• .

 • .

 • .

 • .

 

           Po zakwaterowaniu młodzieży oraz zapoznaniu wszystkich z regulaminem i rozkładem dnia Rada Pedagogiczna omówiła plan wychowawczy na obecny rok szkolny, przydzieliła grupy wychowawcze oraz wytyczyła priorytetowe zadania na obecny rok.

Od września opiekę nad młodzieżą sprawowali:

 • Ryszard Krajcer – kierownik internatu
 • Henryka Gruszka – wychowawczyni internatu
 • Krzysztof Pazek – wychowawca internatu
 • Wiesław Gortat – wychowawca internatu
 • Jerzy Wieczorek – wychowawca internatu
 • Barbara Torchała – wychowawczyni internatu
 • Jerzy Kossakowski – wychowawca internatu

 

Od dnia 1 września 1979 roku w charakterze pomocy kuchennej zatrudniona została Kuśmirek Longina. Pracowała do dnia 28 lutego 1981 roku.

Dnia 10 marca 1980 roku zatrudniona została w charakterze sprzątaczki oraz pomocy kuchennej Owczarek Barbara. Zatrudniona była do dnia 19 listopada 1990 roku.

Dnia 16 czerwca 1980 roku zatrudniona została na stanowisku intendentki Dydyna Grażyna. Pracowała do 30 kwietnia 1984 roku. Od dnia…

W okresie od 1 lipca 1980 roku do dnia 2 grudnia 1980 roku w charakterze magazyniera w internacie zatrudniona była Szczepańska Urszula.

 

Wykaz wychowanków uczestniczących w grupach samorządowych internatu:

Młodzieżowa Rada Internatu:

 • Mazurek Andrzej - przewodniczący
 • Zakręt Krzysztof - zastępca
 • Karczewska Teresa - zastępca
 • Nąckiewicz Emilia – sekretarz

 

Sekcja kulturalno - Oświatowa:

 • Orłowski Roman - przewodniczący
 • Nawrocki Zbigniew - zastępca
 • Witczak Ewa - członek
 • Szewczyk Zbigniew - członek
 • Wojtasik Krystyna - członek
 • Walczak Anna - członek

Opiekunem sekcji została Henryka Gruszka.

 

Sekcja Gospodarcza:

 • Kubiak Ryszard - przewodniczący
 • Kępa Jacek - zastępca
 • Karsznia Wiesława - członek
 • Żuberek Bogusław - członek
 • Cieśla Tomasz - członek
 • Grabowski Bogdan

Opiekę nad sekcją sprawował: Krzysztof Pazek

 

Sekcja Sanitarno - Porządkowa:

 • Ceglarz Urszula - przewodnicząca
 • Lubański Roman - zastępca
 • Kowalczyk Marian - członek
 • Wlaźlak Elżbieta - członek
 • Zieliński Marian - członek
 • Kabała Czesław - członek

Opiekę nad sekcją sprawowali : Wiesław Gortat i Jerzy Wieczorek.

 

Dnia 1 lutego 1980 roku rada wychowawcza internatu dokonała analizy i oceny wyników nauczania i wychowania za pierwszy okres. Ocenie poddani zostali uczniowie naszej szkoły mieszkający w internacie. W tym czasie w internacie mieszkało 93 wychowanków. Bez ocen niedostatecznych pozostało 65 uczniów co stanowi 69,89 %. Na jednego ucznia przypadło 0,58 oceny niedostatecznej. Średnia dla całej grupy to 3,213.

Do najlepszych uczniów w tym okresie należeli:

 • Antosik Janusz - średnia – 4,36
 • Sobczyk Krzysztof - średnia – 4,27
 • Mituła Leszek - średnia – 4,00

 

Grupa wychowawcza pierwsza. Wychowawcą tej grupy był Krzysztof Pazek.

Skład grupy:

 • Podgórniak Waldemar zam. Walków
 • Kędzierski Andrzej zam. Salomejów
 • Barczyński Marek zam. Konopnica
 • Lewandowski Andrzej zam. Wroclaw
 • Wieczorek Ryszard zam. Działoszyn
 • Żmudziński Marek zam. Grabarze
 • Borczyk Ryszard zam. Dryganek
 • Pawlak Andrzej zam. Twardogóra
 • Kępiński Ryszard zam. Bugaj
 • Malas Waldemar zam. Konopnica
 • Tokarek Roman zam. Konopnica
 • Musialski Jacek zam. Klonowa
 • Osumek Dariusz zam. Konopnica
 • Papierz Dariusz zam. Mała Wieś
 • Brząkała Ireneusz zam. Mała Wieś
 • Borowiec Maciej zam. Działoszyn
 • Szuster Stanisław zam. Śmiecheń
 • Kropacz Krzysztof zam. Augustynów
 • Sobczyk Krzysztof zam. Toporów
 • Pluskota Dariusz zam. Kule
 • Więdłocha Jarosław zam. Cieciułów
 • Koclejda Dariusz zam. Ochędzyn
 • Piechulski Tadeusz zam. Czastary
 • Kiejnich Józef zam. Lipnik
 • Klimczak Andrzej zam. Pajęczno
 • Walasik Waldemar zam. Borki
 • Kamiński Wojciech zam. Cieciułów
 • Psuja Dariusz zam. Gola
 • Paradowski Mirosław zam. Szczyty
 • Gajda Marek zam. Gabrielów
 • Kostrzewa Sławomir zam. Klasak Duży
 • Drwalewski Bernard zam. Bolesławiec
 • Brożyna Karol zam. Glina Mała
 • Kurek Kazimierz zam. Ożegów
 • Cybulski Dariusz zam. Rząśnia
 • Kruk Jan zam. Lipnik
 • Kamieniak Jerzy zam.
 • Kosatka               zam.
 • Dorywała Mirosław zam. Parcice
 • Biecuszek Jarosław zam.
 • Janecki Wiesław zam. Lipnik
 • Polak Daniel zam. Galewice
 • Siciński Krzysztof zam. Działoszyn
 • Kiejnich Tadeusz zam. Lipnik
 • Matusiak Tomasz zam. Rzechta
 • Kiejnich Mariusz zam. Działoszyn
 • Kamieniak Piotr zam. Zduńska Wola
 • Krawczyk Jacek zam. Sieradz
 • Ratajczyk Sławomir zam. Łask
 • Kałczak Paweł zam. Wola Łobudzka
 • Golański Jerzy zam. Dylów Rządowy
 • Górny Rajmund zam. Piotrków Trybunalski
 • Nogala Grzegorz zam. Sieradz
 • Mroziński Paweł zam. Działoszyn

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Podgórniak Waldemar - HSPS
 • Kędzierski Andrzej - HSPS
 • Barczyński Marek - HSPS
 • Wieczorek Ryszard - HSPS
 • Borczyk Ryszard - HSPS
 • Pawlak Andrzej - HSPS
 • Kępiński Ryszard - HSPS
 • Malas Waldemar - HSPS
 • Tokarek Roman - HSPS
 • Musialski Jacek - HSPS
 • Osumek Dariusz - HSPS
 • Papierz Dariusz - HSPS
 • Brząkała Ireneusz - HSPS
 • Borowiec Maciej - HSPS
 • Szuster Stanisław - HSPS
 • Kropacz Krzysztof - HSPS
 • Sobczyk Krzysztof - HSPS
 • Pluskota Dariusz - HSPS
 • Więdłocha Jarosław - HSPS
 • Koclejda Dariusz - HSPS
 • Piechulski Tadeusz - HSPS
 • Klimczak Andrzej - HSPS
 • Walasik Waldemar - HSPS
 • Kamiński Wojciech - HSPS
 • Psuja Dariusz - HSPS
 • Paradowski Mirosław - HSPS
 • Gajda Marek - HSPS
 • Kostrzewa Sławomir - HSPS
 • Drwalewski Bernard - HSPS
 • Brożyna Karol - HSPS
 • Kurek Kazimierz - HSPS
 • Kosatka - PCK , SKS
 • Matusiak Tomasz - HSPS , LOK
 • Kiejnich Mariusz - HSPS , LOK
 • Kamieniak Piotr - SKS
 • Ratajczyk Sławomir - HSPS
 • Kałczak Paweł - HSPS
 • Golański Jerzy - HSPS
 • Górny Rajmund - HSPS
 • Mroziński Paweł - HSPS

 

Wysokość otrzymywanego stypendium:

 • Podgórniak Waldemar - 660 zł.
 • Kędzierski Andrzej - 660 zł.
 • Barczyński Marek - 495 zł.
 • Lewandowski Andrzej - 220 zł.
 • Pawlak Andrzej - 660 zł.
 • Kępiński Ryszard - 220 zł.
 • Tokarek Roman - 220 zł.
 • Musialski Jacek - 330 zł.
 • Papierz Dariusz - 495 zł.
 • Brząkała Ireneusz - 660 zł.
 • Szuster Stanisław - 660 zł.
 • Kropacz Krzysztof - 660 zł.
 • Sobczyk Krzysztof - 660 zł.
 • Pluskota Dariusz - 660 zł.
 • Kiejnich Józef - 240 zł.
 • Klimczak Andrzej 240 zł.
 • Walasik Waldemar - 240 zł.
 • Kamiński Wojciech - 240 zł.
 • Psuja Dariusz - 240 zł.
 • Paradowski Mirosław - 240 zł.
 • Gajda Marek - 240 zl.
 • Kostrzewa Sławomir - 240 zł.
 • Drwalewski Bernard - 330 zł.
 • Brożyna Karol - 495 zł.
 • Kurek Kazimierz - 330 zł.
 • Kruk Jan - 495 zł.
 • Kamieniak Jerzy - 660 zł.
 • Kosatka - 660 zł.

 

Grupa wychowawcza druga. Opiekunami byli: Wiesław Gortat i Jerzy Wieczorek.

Skład grupy:

 • Marciniak Mirosław zam. Drobnice
 • Marciniak Marian zam. Drobnice
 • Kowalczyk Kazimierz zam. Drobnice
 • Walczak Andrzej zam. Drobnice
 • Broszęcki Karol zam. Chorzyna
 • Płuciennik Marian zam. Prądzew
 • Pędziwiatr Mirosław zam. Aleksandrów
 • Drzazga Włodzimierz zam. Chorzyna
 • Kruk Grzegorz zam. Lipnik
 • Krzyżanowski Marcin zam. Mlostki
 • Mikołajczyk Marek zam. Klonowa
 • Cybiński Sławomir zam. Mokre
 • Mituła Leszek zam. Klonowa
 • Lubański Roman zam. Leliwa
 • Sikorski Włodzimierz zam. Klonowa
 • Biecuszek Grzegorz zam. Lipnik
 • Karczewski Jerzy zam. Julianpol
 • Cieśla Stanisław zam. Parzymiechy
 • Żuberek Zbigniew zam. Gabrielów
 • Sobczyk Leszek zam. Brzeziny
 • Kubiak Ryszard zam. Chorzyna
 • Żuberek Bogusław zam. Walków
 • Cieśla Tomasz zam. Załęcze Małe
 • Antosik Piotr zam. Masłowice
 • Misztela Piotr zam. PDD Piotrków Trybunalski
 • Halamus Mirosław zam. Ostrów
 • Kaźmierczak Mirosław zam. Wola Kleszczowa
 • Knera Wojciech zam. Annopole
 • Witowski Wiesław zam. Grabówie
 • Kosatka Grzegorz zam. Klonowa
 • Pędziwiatr Sławomir zam. Beresie Małe
 • Kubiak Henryk zam. Drobnice
 • Surma Jerzy zam. Kuźnica Ługowska
 • Niewczas Zenon zam. Huta Czarnożylska
 • Poniewiero Zenon zam .Grębień
 • Kowalewski Jan zam. Augustynów
 • Prygiel Krzysztof zam. Kluski
 • Kowalik Marek zam . Wichernik
 • Antosik Janusz zam . Słupsko
 • Brząkała Waldemar zam. Rychłocice
 • Kosek Zbigniew zam. Szynkielów
 • Pluta Sławomir zam. Antonina
 • Kempa Jarosław zam. Niemojew
 • Witkowski Dariusz zam. Kłoniczki
 • Osmelak Jan zam. Czarna
 • Chłód Krzysztof zam. Ożarów
 • Kamieniak Jerzy zam. Drobnice
 • Bajzert Bogdan zam. Czarnożyły

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Marciniak Mirosław - ZHP
 • Marciniak Marian - ZHP
 • Kowalczyk Kazimierz - ZHP , ZSMP
 • Walczak Andrzej - ZHP
 • Broszęcki Karol - ZSMP
 • Płuciennik Marian - SKS
 • Pędziwiatr Mirosław - ZHP , PCK , TPPR
 • Drzazga Włodzimierz - ZHP , PCK
 • Kruk Grzegorz - ZHP
 • Krzyżanowski Marcin - ZHP , PCK
 • Cybiński Sławomir - ZHP
 • Mituła Leszek - ZHP
 • Lubański Roman - ZHP , SKS , TPPR
 • Sikorski Włodzimierz - TPPR
 • Karczewski Jerzy - ZHP , ZSMP
 • Cieśla Stanisław - ZHP , ZSMP
 • Żuberek Zbigniew - ZSMP , ZHP
 • Sobczyk Leszek - ZHP , PCK
 • Kubiak Ryszard - ZHP
 • Żuberek Bogusław - ZHP
 • Cieśla Tomasz - ZHP , PCK
 • Antosik Piotr - ZSMP , PCK , ZHP
 • Misztela Piotr - ZHP , PCK
 • Halamus Mirosław - ZHP , PCK
 • Kaźmierczak Mirosław - ZHP , PCK
 • Knera Wojciech - ZHP , PCK
 • Witowski Wiesław - ZHP , PCK , SKS
 • Kosatka Grzegorz - PCK , SKS
 • Pędziwiatr Stanisław - ZHP , PCK , SKS , LOK
 • Kubisiak Henryk - ZHP
 • Surma Jerzy - ZSMP
 • Niewczas Zenon - ZSMP
 • Kowalewski Jan - ZHP
 • Prygiel Krzysztof - ZHP , ZSMP , LZS
 • Kowalik Marek - ZSMP , PCK
 • Antosik Janusz - ZHP
 • Brząkała Waldemar - ZHP , PCK
 • Kosek Zbigniew - ZHP , PCK
 • Pluta Sławomir - ZHP
 • Kempa Jarosław - ZSMP
 • Witkowski Dariusz - ZSMP
 • Osmelak Jan - ZSMP
 • Chłód Krzysztof - ZHP
 • Kamieniak Jerzy - ZHP , PCK
 • Bajzert Bogdan - ZHP , PCK

 

Wysokość otrzymywanego stypendium:

 • Marciniak Mirosław - 495 zł.
 • Marciniak Marian - 440 zł.
 • Kowalczyk Kazimierz - 1820 zł.
 • Walczak Andrzej - 495 zł.
 • Broszęcki Karol - 840 zł.
 • Płuciennik Marian - 840 zł.
 • Pędziwiatr Mirosław - 660 zł.
 • Drzazga Włodzimierz - 660 zł.
 • Kruk Grzegorz - 660 zł.
 • Krzyżanowski Marcin - 660 zł.
 • Mikołajczyk Marek - 660 zł.
 • Cybiński Sławomir - 440 zł.
 • Mituła Leszek - 495 zł.
 • Lubański Roman - 660 zł.
 • Sikorski Włodzimierz - 220 zł.
 • Karczewski Jerzy - 1820 zł.
 • Cieśla Stanisław - 1820 zł.
 • Żuberek Zbigniew - 1820 zł.
 • Kubiak Ryszard - 660 zł.
 • Żuberek Bogusław - 495 zł.
 • Cieśla Tomasz - 660 zł.
 • Antosik Piotr - 500 zł.
 • Halamus Mirosław - 495 zł.
 • Kaźmierczak Mirosław - 330 zł.
 • Knera Wojciech - 330 zł.
 • Witowski Wiesław - 690 zł.
 • Kosatka Grzegorz - 660 zl.
 • Pędziwiatr Stanisław - 330 zł.
 • Surma Jerzy - 247 zł.
 • Niewczas Zenon - 247 zł.
 • Poniewiero Zenon - 375 zł.
 • Prygiel Krzysztof - 220 zł.
 • Kowalik Marek - 220 zł.
 • Antosik Janusz - 495 zł.
 • Brząkała Waldemar - 495 zł.
 • Pluta Sławomir - 518 zł.
 • Kamieniak Jerzy - 660 zł.

W tym czasie wychowawczynią była Barbara Torchała.

 

Grupa wychowawcza trzecia. Wychowawcą grupy jest Jerzy Kossakowski.

Komendantem skrzydła został: Kotas Zenon.

Odpowiedzialnym za gimnastykę był: Król Krzysztof.

Skład grupy:

 • Bartnik Arkadiusz zam. Wrocław
 • Chycki Aleksander zam. Borzęcin
 • Hopa Grzegorz zam. Drobnice
 • Kowalski Marek zam. Naramice
 • Musiał Jarosław zam. Wichernik
 • Stępień Zbigniew zam. Granice
 • Szpecht Zbigniew zam. Pajęczno
 • Tadeusiak Jerzy zam. Piotrków Trybunalski
 • Wiktorek Paweł zam. Wrocław
 • Kopera Leszek zam. Gajęcice Nowe
 • Grabowski Bogdan zam. Pieczyska
 • Kępa Jacek zam. Pabianice
 • Kossakowski Sławomir zam. Orzysz
 • Kowalczyk Marian zam. Drobnice
 • Nawrocki Zbigniew zam. Chojny
 • Orłowski Roman zam. Krzepice
 • Kabała Czesław zam. Kleśniska
 • Kotas Zenon zam. Starokrzepice
 • Król Krzysztof zam. Czernice
 • Walaszczyk Hieronim zam. Chojny
 • Zakręt Krzysztof zam. Michałów
 • Zieliński Marian zam. Michałów
 • Mazurek Andrzej zam. Zimnowoda
 • Stasiak Adam zam. Strugi
 • Szewczyk Zbigniew zam. Grębień
 • Stępień Zbigniew zam. Ostrówek

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Bartnik Arkadiusz – ZHP
 • Chycki Aleksander - ZHP
 • Hopa Grzegorz - ZHP
 • Kowalski Marek - ZSMP , LZS , ZHP
 • Musiał Jarosław - ZHP
 • Stępień Zbigniew - ZHP
 • Szpecht Zbigniew - ZHP
 • Tadeusiak Jerzy - ZSMP , ZHP
 • Wiktorek Paweł - ZHP
 • Kopera Leszek - ZHP
 • Grabowski Bogdan - TPPR
 • Kępa Jacek - TPPR , PTTK
 • Kossakowski Sławomir - PTTK , TPPR
 • Kowalczyk Marian - TPPR , PTTK
 • Nawrocki Zbigniew - PTTK , TPPR , PZPR
 • Orłowski Roman - PTTK , TPPR
 • Kabała Czesław - ZSMP , TPPR
 • Kotas Zenon - TPPR , ZSMP
 • Król Krzysztof - PTTK , TPPR , SKS
 • Walaszczyk Hieronim - PZPR
 • Zakręt Krzysztof - PTTK , TPPR
 • Zieliński Marian - PTTK , TPPR
 • Mazurek Andrzej - TPPR
 • Stasiak Adam - TPPR , PTTK
 • Stępień Zbigniew - ZHP , SKS

 

Wysokość otrzymywanego stypendium:

 • Chycki Aleksander - 495 zł.
 • Hopa Grzegorz - 495 zł.
 • Musiał Jarosław - 660 zł.
 • Stępień Zbigniew - 330 zł.
 • Wiktorek Paweł - 330 zł.
 • Grabowski Bogdan - 660 zł.
 • Kossakowski Sławomir - 660 zł.
 • Kowalczyk Marian - 660 zł.
 • Orłowski Roman - 660 zł.
 • Kabała Czesław - 330 zł.
 • Król Krzysztof - 660 zł.
 • Zakręt Krzysztof - 660 zł.
 • Zieliński Marian - 330 zł.
 • Mazurek Andrzej - 220 zł.
 • Stępień Andrzej - 220 zł.

 

Grupa wychowawcza czwarta. Wychowawczynią tej grupy została Henryka Gruszka.

Skład grupy:

 • Karczewska Teresa zam. Kleśniska
 • Jakubowska Jadwiga zam. Podskarbice Szlacheckie
 • Bąk Anna zam. Komorniki
 • Tabaczyk Małgorzata zam. Załęcze Małe
 • Pakulska Wiesława zam. Borki
 • Karsznia Wiesława zam. Sieradz
 • Podsiadła Barbara zam. Zapusta Mała
 • Łakomska Zofia zam. Kruszyna
 • Klatt Wanda zam. Łódź
 • Mrugała Anna zam. Galewice
 • Janik Małgorzata zam. Węglewice
 • Wojtasik Krystyna zam. Węglewice
 • Mamzer Bernarda zam.
 • Kuźnik Anna zam. Wielgie
 • Witczak Ewa zam. Wieruszów
 • Drabik Ewa zam. Lisowice
 • Witaszczyk Beata zam. Radomsko
 • Nonckiewicz Jadwiga zam. Działoszyn
 • Tręda Krystyna zam. Piotrków Trybunalski
 • Brożyńska Anna zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Hadaś Barbara zam. Grójec Wielki
 • Łuszczyk Maria zam. Konopnica
 • Polewiak Maria zam. Szynkielów
 • Matusiak Mariola zam. Dymek
 • Wlaźlak Elżbieta zam. Wielgie
 • Żebrowska Barbara zam. Zduńska Wola
 • Jończk Barbara zam. Mrenęczka Duża
 • Kruk Izabela zam. Kuźnica Strobińska
 • Butniak Halina zam. Radoszewice
 • Łusiak Jolanta zam. Piaski
 • Bzdak Lena zam. Trębaczew
 • Grobelna Beata zam. Pątnów
 • Jagieła Henryka zam. Chorzyna
 • Gawlik Dorota zam. PDD Komorniki
 • Janusiak Urszula zam. PDD Komorniki
 • Walczak Anna zam. PDD Komorniki
 • Ceglarz Urszula zam. Dankowice
 • Nąckiewicz Emilia zam. PDD Komorniki
 • Baranowska Elżbieta zam. PDD Romanów
 • Ciura Aleksandra zam. Ożarów
 • Prędka Janina zam. Galewice
 • Kędzia Anna zam. Pieńki
 • Tkacz Barbara zam. Rydlów
 • Karaczewska Tatiana zam. PDD Komorniki
 • Łukomska Jadwiga zam. PDD Komorniki
 • Butniak Lidia zam. Radoszewice
 • Urbańska Małgorzata zam. PDD Komorniki
 • Caban Elżbieta zam. Oleśnica

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Pakulska Wiesława - HSPS
 • Kuźnik Anna - HSPS , PCK
 • Witczak Ewa - PCK
 • Drabik Ewa - PCK , ZSMW
 • Witaszczyk Beata - HSPS , PCK , TPPR , LOP
 • Nonckiewicz Jadwiga - HSPS , PCK
 • Tręda Krystyna - HSPS , PCK
 • Brożyńska Anna - HSPS
 • Hadaś Barbara - SKS
 • Łuszczyk Maria - HSPS
 • Matusiak Mariola - HSPS
 • Wlaźlak Elżbieta - HSPS
 • Żebrowska Barbara - HSPS , SKS
 • Łusiak Jolanta - SKS
 • Bzdak Lena - SKS
 • Grobelna Beata - HSPS
 • Janusiak Urszula - ZSMP
 • Walczak Anna - ZSMP
 • Ceglarz Urszula - ZSMP
 • Karaczewska Tatiana - ZSMP
 • Caban Elżbieta - ZSMP

 

Wysokość otrzymywanego stypendium:

 • Karczewska Teresa - 595 zł.
 • Jakubowska Jadwiga - 660 zł.
 • Tabaczyk Małgorzata - 660 zł.
 • Pakulska Wiesława - 495 zł.
 • Łakomska Zofia - 495 zł.
 • Janik Małgorzata - 330 zł.
 • Wojtasik Krystyna - 495 zł.
 • Kuźnik Anna - 495 zł.
 • Witczak Ewa - 660 zł.
 • Drabik Ewa - 445 zł.
 • Nonckiewicz Jadwiga - 660 zł.
 • Jończyk Bogusława - 330 zł.
 • Butniak Halina - 220 zł.
 • Łusiak Jolanta - 220 zł.
 • Bzdak Lena - 220 zł.
 • Jagieła Henryka - 220 zł.
 • Kędzia Anna - 700 zł.

 

Dnia 25 czerwca 1980 roku rada wychowawcza dokonała analizy i oceny wyników nauczania i wychowania w tym roku szkolnym. Ocena dotyczy tylko uczniów naszej szkoły mieszkających w internacie. Średnia dla wychowanków Tpz wynosi 3,27, dla TM wynosi 3,81, dla LZ średnia to 3,34, a dla ZSZ wynosi 3,28. Na jednego ucznia przypadło 0,29 oceny niedostatecznej.

Najlepszymi uczniami w tym roku szkolnym byli:

 • Sobczyk Krzysztof - średnia – 4,50
 • Pluskota Dariusz - średnia – 4,30
 • Walasik Waldemar - średnia – 4,25
 • Kubiak Ryszard - średnia – 4,10
 • Wieczorek Ryszard - średnia – 4,00
 • Kowalczyk Marian - średnia – 4,00

 

 

 

casino10top.com
f t g