• .

 • .

 • .

 • .

 

          Kadrę pedagogiczną w nowym roku szkolnym 1976/1977 stanowili:

 • Ryszard Krajcer – kierownik internatu
 • Grzegorz Sitek – wychowawca internatu
 • Zdzisław Jasicki – wychowawca internatu
 • Zdzisława Mateusiak – wychowawczyni internatu
 • Barbara Raducka – wychowawczyni internatu

 

Od 3 stycznia 1977 roku w niepełnym wymiarze godzin w charakterze wychowawcy pracowała Gońda Józefa. Zatrudniona była do dnia 20 czerwca 1977 roku.

Od dnia 10 stycznia 1977 roku została zatrudniona w charakterze pomocy kuchennej Ścigała Bożena. Zatrudniona była do dnia 30 listopada 1980 roku.

 

Z dniem 1 kwietnia 1977 roku rozpoczęła pracę Szremska Janina. Pracowała do roku 1979.

W skład Młodzieżowej Rady Internatu wchodzili:

 • Pietrzak Jacek - przewodniczący
 • Niedźwiecka Aldona - zastępca
 • Skrzydlewski Tadeusz - zastępca
 • Grabowski Tadeusz – sekretarz

 

Sekcja kulturalno - oświatowa:

 • Pszenica Bogdan - przewodniczący
 • Dymska Barbara - zastępca
 • Kęsy Jacek - członek
 • Tomczyk Andrzej - członek
 • Jakubowska Jadwiga - członek
 • Wicher Tadeusz - członek
 • Organiściak Józef - członek

Opiekunem sekcji była Barbara Raducka

 

Sekcja gospodarcza:

 • Bożek Benedykt - przewodniczący
 • Parchyniak Zofia - zastępca
 • Żyta Henryk - członek
 • Żydziak Stanisław - członek
 • Marciniak Lesław - członek
 • Grzebiela Krzysztof - członek.

Opiekunem sekcji był: Jasicki Zdzisław.

 

Sekcja sanitarno - porządkowa:

 • Wieczorek Henryk - przewodniczący
 • Karczewska Teresa - zastępca
 • Krzyżanowski Andrzej - członek
 • Cembik Lucjan - członek
 • Kaczmarek Sylwester - członek

Opiekunem sekcji był Grzegorz Sitek.

 

Dnia 4 lutego 1977 roku na odbytym zebraniu wychowawców i kierownika internatu dokonano oceny i analizy wyników nauczania i wychowania za pierwszy semestr, a także omówiono wyniki konkursów przeprowadzonych w tym czasie. W tym okresie w internacie mieszkało 155 uczniów. Bez ocen niedostatecznych było 125 wychowanków co stanowi 80,6 %. Na jednego ucznia przypadało 0,52 oceny niedostatecznej. Średnia dla całej grupy wyniosła 3,21.

Najlepszymi uczniami w tym okresie byli:

 • Kowalczyk Mirosław - średnia – 4,2
 • Kęsy Jacek - średnia – 4,0

Najwięcej ocen niedostatecznych otrzymali uczniowie z następujących przedmiotów:

 • z matematyki – 18
 • z języka polskiego – 11
 • z technologii - 9
 • z fizyki – 3

 

Według spostrzeżeń, systematycznej obserwacji i oceny do najbardziej zaniedbanych sal należały:

Sala 30, sala 69 i sala 105.

 

Do najbardziej utrzymanych w czystości, porządku i elegancji należały:

Sala 52, sala 55, sala 26.

 

Grupa wychowawcza pierwsza. Opiekunem jest Grzegorz Sitek.

Skład samorządu grupy:

 • Kęsy Jacek
 • Cembik Lucjan
 • Nowak Marek

Skład grupy:

 • Bartosiewicz Paweł zam. Kalinowa
 • Bednarek Bogdan zam. Zimnowoda
 • Bęben Stanisław zam. Kolonia Lisowska
 • Bil Bogdan zam. Załęcze Wielkie
 • Cembik Lucjan zam. Siemienice
 • Ceglarz Wiesław zam. Dankowice
 • Chmielarski Marian zam.
 • Cieśla Stanisław zam. Kapituła
 • Cieśla Tomasz zam. Załęcze Małe
 • Dąbrowski Leszek zam. Wrocław
 • Domański Jarosław zam. Kolonia Osiek
 • Drab Ireneusz zam. Kolonia Lisowska
 • Drzazga Zbigniew zam. Chorzyna
 • Głowacz Kazimierz zam. Galewice
 • Grabowski Bogdan zam. Pieczyska
 • Grzebiela Krzysztof zam. Brzeziny
 • Hałka Henryk zam. Zimnowoda
 • Jany Józef zam. Galewice
 • Jarząbek Bogdan zam. Słowików
 • Kalemba Wojciech zam. Aleksandrów
 • Kamiński Alojzy zam. Tomaszów Mazowiecki
 • Kępa Jacek zam. Pabianice
 • Kęsy Jacek zam. Sokolniki
 • Kiedrzyn Zdzisław zam. Dankowice
 • Kałuża Ryszard zam. Załęcze Małe
 • Kowalczyk Marian zam. Drobnice
 • Krajcer Jerz zam. Klasak Duży
 • Kula Henryk zam. Działoszyn
 • Kuliński Mirosław zam. Rząśnia
 • Kwas Bronisław zam. Żytniów
 • Lubański Krzysztof zam. Leliwa
 • Lubański Roman zam. Leliwa
 • Marczak Marian zam. Kolonia Lisowska
 • Mielczarek Stanisław zam. Mierzanów
 • Molski Piotr zam. Żytniów
 • Nowak Marek zam. Zamoście
 • Ogórek Lesław zam. Olesno
 • Puchała Krzysztof zam. Parzymiechy
 • Patyk Stefan zam. Walków
 • Piątek Mirosław zam. Parzymiechy
 • Podymski Marian zam. Kule
 • Przydacz Mirosław zam. Katarzynopole
 • Raducki Zbigniew zam. Broników
 • Sikorski Włodzimierz zam. Klonowa
 • Uryszek Bogdan zam. Grabowiec
 • Walaszczyk Hieronim zam. Chojny
 • Wawszczyk Piotr zam. Rychłocice
 • Wieloch Mariusz zam. Zabłocie
 • Woźniak Henryk zam. Parzymiechy
 • Zakręt Krzysztof zam. Michałów
 • Zieliński Marian zam. Michałów
 • Świątek Waldemar zam. Głuchów
 • Antoniak Zenon zam. Szczepany
 • Kubacki Leszek zam. Pieńki
 • Biedal Zbigniew zam. Łyskornia
 • Kędzia Marek zam.
 • Mazurowski Włodzimierz zam. Wieruszów

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych :

 • Bartosiewicz Paweł - ZHP
 • Bednarek Bogdan - ZHP
 • Bil Bogdan - ZHP
 • Cembik Lucjan - ZHP
 • Ceglarz Wiesław - PCK
 • Chmielarski Marian - ZHP
 • Cieśla Stanisław - ZHP
 • Cieśla Tomasz - ZHP
 • Dąbrowski Leszek - ZHP , PCK
 • Domański Jarosław - ZHP
 • Drzazga Zbigniew - ZHP
 • Grabowski Bogdan - ZHP
 • Grzebiela Krzysztof - ZHP , ZMS , PCK
 • Hałka Henryk - ZHP
 • Jany Józef - ZHP
 • Jarząbek Bogdan - PCK
 • Kalemba Wojciech - PCK , ZHP , SKS
 • Kępa Jacek - ZHP
 • Kęsy Jacek - ZHP
 • Kiedrzyn Zdzisław - ZHP
 • Kałuża Ryszard - ZHP
 • Kowalczyk Marian - ZHP
 • Krajcer Jerzy - ZHP
 • Kula Henryk - ZHP , PCK
 • Kuliński Mirosław - ZHP
 • Kwas Bronisław - ZSMP
 • Lubański Krzysztof - ZHP
 • Lubański Roman - ZHP
 • Marczak Marian - ZHP
 • Mielczarek Stanisław - ZHP , PCK
 • Nowak Marek - ZHP , SKS
 • Ogórek Lesław - ZHP
 • Piątek Mirosław - PCK
 • Podymski Marian - ZHP , PCK
 • Przydacz Mirosław - ZHP
 • Raducki Zbigniew - SKS
 • Sikorski Włodzimierz - ZHP , SKS
 • Uryszek Bogdan - ZHP
 • Wieloch Mariusz - ZHP
 • Zakręt Krzysztof - ZHP
 • Zieliński Marian - ZHP
 • Świątek Waldemar - ZHP
 • Kubacki Leszek - ZHP
 • Biedal Zbigniew - TPPR

 

Wysokość otrzymywanego stypendium:

 • Bil Bogdan - 576 zł.
 • Cieśla Stanisław - 288 zł.
 • Drzazga Zbigniew - 576 zł.
 • Grabowski Bogdan - 576 zł.
 • Jarząbek Bogdan - 384 zł.
 • Kępa Jacek - 576 zł.
 • Kiedrzyn Zdzisław - 384 zł.
 • Kałuża Ryszard - 576 zł.
 • Kowalczyk Marian - 576 zł.
 • Kuliński Mirosław - 384 zł.
 • Marczak Marian - 384 zł.
 • Mielczarek Stanisław - 576 zł.
 • Patyk Stefan - 576 zł.
 • Piątek Mirosław - 384 zł.
 • Podymski Marian - 576 zł.
 • Raducki Zbigniew - 576 zł.
 • Sikorski Włodzimierz - 288 zł.
 • Uryszek Bogdan - 384 zł.
 • Wieloch Mariusz - 576 zł.
 • Woźniak Henryk - 384 zł.
 • Zakręt Krzysztof - 576 zł.
 • Kubacki Leszek - 192 zł.
 • Kędzia Marek - 576 zł.

 

Grupa wychowawcza druga. Wychowawczynie: Zdzisława Mateusiak i Barbara Raducka.

Samorząd grupy:

 • Niedźwiedzka Aldona - przewodnicząca
 • Konik Krystyna - zastępca
 • Pokorska Zofia - skarbnik

Skład grupy:

 • Barańska Grażyna zam. Pajęczno
 • Bąk Anna zam. Mokrsko
 • Bednarek Teresa zam. Zimna Woda
 • Bednarek Jolanta zam. Brzoza
 • Borowczyk Grażyna zam. Ożegów
 • Dominas Danuta zam. Wójcin
 • Dymska Barbara zam. Trębaczew
 • Foriarz Krystyna zam. Emilianów
 • Grzesik Alicja zam. Pajęczno
 • Jakubowska Jadwiga zam. Podskarbice Szlacheckie
 • Karczewska Teresa zam. Kleśniska
 • Konc Krystyna zam. Kleśniska
 • Konat Anna zam. Dubidze
 • Konik Krystyna zam. Niesulów
 • Kopka Helena zam. Ostrołęka
 • Kostek Grażyna zam. Kleśniska
 • Kościelna Danuta zam. Sadowiec
 • Lesiak Aldona zam. Rekle
 • Łuczak Jadwiga zam. Warta
 • Mielczarek Ewa zam. Miętno
 • Młynarczyk Małgorzata zam. Trębaczew
 • Niedźwiedzka Aldona zam. Sokolniki
 • Niezgoda Krystyna zam. Zimnowoda
 • Parchyniak Zofia zam. Rechle
 • Pokorska Zofia zam. Strojec
 • Pokorska Teresa zam. Strojec
 • Pietrzak Ewa zam. PDD Komorniki
 • Rak Wiesława zam. Dąbrowa Zielona
 • Rakowiecka Maria zam. Rechle
 • Roszczyk Lidia zam. Suchowola
 • Siedlaczek Wiesława zam. Raciszyn
 • Sudoł Agnieszka zam. Zalesie
 • Tądel Irena zam. Bugaj
 • Tenętka Danuta zam. Gawłów
 • Urbańska Barbara zam. PDD Komorniki
 • Wawrzyniak Irena zam. Mokre
 • Pacholak Krystyna zam. PDD Komorniki

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Barańska Grażyna - PCK
 • Borowczyk Grażyna - PCK , ZMS
 • Foriarz Krystyna - PCK
 • Grzesik Alicja - PCK
 • Konc Krystyna - PCK , ZHP , ZMS
 • Konat Anna -PCK , ZMS
 • Konik Krystyna - PCK , ZMS
 • Kopka Helena - PCK , ZMS
 • Kostek Grażyna - PCK , ZMS
 • Niedźwiedzka Aldona - PCK , ZMS
 • Roszczyk Lidia - ZHP , SKS
 • Siedlaczek Wiesława - SKS , ZHP , PCK
 • Tądel Irena - ZHP , PCK
 • Tenętka Danuta - ZMS , PCK

 

Wysokość otrzymywanego stypendium:

 • Bednarek Teresa - 576 zł.
 • Dymska Barbara - 260 zł.
 • Jakubowska Jadwiga - 576 zł.
 • Karczewska Teresa - 384 zł.
 • Konc Krystyna - 576 zł.
 • Kostek Grażyna - 576 zł.
 • Kościelna Danuta - 260 zl.
 • Parchyniak Zofia - 576 zł.
 • Rakowiecka Maria - 384 zł.
 • Roszczyk Lidia - 384 zł.
 • Sudoł Agnieszka - 576 z l.
 • Wawrzyniak Irena - 516 zł.

 

 fotografia (ziemniaki)

 

 

 

 

 

 

Dnia 16 czerwca 1977 roku na zebraniu kadry wychowawczej internatu dokonano omówienia wyników nauczania i wychowania w minionym roku szkolnym, podsumowano działalność MRI / Młodzieżowa Rada Internatu /, dokonano oceny realizacji planu wychowawczego, podsumowano konkurs czystości.

Na szczególną pochwałę zasługują mieszkańcy sal : 50, 51, 56, 58, 26, 78 i 111 za wzorowe utrzymanie w czystości, ładzie i porządku swoich pomieszczeń mieszkalnych.

 

Na koniec roku szkolnego w internacie mieszkało 153 wychowanków. Bez ocen niedostatecznych było 137 uczniów. Na jednego wychowanka przypadło 0,31 oceny niedostatecznej. Bez ocen najgorszych pozostało 91 % mieszkańców internatu. Średnia dla wszystkich wyniosła 3,2.

Najlepszymi uczniami w tym roku szkolnym byli:

- w pionie ZSZ i PKS:

 • Jany Józef
 • Kowalczyk M 2 tok
 • Zieliński Marian
 • Kowalczyk Mirosław
 • Wąsiński Józef

- w pionie TM i LZ:

 • Kęsy Jacek
 • Pokorska Zofia
 • Żydziak Stanisław
 • Grabowski Tadeusz
 • Szuster M   2 TPZ

 

 Pismo zachęcające do udziału we współzawodnictwie.

 

 

 

 

 

 

 

casino10top.com
f t g