• .

 • .

 • .

 • .

 

          Dnia 25 sierpnia 2008 roku  dyrektor szkoły Dariusz Kowalczyk gorąco powitał przybyłych nauczycieli, a w szczególności nowozatrudnionych z dniem 1 września:

 • Salejda Magdalena - pedagog szkolny
 • Ingram Alicja - przedmioty informatyczne
 • Biedal Jacek - praktyczna nauka zawodu
 • Domagała Rafał - wychowanie fizyczne
 • Olejnik Robert - przedmioty informatyczne
 • Panek Katarzyna - język polski
 • Kolanek Agnieszka - chemia
 • Spodzieja Roman - praktyczna nauka zawodu

 

Wręczone zostały akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego:

 • A. Samsel
 • P. Przywojskiemu
 • M. Wierzbińskiemu

 

Od 1 września 2008 roku zastępcą kierownika warsztatów szkolnych został Andrzej Grajoszek. Na stanowisku tym pracował

do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

 

 

Zastępca kierownika warsztatów szkolnych Andrzej Grajoszek 

 

W wyniku pomyślnie przeprowadzonego naboru na rok szkolny 2008/2009 utworzone zostały następujące klasy:

 • technik informatyk – 2 klasy
 • technik pojazdów samochodowych
 • liceum o profilu zarządzanie informacją / klasa sportowa/
 • klasa liceum socjalne
 • mechanik monter – klasa zawodowa
 • mechanik samochodowy – klasa zawodowa
 • elektromechanik pojazdów samochodowych – klasa zawodowa

 

W tym roku szkolnym obowiązki dodatkowe wypełniać będą:

 • M. Salejda – szatnia szkolna
 • A. Tobiś – kiermasz podręczników szkolnych
 • A. Rozmarynowska – samorząd szkolny, obsługa fotograficzna, olimpiada z przedsiębiorczości
 • K. Kik – witryna szkolna
 • M. Więckowski – strona WWW szkoły
 • K. Nawrocka – protokołowanie posiedzeń, wymiana, konkursy szkolne
 • A. Godyń – radiowęzeł
 • A. Strugacz – radio szkolne, Komisja Statutowa, sala nr 26
 • R. Błaszczyk – Komisja Statutowa
 • D. Fitas – siłownia
 • E. Urbaś – gazetka szkolna
 • I. Janecka – sportowe wieści szkolne
 • A. Kuzyk – kalendarz imprez szkolnych
 • R. Parnowski – kort tenisowy
 • M. Chudy – wymiana młodzieży
 • K. Łasińska – wymiana młodzieży
 • R. Marciniak – Komisja Statutowa
 • Z. Borucki – Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • A. Markiewicz – Szkolna Liga
 • K. Lemańska – Komisja Statutowa
 • R. Różycki – konkurs pożarniczy
 • J. Spodzieja – doradca zawodowy
 • I. Torchała – przewodniczący komisji, plan zajęć
 • M. Kowalska – PCK
 • M. Wardęga – teatr, część artystyczna uroczystości szkolnych
 • A. Niepiekło – konkursy językowe
 • A. Pawlak – radio szkolne
 • B. Kossakowska – Cichy – komisja socjalna
 • K. Kaczmarek – obsługa programu Hermes

 

Dnia 19 września 2008 roku o godzinie 13.30 dokonano uroczystego otwarcia nowych boisk szkonych.

 

fotki /////////////////////////////////////////////////////////

 

 

Dnia 21 stycznia 2009 roku podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej przedstawiono skład Komisji Rekrutacyjnej na przyszły rok szkolny:

 • Dariusz Kowalczyk – przewodniczący
 • Agata Piskuła – zastępca przewodniczącego
 • Jacek Biedal
 • Rafał Domagała
 • Alicja Ingram
 • Assia Niepiekło
 • Robert Olejnik
 • Paweł Przywojski
 • Roman Różycki
 • Magdalena Salejda
 • Agata Mamzer – Szymańska

 

Powołano także zespół do przeprowadzania testów sprawnościowych do liceum profilowanego – oddział sportowy:

 • Dariusz Fitas
 • Iwona Janecka
 • Tomasz Jaworski
 • Agnieszka Kuzyk
 • Robert Parnowski

 

 

Dnia 11 lutego 2009 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej omówiono wyniki klasyfikacji i frekwencji za I semestr oraz dokonano sprawozdania z planu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.

Dokonano oceny działalności produkcyjno – usługowej warsztatów szkolnych. Konieczna jest dalsza modernizacja parku maszynowego. Wydatki i wpływy za rok 2008 kształtowały się następująco:

- koszty:

               Materiały do usług - 35.441,00

               Eksploatacja pojazdów - 5.691,00

               Remonty, alarm - 40.895,00

               Umowy, zlecenia, ZUS - 11.550,00

               Kursy spawacza - 31.046,00

               Nauka jazdy - 7.986,00

               Modernizacja stacji kontroli pojazdów - 48.523,00

               Egzaminy - 4.354,00

               Materiały biurowe - 2.293,00

               Narzędzia - 7.301,00

               Pozostałe koszty - 36.259,00

               Razem koszty : 231.339,00 złotych

Przychody za rok 2008 wyniosły : 241.122,00 złote

Dochód: 9.783,00 złote.

 

Anna Rozmarynowska brała udział w V Ogólnopolskiej Metodycznej Konferencji Naukowej „Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego„, na której wygłosiła referat „Rywalizacja sposobem integrowania i niwelowania barier w nauczaniu przedsiębiorczości„.

 

W pierwszym semestrze wypożyczono 1335 woluminów, w tym 1233 uczniom i 102 książki nauczycielom. Najwięcej

wypożyczeń w tym okresie odnotowano w klasie III LP ug - 120, w II LP s 111 i w klasie III LP s – 109. Wartość księgozbioru na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 44.105,69 zł.

 

W pierwszym semestrze w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzili:

 • Żaneta Kowalczyk - przewodnicząca
 • Damian Bednarek - zastępca przewodniczącego
 • Paulina Sykuła - sekretarz i skarbnik
 • Magdalena Buczek - koordynator do spraw kultury
 • Magdalena Kostrzewa - koordynator do spraw gospodarczych
 • Renata Grobelna - koordynator do spraw informacji
 • Łukasz Grzesiak - rzecznik praw ucznia

 

Z ramienia Rady Pedagogicznej opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Anna Rozmarynowska, a Rzecznikiem Praw Ucznia Zbigniew Ostenda.

W lutym 2009 roku dokonano wyboru nowych przedstawicieli młodzieży do władz uczniowskich. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego to:

 • Artur Sołtysiak - przewodniczący
 • Dorota Mikuś - zastępca przewodniczącego
 • Paulina Sykuła - sekretarz i skarbnik
 • Kinga Lamorska - koordynator do spraw kultury
 • Jan Hodana - koordynator do spraw gospodarczych
 • Robert Wojtczak - koordynator do spraw informacji
 • Łukasz Grzesiek - rzecznik praw ucznia

 

Z ramienia Rady Pedagogicznej opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawowała Anna Rozmarynowska, a Zbigniew Ostenda pełnił funkcję Rzecznika Praw Ucznia.

 

Dnia 22 kwietnia 2009 roku na posiedzeniu dokonującym oceny klas maturalnych Rada Pedagogiczna wyróżniła następujących uczniów za uzyskanie dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce, frekwencję oraz wzorowe zachowanie :

 • Hopa Arkadiusz – klasa IV a TM – średnia 4,47
 • Kurpet Rajmund – klasa IV b TM – średnia 3,58
 • Tudzias /??/ Damian – klasa IV b TM – średnia 3,64
 • Bęben Łukasz – klasa IV TE – średnia 4,14
 • Pacyna Piotr – klasa IV TE – średnia 3,90
 • Mirowski Damian – klasa IV TE – średnia 3,60
 • Pilarska Marta – klasa III lp ug – średnia 4,43
 • Gładysz Marcin – klasa III lp ug – średnia 3,69
 • Gatner Karolina – klasa III lp ug – średnia 3,57
 • Mora Krzysztof – klasa III lp ug – średnia 3,57
 • Kołodziej Marta – klasa III lp s – średnia 4,10
 • Sobczak Milena – klasa III lp s - średnia 4,00
 • Frankowska Marta – klasa III lp s – średnia 3,90
 • Dobroć Elżbieta – klasa III lp s – średnia 3,80
 • Kowalek Alina – klasa III lp s – średnia 3,80
 • Łuczak Ewelina – klasa III lp s – średnia 3,80
 • Zgondek Kamila – klasa III lp s – średnia 3,80
 • Czarnogrecka Anna – klasa III lp s – średnia 3,70
 • Kostrzewa Magdalena – klasa III lp s – średnia 3,70

 

Na funkcję zastępcy Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego powołany został Włodzimierz Kamiński.

 

Dnia 8 czerwca 2009 roku powołana została Komisja Rekrutacyjna w celu dokonania naboru uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2009/2010:

 • Dariusz Kowalczyk - przewodniczący
 • Agata Piskuła – zastępca przewodniczącego
 • Jacek Biedal
 • Rafał Domagała
 • Alicja Ingram
 • Assia Niepiekło
 • Robert Olejnik
 • Paweł Przywojski
 • Roman Różycki
 • Magdalena Salejda
 • Agata Mamzer - Szymańska

 

Dnia 16 czerwca 2009 roku Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym postanowiła nagrodzić uczniów, którzy uzyskali w tym roku szkolnym średnią ocen 4 i powyżej. Oto najlepsi:

 • Cieślak Łukasz – klasa III b TI – średnia 4,88
 • Golański Maciej – klasa I zi s – średnia 4,86
 • Binek Damian – klasa I a TI – średnia 4,56
 • Minkina Martyna – klasa II zi – średnia 4,56
 • Bugara Grzegorz – klasa III b mm – średnia 4,55
 • Grzybek Maciej – klasa I Em – średnia 4,50
 • Hopa Arkadiusz – klasa IV a TM – średnia 4,47
 • Skakuj Tomasz – klasa III a TI – średnia 4,47
 • Pilarska Marta – klasa III ug – średnia 4,43
 • Kowalski Adrian – klasa I a TI – średnia 4,43
 • Idczak Martyna – klasa II zi – średnia 4,43
 • Bugara Dawid – klasa III a TI – średnia 4,40
 • Ciężki Paweł – klasa I zi s – średnia 4,40
 • Jurczyk Tomasz – klasa I ms – średnia 4,38
 • Śnieciński Piotr – klasa I a TI – średnia 4,37
 • Marchewka Michał – klasa I mm – średnia 4,28
 • Sroka Bartłomiej – klasa II a TI – średnia 4,28
 • Olek Włodzimierz – klasa III a mm – średnia 4,27
 • Dwornicka Katarzyna – klasa II s – średnia 4,25
 • Michałczyk Monika – klasa II s – średnia 4,25
 • Tomczak Mateusz – klasa I em – średnia 4,25
 • Bajzert Radosław – klasa II mm – średnia 4,20
 • Krzemińska Dagmara – klasa II zi – średnia 4,19
 • Marczak Arkadiusz – klasa I em – średnia 4,17
 • Kusiak Krzysztof – klasa I mps – średnia 4,15
 • Bęben Łukasz – klasa IV TE – średnia 4,14
 • Kowalczyk Żaneta – klasa II s – średnia 4,13
 • Hojczyk Kamil – klasa I a TI – średnia 4,13
 • Wieloch Łukasz – klasa II b TI – średnia 4,11
 • Kołodziej Marta – klasa III s – średnia 4,10
 • Krzak Marek – klasa I TS – średnia 4,07
 • Marciniak Bartłomiej – klasa II a ms – średnia 4,06
 • Latus Monika – klasa II s – średnia 4,06
 • Mikuś Dorota – klasa II s – średnia 4,06
 • Kaczmarek Marcin – klasa II zi – średnia 4,06
 • Sobczak Milena – klasa III s – średnia 4,00
 • Nicińska Ewelina – klasa I s – średnia 4,00
 • Stępień Joanna – klasa I s – średnia 4,00
 • Krykwiński Kajetan – klasa I a TI – średnia 4,00
 • Tobiś Milena – klasa I a TI – średnia 4,00
 • Kubisiak Piotr – klasa III TM – średnia 4,00
 • Michnik Mariusz – klasa II TM – średnia 4,00

 

W tym roku szkolnym Honorowi Dawcy Krwi oddali 52.530 ml krwi. Dawcami opiekuje się pani Małgorzata Kowalska – pedagog szkolny.

 

Dnia 22 czerwca 2009 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonano oceny wyników klasyfikacji i frekwencji oraz oceniono realizację planu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej. Stan klas na początku roku szkolnego wynosił 850 uczniów, a na zakończenie 827 uczniów. Średnie oceny klas – 2,94 , a frekwencja 81,92.

 

W roku szkolnym 2008 / 2009 wypożyczono ogółem 2070 woluminów, w tym 1929 uczniom, a 141 książek nauczycielom.

Najwięcej wypożyczeń odnotowano w klasach:

 • III LP ug - 208
 • III LP s - 198
 • II LP s - 166
 • III b TI - 143
 • III b TI - 136  

 

Od września 2008 roku przybyło 78 woluminów wartości 2.003 złotych oraz 3 komplety płyt z Filmoteki Szkolnej. Nowe książki to przede wszystkim lektury szkolne podarowane przez młodzież oraz dary od wydawnictwa Stentor, a także książki zakupione przez Radę Rodziców. Obecnie biblioteka posiada 6 tytułów czasopism.

 

 

 Ilość wypożyczonych książek

 

W tym roku szkolnym uczniowie szkoły reprezentowali szkołę uzyskując wiele doskonałych wyników:

  

 • III miejsce Licealiada chłopców w powiatowych zawodach piłki siatkowej.
 • III miejsce Licealiada chłopców w powiatowych zawodach piłki ręcznej.
 • III miejsce Licealiada chłopców w powiatowych sztafetowych biegach przełajowych.
 • III miejsce Licealiada dziewcząt w powiatowych sztafetach pływackich.
 • IV miejsce Międzypowiatowy turniej piłki nożnej chłopców szkół ponadgimnazjalnych o puchar Starosty Wieluńskiego.

 

Na emeryturę odchodzi pan Henryk Wiącek.

 

 

casino10top.com
f t g