• .

 • .

 • .

 • .

 

          Od 1 września 1981 roku funkcję kierownika internatu obejmuje Andrzej Armanowski. Kierował będzie tą placówką do 31 sierpnia 1983 roku.

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego przeprowadzono w internacie spotkanie z młodzieżą zapoznając ją z regulaminem internatu i rozkładem dnia.

Na pierwszym zebraniu Rada Pedagogiczna zapoznana została z planem pracy opiekuńczo – wychowawczej, dodatkowymi czynnościami nauczycieli, przydziałem grup wychowawczych.

 

Pedagogiczną kadrę internatu stanowili:

 • Andrzej Armanowski – kierownik internatu
 • Józef Ryszard Krajcer – wychowawca internatu
 • Czesław Muzyka – wychowawca internatu
 • Jerzy Wieczorek – wychowawca internatu
 • Mieczysław Majcher – wychowawca internatu
 • Feliks Żak – wychowawca internatu
 • Józef Reczkin – wychowawca internatu

 

 

 Kierownik internatu Andrzej Armanowski

 

Dnia 15 lutego 1982 roku w niepełnym wymiarze godzin pracy rozpoczęła pracę w charakterze pomocy kuchennej i sprzątaczki Marciniak Maria. Zatrudniona była do dnia 7 czerwca 1982 roku. 

Z dniem 5 października 1981 roku rozpoczęła pracę w charakterze pomocy kuchennej Sygulska Wioletta. Zatrudniona była do dnia 19 grudnia 1981 roku.

 

 

 Andrzej Armanowski

 

Grupa wychowawcza pierwsza. Wychowawcami tej grupy byli: Czesław Muzyka, Jerzy Wieczorek, Mieczysław Majcher oraz Feliks Żak.

Skład grupy:

 • Konalt Mirosław zam.
 • Biecuszek Jarosław zam. Lipnik
 • Barczyński Marek zam. Konopnica
 • Kostrzewa Sławomir zam. Klasak Duży
 • Kędzierski Andrzej zam. Salomejów
 • Szuster Stanisław zam. Śmiecheń
 • Podgórniak Waldemar zam. Walków
 • Jama Karol zam.
 • Wieczorek Ryszard zam. Działoszyn
 • Bajzert Bogdan zam.
 • Przydacz Roman zam.
 • Polak Daniel zam. Galewice
 • Szlachcic Dariusz zam. Ożegów
 • Kubiak Stanisław zam. Pieczyska
 • Walczak Andrzej zam. Chobanin
 • Kempa Janusz zam.
 • Przezak Jarosław zam. Klonowa
 • Snelewski Wiesław zam. Klonowa
 • Lubański Tadeusz zam. Huzarki
 • Senenko Janusz zam. Dymki
 • Boman Stanisław zam. Drobnice
 • Kwiatkowski Jan zam. Drobnice
 • Brożyna Dariusz zam. Drobnice
 • Walczak Marian zam. Drobnice
 • Wieczorek Sławomir zam.
 • Kiejnich Józef zam.
 • Klimczak Mirosław zam.
 • Mielczarek Dariusz zam.
 • Parzybut Jarosław zam.
 • Walasik Waldemar zam.
 • Moryń Krzysztof zam.
 • Kiedos Paweł zam.
 • Cieśla Bernard zam.
 • Rusak Krzysztof zam.
 • Graliński Zbigniew zam.
 • Konieczny Arkadiusz zam.
 • Sip Grzegorz zam.
 • Soja Bogdan zam.
 • Giełzak Grzegorz zam.
 • Golec Piotr zam.
 • Janecki Grzegorz zam.
 • Lewandowski Andrzej zam.
 • Kropacz Krzysztof zam.
 • Borczyk Ryszard zam.
 • Borowiec Maciej zam.
 • Ślęzak Sławomir zam.
 • Dugacz Sławomir zam.
 • Cichy Bogdan zam.
 • Kubisiak Adam.
 • Kubiś Roman zam.
 • Smardz Andrzej zam.
 • Dziemba Sławomir zam.
 • Kurek Kazimierz zam.
 • Pietrzak Sławomir zam.
 • Gurazda Grzegorz zam.
 • Smolarek Paweł zam.
 • Pluskota Jacek zam.
 • Wołowiec Jarosław zam.
 • Koclejda Dariusz zam.
 • Olek Maciej zam.
 • Janecki Grzegorz zam.

 

Przynależność do organizacji młodzieżowych i społecznych:

 • Biecuszek Jarosław - ZSMP
 • Barczyński  Marek - HSPS
 • Kostrzewa Sławomir - HSPS
 • Kędzierski Andrzej - HSPS
 • Szuster Stanisław - HSPS
 • Podgórniak Waldemar - HSPS , ZSMP
 • Boman Stanisław - ZSMP
 • Kwiatkowski Jan - ZSMP
 • Walczak Marian - HSPS
 • Janecki Grzegorz - ZHP
 • Janecki Krzysztof  - ZHP

W grupie tej opiekę nad młodzieżą sprawował również Józef Reczkin.

 

Grupa wychowawcza druga. Opiekę nad nią sprawuje Andrzej Armanowski i Jerzy Wieczorek.

 

 

 Jerzy Wieczorek i Andrzej Armanowski

 

W skład samorządu grupy wchodzą:

 • Malinowska Elżbieta - przewodnicząca
 • Kubisiak Elżbieta - zastępca
 • Kowalska Barbara - skarbnik
 • Włodarczyk Mirosława - członek
 • Grobelna Danuta - odpowiedzialna za gimnastyk
 • Kubisiak Sabina - odpowiedzialna za gimnastykę

Dnia 25 lutego 1982 roku na posiedzeniu rady wychowawczej dokonano oceny i analizy wyników nauczania i wychowania za pierwszy semestr. W tym czasie w internacie przebywało 74 uczniów naszej szkoły. Bez ocen niedostatecznych było 43 wychowanków co stanowi 58,1 % wszystkich. Na jednego wychowanka przypadało po pierwszym semestrze 1,1 ocena niedostateczna. Średnia dla całej grupy wynosiła 3,07. Dla uczniów TM wynosiła 3,21 , dla uczniów LZ 3,03, dla Tpz wskaźnik ten wynosił 3,08, a dla ZSZ tylko 2,99.

Najlepszymi uczniami w tym czasie byli:

 • Kropacz K. - średnia – 4,00
 • Pagacz K. - średnia – 4,00

Wykaz imienny wychowanków tej grupy : /do opracowania/

 

 

casino10top.com
f t g