• .

 • .

 • .

 • .

 

         W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1977/1978 wszyscy wychowankowie internatu zostali już zakwaterowani i nakarmieni. Nowoprzybyli zapoznani zostali z regulaminem i rozkładem dnia.

Kierownikiem internatu jest w tym czasie Józef Krajcer. Opiekunami grupy pierwszej są Ryszard Józef Krajcer oraz Jan Grzegorz Sitek.

Pozostałymi wychowawcami internatu byli:

 • Halina Kuśmierczyk
 • Krzysztof Pazek
 • Jerzy Kossakowski
 • Andrzej Armanowski
 • Zdzisława Mateusiak
 • Ryszard Szokalski

 

Od dnia 1 września 1977 roku zatrudniona została Baranowska Ewa w charakterze pomocy kuchennej. Pracowała do dnia 28 lutego 1981 roku.

Od 1 września 1977 roku w charakterze pomocy kuchennej pracowała Filemonowicz Grażyna. Zatrudniona była do 31 grudnia 1981 roku.

Od dnia 4 listopada 1977 roku w charakterze pomocy kuchennej pracowała Cielas Danuta. Zatrudniona była do 31 grudnia 1982 roku

Z dniem 1 marca 1978 roku zatrudniona została w charakterze intendentki Kaczmarek Teresa. Stosunek pracy rozwiązany został 10 lipca 1980 rok

Młodzież reprezentowana jest przez swoich przedstawicieli skupionych w Młodzieżowej Radzie Internatu, sekcji kulturalno-oświatowej, sekcji gospodarczej oraz sanitarno-porządkowej.

 

Młodzieżowa Rada Internatu działała w następującym składzie:

 • Orzełek Krzysztof - przewodniczący
 • Łuczak Jadwiga - zastępca
 • Mazurek Andrzej - zastępca
 • Żydziak Stanisław - sekretarz

 

Sekcja kulturalno - oświatowa:

 • Dymska Barbara - przewodnicząca
 • Jakubowska Jadwiga - zastępca
 • Organiściak Józef - członek
 • Kęsy Jacek - członek
 • Strzelczyk Zdzisław - członek
 • Krajcer Jerzy - członek
 • Żyta Henryk - członek

 

Opiekunem sekcji została Halina Kuśmierczyk.

 

Sekcja gospodarcza:

 • Bożek Benedykt - przewodniczący
 • Parchyniak Zofia - zastępca
 • Grzebiela Krzysztof - członek
 • Marczak Marian - członek
 • Kępa Jacek - członek
 • Wawrzyniak Wiesław - członek
 • Kubiak Ryszard - członek

Opiekunem sekcji został Krzysztof Pazek

 

Sekcja sanitarno - porządkowa:

 • Cembik Lucjan - przewodniczący
 • Karczewska Teresa - zastępca
 • Kaczmarek Sylwester - członek
 • Lubański Roman - członek
 • Zakręt Krzysztof - członek
 • Bednarek Jolanta - członek
 • Kotas Zenon - członek

Opiekunem sekcji był Grzegorz Sitek.

 

Dnia 3 lutego 1978 roku dokonano omówienia i oceny wyników nauczania i wychowania za okres pierwszy. W internacie mieszkało 178 uczniów. Skrzydło pierwsze zamieszkiwało 96 wychowanków, a skrzydło drugie 82 wychowanków. Bez ocen niedostatecznych pozostawało 118 uczniów co stanowiło 65,73 %. Ilość ocen niedostatecznych na jednego wychowanka wynosiła 0,67, a średnia ocena wszystkich to 3,28.

Należy zaznaczyć, że w tym roku zamieszkali w internacie wychowankowie z innych szkół. Tak więc mieszkało 140 uczniów z naszej szkoły / ZSZ NR 2 /, 23 uczniów z ZSZ nr 1, 7 uczniów z ZS Dokształcającej, 6 uczniów z ZSZ ZUGiL i 2 uczniów z ZS Budowlanej. Najlepsze oceny osiągnęli uczniowie z ZSZ Nr 1 / 3,72 /.

Oceny ze sprawowania za omawiany okres przedstawiały się następująco:

 • wzorowe - 7 wychowanków
 • wyróżniające - 32 wychowanków
 • dobre - 85 wychowanków
 • odpowiednie - 30 wychowanków
 • nieodpowiednie - 13 wychowanków
 • bez oceny - 11 wychowanków.

Nie podlegały ocenie wychowanki będące słuchaczkami Studium Medycznego.

 

Najlepsze oceny za okres pierwszy otrzymali:

 • Masina Lidia - średnia – 4,70
 • Dymska Barbara - średnia – 4,50
 • Łuczak Jadwiga - średnia – 4,50
 • Nolbert Urszula - średnia – 4,50
 • Wawrzyniak Irena - średnia - 4,50
 • Młynarczyk Małgorzata - średnia – 4,50
 • Ślusarek Janina - średnia – 4,50
 • Wlizło Jadwiga - średnia – 4,50
 • Mitura Leszek - średnia – 4,50
 • Jany Józef - średnia – 4,27
 • Kowalczyk Marian - średnia – 4,20

Ciekawostką, a zarazem ewenementem, jest fakt, że Dymska, Łuczak, Nolbert i Wawrzyniak mieszkały w jednym pokoju i wszystkie otrzymały średnią ocenę 4,50 !

 

Grupa wychowawcza pierwsza. Wychowawcą jest Krzysztof Pazek.

Skład grupy:

 • Ratajczyk Sławomir zam. Łask
 • Pluciński Seweryn zam. Pajęczno
 • Nowicki Lech zam. Pajęczno
 • Kruk Grzegorz zam. Lipnik
 • Piekutowski Mirosław zam. Radoszyce
 • Krzyżanowski Marcin zam. Borki
 • Jamruszka Waldemar zam. PDD Komorniki
 • Mikołajczyk Marek zam. Klonowa
 • Semeniuk Leszek zam.
 • Frączyk Jerzy zam.
 • Osuchowski Bogusław za. PDD Komorniki
 • Walczak Jerzy zam. Skomlin
 • Jagieło Grzegorz zam. Osjaków
 • Prygiel Krzysztof zam. Kluski
 • Ochocki Krzysztof zam. Chorzyna
 • Strzelczyk Zbigniew zam. Pajęczno
 • Wyrwa Czesław zam. Radoszewice
 • Kaźmierczak Mirosław zam. Wola Kleszczowa
 • Halamus Mirosław zam. Ostrów
 • Misztela Piotr zam. PDD Piotrków Trybunalski
 • Knera Wojciech zam. Annopole
 • Gołąbek Jarosław zam. Konopnica
 • Jarząb Leszek zam. Bobrowniki
 • Krzak Marian zam. Bobrowniki
 • Kowalczyk Dariusz zam. Mała Wieś
 • Cieśla Zdzisław zam. Kapituła
 • Bak Leszek zam. Huta
 • Osyda Henryk zam. Bębnów
 • Sobczyk Krzysztof zam. Toporów
 • Marć Grzegorz zam. Zajączki
 • Pluta Sławomir zam. Antonina
 • Rzepka Zygmunt zam. Zajączki
 • Kupis Benedykt zam. Klonowa
 • Orzełek Krzysztof zam. Kleśniska
 • Żyta Henryk zam. Jelonki
 • Żydziak Stanisław zam. Ignachy
 • Marczak Marian zam. Kolonia Lisowska
 • Kowalczyk Mirosław zam. Ożegów
 • Drzazga Włodzimierz zam. Chorzyna
 • Drzazga Andrzej zam. Chorzyna
 • Cieśla Wiesław zam. Kapituła
 • Barański Andrzej zam. Mokre
 • Wawrzyniak Waldemar zam. Trębaczew
 • Kokot Janusz zam. Bugaj
 • Świątek Waldemar zam. Głuchów
 • Sobczyk Leszek zam. Brzeziny
 • Walczak Józef zam. Kolonia Zmyślona
 • Jeziorski Honorat zam. Gabrielów
 • Polewiak Tadeusz zam. Dymek
 • Janeczek Zbigniew zam. Trębaczew
 • Prukacz Zbigniew zam. Radoszewice
 • Prukacz Włodzimierz zam. Radoszewice
 • Sergiel Roman zam. Czastary
 • Gmerczyński Edward zam. Wrocław
 • Ignasiak Marian zam. Działoszyn
 • Marczak Jan zam. Milejów

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Ratajczyk Sławomir - PCK , LOK
 • Pluciński Seweryn - ZHP
 • Kruk Grzegorz - ZHP
 • Piekutowski Mirosław - ZHP
 • Krzyżanowski Marcin - ZHP
 • Mikołajczyk Marek - SKS
 • Semeniuk Leszek - ZHP
 • Osuchowski Bogusław - ZHP
 • Walczak Jerzy - ZHP
 • Prygiel Krzysztof - ZHP , PCK , TPPR
 • Ochocki Krzysztof - ZHP
 • Strzelczyk Zbigniew - ZHP
 • Wyrwa Czesław - ZHP
 • Kaźmierczak Mirosław - ZHP
 • Halamus Mirosław - ZHP
 • Misztela Piotr - ZHP
 • Gołąbek Jarosław - ZHP
 • Jarząb Leszek - SKS
 • Kowalczyk Dariusz - ZHP
 • Cieśla Zdzisław - ZSMP
 • Bak Leszek - ZHP , ZSMP
 • Osyda Henryk - ZHP
 • Sobczyk Krzysztof - ZHP
 • Marć Grzegorz - ZHP
 • Rzepka Zygmunt - ZHP
 • Kupis Benedykt - ZHP
 • Orzełek Krzysztof - ZSMP
 • Żyta Henryk - ZHP
 • Marczak Marian - ZHP
 • Kowalczyk Mirosław - ZHP
 • Drzazga Włodzimierz - ZHP
 • Drzazga Andrzej - ZHP
 • Cieśla Wiesław - ZHP
 • Świątek Waldemar - ZHP
 • Walczak Józef - ZHP
 • Polewiak Tadeusz - ZHP
 • Prukacz Zbigniew - ZHP
 • Prukacz Włodzimierz - ZHP
 • Sergiel Roman - ZHP
 • Ignasiak Marian - SKS
 • Marczak Jan - ZSMP

 

Wysokość przyznanego stypendium:

 • Pluciński Seweryn - 576 zł.
 • Kruk Grzegorz - 576 zł.
 • Krzyżanowski Marcin - 576 zł.
 • Mikołajczyk Marek - 576 zł.
 • Walczak Jerzy - 384 zł.
 • Jagieło Grzegorz - 576 zł.
 • Ochocki Krzysztof - 576 zł.
 • Strzelczyk Zbigniew - 576 zł.
 • Wyrwa Czesław - 288 zł.
 • Kaźmierczak Mirosław - 288 zł.
 • Halamus Mirosław - 288 zł.
 • Krzak Marian - 576 zł.
 • Cieśla Zdzisław - 450 zł.
 • Osyda Henryk - 576 zł.
 • Sobczyk Krzysztof - 576 zł.
 • Pluta Sławomir - 576 zł.
 • Rzepka Zygmunt - 576 zł.
 • Kupis Benedykt - 576 zł.
 • Orzełek Krzysztof - 576 zł.
 • Żyta Henryk - 576 zł.
 • Żydziak Stanisław - 576 zł.
 • Marczak Marian - 576 zł.
 • Kowalczyk Mirosław - 576 zł.
 • Drzazga Włodzimierz - 288 zł.
 • Drzazga Andrzej - 576 zł.
 • Walczak Józef - 288 zł.
 • Prukacz Zbigniew - 288 zł.
 • Prukacz Włodzimierz - 220 zł.

 

Grupa wychowawcza druga .Wychowawcą jest Jan Sitek.

Skład grupy:

 • Rudowicz Ryszard zam. Lipnik
 • Biecuszek Grzegorz zam. Lipnik
 • Mielczarek Stanisław zam. Mierzanów
 • Kędzia Marek zam. Drobnice
 • Jagieło Grzegorz zam. Drobnice
 • Podymski Marian zam. Kule
 • Bartosiewicz Paweł zam. Gołębiew Nowy
 • Wasiak Lucjan zam. Drobnice
 • Czyż Czesław zam. Osjaków
 • Walczak Henryk zam. Drobnice
 • Pawelak Edward zam. Ożegów
 • Mielczarek Wiesław zam. Miętno
 • Adamus Janusz zam. Ignaców
 • Lebiodziński Krzysztof zam. Osieczno
 • Mituła Leszek zam. Klonowa
 • Sikorski Włodzimierz zam. Klonowa
 • Bryś Zdzisław zam. Borek
 • Gołdyn Jerzy zam. Kocina
 • Strzelczyk Zbigniew zam. Pajęczno
 • Kowalczyk Kazimierz zam. Drobnice
 • Szumigaj Waldemar zam. Ożegów
 • Jany Józef zam. Galewice
 • Górnik Andrzej zam. Parzymiechy
 • Chęciński Krzysztof zam. Starokrzepice
 • Kostrzewa Mirosław zam. Brzozówka
 • Kwas Bronisław zam. Żytniów
 • Pędziwiatr Mirosław zam. Aleksandrów
 • Ceglarz Wiesław zam. Dankowice
 • Kubacki Leszek zam. Pieńki
 • Wieloch Marek zam. Zabłocie
 • Marchewka Bogdan zam. Zofia
 • Duszkiewicz Grzegorz zam. Wrocław
 • Kubiak Ryszard zam. Chorzyna
 • Cieśla Tomasz zam. Załęcze Wielkie
 • Zuberek Bogdan zam. Walków
 • Lubański Roman zam. Leliwa
 • Molski Piotr zam. Żytniów
 • Lubański Krzysztof zam. Leliwa
 • Grzebiela Krzysztof zam. Brzeziny
 • Cembik Lucjan zam. Siemianice
 • Kamieniak Jerzy zam. Drobnice
 • Bednarek Mirosław zam. Platoń
 • Żuberek Zbigniew zam. Gabryjelów
 • Małolepszy Zbigniew zam. Cieciułów
 • Kowalczyk Jan zam. Czarnożyły
 • Kamieniak Jerzy zam.
 • Walaszczyk Hieronim zam.
 • Wawszczyk Piotr zam.

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Rudowicz Ryszard - PCK
 • Biecuszek Grzegorz - ZHP
 • Mielczarek Stanisław - ZHP , PCK
 • Kędzia Marek - ZHP
 • Jagieło Grzegorz - ZHP
 • Podymski Marian - ZHP , PCK
 • Wasiak Lucjan - ZHP
 • Czyż Czesław - ZHP
 • Walczak Henryk - ZHP
 • Pawelak Edward - ZHP
 • Mielczarek Wiesław - ZHP , PCK
 • Adamus Janusz - ZHP , PCK
 • Lebiodziński Krzysztof - ZHP , PCK , ZSMP
 • Mituła Leszek - ZHP
 • Sikorski Włodzimierz - ZHP , PCK , ZMS , SKS
 • Bryś Zdzisław - ZHP , PCK
 • Gołdyn Jerzy - ZHP , PCK , ZSMP
 • Strzelczyk Zbigniew - ZHP , PCK , SKS
 • Kowalczyk Kazimierz - ZHP , PCK , SKS , ZSMP
 • Szumigaj Waldemar - ZHP , LOP
 • Jany Józef - ZHP
 • Górnik Andrzej - ZHP
 • Chęciński Krzysztof - ZHP , LOK
 • Kostrzewa Mirosław - ZHP , PCK , ZSMP
 • Kwas Bronisław - ZSMP
 • Pędziwiatr Mirosław - ZHP , TPPR
 • Ceglarz Wiesław - ZHP , PCK
 • Kubacki Leszek - ZHP , SKS
 • Wieloch Marek - ZHP
 • Marchewka Bogdan - ZHP , PCK , SKS
 • Duszkiewicz Grzegorz - ZHP , SKS , PCK
 • Kubiak Ryszard - ZHP , PCK , SKS
 • Cieśla Tomasz - ZHP , PCK , SKS
 • Zuberek Bogdan - ZHP , PCK
 • Lubański Roman - ZHP , PCK , SKS
 • Molski Piotr - PCK
 • Lubański Krzysztof - ZHP , PCK , SKS
 • Grzebiela Krzysztof - ZHP , PCK , SKS , ZMS
 • Cembik Lucjan - ZHP , PCK , SKS
 • Kamieniak Jerzy - ZHP , PCK
 • Bednarek Mirosław - PCK , ZHP
 • Żuberek Zbigniew - ZHP , PCK , LZS
 • Małolepszy Zbigniew - ZHP
 • Kowalczyk Jan - ZSMP , ZHP

 

Wysokość otrzymywanego stypendium:

 • Rudowicz Ryszard - 576 zł.
 • Mielczarek Stanisław - 576 zł.
 • Kędzia Marek - 576 zł.
 • Jagieło Grzegorz - 576 zł.
 • Podymski Marian - 576 zł.
 • Bartosiewicz Paweł - 576 zł.
 • Wasiak Lucjan - 576 zł.
 • Czyż Czesław - 576 zł.
 • Walczak Henryk - 576 zł.
 • Pawelak Edward - 576 zl.
 • Mielczarek Wiesław - 576 zl.
 • Adamus Janusz - 576 zł.
 • Mituła Leszek - 576 zł.
 • Sikorski Włodzimierz - 576 zł.
 • Pędziwiatr Mirosław - 576 zł.
 • Ceglarz Wiesław - 384 zł.
 • Kubacki Leszek - 384 zł.
 • Marchewka Bogdan - 384 zł.
 • Duszkiewicz Grzegorz - 384 zł.
 • Kubiak Ryszard - 576 zł.
 • Cieśla Tomasz - 576 zł.
 • Zuberek Bogdan - 576 zł.
 • Lubański Krzysztof - 576 zł.
 • Molski Piotr - 576 zł.
 • Lubański Roman - 576 zł.
 • Grzebiela Krzysztof - 576 zł.
 • Cembik Lucjan - 576 zł.
 • Kamieniak Jerzy - 576 zł.

 

Grupa wychowawcza trzecia. Wychowawcy: Jerzy Kossakowski, Andrzej Armanowski.

Skład grupy:

 • Kałuża Ryszard zam. Załęcze Małe
 • Kępa Jacek zam. Pabianice
 • Grabowski Bogdan zam. Pieczyska
 • Kowalczyk Marian zam. Drobnice
 • Organiściak Józef zam. Grocholice
 • Pawlaczyk Mieczysław zam. Bobrowa
 • Grzybek Sławomir zam. Cieciułów
 • Kaczmarek Sylwester zam. Łęki
 • Przydacz Mirosław zam. Katarzynopole
 • Kossakowski Sławomir zam. Orzysz
 • Głowacz Kazimierz zam. Galewice
 • Zakręt Krzysztof zam. Michałów
 • Zieliński Marian zam. Michałów
 • Król Krzysztof zam. Czernice
 • Domański Jarosław zam. Kolonia Osiek
 • Kabała Czesław zam. Kleśniska
 • Krysztofiński Jerzy zam. Mierzyce
 • Mazurek Andrzej zam. Zimnowoda
 • Kotas Zenon zam. Starokrzepice
 • Nowak Marek zam. Kolonia Zamoście
 • Krajcer Jerzy zam. Klasak Duży
 • Kęsy Jacek zam. Sokolniki
 • Kalęba Wojciech zam. Aleksandrów
 • Machnik Tadeusz zam. Głuchów
 • Grzybek Julian zam. Niemojew
 • Szuster Mirosław zam. Naramice
 • Pilarz Tadeusz zam. Gołuchy
 • Omieciński Mirosław zam. Trębaczew
 • Błasiak Zdzisław zam. Trębaczew
 • Korpowski Andrzej zam. Jaworzno
 • Knefel Stanisław zam. Bolesławiec
 • Komorowski Wojciech zam. Rudniki
 • Majtyka Jan zam. Wichernik
 • Bożek Benedykt zam. Kiełczygłów
 • Cybalak Stanisław zam. Kępa Piotrawińska
 • Wawrzyniak Wiesław zam.Chojny
 • Strzelczyk Zdzisław zam. Dryganek
 • Popiel Waldemar zam. Koszalin
 • Kurczakowski Stefan zam . Dalachów
 • Wiatr Marian zam. Grębień
 • Sładek Władysław zam. Dalachów
 • Merda Jacek zam. Kłobuck
 • Krzak Ireneusz zam. Jaworek
 • Adamski Wiesław zam. Pichlice
 • Waligóra Andrzej zam. Siedliska
 • Gnych Andrzej zam. Pichlice
 • Kałużny Krzysztof zam. Osjaków
 • Morka Krzysztof zam. Biała
 • Dąbrowski Leszek zam. Wrocław
 • Kuśmierek Czesław zam. Jajczaki

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Kałuża Ryszard - ZHP , ZSMP
 • Grabowski Bogdan - ZHP
 • Kowalczyk Marian - ZHP
 • Kaczmarek Sylwester - PCK
 • Przydacz Mirosław - ZHP
 • Domański Jarosław - ZHP
 • Kabała Czesław - ZSMP , TPPR
 • Krysztofiński Jerzy - ZHP , ZSMP
 • Mazurek Andrzej - ZHP , TPPR
 • Kotas Zenon - ZHP , SKS
 • Nowak Marek - ZHP , SKS
 • Krajcer Jerzy - ZHP , PCK
 • Kęsy Jacek - ZHP , LOK
 • Kalęba Wojciech - ZHP
 • Machnik Tadeusz - ZSMP , TPPR
 • Grzybek Julian - PCK
 • Szuster Mirosław - PCK , TPPR
 • Korpowski Andrzej - HSPS , PCK
 • Knefel Stanisław - PCK
 • Komorowski Wojciech - ZHP , PCK
 • Majtyka Jan - PCK , SKS
 • Bożek Benedykt - TPPR
 • Cybalak Stanisław - TPPR
 • Wawrzyniak Wiesław - TPPR , ZSMP
 • Strzelczyk Zdzisław - TPPR
 • Popiel Waldemar - ZHP
 • Kurczakowski Stefan - PCK
 • Wiatr Marian - PCK , SKS
 • Sładek Władysław - PCK
 • Merda Jacek - PCK
 • Krzak Ireneusz - ZSMP , ZHP , PCK , OSP
 • Adamski Wiesław - PCK , ZSMP , LZS
 • Waligóra Andrzej - PCK , ZSMP , LZS
 • Rozmarynowski Marek - PCK , LZS
 • Gnych Andrzej - PCK , ZSMP
 • Kałużny Krzysztof - PCK
 • Morka Krzysztof - ZSMP , PCK
 • Dąbrowski Leszek - ZHP

 

Wysokość otrzymywanego stypendium:

 • Kałuża Ryszard - 576 zł.
 • Kępa Jacek - 576 zł.
 • Grabowski Bogdan - 576 zł.
 • Kowalczyk Marian - 576 zł.
 • Organiściak Józef - 384 zł.
 • Pawlaczyk Mieczysław - 384 zł.
 • Grzybek Sławomir - 576 zł.
 • Zakręt Krzysztof - 576 zł.
 • Król Krzysztof - 576 zł.
 • Kabała Czesław - 384 zł
 • Krysztofiński Jerzy - 576 zł.
 • Kotas Zenon - 384 zł.
 • Nowak Marek - 384 zł.
 • Kęsy Jacek - 384 zł.
 • Kalęba Wojciech - 384 zł.
 • Machnik Tadeusz - 576 zł.
 • Grzybek Julian - 576 zł.
 • Szuster Mirosław - 576 zł.
 • Pilarz Tadeusz - 576 zł.
 • Błasiak Zdzisław - 576 zł.
 • Korpowski Andrzej - 576 zł.
 • Knefel Stanisław - 384 zł.
 • Majtyka Jan - 576 zł.
 • Bożek Benedykt - 576 zł.
 • Cybalak Stanisław - 576 zł.
 • Wawrzyniak Wiesław - 576 zł.
 • Strzelczyk Zdzisław - 576 zł.

 

Grupa wychowawcza czwarta. Wychowawczyniami tej grupy byli: Zdzisława Mateusiak i Halina Kuśmierczyk.

Wykaz wychowanek:

 • Pokorska Teresa zam. Strojec
 • Karczewska Teresa zam. Kleśniska
 • Jakubowska Jadwiga zam. Podskarbice Szlacheckie
 • Niezgoda Krystyna zam. Zimnowoda
 • Bak Anna zam. PDD Komorniki
 • Ceglarz Urszula zam. Dankowice
 • Gawlik Dorota zam. PDD Komorniki
 • Urbańska Barbara zam. PDD Komorniki
 • Sudoł Agnieszka zam. Zalesie
 • Wlizło Jadwiga zam. Radzyń Podlaski
 • Klimaszewska Iwona zam. Zduńska Wola
 • Walczak Anna zam. PDD Komorniki
 • Janusiak Urszula zam. PDD Komorniki
 • Molska Bożena zam. PDD Komorniki
 • Rakowiecka Maria zam. Rehle
 • Parchyniak Zofia zam. Rehle
 • Bednarek Jolanta zam. Brzoza
 • Roszczyk Lidia zam. Suchowola
 • Dymska Barbara zam. Trębaczew
 • Łuczak Jadwiga zam. Warta
 • Nolbert Urszula zam. Niemojew
 • Wawrzyniak Irena zam. Mokre
 • Masina Lidia zam. Kluski
 • Schabowicz Krystyna zam. Pajęczno
 • Ślusarek Janina zam. Dylów
 • Tasarz Halina zam. Jaworzno
 • Młynarczyk Małgorzata zam. Trębaczew
 • Kościelna Danuta zam. Sadowiec
 • Sobera Barbara zam. Załęcze Wielkie
 • Drab Czesława zam. Kapituła
 • Kalemba Danuta zam. Aleksandrów
 • Płonka Irena zam. Radostów
 • Kubak Anna zam. Radostów
 • Więdłocha Jolanta zam. Bugaj
 • Skowronek Zofia zam. Bugaj Nowy
 • Błaszczyk Elżbieta zam. Wierzchlas
 • Mońka Eugenia zam. Bugaj Nowy
 • Michnik Wiesława zam. Bugaj Nowy
 • Zyna Elżbieta zam. Cieciułów
 • Król Elżbieta zam.
 • Szydłowska Wiesława zam.
 • Karnecka Ewa zam. Rososz
 • Dymska Małgorzata zam. Rososz

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Pokorska Teresa - ZHP
 • Karczewska Teresa - PCK
 • Jakubowska Jadwiga - ZHP
 • Niezgoda Krystyna - PCK , ZHP
 • Bak Anna - ZHP
 • Ceglarz Urszula - ZHP
 • Gawlik Dorota - ZHP
 • Rakowiecka Maria - ZHP
 • Parchyniak Zofia - ZHP
 • Bednarek Jolanta - ZHP
 • Roszczyk Lidia - ZHP
 • Dymska Barbara - PCK
 • Łuczak Jadwiga - PCK
 • Nolbert Urszula - PCK
 • Wawrzyniak Irena - PCK
 • Masina Lidia - PCK
 • Schabowicz Krystyna - PCK
 • Ślusarek Janina - PCK
 • Młynarczyk Małgorzata - PCK
 • Kościelna Danuta - PCK
 • Sobera Barbara - PCK
 • Kalemba Danuta - PCK
 • Płonka Irena - PCK , ZHP , ZSMP
 • Kubak Wanda - PCK , ZHP , ZSMP
 • Więdłocha Jolanta - PCK , ZHP
 • Skowronek Zofia - PCK , ZHP
 • Błaszczyk Elżbieta - PCK
 • Mońka Eugenia - PCK , HSPS
 • Michnik Wiesława - HSPS , PCK
 • Zyna Elżbieta - ZSMW
 • arnecka Ewa - PCK , ZHP
 • Dymska Małgorzata - PCK , ZHP

 

Wysokość otrzymywanego stypendium:

 • Pokorska Teresa - 576 zł.
 • Karczewska Teresa - 576 zł.
 • Wlizło Jadwiga - 576 zł.
 • Rakowiecka Maria - 576 zł.
 • Parchyniak Zofia - 576 zł.
 • Bednarek Jolanta - 576 zł.
 • Dymska Barbara - 576 zł.
 • Nolbert Urszula - 576 zł.
 • Masina Lidia - 576 zł.
 • Schabowicz Krystyna - 576 zł.
 • Ślusarek Janina - 576 zł.
 • Tasarz Halina - 288 zł.
 • Sobera Barbara - 288 zł.
 • Kalemba Danuta - 576 zł.
 • Skowronek Zofia - 192 zł.
 • Błaszczyk Elżbieta - 288 zł.

W grupie tej funkcję wychowawcy pełnił również Ryszard Szokalski.

 

Na zebraniu odbytym dnia 21 czerwca 1978 roku omówiono wyniki nauczania i wychowania w mijającym roku szkolnym. Dokonano oceny wyników konkursu czystości.

Pierwsze miejsce zajęły mieszkanki Sali 52 w składzie:

 • Jakubowska Jadwiga
 • Pokorska Teresa
 • Karczewska Teresa
 • Niezgoda Krystyna

Drugie miejsce zajęły mieszkanki sali 56:

 • Wlizło Jadwiga
 • Zyna Elżbieta
 • Ślusarek Janina
 • Masina Lidia

Również drugie miejsce zajęły mieszkanki Sali 57:

 • Bednarek Jolanta
 • Roszczyk Lidia
 • Ranowiecka Maria
 • Parchyniak Zofia

Trzecie miejsce uzyskały mieszkanki Sali 53 w składzie:

 • Molska Bożena
 • Walczak Anna
 • Młynarczyk Małgorzata
 • Janusiak Urszula

 

W czasie tym mieszkało w internacie 98 wychowanków. Bez ocen niedostatecznych było 93,9 % uczniów. Na jednego wychowanka przypadało 0,08 oceny niedostatecznej. Średnia dla wszystkich to 3,43.

Najlepsze oceny na koniec roku uzyskali następujący mieszkańcy internatu:

 • Bednarek Jolanta -średnia – 4,4
 • Kowalczyk Mirosław - średnia – 4,4
 • Jany Józef - średnia – 4,3
 • Sobczak Krzysztof - średnia – 4,2
 • Lubański Krzysztof - średnia – 4,2
 • Kossakowski Sylwester - średnia – 4,1
 • Kubiak Ryszard - średnia – 4,0

 

 

 

casino10top.com
f t g