• .

 • .

 • .

 • .

 

          Dnia 27 sierpnia 2010 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły Dariusz Kowalczyk zapoznał zebranych pedagogów z planem pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz omówił tegoroczne priorytety Ministra Edukacji Narodowej. Szczególnie gorąco powitani zostali zatrudnieni z dniem 1 września 2010 roku nauczyciele:

 • Maryniak Wojciech - przedmioty elektryczne
 • ks. Raczyński Jakub - religia
 • Kostrzewa Wojciech - praktyczna nauka zawodu

Dyrektor szkoły złożył również gratulacje nauczycielom kończącym kolejne stopnie awansu zawodowego, oraz obchodzącym jubileusz pracy:

 • Agnieszka Szuster – nauczyciel kontraktowy
 • Beata Cieślak – nauczyciel mianowany
 • Ewa Urbaś – Marciniak – nauczyciel mianowany
 • Tomasz Jaworski – nauczyciel mianowany
 • Assia Niepiekło – nauczyciel dyplomowany
 • Maciej Więckowski – nauczyciel dyplomowany
 • Jacek Spodzieja – nauczyciel dyplomowany
 • Beata Cieślak – 20 lat pracy
 • Włodzimierz Kamiński – 20 lat pracy
 • Robert Parnowski – 20 lat pracy
 • Adam Spychała – 25 lat pracy

 

Z dniem 1 września 2010 roku utworzone zostały następujące oddziały:

 • 1 me - wychowawca Monika Chudy
 • 1 ti - wychowawca Agata Mamzer – Szymańska
 • 1 ls - wychowawca Renata Cieślak
 • 1 za - wychowawca Agnieszka Kuzyk
 • 1 elm - wychowawca Grzegorz Łuczak
 • 1 ms/Em – wychowawca Remigiusz Rudolf

 

W tym roku szkolnym zostały przydzielone nauczycielom dodatkowe obowiązki:

 • Anna Konopka - pełnomocnik do spraw podręczników, organizacja polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży, opiekun pocztu sztandarowego
 • Karolina Kik - organizacja polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży, gablota dla maturzystów, olimpiada historyczna, opiekun Sali 41
 • Małgorzata Kowalska - PCK, Szkolny Program Profilaktyki i Resocjalizacji, uruchomienie szatni szkolnej, edukacja zdrowotna młodzieży
 • Magdalena Salejda - uruchomienie szatni szkolnej, szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa
 • Robert Olejnik - administrator dziennika elektronicznego
 • Remigiusz Rudolf - opiekun pocztu szkolnego szkoły, konferencje szkoleniowe dotyczące praw autorskich
 • Maciej Więckowski - dziennik elektroniczny, redakcja witryny internetowej ZS nr 2, opiekun Sali 47
 • Katarzyna Nawrocka - opiekun Samorządu Uczniowskiego, wymiana młodzieży, opiekun Sali 28
 • Artur Godyń - dbałość o sprawność techniczną radiowęzła, sprzęt elektroniczny, TV szkolna
 • Aneta Strugacz - radio szkolne, TV szkolna, opiekun Sali 26, aktualizacja zapisów statutu szkolnego, Powiatowy Przegląd Teatralny
 • Roman Błaszczyk - koordynator prac aktualizacji zapisów statutu szkolnego, opiekun Sali 27, szkolne koło teatralne
 • Beata Cieślak - przewodnicząca Komisji Przedmiotów Pomocniczych, układanie planu zajęć, opiekun Sali 29, obsługa elektronicznego programu Hermes – Matura, administrator dziennika elektronicznego
 • Dariusz Fitas - dbałość o sprzęt i urządzenia sportowe, opiekun siłowni szkolnej
 • Tomasz Jaworski - Święto Sportu Szkolnego, opiekun boiska
 • Robert Parnowski - Święto Sportu Szkolnego, opiekun bieżni i kortu
 • Rafał Domagała - Święto Sportu Szkolnego, opiekun kortu tenisowego
 • Iwona Janecka - opiekun Uczniowskiego Klubu Sportowego, redakcja sportowych wieści szkolnych, opiekun boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal
 • Joanna Jakubczyk - opiekun Sali 24, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • Monika Cichy - opiekun Sali 40, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej, wymiana młodzieży, szkolne konkursy językowe
 • Renata Marciniak - dbałość o gablotę dotyczącą wiedzy ekologicznej, opiekun Sali 32, aktualizacja zapisów statutu szkolnego, opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • Barbara Kossakowska–Cichy - opiekun Sali 31, układanie planu zajęć, koordynator do spraw szkolenia nauczycieli, komisja socjalna
 • Ireneusz Torchała - Olimpiada Wiedzy Technicznej, przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowych, układanie planu zajęć, obsługa elektronicznego programu Hermes – egzaminy zawodowe
 • Aleksandra Markiewicz–Rudolf - konkursy matematyczne, opiekun Sali 33, Szkolna Liga Matematyczna, „Kangur„, zespół do spraw pozyskiwania środków EFS
 • Agnieszka Kuzyk - opracowanie szkolnego kalendarza imprez szkolnych, redakcja sportowych Wieści Szkolnych, opieka nad boiskiem do piłki plażowej, opieka o pas zieleni
 • Renata Cieślak - prowadzenie gabloty informacyjnej dla rodziców, konkurs wiedzy ekologicznej
 • Katarzyna Lemańska - opiekun Sali 45, aktualizacja zapisów statusu szkolnego, gablota informacyjna o egzaminie zawodowym dla technikum
 • Jacek Sodzieja - opiekun Sali 2 / warsztaty / , organizacja Powiatowego Turnieju Przedsiębiorczości, gablota informacyjna o egzaminie zawodowym dla młodzieży zawodowej
 • Andrzej Grajoszek - obsługa elektroniczna programu Hermes – przedmioty zawodowe, organizacja egzaminu zawodowego, program „Mistrz w zawodzie„, realizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego w warsztatach szkolnych
 • A. Wolicka – Samsel - protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
 • Maria Wardęga - organizacja imprez szkolnych – część artystyczna, opieka nad salą 25, przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych, opiekun Koła Teatralnego
 • Agata Mamzer – Szymańska - opiekun Sali 44, konkurs „ Lwiątko „
 • Grzegorz Łuczak - opiekun Sali samochodowej – warsztaty szkolne
 • Adam Spychała - konkurs motoryzacyjny, nagłośnienie warsztatów szkolnych
 • ks. Benedykt Stanek - opiekun Sali R- 1 / warsztaty /
 • Zbigniew Ostenda - opiekun Sali R- 2, wymiana polsko – niemiecka, Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
 • Assia. Niepiekło - opiekun Sali 30, konkursy językowe, polsko – irlandzka wymiana młodzieży
 • Anna Pawlak – Łacina - Kronika Szkoły, koło teatralne, cykl spotkań „Prezentujemy swoje pasje„, organizacja imprez szkolnych
 • Włodzimierz Kamiński - przygotowanie Szkolnego Ośrodka Egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • Andrzej Grajoszek - przygotowanie Szkolnego Ośrodka Egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Od dnia 1 września 2010 roku szkoła nasza uzyskała zgodę od organu prowadzącego na wprowadzenie dziennika elektronicznego jako dziennika lekcyjnego.

 

 

W dniu 14 marca 2011r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z aktorką Magdaleną Zawadzką promującą ksiązkę swego męża Gustawa Holoubka - "Wspomnienia z niepamieci". Organizatorami spotkania byli: Zespół Szkół nr 2 i Biblioteka Publiczna w Wieluniu. Po spotkaniu pani Magdalena Zawadzka dokonała wpisu do kroniki szkolnej.

 

Spotkanie z Magdaleną Zawadzką

 

Dnia 27 kwietnia 2011 roku Rada Pedagogiczna dokonała klasyfikacji klas maturalnych. Wyróżniono uczniów z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi, doskonałą frekwencją oraz wzorowym zachowaniem i aktywnością. Oto wyróżnieni:

 • Wojtasik Maciej – klasa IV a TI – średnia 3,91
 • Sroka Bartłomiej – klasa IV a TI – średnia 3,73
 • Binek Mateusz – klasa IV b TI – średnia 4,00
 • Namyślak Marcin – klasa IV b TI – średnia 3,72
 • Zimoch Konrad – klasa IV b TI – średnia 3,72
 • Białkowski Krzysztof – klasa IV b TI – średnia 3,63
 • Wieloch Łukasz – klasa IV b TI – średnia 3,63
 • Jagoda Kamil – klasa IV b TI – średnia 3,54
 • Ustyniak Łukasz – klasa IV b TI – średnia 3,54
 • Troska Łukasz – klasa IV TM – średnia 4,24
 • Michnik Mariusz – klasa IV TM – średnia 4,12
 • Ścigała Wojciech – klasa IV TM – średnia 4,06
 • Kamiński Tomasz – klasa IV TM – średnia 3,82
 • Kucharczyk Szymon – klasa IV TM – średnia 3,65
 • Morawiak Damian – klasa IV TM – średnia 3,71
 • Graczyk Mateusz – klasa IV TM – średnia 3,59
 • Muszyński Zbigniew – klasa IV TM – średnia 3,59
 • Stępień Joanna – klasa III lp s – średnia 4,31
 • Podgórniak Ewelina – klasa III lp s – średnia 3,93
 • Sieradzka Marta – klasa III lp s – średnia 3,86
 • Wątroba Natalia – klasa III lp s – średnia 3,86
 • Juszczak Klaudia – klasa III lp s – średnia 3,78
 • Marczak Justyna – klasa III lp s – średnia 3,71
 • Nicińska Ewelina – klasa III lp s – średnia 3,79
 • Piskuła Magdalena – klasa III lp s – średnia 3,79
 • Urbanek Agnieszka – klasa III lp s – średnia 3,79
 • Chałupka Kamila – klasa III lp s – średnia 3,64
 • Preś Marta – klasa III lp s – średnia 3,64
 • Gatner Patrycja – klasa III lp s – średnia 3,57
 • Gnych Paulina – klasa III lp s – średnia 3,57
 • Majchrowska Anna – klasa III lp s – średnia 3,57
 • Golański Maciej – klasa III lp zi – średnia 4,63
 • Ciężki Paweł – klasa III lp zi – średnia 4,25
 • Dąbrowski Artur – klasa III lp zi – średnia 3,94
 • Kolasa Marcin – klasa III lp zi - średnia 3,69
 • Kwaśny Artur – klasa III lp zi – średnia 3,81
 • Ochocki Łukasz – klasa III lp zi – średnia 3,69
 • Osyda Bartłomiej – klasa III lp zi – średnia 3,63
 • Podgórniak Krzysztof – klasa III lp zi – średnia 3,50
 • Posmyk Tomasz – klasa III lp zi – średnia 3,63
 • Sucholski ///? Rafał – klasa III lp zi – średnia 3,50
 • Wróbel Szymon – klasa III lp zi – średnia 4,25

 

Dzień 1 czerwca 2011 roku obchodzony jest jako "Dzień Sportu". Organizatorami tej imprezy są nauczyciele wychowania fizycznego. Przygotowali oni szereg róznych konkurencji sportowych, w których biorą udział uczniowie i nauczyciele.

 

   
Dzień Sportu

 

 

Dnia 7 czerwca 2011 roku Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym klas trzecich postanowiła uhonorować następujących uczniów za uzyskane dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, frekwencję oraz aktywność społeczną i zachowanie:

 • Kusiak Krzysztof – klasa III za – średnia 4,60
 • Grajoszek Krzysztof – klasa III za – średnia 4,20
 • Jurczyk Tomasz – klasa III za – średnia 4,20
 • Chałupka Krzysztof – klasa III za – średnia 4,10
 • Kowalik Przemysław – klasa III za – średnia 3,90
 • KUC ??/Michał – klasa III za – średnia 3,90
 • Rzepecki Adam – klasa III za – średnia 3,70
 • Domagała Krzysztof – klasa III za – średnia 3,50
 • Grzybek Maciej – klasa III em – średnia 4,62
 • Tomczak Mateusz – klasa III em – średnia 4,58
 • Marczak Arkadiusz – klasa III em – średnia 4,42
 • Tryka Adrian – klasa III em – średnia 4,08
 • Potoczny Adrian – klasa III em – średnia 3,92
 • Pakuła Mateusz – klasa III em – średnia 3,83
 • Jarząbek Marcin – klasa III em – średnia 3,69
 • Grzesiak Łukasz – klasa III em – średnia 3,62
 • Marchewka Michał – klasa III mm – średnia 4,64
 • Gleń Kamil – klasa III mm – średnia 4,09
 • Wyrębak Łukasz – klasa III mm – średnia 4,00
 • Zarożny ?? Bartłomiej – klasa III mm – średnia 3,90
 • Chrobot Szymon – klasa III mm – średnia 3,82

 

Dnia 17 czerwca 2011 roku odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej , na którym dokonano klasyfikacji rocznej uczniów. W dniu klasyfikacji za rok szkolny 2010 / 2011 do szkoły uczęszczało 698 uczniów. Stan klas w dniu rozpoczęcia nauki wynosił 717 uczniów. Promowanych zostało 655 uczniów. Do egzaminu poprawkowego wyznaczono 29 osób, a nie promowanych 16 osób. Średnia oceny klas to 3,18. Frekwencja w tym roku szkolnym wyniosła 79,65. Najlepszych wyróżniono. Oto oni:

 • Kowalska Aneta – klasa I lp – średnia 4,44
 • Bryłka Aleksandra – klasa I lp – średnia 4,19
 • Łukowska Katarzyna – klasa I lp – średnia 4,06
 • Musiał Agnieszka – klasa I lp – średnia 4,06
 • Mendel Ola – klasa II lp s – średnia 4,88
 • Sekścińska Anita – klasa II lp s – średnia 4,81
 • Pośpiech Katarzyna – klasa II lp s – średnia 4,50
 • Mak Magdalena – klasa II lp s – średnia 4,31
 • Gustaw Patrycja – klasa II lp s – średnia 4,25
 • Banach Katarzyna – klasa II lp s – średnia 4,19
 • Wojtal Sandra – klasa II lp s – średnia 4,13
 • Kruk Monika – klasa II lp s – średnia 4,00
 • Przyborowski Krzysztof – klasa I me T ??? – średnia 4,41
 • Grudzka?? Mateusz – klasa                           - średnia 4,35
 • Napieraj Tomasz – klasa                               - średnia 4,29
 • Choczaj Artur – klasa II TE / TM – średnia 4,18
 • Duszyński Andrzej – klasa II sa T – średnia 4,41
 • Kwiatkowski Dawid – klasa II sa T – średnia 4,41
 • Pietrus Błażej – klasa II sa T – średnia 4,38
 • Paweł Wi…? – klasa II sa T – średnia 3,94
 • Banaś Paweł – klasa III sa ??– średnia 3,87
 • Graczyk Daniel – klasa III sa ? – średnia 3,80
 • Krzak Marek – klasa III sa ?- średnia 3,67
 • Golec Adam – klasa III sa ? – średnia 3,64
 • Pyzałka Przemysław – klasa I ia – średnia 5,00
 • Madziara Dawid – klasa I ia – średnia 4,00
 • Stolarek Damian – klasa I ia – średnia 4,00
 • Józefiak Jarosław – klasa I ia – średnia 3,94
 • Łyczko Przemysław – klasa II a TI – średnia 4,33
 • Serweta Rafał – klasa II a TI – średnia 4,33
 • ????? ..dek Patryk – klasa II a TI – średnia 4,00
 • Hałas Kamil – klasa II b TI – średnia 5,00
 • Binek Damian – klasa III a TI – średnia 4,61
 • Krykwiński Kajetan – klasa III a TI – średnia 4,31
 • Tobiś Milena – klasa III a TI – średnia 4,25
 • Śnieciński ?? Piotr – klasa III a TI – średnia 4,19
 • Łuczak Bartłomiej – klasa III a TI – średnia 4,06
 • Bednarz Szymon – klasa III b TI – średnia3,94
 • Bartosiewicz         - klasa III b TI – średnia 3,69
 • Cop Krzysztof – klasa III b TI – średnia 3,50
 • Pichlak Wojciech – klasa III b TI – średnia 3,81
 • Sroka Przemysław – klasa III b TI – średnia 3,69
 • Stefaniak Szymon – klasa III b TI – średnia 3,63
 • Kos Damian – klasa III b TI – średnia 3,63
 • Mikoszyński ? Mateusz – klasa III b TI – średnia 3,75
 • Zachariasik Dominik – klasa I em – średnia 3,58
 • Kuźnik Artur – klasa I em – średnia 3,50
 • Antoniak Marcin – klasa I za – średnia 3,62
 • Szczepaniak Patryk – klasa I za – średnia 3,77
 • Tarnowski Błażej – klasa I za – średnia 3,50
 • Wątroba Piotr – klasa I za – średnia 3,62
 • Parzyjagła Maciej – klasa I za?   Ze ? – średnia 4,64
 • Gradowski Bartosz – klasa                     - średnia 3,93
 • Szymański Mateusz – klasa                   - średnia 3,64
 • Humieniuk ? Robert – klasa                  - średnia 3,79
 • Macuga ? Mariusz – klasa II za – średnia 4,38
 • Stachulec Rafał – klasa II mm – średnia 3,93
 • Walczak Dominik – klasa II mm – średnia 3,57
 • Dydyna Mateusz – klasa II mm – średnia 3,57
 • Bak Piotr – klasa II em /? EM – średnia – 3,50
 • Gandralyan Arutyun ? spr. – klasa II jw. – średnia 4,00
 • Gurbiel Przemysław – klasa jw.       średnia 4,27
 • Jędrczak Tomasz – klasa jw.   średnia 4,13
 • Mądrzyński Adrian – klasa jw. – średnia 3,60
 • Super Mateusz – klasa jw.   - średnia 3,67

 

Rada Pedagogiczna wytypowała do:

- Stypendium Rady Ministrów:

 • Hałas Kamila
 • Mendel Olę

- Stypendium Starosty:

 • Pyzałkę Przemysława
 • Sekścińską Anitę

Nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Wieluńskiego przyznano następującym uczniom:

 • Choczaj Artur
 • Parzyjagła Maciej
 • Pośpiech Katarzyna
 • Krykwiński Kajetan
 • Tobiś Milena

    

W tym roku szkolnym szczególną aktywność wykazała młodzież uczestnicząc wielu turniejach i konkursach:

 • VI Powiatowy Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości – pod kierunkiem Jacka Spodzieji
 • Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – pod kierunkiem A. Spychały
 • Konkurs dla uczniów ZSZ i TM pod nazwą „ Najlepszy w zawodzie „
 • Turniej Castrol Professional Academy – pod kierunkiem G. Łuczaka
 • Olimpiada Wiedzy Samochodowej – opiekun G. Łuczak i J. Biedal
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej – opiekun I. Torchała
 • Konkurs Matematyczny Kangur
 • Konkurs fotograficzny „ Ciekawe osobliwości przyrodnicze „
 • Konkurs plastyczny „ Ochrona środowiska w najbliższej okolicy „
 • Konkurs „ Mistrz pięknego czytania „
 • Szkolny Konkurs Ortograficzny
 • Dzień Języków Obcych
 • Spektakl „ Zdążyć przed Panem Bogiem „
 • Spektakl „ Polskie drogi do wolności „

PCK Kowalska

su

nagrodzeni uczniowie

W tym roku szkolnym wypożyczono ogółem 1887 woluminów.

Najwięcej wypożyczeń odnotowano w klasach:

- III sc         - 186

- IV ati         - 163

- II ati         - 160

- II tm/el   - 143

- IV bti       - 140

Żadnych wypożyczeń nie odnotowano w klasie I za.

Od września 2010 roku przybyło 143 woluminy wartości 2.691 złotych. Dary od uczniów i nauczycieli naszej szkoły oszacowane zostały na kwotę 1700 złotych. Z funduszy Rady Rodziców dokonano zakupu materiałów pomocniczych dla maturzystów, słowników oraz podręczników na kurs prawa jazdy kategorii B. Wartość księgozbioru na koniec 2010 roku wynosiła 48.028,93 złotych. Obecnie biblioteka posiada 6 tytułów czasopism.

 

 

 Ilość wypożyczonych książek

 

Sportowcy szkoły uczestniczyli w licznych zawodach sportowych uzyskując czołowe miejsca w różnych dyscyplinach zajmując:

 • II miejsce Licealiada chłopców w tenisie stołowym.
 • III miejsce Licealiada chłopców w powiatowych zawodach w koszykówce.
 • III miejsce Licealiada chłopców w powiatowych zawodach w siatkówce
 • III miejsce Licealiada chłopców w powiatowych zawodach w piłce nożnej
 • III miejsce we współzawodnictwie sportowym chłopców w kategorii Licealiada      2010/2011.
 • uczestnictwo w dniach 9 – 10 września 2010 roku w Powiatowym Rajdzie Rowerowym „Tropem dawnych kupców szlaku bursztynowego"
 • II miejsce indywidualnie w powiatowych biegach przełajowych chłopców / dnia 29 września 2010 roku /
 • V miejsce indywidualnie w powiatowych biegach przełajowych dziewcząt / dnia 29 września 2010 roku /
 • w Powiatowej Lidze Lekkoatletycznej chłopcy zajmują II miejsce / 4 października 2010 roku /
 • w Powiatowej Lidze Lekkoatletycznej dziewczęta zajmują V miejsce / 4 października 2010 roku /
 • III miejsce dziewcząt w Licealiadzie 2010 / 2011 – dnia 12 października 2010 roku
 • IV miejsce chłopców w sztafetach pływackich – dnia 15 listopada 2010 roku
 • II miejsce chłopców tenisie stołowym – 12 stycznia 2011 roku
 • V miejsce dziewcząt w tenisie stołowym – 12 stycznia 2011 roku
 • IV miejsce dziewcząt w piłce siatkowej – 18 marca 2011 roku
 • V miejsce dziewcząt w turnieju piłki nożnej – 4 – 5 kwietnia 2011 roku
 • II miejsce chłopców w piłce nożnej w Turnieju o Puchar Starosty Wieluńskiego – 9 czerwca 2011 roku

 

 

casino10top.com
f t g