• .

 • .

 • .

 • .

 

          Posiedzenie Rady Pedagogicznej, pod kierunkiem dyrektora Dariusza Kowalczyka, rozpoczęło się dnia 30 sierpnia 2011 roku powitaniem zatrudnionych od 1 września nauczycieli:

 • Konieczna - Kucharska Marta - przedsiębiorczość
 • Konieczny Mariusz - język angielski
 • Kamiński Mirosław - przedmioty informatyczne / nie ma go w protokole RP /
 • Caban Milena - chemia, fizyka / nie ma jej w protokole RP
 • Uryszek Marzena - historia sztuki / nie ma jej w wykazie z sekretariatu /

 

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego wieloletniego dyrektora szkoły – Jerzego Kossakowskiego.

 

Zastępcą kierownika warsztatów szkolnych został Adam Spychała.

 

 

 

 Zastępca kierownika warsztatów szkolnych Adam Spychała

 

 

 

Kolejne stopnie awansu zawodowego uzyskali:

 • Mirosław Kamiński – nauczyciel kontraktowy
 • W. Kostrzewa – nauczyciel kontraktowy
 • Katarzyna Nawrocka – nauczyciel mianowany
 • Adam Spychała – nauczyciel mianowany
 • Włodzimierz Kamiński – nauczyciel dyplomowany

 

W bieżącym roku szkolnym zostały otwarte następujące oddziały:

 • technik obsługi turystycznej
 • technik organizacji reklamy
 • technik informatyk
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik elektryk
 • liceum profilowane socjalne
 • zasadnicza szkoła – mechanik pojazdów samochodowych
 • zasadnicza szkoła – elektromechanik pojazdów samochodowych
 • zasadnicza szkoła – monter mechatronik

 

Wychowawcami poszczególnych klas pierwszych zostali:

- klasa I technik informatyk - Joanna Jakubczyk

- klasa I technik pojazdów samochodowych technik elektryk - Aneta Strugacz

- klasa I technik obsługi turystycznej - Aleksandra Markiewicz – Rudolf

- klasa I technik organizacji reklamy - Karolina Kik

- klasa I technik procesów graficznych i technik mechatronik - Sławomira Gaik

- klasa I liceum socjalne - Zbigniew Ostenda

- klasa I zasadnicza zawodowa – mechanik poj. samochodowych - Rafał Domagała

- klasa I zasadnicza zawodowa – elektromechanik poj. sam. - Assia Niepiekło

- klasa I zasadnicza zawodowa – monter mechatronik - Tomasz Jaworski

 

Rada Pedagogiczna wybrała Macieja Więckowskiego na przedstawiciela pracowników w sprawach dotyczących BHP.

 

W dniu 11 września, nauczycielka wychowania fizycznego Agnieszka Kuzyk została Mistrzynią Polski Nauczycieli w

maratonie / 42 kilometry i 195 metrów /.

 

 

Dyplom za zajęcie I miejsca

 

 

 

 

W październiku przeprowadzona została przez Ireneusza Torchałę Olimpiada Wiedzy Technicznej. Uczestnikami byli uczniowie TM i TE.

 

Dnia 20 października 2011 roku odbyły się zawody szkolne III edycji Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w akcji. Uczniowie za pomocą odpowiednio skonfigurowanych komputerów z wykorzystaniem sieci internetowej rozwiązywali testy. Uczniowie przygotowywani zostali przez M. Konieczną oraz J. Spodzieję. Do etapu okręgowego zakwalifikował się Mateusz Mikosiński.

 

W dniach 26 - 27 października 2011 roku zorganizowano wybory do Samorządu Uczniowskiego. Po raz pierwszy kampania wyborcza przeprowadzona została drogą elektroniczna. Spośród 14 kandydatów do Samorządu Uczniowskiego wybrano 11. Przewodniczącą został Angelika Olejnik z klasy II lps, a jej zastępcą Bartłomiej Grajek ? z klasy III TS. Opiekunem jest Renata Marciniak, a rzecznikiem praw ucznia Zbigniew Ostenda.

 

W pierwszym semestrze tego roku dokonano wypożyczeń 1105 woluminów. W cały roku szkolnym wypożyczono 1932 woluminy.

Najwięcej wypożyczeń w tym okresie odnotowano w klasach:

 • III Sc - 151
 • III ati - 119
 • II ati - 101

a w całym roku szkolnym najwięcej wypożyczeń odnotowano w klasie:

 • III Sc       - 243
 • II mc       - 223
 • III a TI     - 215

Od września 2011 roku przybyło 48 woluminów i 52 filmy na ogólną wartość 2856 złotych. Są to przede wszystkim dary od uczniów i nauczycieli szkoły oraz od wydawnictwa Stentor i Filmoteki Szkolnej. W tym roku szkolnym przybyło 72 woluminy i 60 filmów na ogólną wartość 3.935,49 zł.

Z pieniędzy zgromadzonych z kiermaszu używanych podręczników zakupiono za kwotę 700,00 złotych książki z literatury współczesnej, filmy oraz podręczniki dla uczniów mających trudną sytuację materialną.

W ramach realizacji programu Edukacja Czytelnicza i Medialna przeprowadzono 85 lekcji bibliotecznych.

Wartość księgozbioru na koniec 2011 roku wynosiła 50.971,99 zł. Biblioteka posiada 7 tytułów czasopism.

 

Redakcją Gazetki Szkolnej „Fakty Długosza„ zajmuje się Sławomira Gaik oraz Anna Konopka.

W ramach międzyszkolnego projektu „wiosenne porządki„ zebrano 540 kilogramów makulatury.

 

Dnia 22 grudnia na czwartej godzinie lekcyjnej organizowane były wigilie klasowe.

 

Bal Studniówkowy odbył się dnia 7 stycznia 2012 roku o godzinie 19.00 w Sali bankietowej „ Werona „.

 

25 kwietnia 2012 roku odbył się VII Powiatowy Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości pod hasłem „ Aktywny absolwent na lokalnym rynku pracy „.

 

W marcu odbył się konkurs „ Najlepszy w zawodzie „.

 

W marcu w budynku Politechniki Warszawskiej odbył się finał Olimpiady Wiedzy Samochodowej. Naszą szkołę reprezentował 3 – osobowy zespół rekrutujący się z uczniów klasy III i IV Technikum Samochodowego. Opiekę nad uczniami sprawował Grzegorz Łuczak.

 

W maju uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Samochodowej. Brało w niej udział 247 uczniów z całej Polski. Do ścisłego finału weszło 10 uczestników olimpiady. Nasz uczeń Daniel Graczyk sklasyfikowany został na 19 miejscu.

 

Za uzyskane bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego w powiecie wieluńskim Artur Choczaj z klasy III TM / E oraz Kamil Szczepański z klasy III TI a otrzymali nagrodę w postaci wycieczki do Czarnogóry.

 

 

W roku szkolnym 2011 / 2012 zajęcia w szkole odbywały się w 27 oddziałach, które liczyły 726 uczniów. Stan klas w dniu rozpoczęcia roku szkolnego wynosił 746 uczniów. Ilość promowanych – 695, a wyznaczonych do poprawki- 23. Uczniów nie promowanych – 9.

Średnia oceny klas to 3,17. Frekwencja – 84 %.

 

W szkole pracowało 55 nauczycieli pełnozatrudnionych i 9 nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Ze względu na posiadane stopnie awansu zawodowego, podział nauczycieli zatrudnionych w

szkole przedstawia się następująco:

 • nauczyciele stażyści - 3
 • nauczyciele kontraktowi - 19
 • nauczyciele mianowani - 17
 • nauczyciele dyplomowani - 24

W dniu posiedzenia plenarnej Rady Pedagogicznej, to jest w dniu 2 lipca 2012 roku awans na kolejne stopnie na nauczyciela kontraktowego otrzymali:

 • Marta Konieczna
 • Mariusz Konieczny
 • Wojciech Maryniak

 

W pierwszym półroczu warsztaty szkolne wykazały dochód w wysokości 1.066,92 zł. W okresie tym rozchody wyniosły 58.610,49 złotych, a przychody 59.677,41 złotych.

 

W tym roku szkolnym 153 osoby oddały 68.600 ml. krwi. Opiekunem organizacji HDK w szkole jest Małgorzata Kowalska.

W grudniu 2011 roku dokonane zostało zgłoszenie warsztatów szkolnych jako ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu „technik pojazdów samochodowych”.

 

W trakcie roku szkolnego wykonano 510 przeglądów technicznych pojazdów samochodowych na kwotę 60.000,00 złotych.

 

W tym roku szkolnym sportowcy szkoły brali udział w licznych zawodach, turniejach i konkursach zdobywając:

 • II miejsce - Licealiada chłopców w powiatowych zawodach w koszykówce
 • II miejsce chłopców w powiatowych sztafetach pływackich
 • III miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych – Licealiada.
 • III miejsce chłopców w powiatowych zawodach w lidze lekkoatletycznej
 • dnia 20 kwietnia 2012 roku III miejsce dla Dominiki Ulańskiej ? z klasy I T tur. w tenisie stołowym / mistrzostwa powiatu wieluńskiego /.
 • dnia 20 kwietnia 2012 roku IV miejsce w tenisie stołowym dla Mateusza Sobieraj z klasy I T org. rekl. / mistrzostwa powiatu wieluńskiego /.
 • 12 kwietnia 2012 roku podczas zawodów powiatowych w piłce nożnej zajęcie V miejsca.
 • 13 kwietnia 2012 roku dziewczęta zajęły II miejsce w piłce nożnej – zawody powiatowe.

 

 

 

 

 

 

casino10top.com
f t g