienne                                 3,00
 • Liceum                                                   3,05
 • Technikum dla Dorosłych                       3,09

Najlepszą frekwencję uzyskały:

 • Technikum dzienne                               86,65 %
 • Liceum                                                 84,96 %
 • ZSZ                                                      75,90 %
 • Technikum dla Dorosłych                      61,41 %

Najlepszymi uczniami w tym roku szkolnym zostali:

 • Cieślak Łukasz – klasa 2 b TI – średnia 4,89
 • Cichoń Rafał – klasa IV TM – średnia 4,65
 • Hopa Arkadiusz – klasa III a TM – średnia 4,64
 • Janik Paweł - klasa 2 b TI – średnia 4,50
 • Pilarska Marta – klasa II ug – średnia 4,47
 • Sandak Damian – klasa II b TI – średnia 4,40
 • Bugara Grzegorz – klasa II b mm – średnia 4,38
 • Nowaczyk Anita – klasa III s – średnia 4,36
 • Makówka Sebastian – klasa I mm – średnia 4,30
 • Muszyński Zbigniew – klasa I c ms – średnia 4,29
 • Dwornicki Łukasz – klasa IV TM – średnia 4,28
 • Górny Mateusz – klasa II TM – średnia 4,23
 • Chałupka Angelika – klasa III ug – średnia 4,21
 • Bednarek Marcin – klasa III zi – średnia 4,18
 • Sroka Bartłomiej – klasa I a TI – średnia 4,17
 • Namyślak Marcin – klasa I b TI – średnia 4,16
 • Skakuj Tomasz – klasa II a TI – średnia 4,15
 • Chałupka Anna – klasa III ug – średnia 4,13
 • Mikuś Dorota – klasa I s – średnia 4,10
 • Sobczak Milena – klasa II s – średnia 4,10
 • Grajoszek Mateusz – klasa III b ms – średnia 4,09
 • Gajewski Łukasz – klasa IIIa ms – średnia 4,07
 • Bednarz Krystian – klasa IV TE – średnia 4,06
 • Groszek Arkadiusz – klasa IV TM – średnia 4,06
 • Jura Krzysztof – klasa IV TM – średnia 4,05
 • Bugara Dawid – klasa II a TI – średnia 4,05
 • Kowalczyk Żaneta – klasa I s – średnia 4,00
 • Matuszewski Dariusz – klasa IV TE – średnia 4,00
 • Chrzan Grzegorz – klasa IV TM – średnia 4,00
 • Balon Aldona – klasa III ug – średnia 4,00

 

 

 

Liczba wypożyczonych książek

 

 

 

2007    III miejsce Licealiada chłopców w tenisie stołowym Powiatu Wieluńskiego.

II miejsce we współzawodnictwie sportowym chłopców w kategorii Licealiada

2006/2007.III miejsce Licealiada chłopców w piłce koszykowej Powiatu Wieluńskiego.

III miejsce Licealiada dziewcząt powiatowe sztafety pływackie.

III miejsce Licealiada dziewcząt powiatowe sztafety pływackie.

 

 

 

Z dniem 1 września na emeryturę odchodzą:

 • Zygmunt Borucki
 • Wiesław Wawrzyniak
 • Tadeusz Zawierta

 

 

 

casino10top.com
f t g