• .

 • .

 • .

 • .

          Posiedzenie Rady Wychowawczej Internatu rozpoczęto od przedstawienia planu opiekuńczo-wychowawczego na nowy rok szkolny. Zapoznano uczestniczących wychowawców z priorytetami obowiązującymi w pracy. Kierownik internatu Józef Ryszard Krajcer zapoznał ze stanem zatrudnionych w placówce pracowników administracyjno – obsługowych.

Dokonano przydziału grup wychowawczych oraz podziału na grupy wychowawcze.

Kadrę pedagogiczną internatu stanowili:

 • Ryszard Krajcer – kierownik internatu
 • Henryka Gruszka – wychowawczyni internatu
 • Grzegorz Sitek – wychowawca internatu
 • Krzysztof Pazek – wychowawca internatu
 • Zdzisława Mateusiak – wychowawczyni internatu
 • Jerzy Kossakowski – wychowawca internatu

 

Od dnia 16 sierpnia 1979 roku do dnia 31 lipca 1986 roku był zatrudniony na stanowisku pracownika pracy lekkiej Lis Józef.

Zatrudniona została Joanna Pielucha na stanowisku intendentki.

W kuchni pracuje Duda Urszula.

W kuchni pracuje Drosińska Małgorzata

Zatrudniona jest Kowalczyk Longina.

Zatrudniona była Mazur Teresa

Od dnia 24 listopada 1978 roku do dnia 3 kwietnia 1981 roku zatrudniona była w charakterze pomocy kuchennej Filemonowicz Małgorzata.

Od dnia 2 lipca 1979 roku zatrudniona została na stanowisko sprzątaczki Bak Barbara. Pracowała do dnia 31 sierpnia 1979 roku.

 

W pierwszych dniach września na zebraniu wszystkich wychowanków i kadry pedagogicznej dokonano wyboru przedstawicieli młodzieży pracującej dla wspólnego dobra i reprezentującej ją w każdych sprawach jej dotyczących.

Skład samorządu internackiego:

Młodzieżowa Rada Internatu:

 • Mazurek Andrzej - przewodniczący
 • Zakręt Krzysztof - zastępca
 • Lesiak Zofia - sekretarz
 • Bednarek Jolanta - członek

 

Sekcja Kulturalno - Oświatowa:

 • Orzełek Krzysztof - przewodniczący
 • Witczak Ewa - zastępca
 • Pawlaczyk Mieczysław - członek
 • Omieciński Mirosław - członek
 • Błasiak Zdzisław - członek
 • Tabaczyk Małgorzata - członek
 • Fuks Lidia - członek

   Opiekunem sekcji została Henryka Gruszka.

 

Sekcja Gospodarcza:

 • Kubiak Ryszard - przewodniczący
 • Kępa Jacek - zastępca
 • Pilarz Tadeusz - członek
 • Żuberek Bogusław - członek
 • Cieśla Tomasz - członek
 • Barwaśna Krystyna - członek
 • Grabowski Bogdan - członek

   Opiekę nad sekcją sprawował Krzysztof Pazek .

 

Sekcja Sanitarno - Porządkowa:

 • Karczewska Teresa - przewodnicząca
 • Lubański Roman - zastępca
 • Kotas Zenon - członek
 • Ceglarz Urszula - członek
 • Marchewka Bogdan - członek
 • Zieliński Marian - członek
 • Drzazga Włodzimierz - członek

   Opiekunem sekcji został Grzegorz Sitek .

 

Dnia 20 lutego 1979 roku dokonano analizy wyników nauczania za okres pierwszy. W tym czasie w internacie przebywało 114 uczniów. Analiza dotyczyła jedynie wychowanków naszej szkoły. Bez ocen niedostatecznych było 74 wychowanków to jest 64,9 %. Na jednego ucznia przypadało 0,8 oceny niedostatecznej.

Do najlepszych uczniów należeli:

 • Antosik Janusz - średnia - 4,56
 • Mituła Leszek - średnia - 4,20
 • Sobczyk Krzysztof - średnia - 4,20
 • Jany Józef - średnia - 4,00

 

Grupa wychowawcza pierwsza. Opiekun Krzysztof Pazek.

Skład grupy:

 • Nowicki Lech zam. Pajęczno
 • Pluciński Seweryn zam. Pajęczno
 • Leksiński Norbert zam. Pajęczno
 • Schabowicz Bogdan za. Pajęczno
 • Łukomski Tadeusz zam. PDD Komorniki
 • Kiejnich Tadeusz zam. Siemkowice
 • Jeż Sławomir zam. Skomlin
 • Cybulski Dariusz zam. Rząśnia
 • Borczyk Ryszard zam. Dryganek Mały
 • Pędziwiatr Stanisław zam. Beresie Małe
 • Witowski Wiesław zam. Widawa
 • Cybiński Sławomir zam. Mokre
 • Dydyna Sławomir zam.
 • Kropacz Krzysztof zam. Augustynów
 • Nogala Grzegorz zam. Sieradz
 • Sobczyk Krzysztof zam. Mierzyce
 • Cieśla Zdzisław zam. Działoszyn
 • Ratajczyk Sławomir zam. Łask
 • Kamieniak Jerzy zam. Drobnice
 • Marciniak Marian zam. Drobnice
 • Augustyniak Roman zam. Drobnice
 • Kruk Jan zam. Lipnik
 • Szuster Stanisław zam. Śmiecheń
 • Borowiec Maciej zam. Działoszyn
 • Pawlak Andrzej zam. Twardogóra
 • Gasztych Ireneusz zam. Ochędzyn
 • Golański Jerzy zam. Dylów Rządowy
 • Kamieniak Piotr zam. Karsznice
 • Więdłocha Jarosław zam. Cieciułów
 • Kałczak Paweł zam. Wola Łobudzka
 • Sobczyk Leszek zam. Ożarów
 • Świątek Waldemar zam. Głuchów
 • Matczak Henryk zam. Janów
 • Antosik Janusz zam. Słupsko
 • Siciński Krzysztof zam. Działoszyn
 • Kuś Ireneusz zam. Biała
 • Walczak Jerzy zam. Wichernik
 • Marczak Jan zam. Milejów
 • Wieloch Marek zam. Zabłocie
 • Głowacki Jacek zam. Przywory
 • Konieczny Henryk zam. Chotów
 • Błaszczyk Józef zam. Załęcze Małe
 • Preś Tadeusz zam.
 • Solarek Krzysztof zam.
 • Zaremba Zbigniew zam.
 • Brząkała Waldemar zam. Konopnica

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Nowicki Lech - ZHP , SKS
 • Pluciński Seweryn - SKS , ZHP
 • Leksiński Norbert - SKS , PCK , ZHP
 • Schabowicz Bogdan - SKS , ZHP , PTTK
 • Jeż Sławomir - ZHP
 • Borczyk Ryszard - ZHP
 • Pędziwiatr Stanisław - HSPS
 • Witowski Wiesław - ZHP
 • Cybiński Sławomir - ZHP
 • Kropacz Krzysztof - ZHP
 • Nogala Grzegorz - ZHP
 • Sobczyk Krzysztof - ZHP , PCK
 • Kamieniak Jerzy - ZHP
 • Szuster Stanisław - ZHP
 • Borowiec Maciej - ZHP
 • Pawlak Andrzej - ZHP
 • Gasztych Ireneusz - ZHP
 • Golański Jerzy - ZHP , SKS
 • Kamieniak Piotr - ZHP
 • Więdłocha Jarosław - ZHP , SKS
 • Kałczak Paweł - ZHP , SKS
 • Sobczyk Leszek - ZHP , PCK
 • Świątek Waldemar - ZHP
 • Matczak Henryk - ZHP
 • Walczak Jerzy - ZHP
 • Marczak Jan - PCK
 • Wieloch Marek - PCK
 • Konieczny Henryk - PCK , ZSMP
 • Błaszczak Józef - ZHP , PCK , ZSMP
 • Brząkała Waldemar - ZHP , PCK

 

Wysokość otrzymywanego stypendium:

 • Nowicki Lech - 288 zł.
 • Pluciński Seweryn - 288 zł.
 • Cybulski Dariusz - 576 zł.
 • Witowski Wiesław - 576 zł.
 • Kropacz Krzysztof - 576 zł.
 • Nogala Grzegorz - 288 zł.
 • Sobczyk Krzysztof - 576 zł.
 • Cieśla Zdzisław - 800 zł.
 • Kamieniak Jerzy - 576 zł.
 • Kruk Jan - 576 zł.
 • Szuster Stanisław - 576 zł.
 • Borowiec Maciej - 576 zł.
 • Pawlak Andrzej - 576 zł.
 • Antosik Janusz - 576 zł.
 • Siciński Krzysztof - 375 zł.
 • Marczak Jan - 288 zł.
 • Brząkała Waldemar - 288 zł.

Grupa wychowawcza druga. Wychowawcą jest Jerzy Kossakowski oraz Zdzisława Mateusiak.

Przewodniczącym grupy został Błasiak Zdzisław.

Skład grupy:

 • Kałużny Krzysztof zam. Osjaków
 • Krajcer Jerzy zam. Klasak Duży
 • Kurczakowski Stefan zam. Dalachów
 • Molski Piotr zam. Żytniów
 • Mirowski Kazimierz zam. Jaworzno
 • Dąbrowski Leszek zam. Wrocław
 • Kałuża Ryszard zam. Załęcze Wielkie
 • Ceglarz Wiesław zam. Dankowice
 • Jarząbek Bogdan zam. Słowików
 • Kubacki Leszek zam. Pieńki
 • Karczewski Leszek zam. Jaworzno
 • Napieraj Krzysztof zam. Jaworzno
 • Krzak Marek zam. Jaworzno
 • Błasiak Krzysztof zam. Trębaczew
 • Kuśmierek Czesław zam. Jajczaki
 • Omieciński Mirosław zam. Trębaczew
 • Orzełek Krzysztof zam. Kleśniska
 • Pałyga Roman zam. Popowice
 • Pawlaczyk Mieczysław zam. Bobrowa
 • Pilarz Tadeusz zam. Gołuchy
 • Wcisło Bogusław zam. Kępowizna
 • Machynia Jerzy zam. Wichernik
 • Podeszwa Marian zam. Wichernik
 • Kabała Czesław zam. Kleśniska
 • Kotas Zenon zam. Starokrzepice
 • Król Krzysztof zam. Czernice
 • Mazurek Andrzej zam. Zimnowoda
 • Walaszczyk Hieronim zam. Chojny
 • Zakręt Krzysztof zam. Michałów
 • Zieliński Marian zam. Michałów
 • Kasprzak Czesław zam. Krzepice
 • Grabowski Bogdan zam. Pieczyska
 • Kępa Jacek zam. Pabianice
 • Kęsik Marian zam. Krzepice
 • Kossakowski Sławomir zam. Orzysz
 • Kowalczyk Marian zam. Drobnice
 • Nawrocki Zbigniew zam. Chojny
 • Orłowski Roman zam. Krzepice

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Kałużny Krzysztof - PCK
 • Krajcer Jerzy - PCK
 • Kurczakowski Stefan - PCK
 • Molski Piotr - PCK
 • Mirowski Kazimierz - PCK
 • Dąbrowski Leszek - ZHP
 • Kałuża Ryszard - ZHP , ZSMP
 • Ceglarz Wiesław - ZHP , PCK
 • Jarząbek Bogdan - ZHP , PCK
 • Kubacki Leszek - ZHP , PCK
 • Karczewski Leszek - PCK , ZHP
 • Napieraj Krzysztof - PCK , ZHP
 • Krzak Marek - ZSMP
 • Błasiak Zdzisław - PCK
 • Kuśmierek Czesław - PCK
 • Omieciński Mirosław - PCK
 • Orzełek Krzysztof - ZSMP , PCK
 • Pałyga Roman - PCK
 • Pawlaczyk Mieczysław - PCK
 • Pilarz Tadeusz - PCK
 • Wcisło Bogusław - PCK
 • Machynia Jerzy - ZSMP , PCK
 • Podeszwa Marian - ZSMP , PCK
 • Kabała Czesław - ZSMP , TPPR
 • Kotas Zenon - TPPR
 • Król Krzysztof - PTTK , SKS
 • Mazurek Andrzej - TPPR , ZHP
 • Walaszczyk Hieronim - ZSMP , PCK
 • Zakręt Krzysztof - TPPR , PCK
 • Zieliński Marian - TPPR , PCK
 • Kasprzak Czesław - TPPR
 • Grabowski Bogdan - TPPR
 • Kępa Jacek - TPPR
 • Kęsik Marek - TPPR
 • Kossakowski Sławomir - TPPR
 • Kowalczyk Marian - TPPR
 • Nawrocki Zbigniew - TPPR
 • Orłowski Roman - TPPR

 

Wysokość otrzymywanego stypendium:

 • Błasiak Zdzisław - 576 zł.
 • Kuśmierek Czesław - 576 zł.
 • Omieciński Mirosław - 576 zł.
 • Orzełek Krzysztof - 576 zł.
 • Pałyga Roman - 576 zł.
 • Pawlaczyk Mieczysław - 576 zł.
 • Pilarz Tadeusz - 576 zł.
 • Wcisło Bogusław - 576 zł.
 • Machynia Jerzy - 288 zl.
 • Kabała Czesław - 576 zł.
 • Kotas Zenon - 384 zł.
 • Król Krzysztof - 576 zł.
 • Walaszczyk Hieronim - 576 zł.
 • Zakręt Krzysztof - 576 zł.
 • Zieliński Marian - 576 zł.
 • Grabowski Bogdan - 576 zł.
 • Kępa Jacek - 576 zł.
 • Kossakowski Sławomir - 576 zł.
 • Kowalczyk Marian - 576 zł.
 • Nawrocki Zbigniew - 576 zł.
 • Orłowski Roman - 288 zł.

 

Grupa wychowawcza trzecia. Wychowawca Jan Sitek.

Stan grupy:

 • Marchewka Bogdan zam. Zofia
 • Lubański Roman zam. Leliwa
 • Kubiak Ryszard zam. Chorzyna
 • Żuberek Bogusław zam. Walków
 • Cieśla Tomasz zam. Załęcze Małe
 • Sikorski Włodzimierz zam. Klonowa
 • Drzazga Włodzimierz zam. Chorzyna
 • Pędziwiatr Mirosław zam. Aleksandrów
 • Prygiel Krzysztof zam. Kluski
 • Kosatka Grzegorz zam. Dębina
 • Kruk Grzegorz zam. Lipnik
 • Mikołajczyk Marek zam. Klonowa
 • Pluta Sławomir zam. Antonina
 • Mielczarek Stanisław zam. Mierzanów
 • Kędzia Marek zam. Drobnice
 • Rudowicz Ryszard zam. Lipnik
 • Biecuszek Grzegorz zam. Lipnik
 • Wasiak Lucjan zam. Drobnice
 • Walczak Henryk zam. Drobnice
 • Czyż Czesław zam. Drobnice
 • Marć Grzegorz zam. Krzepice
 • Osyda Henryk zam. Bębnów
 • Mielczarek Wiesław zam. Miętno
 • Adamus Janusz zam. Ignaców
 • Pawelak Edward zam. Ożegów
 • Krzyżanowski Marian zam. Mlostki
 • Kupis Benedykt zam. Kupisy
 • Mituła Leszek zam. Klonowa
 • Żuberek Zbigniew zam. Gabrielów
 • Cieśla Stanisław zam. Parzymiechy
 • Małolepszy Zbigniew zam. Cieciułów
 • Kowalczyk Kazimierz zam. Drobnice
 • Szumigaj Waldemar zam. Ożegów
 • Jany Józef zam. Galewice
 • Chęciński Krzysztof zam. Starokrzepice
 • Górnik Andrzej zam. Parzymiechy
 • Karczewski Jerzy zam. Julianpol
 • Antosik Pitr zam. Masłowice
 • Świerczyński Józef zam. Naramice
 • Urbański Ryszard zam. Chorobel
 • Halamus Mirosław zam. Ostrów
 • Knera Wojciech zam. Annopole
 • Misztela Piotr zam. Piotrków Trybunalski

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Marchewka Bogdan - ZHP , SKS
 • Lubański Roman - ZHP , PCK , SKS
 • Kubiak Ryszard - ZHP , PCK , SKS
 • Żuberek Bogusław - ZHP , PCK , SKS
 • Cieśla Tomasz - ZHP , PCK
 • Sikorski Włodzimierz - SKS , PCK
 • Drzazga Włodzimierz - ZHP , PCK
 • Pędziwiatr Mirosław - ZHP , PCK
 • Prygiel Krzysztof - HSPS , ZMS , LZS
 • Kosatka Grzegorz - PCK
 • Kruk Grzegorz - ZHP , PCK
 • Pluta Sławomir - ZHP , PCK
 • Mielczarek Stanisław - PCK , ZHP
 • Kędzia Marek - ZHP , PCK
 • Rudowicz Ryszard - ZHP , PCK
 • Biecuszek Grzegorz - ZHP , PCK
 • Wasiak Lucjan - ZHP , PCK
 • Walczak Henryk - ZHP , PCK
 • Czyż Czesław - ZHP , PCK
 • Marć Grzegorz - PCK , ZHP
 • Osyda Henryk - PCK , ZHP
 • Mielczarek Wiesław - PCK , ZHP
 • Adamus Janusz - ZHP , PCK
 • Pawelak Edward - PCK , ZHP
 • Krzyżanowski Marian - PCK , ZHP
 • Kupis Benedykt - PCK , ZHP
 • Żuberek Zbigniew - ZHP , PCK
 • Cieśla Stanisław - ZHP , PCK
 • Małolepszy Zbigniew - ZHP , PCK
 • Kowalczyk Kazimierz - ZHP , PCK
 • Szumigaj Waldemar - ZHP , PCK , LOP
 • Jany Józef - ZHP , OSP , SKS , PCK , ZMS , LOP
 • Chęciński Krzysztof - ZHP , LOP
 • Górnik Andrzej - ZHP , LOP , PCK
 • Karczewski Jerzy - ZHP
 • Antosik Piotr - PCK , ZHP
 • Urbański Ryszard - ZHP , PCK , LZS

 

Wysokość otrzymywanego stypendium:

 • Marchewka Bogdan - 576 zł.
 • Lubański Roman - 576 zł.
 • Kubiak Ryszard - 576 zł.
 • Żuberek Bogusław - 576 zł.
 • Cieśla Tomasz - 576 zł.
 • Sikorski Włodzimierz - 576 zł.
 • Drzazga Włodzimierz - 576 zł.
 • Pędziwiatr Mirosław - 576 zł.
 • Kosatka Grzegorz - 576 zł.
 • Kruk Grzegorz - 576 zł.
 • Mikołajczyk Marek - 576 zł.
 • Pluta Sławomir - 576 zł.
 • Mielczarek Stanisław - 576 zł.
 • Kędzia Marek - 576 zł.
 • Rudowicz Ryszard - 576 zł.
 • Biecuszek Grzegorz - 576 zł.
 • Walczak Henryk - 576 zł.
 • Mielczarek Wiesław - 576 zł.
 • Krzyżanowski Marian - 576 zł.
 • Kupis Benedykt - 576 zł.
 • Mituła Leszek - 576 zł.
 • Halamus Mirosław - 384 zl.
 • Knera Wojciech - 288 zł.
 • Kaźmierczak Mirosław - 384 zł.

 

Na przełomie zimy i wiosny przebywały na praktyce w kuchni internatu następujące uczennice:

 • Kurzyńska Małgorzata
 • Mielczarek Henryka
 • Stępień Bogusława

 

Dnia 25 czerwca 1979 roku na zebraniu rady wychowawczej internatu dokonano omówienia wyników nauczania i wychowania w mijającym roku szkolnym. W tym czasie w internacie mieszkało 74 wychowanków uczęszczających do naszej szkoły. Wśród tej grupy 20 osób to maturzyści.. Ich średnia roczna to 3,40. Średnia bez ocen niedostatecznych dla pozostałych wychowanków to 88,88 %. Na jednego ucznia przypadło 0,0013 oceny niedostatecznej. Średnia dla całej grupy to 3,43.

Najlepszymi uczniami w tym roku szkolnym uczniów naszej szkoły mieszkających w internacie byli:

 • Bednarek Jolanta - średnia – 4,40
 • Jany Józef - średnia – 4,30
 • Sobczyk Krzysztof - średnia – 4,20

         

casino10top.com
f t g