• .

 • .

 • .

 • .

  

          Z dniem 1 września 1983 roku kierownikiem internatu zostaje Adam Ustyniak. Pozostanie na tym stanowisku do 31 sierpnia 1985 roku.

Po przybyciu do internatu wychowankowie zapoznani zostali z regulaminem oraz rozkładem dnia. Rada Wychowawcza Internatu zapoznana została z planem pracy opiekuńczo – wychowawczej. Dokonano przydziału grup wychowawczych oraz przydziału sal mieszkalnych. Poruszono sprawę dyscypliny wśród młodzieży oraz sprawę odpowiedzialności za siebie i innych. Omówiono zadania kół zainteresowań oraz sekcji młodzieżowych istniejących na terenie internatu.

 

Na stanowisku wychowawcy internatu w tym roku szkolnym pracowali:

 • Józef Ryszard Krajcer
 • Józef Reczkin
 • Mieczysław Majcher
 • Jerzy Wieczorek
 • Maria Sowińska

 

 

Kierownik internatu Adam Ustyniak.

 

Od dnia 9 stycznia 1984 roku zatrudniony została w charakterze konserwatora – hydraulika Kacała Grzegorz.

Elektrykiem był wtedy Jan Wilk.

W charakterze nauczyciela muzycznego w niepełnym wymiarze godzin pracował Mikołajczyk Waldemar. Zatrudniony był od dnia 1 września 1983 roku do dnia 31 października 1987 roku.

Od 15 maja 1984 roku w charakterze sprzątaczki i pomocy kuchennej zatrudniona została Naciskała Czesława. Pracowała do dnia 15 czerwca 1993 roku.

W charakterze pomocy kuchennej od dnia 1 września 1983 roku pracowała Krawniak Dorota. Zatrudniona była do dnia 30 września 1983 roku.

 

Opiekę nad młodzieżą z grupy pierwszej sprawuje Józef Krajcer i Józef Reczkin.

Samorząd grupy:

 • Graczyk Marek – przewodniczący
 • Wąsiński Dariusz – zastępca
 • Uryszek Leszek – sekretarz

 

Mieszkańcami grupy byli:

 • Graczyk Marek zam. Dąbrówka
 • Uryszek Leszek zam. Nowa Wola
 • Wąsiński Dariusz zam. Bobrowa
 • Guzik Zbigniew zam. Nowa Wieś
 • Plewa Dariusz zam. Galewice
 • Modrzejewski Grzegorz zam. Poddębice
 • Pala Krzysztof zam. Siemiechów
 • Niezgoda Waldemar zam. Parzymiechy
 • Kubonik Adam zam. Lipnik
 • Krysiak Grzegorz zam. Zabłocie
 • Czyż Marek zam. Drobnice
 • Radek Mirosław zam. Ożegów
 • Rybak Paweł zam. Radoszewice
 • Czerkawski Robert zam. Świdnica
 • Cłapa Tomasz zam. Józefina
 • Cłapa Jarosław zam. Józefina
 • Słaby Marek zam. Radoszewice
 • Walczak Zbigniew zam. Gromadzice
 • Samulski Marek zam. Gromadzice
 • Matusiak Grzegorz zam. Strobin
 • Kowalczyk Henryk zam. Pichlice
 • Posmyk Sylwester zam. Szczyty
 • Majczyk Makary zam. Kocina
 • Grabowski Maciej zam. Wieruszów
 • Urbański Jacek zam.
 • Walczak
 • Majczyk ???

 

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należeli:

 • Uryszek Leszek – SKS
 • Plewa Dariusz – ZHP
 • Modrzejewski Grzegorz – SU, PCK, ZHP
 • Pala Krzysztof – ZHP
 • Niezgoda Waldemar – ZHP
 • Krysiak Grzegorz – ZHP
 • Czerkawski Robert - ZHP
 • Grabowski Maciej – SKS, ZHP

 

Drugą grupą wychowawczą opiekuje się Adam Ustyniak i Józef Reczkin.

Oto jej skład:

 • Golec Danuta zam. Józefina
 • Kubisiak Sabina zam. Drobnice
 • Iwańska Krystyna zam. Poddębice
 • Mordal Bożena zam. Chojny
 • Kołodziejczyk Lidia zam. Kłoniczki
 • Kasendra Ewa zam. Ryś
 • Ślązak Anita zam. Natolin
 • Wolniaczyk Irena zam. Ożegów
 • Kasprzak Mariola zam. Stanisławów
 • Dydyna Magdalena zam. Kłopot
 • Nowakowska Jolanta zam. Nowa Wola
 • Barnisz Jolanta zam. Wieruszów
 • Domańska Iwona zam. Rychłocice
 • Majchrzak Bogusława zam. Krzętle
 • Pacha Mariola zam. Głuchów
 • Smolarek Danuta zam. Zalesiaki
 • Matusiak Wioletta zam. Krzętle
 • Brzezowska Elżbieta zam. Strobin
 • Słoma Barbara zam. Konopnica
 • Gidelska Małgorzata zam. Naramice
 • Łabędzka Barbara zam. Gromadzice
 • Klekotka Barbara zam. Grądy
 • Wawrzyniak Małgorzata zam. Grądy
 • Janus Ilona zam. Raduczyce
 • Błaszczak Zdzisława zam. Szynkielów

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należeli:

 • Golec Danuta – PCK
 • Kubisiak Sabina – PCK
 • Iwańska Krystyna – PCK
 • Mordal Bożena - PCK
 • Kołodziejczyk Lidia – PCK
 • Dydyna Magdalena – LOP, ZSMP
 • Nowakowska Jolanta – ZSMP
 • Barnisz Jolanta – PCK
 • Domańska Iwona – ZSMP
 • Majchrzak Bogusława – ZSMP, PCK
 • Pacha Maria – ZSMP
 • Matusiak Wioletta – ZSMP
 • Brzezowska Elżbieta – ZSMP
 • Słoma Barbara – ZSMP, LOP, PCK
 • Gidelska Małgorzata - ZSMP
 • Łabędzka Barbara – ZSMP
 • Janus Ilona – ZSMP

 

Trzecią grupą wychowawczą opiekowali się Mieczysław Majcher i Jerzy Wieczorek.

Samorządem grupy kierowali:

 • Włodarczyk Andrzej – przewodniczący
 • Janecki Grzegorz - zastępca

W skład grupy wchodzili:

 • Baranowicz Sylwester zam. Wieś Szczercowska
 • Manios Jarosław zam. Zduńska Wola
 • Koclejda Dariusz zam. Ochędzyn
 • Madziała Krzysztof zam. Śmiecheń
 • Zienterski Janusz zam. Konopnica
 • Zienterski Janusz zam. Konopnica
 • Mitka Zbigniew zam. Nowa Wola
 • Pokrzywiński Sławomir zam. Sęsów
 • Walasik Waldemar zam. Borki
 • Kiejnich Józef zam. Lipnik
 • Dokładny Robert zam. Zduńska Wola
 • Pietrzak Sławomir zam. Parzymiechy
 • Migdał Marek zam. Drobnice
 • Kiedos Paweł zam. Lisowice
 • Owczarek Mirosław zam. Strzałki
 • Furmańczyk Stanisław zam. Drobnice
 • Konieczny Arkadiusz zam. Grójec Wielki
 • Kubisiak Adam zam. Drobnice
 • Kubisiak Waldemar zam. Drobnice
 • Włodarczyk Andrzej zam. Pajęczno
 • Grabowski Maciej zam. Pieczyska
 • Kulej Wojciech zam. Bobrowa
 • Wierszak Maciej zam. Rudniki
 • Majzer Andrzej zam. Krzętle
 • Modrzejewski Witold zam. Szadek
 • Głowacki Krzysztof zam. Zduńska Wola
 • Szczubierkiewicz Jacek zam. Szadek
 • Chałupka Włodzimierz zam. Radostów
 • Rusak Krzysztof zam. Popielina
 • Konat Mirosław zam. Wieluń
 • Kogut Czesław zam. Lisowice
 • Zatoński Piotr zam. Parzymiechy
 • Lubański Tadeusz zam. Huzarki
 • Smardz Sławomir zam. Czajków
 • Ślęzak Sławomir zam. Kozub
 • Brożyna Dariusz zam. Kiełczygłów
 • Borczyk Andrzej zam. Kiełczygłów
 • Borycki Andrzej zam. Dąbrowa Widawska
 • Zygmunt Witold zam. Lipnik
 • Marchewka Ireneusz zam. Delfina
 • Janecki Krzysztof zam. Lipnik
 • Janecki Grzegorz zam. Lipnik
 • Sokala Zbigniew zam. Zduńska Wola
 • Kacała Bogusław zam. Naramice
 • Kubiak Stanisław zam. Pieczyska
 • Snelewski Wiesław zam. Klonowa
 • Przezak Jarosław zam. Klonowa
 • Szlachcic Dariusz zam. Ożegów
 • Golas Sławomir zam. Huta Klonowska
 • Majchrzak Bogusław zam. Huta Klonowska
 • Łakomy Andrzej zam.
 • Musiała Bogusław zam. Pajęczno

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należeli:

 • Baranowicz Sylwester – PCK
 • Madziała Krzysztof – PCK
 • Zienterski Janusz – LOK
 • Mitka Zbigniew – MKS
 • Kiedos Paweł – ZSMP
 • Kubisiak Adam – ZHP
 • Kubisiak Waldemar – ZHP
 • Włodarczyk Andrzej – ZHP
 • Kulej Wojciech – ZHP
 • Wierszak Maciej – ZHP
 • Majzer Andrzej – MKS
 • Głowacki Krzysztof – WOPR, LOK, ZHP
 • Szczubierkiewicz Jacek – ZMW
 • Rusak Krzysztof – ZSMP
 • Konat Mirosław- ZSMP
 • Kogut Czesław – ZSMP
 • Zatoński Piotr – ZSMP, PCK, PTTK
 • Brożyna Dariusz – HSPS
 • Golas Sławomir – ZHP
 • Musiała Bogusław - ZSMP

 

Czwartą grupą wychowawczą opiekowała się Maria Sowińska. Samorząd grupy stanowiły:

 • Gołąbek Wioletta – przewodnicząca
 • Mróklik Jolanta – zastępca
 • Ziółkowska Aleksandra – skarbnik

Oto skład grupy:

 • Ziółkowska Aleksandra zam. Swoboda
 • Rozmarynowska Krystyna zam. Swoboda
 • Góra Małgorzata zam. Wrońsko
 • Górczyńska Bożena zam. Wrońsko
 • Domagała Barbara zam. Kowale
 • Jańczak Elżbieta zam. Wręczyca
 • Smoląg Alicja zam. Dekraniew
 • Nolbert Elżbieta zam.
 • Olender Elżbieta zam. Biała
 • Nowak Iwona zam. Dymek
 • Przybył Renata zam. Osjaków
 • Łuczak Halina zam. Czernice
 • Wachowska Elżbieta zam. Chorzyna
 • Jemielita Anna zam. Piaski
 • Grzesiak Ewa zam. Augustynów
 • Brzozowska Monika zam. Annolesie
 • Kowalska Teresa zam. Zgierz
 • Fornalczyk Maria zam. Brzoza
 • Mróklik Jolanta zam. Brzezinki
 • Gołąbek Wioletta zam. Głuchów
 • Halamus Filomena zam. Dąbrowa
 • Kłobus Maria zam. Czarna
 • Szymańska Ewa zam. Czernice

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należeli:

 • 1. Ziółkowska Aleksandra – PCK, ZSMP
 • 2. Rozmarynowska Krystyna – PCK, ZSMP
 • 3. Góra Małgorzata – PCK, ZSMP
 • 4. Górczyńska Bożena – PCK, ZSMP
 • 5. Domagała Barbara – PCK, ZSMP
 • 6. Jańczak Elżbieta – PCK
 • 7. Smoląg Alicja – ZSMP
 • 8.Olender Elżbieta – PCK, ZSMP
 • 9. Nowak Iwona – PCK, ZSMP
 • 10. Przybył Renata – PCK, ZSMP
 • 11. Łuczak Halina – PCK, ZSMP
 • 12. Jemielita Anna – ZSMP
 • 13. Grzesik Ewa – ZSMP
 • 14. Kowalska Teresa – ZSMP
 • 15. Fornalczyk Maria – ZSMP
 • 16. Mróklik Jolanta – PCK
 • 17.Gołąbek Wioletta – PCK, SKS, ZHP
 • 18. Halamus Filomena – ZSMP
 • 19. Kłobus Maria – ZSMP
 • 20. Szymańska Ewa - ZSMP

 

Już 7 września 1983 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu, która reprezentuje sprawy młodzieży mieszkającej w internacie i jest ogniwem łączącym wychowanków z opiekunami. W skład nowej rady weszli:

 • Walasik Waldemar – przewodniczący
 • Kiejnich Jan – zastępca
 • Gołąbek Wioletta – członek
 • Kasendra Ewa – członek
 • Dokładny Robert – członek
 • Konat Robert – członek
 • Ślęzak Sławomir - członek
 • Kubiak Stanisław – członek
 • Graczyk Marek – członek
 • Baranowicz Sylwester – członek

 

Dnia 6 października 1983 roku młodzież internatu przebywała w kinie „Syrena” na uroczystej akademii zorganizowanej przez Komitet Organizacyjny Obchodów 39 Rocznicy Powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa.

 

 Zaproszenie

 

Z okazji 40 rocznicy powstania LWP w świetlicy internatu odbyła uroczysta wieczornica. Na jej program złożyły się liczne piosenki i wiersze o tematyce żołnierskiej. Prezentowane były również wiersze , pod tytułem „Topola„ i „Ojczyzna„ , mieszkającego w internacie Waldemara Kubisiaka.

Dnia 1 listopada 1983 roku delegacja internatu złożyła pod pomnikiem pomordowanych w czasie II wojny światowej nauczycieli wiązanki kwiatów i zapaliła symboliczne znicze.

7 grudnia odbyło się spotkanie z poetą Zbigniewem Adamskim.

Rok ten był bogaty w różnego rodzaju imprezy ponieważ już 8 grudnia 1983 roku młodzież internatu uczestniczyła w akademii poświęconej 35 rocznicy Zjednoczonego Ruchu Robotniczego, 40 rocznicy ZWM, 35 rocznicy ZMP i 40 rocznicy LWP. Program imprezy był bardzo ciekawy.

 

Zaproszenie

 

W dniu 29 maja 1984 roku młodzież internatu wyjechała na wycieczkę do Bełchatowa , a dokładniej do elektrowni „Bełchatów”. Zadowoleni z wyjazdów mieszkańcy internatu postanowili wyjechać na dwudniowy biwak do Krzeczowa, który miał miejsce dnia 25 i 26 czerwca

W maju 1984 roku na praktyce zawodowej przebywały w kuchni internatu następujące uczennice:

 • Gołąbek Wioletta
 • Ochędzan Ilona

 

 

casino10top.com
f t g