• .

 • .

 • .

 • .

 

          Dnia 30 sierpnia 2012 roku rozpoczęło się posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej. Dyrektor Dariusz Kowalczyk gorąco powitał grono pedagogiczne, a w szczególności nowozatrudnionych. Z dniem 1 września w szkole pracować będą:

 • Matusiak Mirosław - przedmioty elektroenergetyczne
 • Jędrzejewski Mirosław - historia
 • Sobocińska Beata - przedmioty artystyczne
 • Sykuła-Faińska Patrycja - przedmioty turystyczne
 • Cieśla Magdalena - język polski
 • Szuster Agnieszka - przedmioty zawodowe mechaniczne
 • Sitek Małgorzata - język angielski

 

Gratulacje otrzymali nauczyciele, którzy uzyskali kolejne stopnie awansu zawodowego:

- nauczycielem kontraktowym zostali:

 • Marta Konieczna – Kucharska
 • Mariusz Konieczny
 • Wojciech Maryniak

- nauczycielem mianowanym zostali:

 • Karolina Kik
 • Monika Chudy
 • Zygmunt Pawlak
 • Sławomira Gaik

- nauczycielem dyplomowanym został:

 • Roman Błaszczyk

 

W bieżącym roku szkolnym otwarte zostały następujące oddziały:

- Technikum w zawodzie:

 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik informatyk
 • technik cyfrowych procesów graficznych
 • technik organizacji reklamy
 • technik obsługi turystycznej

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 

Wychowawcami poszczególnych klas pierwszych w tym roku szkolnym zostali:

 • Ireneusza Torchała – klasa I technik mechatronik
 • Ewa Urbaś – Marciniak – klasa I technik pojazdów samochodowych
 • Robert Olejnik – klasa I technik informatyk
 • Mirosław Kamiński – klasa I technik grafik
 • Marta Konieczna – Kucharska – klasa I technik organizacji reklamy
 • Maria Wardęga – klasa I technik obsługi turystycznej
 • Mariusz Konieczny – klasa I zasadnicza zawodowa – zs a
 • Agnieszka Szuster – klasa I zasadnicza zawodowa – zs b
 • Wojciech Maryniak – klasa I zasadnicza zawodowa – ze s

 

Nauczycielom w tym roku szkolnym zostały przypisane następujące dodatkowe czynności:

 • Anna Konopka - pełnomocnik do spraw podręczników, organizacja polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży, opiekun pocztu sztandarowego szkoły, kronika szkolna
 • Małgorzata Kowalska – organizowanie funkcjonowania szatni szkolnej , opiekun szkolnego koła PCK, wolontariat, wdrażanie szkolnego programu profilaktycznego, pełnomocnik do spraw profilaktyki i resocjalizacji, edukacja zdrowotna młodzieży
 • Magdalena Salejda – organizowanie funkcjonowania szatni szkolnej, edukacja zdrowotna młodzieży, szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa
 • Robert Olejnik – opiekun pocztu sztandarowego szkoły, odpowiedzialny za organizację Targów Edukacyjnych i promocję szkoły, administrator dziennika elektronicznego, konserwator sprzętu elektronicznego
 • Remigiusz Rudolf – konferencja szkoleniowa – prawa autorskie, członek komisji rekrutacyjnej, opiekun szkolnego pocztu sztandarowego, turniej szachowy, Szkolne Koło Turystyczne
 • Maciej Więckowski – opiekun praktyk TI, redakcja witryny internetowej, opiekun sali 47, obsługa techniczna programu komputerowego administracji szkoły
 • Karolina Kik – olimpiada historyczna, opiekun sali 41
 • Miroslaw Jędrzejewski – olimpiady historyczne, WOS
 • Katarzyna Nawrocka – wymiana młodzieży polsko – niemieckiej, protokołowanie posiedzeń RP, opiekun sali 29
 • Artur Godyń – dbałość o sprawność techniczną radiowęzła i sprzęt elektroniczny, obsługa fotograficzna i filmowa imprez szkolnych
 • M. Cieśla – radio szkolne- planowanie pracy, aktualizacja zapisu statutu szkolnego, opiekun sali 26, Powiatowy Przegląd Teatralny, protokolant posiedzeń RP
 • Roman Błaszczyk – koordynator prac zespołu do spraw aktualizacji zapisów statusu szkoły, współodpowiedzialny za działalność szkolnego koła teatralnego, Powiatowy Przegląd Teatralny „| Mistrzowie Wyobraźni „
 • Beata Cieślak – przewodnicząca Komisji Przedmiotów Pomocniczych, obsługa elektronicznego programu „ Hermes – Matura „
 • Dariusz Fitas – dbałość o sprzęt i urządzenia sportowe, organizacja święta sportu szkolnego, opiekun siłowni
 • Tomasz Jaworski – organizacja święta sportu szkolnego, opiekun boiska piłki nożnej
 • Robert Parnowski - organizacja święta sportu szkolnego, opiekun bieżni i kortu tenisowego, prace związane z promocją szkoły
 • Rafał Domagała – organizacja święta sportu szkolnego, opiekun kortu tenisowego i bieżni
 • Iwona Janecka – opiekun Uczniowskiego Klubu Sportowego, redakcja sportowych wieści szkolnych / gablota, gazetka /, opiekun boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal
 • Joanna Jakubczyk – wymiana polsko – niemiecka młodzieży, opiekun sali 24, odpowiedzialna za organizację targów edukacyjnych, promocja szkoły
 • Ewa Urbaś – Marciniak – protokołowanie posiedzeń RP, tłumaczenie strony WWW.dlugosz.wielun na język angielski
 • Małgorzata Sitek – przygotowanie młodzieży do konkursów językowych
 • Monika Chudy – wymiana polsko- niemiecka młodzieży, szkolne konkursy językowe
 • Renata Marciniak – odpowiedzialna za aktualizacje zapisów statutu szkolnego, opiekun Samorządu Uczniowskiego, członek zespołu do spraw pozyskiwania EFS / Europejskie f……./, realizacja projektów EFS
 • Barbara Kossakowska – Cichy – układanie planu zajęć, koordynator do spraw doskonalenia nauczycieli9, członek komisji socjalnej, opiekun sali 31
 • Renata Cieślak – prowadzenie gabloty informacyjnej szkoły dla rodziców, opiekun sali 43
 • Aleksandra Markiewicz – Rudolf – konkursy matematyczne, opiekun sali 33, Szkolna Liga Matematyczna, członek komisji socjalnej, zespół do spraw pozyskiwania EFS, administrowanie dziennika elektronicznego
 • Agnieszka Kuzyk – opracowanie szkolnego kalendarza imprez sportowych, redakcja sportowych wieści szkolnych / gablota, gazetka /, boisko do piłki plażowej
 • M. Caban – aktualizacja zapisów statutu szkolnego, opiekun sali 45
 • Roman Różycki – konkurs pożarniczy, opiekun sali 42
 • Jacek Spodzieja – opiekun sali w5 – warsztaty, organizacja Powiatowego Turnieju Przedsiębiorczości
 • Ireneusz Torchała – przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowych i Praktycznej Nauki Zawodu, układanie planu zajęć, obsługa elektronicznego programu Hermes – przedmioty zawodowe, prowadzenie Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Andrzej Grajoszek – administrowanie stacji kontroli pojazdów samochodowych

 

W roku szkolnym 2012 / 2013 zostały powołane następujące zespoły zadaniowe:

- Zespół do spraw Komisji Statutowej

- Zespół do spraw promocji i targów edukacyjnych

- Zespół do realizacji projektu:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego / EFS /
 • „Na wysokich obcasach i w krawatach. Edukacja z nowoczesnymi technologiami„

- Zespół do realizacji projektu unijnego EDUSCIENCE

- Zespół do realizacji projektu „Moja wymarzona ekopracownia„

- Zespół odpowiedzialny za koordynację współpracy szkoły z rodzicami

- Zespół odpowiedzialny za e-maturę

 

 

Dnia 18 września odbył się Dzień Sportu Szkolnego. Jak zwykle organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego.

 

   
 Dzień Sportu Szkolnego

 

 

W dniach 6.10 - 13.10.2012 r. na zaproszenie Starosty Wieluńskiego Andrzeja Stępnia i Dyrektora naszej szkoły Dariusza Kowalczyka gościliśmy młodzież z Niemiec, z miejscowości Ochtrup. Była to młodzież w wieku gimnazjalnym wraz z kilkoma opiekunami. Grupa liczyła około 50 osób. W wymianę młodzieży aktywnie włączyli się uczniowie z naszej szkoły. Wspólnie z nimi wyjeżdzali na wycieczki m.in. do Załęcza, Oświęcimia i Wrocławia, rywalizowali ze sobą w zawodach sportowych.

 

  a  
 Pobyt młodzieży z Ochtrup

 

 

W dniu 16 października 2012r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku uczniowie pod kierunkiem p. Sławomiry Gaik przygotowali teleturnirj "Faliliada". Rywalizowali ze sobą drużyny uczniów i nauczycieli. Ostatecznie zwyciężyła drużyna nauczycieli. Nad całością imprezy czuwał prowadzący: Karol Strasburger (Rafał Kot z klasy IVa Ti)

 

Familiada

 

 

Dnia 19 grudnia 2012 roku uczestniczyliśmy w II Powiatowym Konkursie Ortograficznym o „Złote Pióro Starosty Wieluńskiego„.

 

Dnia 27 marca 2013 roku przeprowadzony został konkurs o Janie Długoszu pod nazwą „Czy znasz swojego patrona ?”

 

23 kwietnia braliśmy udział w konkursie graficznym na plakat z okazji Światowego Dnia Książki.

 

Dnia 24 kwietnia 2013 roku omówiono klasyfikację klas maturalnych. Najlepszych uczniów uhonorowano nagrodami. Oto wyróżnieni:

 • Rafał Serweta – klasa IV a TI – średnia 4,50
 • Patryk Sładek – klasa IV a TI – średnia 4,25
 • Łyczko Przemysław – klasa IV a TI – średnia 4,00
 • Konrad Sztuka – klasa IV a TI – średnia 3,67
 • Kamil Hałas – klasa IV b TI – średnia 5,42
 • Hubert Krej – klasa IV b TI – średnia 4,25
 • Patryk Gabas – klasa IV b TI – średnia 4,08
 • Przemysław Wiśniewski – klasa IV b TI – średnia 4,08
 • Patryk Gorący – klasa IV b TI – średnia 3,83
 • Dawid Kwiatkowski – klasa IV TS – średnia 4,13
 • Błażej Pietrus – klasa IV TS – średnia 4,13
 • Maciej Adamczyk – klasa IV TS – średnia 4,00
 • Andrzej Duszyński – klasa IV TS – średnia 3,94
 • Paweł Witych – klasa IV TS – średnia 3,94
 • Artur Choczaj – klasa IV T m/e – średnia 4,29
 • Maciej Matczak – klasa IV T m/e – średnia 4,00
 • Krzysztof Pluskota – klasa IV T m/ e – średnia 3,93
 • Aneta Kowalska – klasa III LP s – średnia 4,14
 • Milena Żmudzińska – klasa III LP s – średnia 3,64
 • Agnieszka Musiał – klasa III LP s – średnia 3,57
 • Marta Bralińska – klasa III LP s – średnia 3,50

 

W maju tego roku został rozstrzygnięty konkurs na dyrektora ZS nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu. Dyrektorem na następną

kadencję ponownie został mgr Dariusz Kowalczyk.

 

W ramach współpracy z SOSZW w Gromadzicach została zorganizowana przez Sławomirę Gaik i Annę Konopkę integracyjna impreza   sportowa „ Integrada 2013 „.

 

Dnia 11 czerwca 2013 roku omówiono klasyfikację uczniów klas trzecich ZSZ. Wyróżniono następujących uczniów:

 • Konieczny Krzysztof – klasa III s – średnia 4,10
 • Gleń Marcin – klasa III s – średnia 4,00
 • Tarnowski Błażej – klasa III s – średnia 3,78
 • Antoniak Marcin – klasa III s – średnia 3,60
 • Kawecki Krzysztof – klasa III s – średnia 3,60
 • Marciniak Michał – klasa III s – średnia 3,60
 • Parzyjagła Maciej – klasa III se – średnia 5,00
 • Gradowski Bartosz – klasa III se – średnia 4,27
 • Humieniuk Robert – klasa III se – średnia 3,91
 • Szwarczewski Tomasz – klasa III se – średnia 3,91
 • Aleksanderek Robert – klasa III se – średnia 3,90
 • Szymański Mateusz – klasa III se – średnia 3,92
 • Kuźnik Artur – klasa III es – średnia 3,75
 • Mielczarek Mateusz – klasa III es – średnia 3,75

 

 

W dniu 26 czerwca 2013r. w Zespole Szkół nr 2 odbyła się Powiatowa Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013.

 

   
 Część oficjalna uroczystości

 

W części artystycznej uroczystości uczniowie naszej szkoły przygotowali "Fakty Długosza". Wystapił także Chór Młodziezowego Domu Kultury z dyrygentem Jakubem Jurdzińskim.

 

 Część artystyczna uroczystości

 

 

W tym roku szkolnym ogółem wypożyczono 2051 woluminów. Najwięcej wypożyczeń odnotowano w klasach:

 • III Tm/El - 169
 • IV tia - 148
 • III lps - 130
 • III tia - 120
 • II tia - 108

 

Liczba wypożyczonych książek

 

 

Od września 2012 roku przybyło 67 woluminów I 10 filmów na łączną kwotę 2.967,84 zł. Były to w większości dary od wydawnictwa Proksenia, od Politechniki Częstochowskiej oraz od nauczycieli naszej szkoły.

 

2013  

 • III miejsce Licealiada chłopców w tenisie stołowym.
 • III miejsce w powiatowych indywidualnych biegach przełajowych – Licealiada.
 • III miejsce chłopców w powiatowych sztafetach pływackich
 • III miejsce Licealiada chłopców w powiatowych zawodach w koszykówce.
 • III miejsce Licealiada chłopców w powiatowych zawodach w siatkówce
 • II miejsce Licealiada chłopców w powiatowych zawodach w piłce nożnej
 • II miejsce Licealiada chłopców w powiatowych zawodach w piłce plażowej
 • III miejsce we współzawodnictwie sportowym chłopców w kategorii Licealiada 2012/2013

 

W tym roku szkolnym do Nagrody Prezesa Rady Ministrów wytypowano Przemysława Pyzałkę z klasy III a TI ze średnią ocen – 5,19 i Magdalenę Przebierałę z klasy II LP Se  ze średnią ocen – 4,81.

Karolina Dubowska z klasy II Tr wytypowano do Stypendium Starosty Wieluńskiego. Jej średnia ocen wynosi 5,00.

Najlepsi i najaktywniejsi społecznie / dwie osoby / uczniowie pojadą na wycieczkę do Czarnogóry.

 

 

 

casino10top.com
f t g