• .

 • .

 • .

 • .

 

          Na posiedzeniu Rady Wychowawczej Internatu kierownik Adam Ustyniak zapoznał zebranych z planem pracy opiekuńczo – wychowawczym na bieżący rok szkolny. Omówione zostały założenia w zakresie dyscypliny w placówce. Przydzielone zostały grupy wychowawcze oraz sekcje i koła zainteresowań. Nowozatrudnioną wychowawczynię Teresę Materę zapoznano z zakresem pracy oraz jej specyfiką.

Kadrę pedagogiczną stanowili:

 • Adam Ustyniak – kierownik
 • Józef Krajcer – wychowawca
 • Jerzy Wieczorek – wychowawca
 • Jan Pawelec - wychowawca
 • Mieczysław Majcher - wychowawca
 • Józef Reczkin - wychowawca
 • Teresa Matera - wychowawczyni

 

Od dnia 6 maja 1985 roku do dnia 21 sierpnia 1985 roku w charakterze praczki pracowała Spychała Jolanta.

 

Na zajęcia kółka wiedzy o filmie i teatrze, prowadzone przez Zofię Krajewską , zapisali się:

 • Domagała Barbara
 • Olender Elżbieta
 • Smoląg Alicja
 • Łachowska Beata
 • Kolanek Dorota
 • Walasik Iwona
 • Graczyk Renata
 • Zadworna Irena
 • Tomczyk Jadwiga
 • Kropielińska Elżbieta
 • Kulej Wojciech
 • Chałupka Włodzimierz
 • Grabowski Maciej
 • Marchewka Ireneusz
 • Zygmunt Witold
 • Baczyński Arkadiusz
 • Sarowski Mariusz
 • Krawczyk Sławomir
 • Rybak Paweł
 • Jamrozy Jarosław
 • Smard Andrzej
 • Szlachcic Dariusz
 • Konieczny Ireneusz
 • Kubiaczyk Dariusz
 • Zienterski Andrzej
 • Zienterski Janusz
 • Pokrzywiński Sławomir    

 

W maju 1985 roku na praktyce zawodowej przebywały następujące uczennice szkoły gastronomicznej:

 • Kowalczyk Janina
 • Miler Dorota    

 

Pierwszą grupą wychowawczą zajmuje się Józef Krajcer i Jerzy Wieczorek. Samorząd grupy stanowili:

 • Guzik Zbigniew – przewodniczący
 • Graczyk Marek – zastępca
 • Borycki Andrzej – skarbnik
 • Marchewka Ireneusz – członek
 • Mikołajczyk Leszek – członek

Mieszkańcami tej grupy byli:  

 • Kubisiak Waldemar zam. Drobnice
 • Czerkawski Robert zam. Świdnica
 • Modrzejewski Grzegorz zam. Poddębice
 • Cłapa Tomasz zam. Józefina            
 • Samulski Marek zam. Gromadzice
 • Uryszek Mariusz zam. Nowa Wola    
 • Krysiak Grzegorz zam. Zabłocie
 • Rybak Paweł zam. Radoszewice
 • Radek Mirosław zam. Ożegów
 • Światły Jacek zam. Lipnik
 • Czyż Marek zam. Drobnice
 • Graczyk Marek zam. Dąbrowa
 • Wąsiński Dariusz zam. Bobrowa
 • Słaby Marek zam. Radoszewice
 • Borczyk Andrzej zam. Kiełczygłów
 • Borycki Andrzej zam. Dąbrowa
 • Marchewka Ireneusz zam. Delfina
 • Zygmunt Witold zam. Lipnik
 • Owczarek Mirosław zam. Strzałki
 • Migdal Marek zam. Drobnice   spr. Nazw.
 • Dyminikowski Dariusz ? zam. Lututów
 • Furmańczyk Stanisław zam. Drobnice
 • Cichoń Sławomir zam. Parzymiechy
 • Mikołajczyk Leszek zam. Głuchów
 • Mucha Piotr zam. Kocina
 • Kowalczyk Zenon zam. Grabarze
 • Kaczmarek Robert zam. Radomsko
 • Soja Marek zam. Radomsko
 • Pierzak Bernard zam. Radomsko
 • Majczyk Makary zam. Kocina
 • Olesiński Piotr zam. Żytniów
 • Plewa Dariusz zam. Galewice
 • Walczak Zbigniew zam. Gromadzice
 • Guzik Zbigniew zam. Wielka Wieś
 • Musiała Bogusław zam. Pajęczno
 • Modrzejewski Witold zam. Szadek
 • Włodarczyk Andrzej zam. Pajęczno
 • Majzer Andrzej zam. Krzętle
 • Borczyk Piotr zam. Zmyślona
 • Kędzierski Witold zam. Mokre
 • Kolanek Andrzej zam. Pieńki Laskowskie
 • Stępień Jacek zam. Zmyślona
 • Lorc Grzegorz zam. Świątkowice
 • Dwornik Sławomir zam. Raczyn
 • Maciaczyk Aleksander zam. Niemojew
 • Kędziarski Jacek zam. Wiktorów
 • Leśniak Jacek zam. Siemkowice

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należeli:

 • Czerkawski Robert – ZHP
 • Cłapa Tomasz – ZSMP
 • Rybak Paweł – PCK, PTTK
 • Furmańczyk Stanisław – ZSMP
 • Plewa Dariusz – ZHP
 • Borczyk Piotr – ZHP
 • Lorc Grzegorz – LZS
 • Maciaczyk Aleksander – LZS, ZSMP
 • Kędzierski Jacek - ZHP        

 

Drugą grupą wychowawczą opiekował się Jan Pawelec.

Samorząd grupy stanowili:

 • Stodółka Maria – przewodnicząca
 • Stanik Grażyna – sekretarz
 • Pijanowska Regina – skarbnik

Mieszkańcami tej grupy byli:

 • Mruszczyk Agata zam. Podmurowaniec
 • Stanik Grażyna zam. Podładzin
 • Ceglarek Beata zam. Pajęczno
 • Gołębiowska Aneta zam. Pajęczno
 • Kosowska Ewa zam. Pajęczno
 • Kowalczyk Longina zam. Wapiennik
 • Pacholik Jolanta zam. Czarnożyły
 • Nowak Renata zam. Konopnica
 • Stodółka Maria zam. Kleśniska
 • Pijanowska Regina zam. Natolin
 • Świerad Katarzyna zam. Żary
 • Brzezowska Elżbieta zam. Strobin
 • Łabędzka Barbara zam. Gromadzice
 • Majchrzak Bogusława zam. Krzętle
 • Pacha Maria zam. Głuchów
 • Smolarek Danuta zam. Zalesiaki
 • Janus Urszula zam. Raduczyce
 • Janus Ilona zam. Raduczyce
 • Banisz Joanna zam. Wieruszów
 • Kasprzak Mariola zam. Stanisławów
 • Kasendra Ewa zam. Ryś
 • Dydyna Magdalena zam. Kłopot
 • Matusiak Wioletta zam. Krzętle
 • Ślązak Anita zam. Natolin
 • Wolniaczyk Irena zam. Ożegów
 • Ziółkowska Aleksandra zam. Swoboda
 • Nowak Iwona zam. Dymek
 • Łuczak Beata zam. Huta
 • Sowa Dorota zam. Knapy
 • Wawrzyniak Małgorzata zam. Grądy
 • Wardęga Katarzyna zam. Swoboda
 • Wawrzyniak Jolanta zam. Działoszyn
 • Maruszewska Agnieszka zam. Wolnica
 • Domagała Barbara zam. Kowale

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należały:

 • Mruszczyk Agata – ZSMP, PCK
 • Stanik Grażyna – ZSMP, PCK
 • Ceglarek Beata – ZSMP, PCK
 • Kosowska Ewa – ZSMP, PCK
 • Gołębiowska Aneta – ZSMP, PCK
 • Kowalczyk Longina – ZSMP, PCK
 • Pacholik Jolanta – ZSMP, PCK
 • Nowak Renata – ZSMP, PCK
 • Stodółka Maria – PCK
 • Pijanowska Regina – PCK
 • Świerad Katarzyna – PCK
 • Brzezowska Elżbieta – ZSMP
 • Łabędzka Barbara – ZSMP
 • Majchrzak Bogusława – ZSMP
 • Pacha Maria – ZSMP
 • Smolarek Danuta – ZSMP
 • Janus Ilona – ZSMP
 • Banisz Joanna – PCK
 • Kasprzak Mariola – PCK
 • Kasendra Ewa – PCK
 • Matusiak Wioletta – ZSMP
 • Ślązak Anita – PCK
 • Wolniaczyk Irena – PCK
 • Łuczak Beata – PCK

 

Opiekunami grupy trzeciej byli Mieczysław Majcher oraz Józef Reczkin.

Samorząd grupy pracował w składzie:

 • Przezak Jarosław – przewodniczący
 • Sokala Zbigniew – zastępca
 • Snelewski Wiesław – sekretarz
 • Zienterski Janusz – skarbnik

Mieszkańcami tej grupy były następujące osoby:

 • Manios Jarosław zam. Zduńska Wola
 • Wdowiak Jacek zam. Zduńska Wola
 • Pietrzak Sławomir zam. Parzymiechy
 • Zienterski Janusz zam. Konopnica
 • Zienterski Andrzej zam. Konopnica
 • Pokrzywiński Sławomir zam. Sęsów
 • Pokrzywiński Jacek zam. Sęsów
 • Walasik Waldemar zam. Borki
 • Kiejnich Józef zam. Kolonia Lipnik
 • Pacholak Grzegorz zam. Chorzyna
 • Kowalczyk zam.
 • Niezgoda Jerzy zam. Parzymiechy
 • Konieczny Ireneusz zam. Kiedosy
 • Karpiński Marek zam. Kleśniska
 • Kubiaczyk Dariusz zam. Kolonia Zmyślońska
 • Wróbel Krzysztof zam. Drobnice
 • Dugacz Waldemar zam. Drobnice
 • Płatek Andrzej zam. Drobnice
 • Walkowiak Dariusz zam. Drobnice
 • Grabowski Maciej zam. Pieczyska
 • Kulej Wojciech zam. Bobrowa
 • Chałupka Włodzimierz zam. Radostów
 • Mitka Zbigniew zam. Nowa Wola
 • Gorczyca Robert zam. Widawa
 • Paluch Andrzej zam. Szynkielów
 • Cieśla Bernard zam. Bobrowniki
 • Grądecki Jan zam. Ożegów
 • Kogut Czesław zam. Lisowice
 • Jamrozy Jarosław zam. Złoczew
 • Konieczny Zdzisław zam. Klonowa
 • Smardz Andrzej zam. Czajków
 • Lubański Tadeusz zam. Huzarki
 • Baczyński Arkadiusz zam. Aleksandrów
 • Sarowski Mariusz zam. Aleksandrów
 • Sokala Zbigniew zam. Zduńska Wola
 • Kacała Bogusław zam. Naramice
 • Szlachcic Dariusz zam. Ożegów
 • Przezak Jarosław zam. Klonowa
 • Dokładny Robert zam. Zduńska Wola
 • Snelewski Wiesław zam. Klonowa
 • Bielecki Witold zam. Wojsławice
 • Olejnik Andrzej zam. Osjaków
 • Majdański Jacek Złoczew
 • Perdek Zbigniew zam. Klonowa
 • Urbaniak Jan zam. Drobnice
 • Marczak Andrzej zam. Dębina
 • Pacholak Grzegorz zam. Chorzyna
 • Grajek Janusz zam. Kamionka
 • Olczak Karol zam. Bolków
 • Jeziorski Wiktor zam. Szadek
 • Krawczyk Sławomir zam. Szadek
 • Krzywański Arkadiusz zam.
 • Staniewski Roman zam. Sieradz
 • Urbański Jacek zam. Zmyślona
 • Piątek Dariusz zam. Czarnożyły
 • Jasicki Henryk zam. Parcice

 

Wychowawczynią grupy czwartej jest Teresa Matera.

Samorząd grupy stanowią:

 • Gołąbek Wioletta – przewodnicząca
 • Kropielińska Elżbieta – zastępca
 • Mróklik Jolanta – skarbnik
 • Domagała Mirosława – członek
 • Walasik Iwona – członek

W skład grupy wchodzą:

 • Adrjanowicz Lidia zam. Sadowiec
 • Brzozowska Monika zam. Kowale
 • Domagała Barbara zam. Kowale
 • Furmańczyk Elżbieta zam. Drobnice
 • Gołąbek Wioletta zam. Głuchów
 • Graczyk Renata zam. Strobin
 • Grzesiak Ewa zam. Augustynów
 • Halamus Filomena zam. Dąbrowa Miętka
 • Jończak Elżbieta zam. Aleksandrowo
 • Kolanek Dorota zam. Szynkielów
 • Kowalska Teresa zam. Zgierz
 • Kropielińska Elżbieta zam. Kluki
 • Kruk Justyna zam. Kuźnica Strobińska
 • Marcinkowska Marzena zam. Trębaczew
 • Mróklik Jolanta zam. Brzezinki
 • Olak Barbara zam. Kolonia Raducka
 • Olender Elżbieta zam. Biała
 • Otręba Lidia zam. Bełchatów
 • Przydacz Beata zam. Strobin
 • Rozmarynowska Krystyna zam. Swoboda
 • Smoląg Alicja zam. Ochraniew
 • Szymańska Ewa zam. Czernice
 • Tomczyk Jadwiga zam. Siemkowice
 • Urbaniak Anna zam. Komorniki
 • Wachowska Elżbieta zam. Chorzyna
 • Walasik Irena zam. Borki Walknowskie
 • Zadworna Irena zam. Siemkowice
 • Żebrowska Bogumiła zam. Sulechów
 • Żochowska Beata zam. Działoszyn
 • Olbińska Beata zam. Popielina
 • Hombek Katarzyna zam. Aleksandrów
 • Kotowska Małgorzata zam. Dalachów
 • Ochota Jolanta zam. Radoszewice
 • Bernaś Krystyna zam. Toporów
 • Kuś Alicja zam. Staw
 • Hanas Małgorzata zam. Lututów
 • Pawelec Renata zam. Zimnowoda
 • Pietrasik Jolanta zam. Chorzyna
 • Białek Jolanta zam.
 • Janus Małgorzata zam. Radoszewice
 • Cichecka Ewa zam. Łagiewniki
 • Siwik Marzena zam. Swoboda
 • Kaganowicz Ilona zam. Poddębice

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należały:

 • Gołąbek Wioletta – SKS, ZHP, PTTK
 • Grzesiak Ewa – ZSMP
 • Halamus Filomena – ZSMP
 • Mróklik Jolanta – PTTK
 • Rozmarynowska Krystyna – ZSMP
 • Szymańska Ewa – ZSMP
 • Wachowska Elżbieta – ZSMP
 • Olbińska Beata – ZSMP
 • Hombek Katarzyna – ZSMP
 • Ochota Jolanta – PCK, PTTK, ZSMP
 • Bernaś Krystyna – ZSMP
 • Kuś Alicja – ZSMP
 • Pawelec Renata – ZHP, ZSMP
 • Pietrasik Jolanta – ZHP, ZSMP
 • Janus Małgorzata – ZSMP
 • Cichecka Ewa - ZSMP

 

casino10top.com
f t g