• .

 • .

 • .

 • .

 

          Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej omówiono plan pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokonano podziału na grupy wychowawcze, a także przydzielono dodatkowe czynności pedagogom.

Kadrę pedagogiczną stanowili:

 • Józef Ryszard Krajcer – kierownik internatu
 • Maria Sowińska – wychowawczyni internatu
 • Krzysztof Pazek – wychowawca internatu
 • Adam Ustyniak – wychowawca internatu
 • Zofia Krajewska – wychowawczyni internatu
 • Feliks Żak – wychowawca internatu
 • Wiesław Gortat – wychowawca internatu

 

Od dnia 1 września 1980 roku zatrudniona została w niepełnym wymiarze czasu pracy w charakterze wychowawczyni Misiek Bożena. Zatrudniona była do 24 czerwca 1981 roku.

Z dniem 18 marca 1981 roku rozpoczęła pracę w charakterze sprzątaczki w niepełnym wymiarze godzin pracy Sarowska Marianna. Zatrudniona była do 30 czerwca 1981 roku.

Dnia 3 sierpnia 1981 roku rozpoczęła pracę w charakterze pomocy kuchennej Wolna Anna. Zatrudniona była do dnia 14 lipca 1983 roku.

 

Skład grup samorządowych internatu:

Młodzieżowa Rada Internatu:

 • Kossakowski Sławomir - przewodniczący
 • Musiał Jarosław - zastępca
 • Jakubowska Jadwiga - zastępca
 • Golański Jerzy – sekretarz

 

Sekcja Kulturalno - Oświatowa:

 • Orłowski Roman - przewodniczący
 • Michniewski Cezary - zastępca
 • Biecuszek Grzegorz - członek
 • Pawlak Andrzej - członek
 • Grabarczyk Barbara - członek
 • Kowalewska Urszula - członek
 • Góral Dorota - członek

Opiekunem sekcji została Maria Sowińska.

 

Sekcja Gospodarcza:

 • Mituła Leszek - przewodniczący
 • Kowalski Marek - zastępca
 • Mikołajczyk Marek - czlonek
 • Kaźmierczak Mirosław - członek
 • Drab Barbara - członek
 • Czołnowska Joanna - czlonek

Opiekę nad grupą miał Krzysztof Pazek.

 

Sekcja Sanitarno Porządkowa:

 • Kowalczyk Marian - przewodniczący
 • Grabowski Bogdan - zastępca
 • Sikorski Włodzimierz - członek
 • Czyżewska Maria - czlonek
 • Fuks Lidia - członek
 • Więcławska Urszula - członek

Opiekunami sekcji zostali Bożena Misiek i Adam Ustyniak.

 

Grupa wychowawcza pierwsza. Wychowawcą grupy jest Krzysztof Pazek.

Przewodniczącym skrzydła został Sobczyk Krzysztof zaś odpowiedzialnym za gimnastykę Kropacz Krzysztof.

Skład grupy:

 • Psuja Dariusz zam. Gola
 • Kostrzewa Sławomir zam. Klasak
 • Kędzierski Andrzej zam. Salomejów
 • Kosatka Grzegorz zam. Klonowa
 • Podgórniak Waldemar zam. Walków
 • Kurek Kazimierz zam. Ożegów
 • Olbiński Tadeusz zam. Konopnica
 • Rędzioch Robert zam. Konopnica
 • Konieczny Arkadiusz zam. Grójec Wielki
 • Bednarek Grzegorz zam. Rychłocice
 • Dugacz Sławomir zam. Drobnice
 • Musialski Jacek zam. Klonowa
 • Biecuszek Jarosław zam. Lipnik
 • Gajda Marek zam .
 • Walasik Waldemar zam. Borki
 • Borowiec Maciej zam. Działoszyn
 • Szuster Stanisław zam. Śmiecheń
 • Barczyński Marek zam. Konopnica
 • Malas Waldemar zam. Konopnica
 • Kropacz Krzysztof zam. Augustynów
 • Borczyk Ryszard zam. Dryganek Mały
 • Lewandowski Andrzej zam. Wrocław
 • Sobczyk Krzysztof zam. Toporów
 • Bednarek Ryszard zam. Wrońsko
 • Parzybut Jarosław zam. Sabinów
 • Fabian Roman zam.
 • Siuta Andrzej zam. Wrońsko
 • Matusiak Tomasz zam. Męka
 • Michniewski Cezary zam. Dęblin
 • Kępiński Ryszard zam. Bugaj
 • Pawlak Andrzej zam. Twardogóra
 • Smolarek Paweł zam. Rusiec
 • Wieczorek Ryszard zam. Działoszyn
 • Marciniak Marian zam. Drobnice
 • Cybiński Sławomir zam. Drobnice

Grupa wychowawcza druga. Wychowawcami grupy zostały: Bożena Misiek i Zofia Krajewska.

Przewodniczącą grupy była Pytlik Elżbieta zaś sekretarzem Stępień Barbara.

Skład grupy:

 • Baranowska Elżbieta zam. PDD k/ Aleksandrowa
 • Górczyńska Elżbieta zam. Wrońsko
 • Góra Iwona zam. Wrońsko
 • Białek Renata zam. Chorzyna
 • Nowakowska Barbara zam. Wrońsko
 • Pędziwiatr Danuta zam. Aleksandrów
 • Góral Dorota zam. Rembów
 • Drab Barbara zam. Dzialoszyn
 • Czołnowska Joanna zam. Działoszyn
 • Kowalewska Urszula zam. Złoczew
 • Grzelińska Gabriela zam. Chorzyna
 • Kruk Ewa zam. Kuźnica Strobińska
 • Nowak Bożena zam. Pajęczno
 • Salejda Urszula zam. Siemkowice
 • Czyżewska Mariola zam. Szczerców
 • Pytlik Elżbieta zam.
 • Więcławska Urszula zam.
 • Rabenda Barbara zam. Osjaków
 • Stępień Barbara zam. Radomsko
 • Pacholska Barbara zam. Sieradz
 • Kempska Grażyna zam. Pajęczno
 • Troczka Barbara zam. Parzymiechy
 • Kowalczyk Bożena zam. Radoszewice
 • Wawer Małgorzata zam. Siemkowice
 • Grądecka Bożena zam.
 • Kmin Ewa zam. Krosanów
 • Pokora Jolanta zam. Zduńska Wola
 • Pawik Wioletta zam. Uników
 • Jagielska Zdzisława zam. Zduńska Wola
 • Piechulska Elżbieta zam. Sięganów
 • Dominiak Honorata zam. Grabówie
 • Mielczarek Iwona zam. Kąty Walichnowskie
 • Ścigała Ewa zam. Toporów
 • Dobras Małgorzata zam. Konopnica
 • Polewiak Maria zam.
 • Ramkowska Lilla zam.

Grupa wychowawcza trzecia. Wychowawcami grupy zostali: Jerzy Adam Ustyniak, Feliks Żak oraz Wiesław Gortat.

Komendantem grupy był Mituła Leszek, a sekretarzem Golański Jerzy. Odpowiedzialnym za prowadzenie gimnastyki był Musiał Jarosław.

Skład grupy :

 • Mikołajczyk Marek zam. Klonowa
 • Szpecht Zbigniew zam. Pajęczno
 • Chycki Aleksander zam. Borzęcin
 • Stępień Zbigniew zam. Grańce
 • Kopera Leszek zam. Gajęcice
 • Biecuszek Grzegorz zam. Lipnik
 • Kowalski Marek zam. Naramice
 • Bartnik Arkadiusz zam. Wrocław
 • Hopa Grzegorz zam. Drobnice
 • Musiał Jarosław zam. Biskupice
 • Grabowski Bogdan zam. Pieczyska
 • Orłowski Roman zam. Krzepice
 • Kowalczyk Marian zam. Drobnice
 • Kossakowski Sławomir zam. Osjaków
 • Sikorski Włodzimierz zam. Klonowa
 • Mituła Leszek zam. Klonowa
 • Każmierczak Mirosław zam. Wola Kleszczowa
 • Knera Wojciech zam. Kolonia Annopole
 • Pędziwiatr Stanisław zam. Beresie Nowe
 • Halamus Mirosław zam. Ostrów
 • Golański Jerzy zam. Dylów Rządowy
 • Kałczak Paweł zam. Wola Łobocka
 • Kamieniak Piotr zam. Karsznice
 • Nogala Grzegorz zam. Sieradz
 • Koźmiński Janusz zam. Pajęczno
 • Witowski Wiesław zam. Grabowie
 • Górny Rajmund zam. Piotrków Trybunalski
 • Baranowicz Sylwester zam. Szczerców
 • Jarząbek Andrzej zam. Kielce
 • Matusiak Tomasz zam. Rzechta
 • Warczak Marek zam. Leniszki
 • Nowaczyk Bogdan zam. Osjaków

 

Grupa wychowawcza czwarta. Wychowawczynią jest Maria Sowińska.

Przewodniczącą grupy na pierwszy okres została Jakubowska Jadwiga. Funkcję skarbnika w tym czasie pełnił Lidia Fuks, a gimnastykę prowadziła Barbara Tkacz. W drugim okresie funkcję przewodniczącej powierzono Lidii Fuks zaś gimnastykę prowadziła Teresa Tokarek.

Skład grupy:

 • Antas Jolanta zam. Kuny
 • Kasperska Dorota zam. Sieradz
 • Pietrzak Jolanta zam. Łęczyca
 • Stępień Alicja zam. Kranków - Mroczków
 • Przygoda Barbara zam. Dzierzązna
 • Wiktorska Danuta zam. Łęczyca
 • Tokarek Teresa zam. Chojny
 • Zając Katarzyna zam. Pabianice
 • Krawniak Dorota zam. Osieczno
 • Butniak Lidia zam. Radoszewice
 • Dutkiewicz Małgorzata zam. Sieradz
 • Gruszczyńska Anna zam. Zduńska Wola
 • Jóźwiak Halina zam. Dalików
 • Paskiewicz Grażyna zam. Augustynów
 • Jakubowska Jadwiga zam. Podskarbice Szlacheckie
 • Pakulska Wiesława zam. Borki
 • Fuks Lidia zam. Bieniec
 • Garbiec Janina zam. Niwiska Górne
 • Łusiak Jolanta zam. Piaski
 • Brożyńska Anna zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Łukomska Jadwiga zam. Komorniki
 • Tkacz Barbara zam. Pytlów
 • Karczewska Janina zam. Kleśniska
 • Chudzicka Renata zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Grabarczyk Barbara zam. Zbęk
 • Jończyk Bogusława zam. Dłutów
 • Matusiak Mariola zam. Dymek
 • Kolanek Urszula zam. Jakusy
 • Uróklik Jolanta zam. Brzezinki
 • Nolbert Elżbieta zam. Niemojew
 • Żebrowska Barbara zam. Zduńska Wola

Dnia 23 czerwca 1981 roku rada wychowawcza internatu dokonała analizy i oceny wyników nauczania i wychowania za kończący się rok szkolny. Ocena dotyczyła jedynie wychowanków naszej szkoły mieszkających w internacie. Średnia dla 9 uczniów Tpz wynosi 3,41. Średnia dla 5 uczniów klas technikalnych wynosi 3,51. Dla 8 uczniów LZ średnia to 3,19. 7 uczniów ZSZ uzyskało średnią 3,13.

Na jednego wychowanka z klasy technikalnej wypada 0,80 oceny niedostatecznej. Dla jednego z klasy Tpz wypada 0,11 oceny niedostatecznej. Uczniowie z LZ uzyskali 0,62oceny niedostatecznej. Na jednego ucznia ZSZ przypadło zaś 0,85 oceny niedostatecznej.

 

casino10top.com
f t g