• .

 • .

 • .

 • .

 

          Przybyli do internatu wychowankowie już pierwszego dnia zapoznani zostali z regulaminem oraz porządkiem dnia. Omówiono także podstawowe zasady bhp.

Kadra pedagogiczna zapoznana została przez kierownika Armanowskiego z planem opiekuńczo – wychowawczym. Dokonano przydziału grup wychowawczych oraz dokonano przydziału dodatkowych zadań nauczycielom.

W skład kadry pedagogicznej weszli:

 • Andrzej Armanowski – kierownik internatu
 • Ryszard Krajcer – wychowawca internatu
 • Wiesław Gortat – wychowawca internatu
 • Adam Ustyniak – wychowawca internatu

 

Od dnia 13 stycznia 1983 roku do dnia 30 września 1989 roku zatrudniona była w charakterze sprzątaczki Alina Jarczyńska.

Opiekunem pierwszej grupy wychowawczej jest Ryszard Krajcer. Jej mieszkańcami byli:

 • Graczyk Marek zam. Dąbrowa
 • Zarzycki Janusz zam. Delfina
 • Owczarek Mirosław zam. Strzałki
 • Czyż Waldemar zam. Drobnice
 • Migdał Marek zam. Drobnice
 • Furmańczyk Stanisław zam. Drobnice
 • Konieczny Arkadiusz zam. Grójec Wielki
 • Rusak Krzysztof zam. Popielina
 • Kiedos Paweł zam. Lisowice
 • Kogut Czesław zam. Lisowice
 • Rybak Paweł zam. Radoszewice
 • Zientarski Andrzej zam. Kępowizna
 • Cieśla Bernard zam. Bobrowniki
 • Zientarski Janusz zam. Kępowizna
 • Niezgoda Waldemar zam. Parzymiechy
 • Mitka Zbigniew zam. Nowa Wola
 • Guzik Zbigniew zam. Wielka Wieś
 • Walczak Zbigniew zam. Gromadzice
 • Samulski Marek zam. Gromadzice
 • Kowalczyk Henryk zam. Pichlice
 • Wąsiński Dariusz zam. Bobrowa
 • Majchrowski Roman zam. Wola Rudlicka
 • Ostrowski Ryszard zam. Gromadzice
 • Pokrzywiński Sławomir zam. Sęsów
 • Cłapa Tomasz zam. Józefina

 

Nad drugą grupą wychowawczą opiekę sprawuje Wiesław Gortat. Jej mieszkańcami byli:

 • Mielczarek Dariusz zam. Lipnik
 • Klimczak Mirosław zam. Aleksandrów
 • Majda Mirosław zam. Mała Wieś
 • Pietrzak Sławomir zam. Mikołajewice
 • Kacała Bogusław zam. Naramice
 • Gorczycki Zbigniew zam. Radoszewice
 • Janecki Krzysztof zam. Lipnik
 • Janecki Grzegorz zam. Lipnik
 • Pluskota Jacek zam. Łęki Duże
 • Szlachcic Dariusz zam. Ożegów
 • Przezak Jarosław zam. Klonowa
 • Kubiak Stanisław zam. Wieruszów
 • Gabas Janusz zam. Dzietrzniki
 • Glapa Jarosław zam. Osjaków
 • Rogala Janusz zam.
 • Matusiak Grzegorz zam.

 Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należeli:

 • Mielczarek Dariusz – ZSMP
 • Klimczak Mirosław – ZSMP
 • Kacała Bogusław – ZHP
 • Gorczycki Zbigniew – ZHP
 • Janecki Krzysztof – ZHP
 • Przezak Jarosław – ZHP
 • Kubiak Stanisław – ZHP
 • Gabas Janusz - ZHP

 

Opiekę nad trzecią grupą wychowawczą sprawuje Adam Ustyniak. W skład samorządu tej grupy wchodzą:

 • Musialski Jacek – przewodniczący
 • Madziała Krzysztof – zastępca
 • Sip Grzegorz – zastępca
 • Konat Mirosław – prowadzący gimnastykę

 

Skład grupy:

 • Pietrzak Sławomir zam. Kleśniska
 • Walasik Waldemar zam. Borki
 • Kiejnich Józef zam. Lipnik
 • Malinowski Marian zam. Zelów
 • Kropacz Krzysztof zam. Augustynów
 • Borowiec Maciej zam. Działoszyn
 • Brząkała Waldemar zam. Rychłocice
 • Lewandowski Andrzej zam. Wrocław
 • Wieczorek Ryszard zam. Działoszyn
 • Musialski Jacek zam. Klonowa
 • Jeziorek Cezary zam. Czajków
 • Koclejda Dariusz zam. Ochędzyn
 • Walczak Andrzej zam. Chobanin
 • Szuster Stanisław zam. Śmiecheń
 • Snelewski Wiesław zam. Klonowa
 • Sip Grzegorz zam. Biała
 • Brożyna Dariusz zam. Drobnice
 • Kubisiak Adam zam. Drobnice
 • Świątek Marek zam. Klonowa
 • Lubański Tadeusz zam. Huzarki
 • Smardz Andrzej zam. Czajków
 • Cichy Bogdan zam. Huta
 • Ślęzak Sławomir zam. Kozub
 • Dokładny Robert zam.
 • Manios Jarosław zam.
 • Walaszczyk Dariusz zam.
 • Madziała Krzysztof zam. Śmiecheń
 • Baranowicz Sylwester zam. Wieś Szczercowska
 • Kubiś Roman zam. Karsznice
 • Moryń Krzysztof zam. Kolonia Lipnik
 • Konat Mirosław zam. Wieluń
 • Boman Stanisław zam. Drobnice
 • Kwiatkowski Jan zam. Drobnice
 • Smolarek Paweł zam. Rusiec
 • Kawula Janusz zam. Żdżary
 • Kawula Paweł zam. Żdżary

 

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należeli:

 • Kropacz Krzysztof – SKS
 • Brząkała Waldemar – ZSMP
 • Wieczorek Ryszard – SKS
 • Jeziorek Cezary – SKS
 • Walczak Andrzej – ZHP
 • Snelewski Wiesław – SKS
 • Sip Grzegorz – ZSMP
 • Brożyna Dariusz – HSPS
 • Kubisiak Andrzej – ZHP
 • Świątek Marek – ZSMP
 • Smardz Andrzej – SKS
 • Madziała Krzysztof – PCK
 • Baranowicz Sylwester – PCK
 • Kubis Roman – LOP
 • Moryń Krzysztof – ZSMP
 • Boman Stanisław – ZSMP
 • Kwiatkowski Jan - ZSMP

 

 

casino10top.com
f t g