• .

 • .

 • .

 • .

 

          Dnia 31 sierpnia 1987 roku na posiedzeniu Rady Wychowawczej przedstawiono plan pracy opiekuńczo – wychowawczej na obecny rok szkolny, dokonano przydziału grup wychowawczych, a także dokonano przydziału zadań dla młodzieży i kadry wychowawców.

W skład Rady Wychowawczej wchodzili:

 • Mieczysław Majcher – kierownik internatu
 • Danuta Muzyka – wychowawczyni internatu
 • Ryszard Krajcer – wychowawca internatu
 • Eugeniusz Więckowski – wychowawca internatu
 • Adam Ustyniak – wychowawca internatu
 • Jan Pawelec – wychowawca internatu
 • Józef Reczkin – wychowawca internatu
 • Jerzy Wieczorek – wychowawca internatu

 

W tym roku szkolnym powołano cztery grupy wychowawcze:

 • I grupa: chłopcy z ZSZ nr 2 - wychowawca Adam Ustyniak i Jan Pawelec
 • II grupa: słuchacze SN / Studium Nauczycielskie / i kursy - wychowawca Eugeniusz Więckowski i Józef Reczkin
 • III grupa: chłopcy z pozostałych wieluńskich szkół oraz kursy - wychowawca Józef Krajcer i Jerzy Wieczorek
 • IV grupa: dziewczęta - wychowawca Danuta Muzyka.

 

Powołano następujące sekcje oraz przydzielono opiekunów:

 • Młodzieżowa Rada Internatu – kierownik internatu Mieczysław Majcher
 • sekcja gospodarcza – Adam Ustyniak
 • sekcja kulturalno – oświatowa   - Jan Pawelec i Eugeniusz Więckowski
 • sekcja sanitarno – porządkowa - Józef Ryszard Krajcer
 • sekcja do spraw wyników nauczania - Danuta Muzyka

Przydzielono również dodatkowe czynności i zadania do realizacji:

 • meldunki – Ryszard Krajcer
 • opiekun ZHP – Jerzy Wieczorek
 • resocjalizacja – Ryszard Krajcer
 • opieka nad radiowęzłem, projektorem i sprzętem nagłaśniającym - Adam Ustyniak
 • sprzęt sportowy, czasopisma - Józef Reczkin
 • opiekun stołówki świetlicy - Danuta Muzyka
 • plakaty, gabloty, gazetki - Eugeniusz Więckowski

 

Wychowawcy otrzymali również zadanie stałych kontaktów ze służbą zdrowia, utrzymania w ciągłej gotowości dyżurów oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania komisji stołówkowej.

Dla zapewnienia prawidłowego rozwoju zainteresowań młodzieży w niektórych dziedzinach utworzone zostały następujące koła zainteresowań:

 • plastyczne   - prowadzący Eugeniusz Więckowski
 • sprawnych rąk - prowadząca Danuta Muzyka
 • młodego technika - prowadzący Adam Ustyniak
 • wiedzy społeczno – politycznej Ryszard Krajcer

 

Od dnia 1 listopada 1987 roku do dnia 31 sierpnia 1988 roku na stanowisku pomocy kuchennej zatrudniona była Kaźmierczak Iwona

17 lutego 1988 roku Rada Wychowawcza dokonała podsumowania wyników nauczania i wychowania za pierwsze półrocze.

W pierwszej grupie wychowawczej średnia ocena wyniosła 3,01. Dla wychowanków z naszej szkoły wynosiła ona 3,03 , a dla uczniów z innych szkół 2,95. Nie posiadało ocen niedostatecznych 25 wychowanków. Najlepszymi uczniami w tej grupie zostali:

 • Kulej Wojciech - 3,90
 • Fabisz Janusz - 3,70
 • Jeziorny Tomasz - 3,40

Dla grupy czwartej średnia wynosi 3,48. Dla uczniów naszej szkoły wynosi ona 3,18 , a dla pozostałych średnia wynosi 3,54. Studentki Studium Medycznego uzyskały średnią ocenę, która wyniosła 4,48. Bez ocen niedostatecznych było 48 uczennic. Najlepszymi uczniami tej grupy są:

 • Janiak Grażyna - 4,95
 • Nieśmiała Renata - 4,63
 • Trzeciak Grażyna - 4,33
 • Derdak Barbara - 4,15
 • Brzozowska Barbara - 4,04

Dla całego internatu średnia wyniosła 3,45

 • dla uczniów ZSZ nr 2 wyniosła 3,15
 • dla ZSZ nr1 wyniosła 3,37
 • dla Studium Medycznego 4,48
 • dla Studium Nauczycielskiego 3,30
 • dla uczniów ZUGiL 3,13
 • dla uczniów Krakowskiego Przedmieścia średnia wyniosła 3,19

W pierwszym semestrze zorganizowano na terenie internatu między wieloma innymi kilka dyskotek, bal maskowy, wieczór Andrzejkowy, Wieczór Wigilijny, Dzień Wojska Polskiego.

 

Andrzejki

 

 Wigilia

 

Pierwszą grupą wychowawczą opiekowali się Adam Ustyniak i Jan Pawelec. Przewodniczącym grupy był Mucha Piotr. Oto skład:

 • Gadomski Mariusz zam. Kuszyna
 • Ochocki Krzysztof zam. Pierzyny Duże
 • Wróbel Jerzy zam. Drobnice
 • Jeziorny Tomasz zam. Kraszewice
 • Kolanek Andrzej zam. Pieńki
 • Mielczarek Andrzej zam. Wola Kuźniewska
 • Cichoń Sławomir zam. Parzymiechy
 • Mielczarek Paweł zam. Kochlew
 • Konieczny Ireneusz zam. Kiedosy
 • Niezgoda Jerzy zam. Kleśniska
 • Mikołajczyk Leszek zam. Głuchów
 • Mikołajczyk Robert zam. Skrzynno
 • Jędrzycki Sławomir zam. Aleksandrów
 • Gołąbek Piotr zam. Głuchów
 • Rus Adam zam. Ożegów
 • Jędrysiak Paweł zam. Ożegów
 • Gorczyca Robert zam. Widawa
 • Pięta Mariusz zam. Pruszków
 • Radek Mirosław zam. Ożegów
 • Gurbiel Dariusz zam. Laski
 • Bednarek Mirosław zam. Chorzyna
 • Chałupczyński Krzysztof zam. Szczyty
 • Warzycha Grzegorz zam. Szczyty
 • Stępnik Ireneusz zam. Zborów
 • Rybak Grzegorz zam. Zmyślona
 • Walczak Waldemar zam. Zmyślona
 • Łyczywek Dariusz zam. Aleksandrów
 • Grzesiak Robert zam. Chojny
 • Sarowski Mariusz zam. Aleksandrów
 • Fabisz Janusz zam. Dąbrówki Kobylańskie
 • Jasicki Krzysztof zam. Parcice
 • Majchrzak Dariusz zam. Dęby Wolskie
 • Janus Zbigniew zam. Dryganek Duży
 • Szczepaniak Grzegorz zam. Parzymiechy
 • Kotala Marek zam. Kleśniska
 • Lont Grzegorz zam. Lipnik
 • Kulej Wojciech zam. Bobrowa
 • Mitka Zbigniew zam. Nowa Wola
 • Mucha Piotr zam. Kocina
 • Barszczyk Roman zam. Huzarki
 • Wiśniewski Krzysztof zam. Wrońsko
 • Ciapciński Mariusz zam. Wrońsko
 • Przybył Zbigniew zam. Parzymiechy
 • Białek Dariusz zam. Załęcze Małe
 • Kiedos Zdzisław zam. Załęcze Małe
 • Forjas Roman zam. Zygmuntów
 • Mikołajczyk Robert zam. Skrzynno

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należeli:

 • Fabisz Janusz – PCK, ZHP, PTTK
 • Jasicki Krzysztof – ZHP, SKS
 • Majchrzak Dariusz – ZHP, PCK, PTTK
 • Kulej Wojciech – PTTK
 • Mucha Piotr – ZSMP
 • Cichoń Sławomir – ZHP
 • Mielczarek Paweł – ZSMP, ZHP
 • Rybak Grzegorz – PCK
 • Walczak Waldemar – PCK
 • Łyczywek Dariusz - PCK

 

Wychowawcą drugiej grupy wychowawczej był Więckowski Eugeniusz. Była to grupa studentów ze Studium Nauczycielskiego w Wieluniu kształcąca się na kierunku wychowania fizycznego. Przewodniczącym grupy był Firlit Roman.

Oto skład Grupy:

 • Aulak Marek zam. Łask
 • Kępa Jerzy zam. Łask – Kolumna
 • Wełna Jarosław zam. Łask – Kolumna
 • Młynarczyk Cezary zam. Łask
 • Wilmowski Marek zam. Łódź
 • Sulwiński Dariusz zam. Błaszki
 • Kaczmarek Dariusz zam. Kalisz
 • Kowalski Dariusz zam. Zgierz
 • Binkowski Jarosław zam. Pabianice
 • Gapiński Tomasz zam. Karnice
 • Płatek Robert zam. Zduńska Wola
 • Łuszczyk Paweł zam. Pajęczno
 • Szkudlarek Mirosław zam. Zborów
 • Pazek Roman zam.
 • Firlit Roman zam. Sieradz
 • Godzisz Jacek zam. Zduńska Wola
 • Michalak Włodzimierz zam. Łódź
 • Siwik Marek zam. Bronisławów
 • Zalcman Mariusz zam. Zgierz
 • Kluba Paweł zam. Sieradz
 • Łatkowski Jarosław zam. Błaszki

Wychowankowie tej grupy bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach sportowych doskonaląc się na basenie, siłowni oraz stadionie WKS. Uczestniczyli aktywnie w znajdującym się w kinie Syrena Dyskusyjnym Klubie Filmowym.

 

Opiekunami grupy wychowawczej trzeciej byli: Józef Krajcer i Jerzy Wieczorek.

W skład samorządu grupy wchodzili:

 • Mikulski Tomasz – przewodniczący
 • Błasiak Jarosław – zastępca
 • Guzik Zbigniew – sekretarz
 • Chałupka Włodzimierz – skarbnik

W skład tej grupy wchodzili:

 • Nowaczyk Piotr zam. Drobnice
 • Graczyk Jacek zam. Dabrowa
 • Błaszczyk Zbigniew zam. Pierzyny
 • Bednarek Jerzy zam. Pierzyny
 • Mikulski Tomasz zam. Kocina
 • Guzik Zbigniew zam. Wielka Wieś
 • Chałupka Włodzimierz zam.
 • Błasiak Jarosław zam. Sadowiec
 • Szymański Artur zam. Gromadzice
 • Kubiaczyk Robert zam. Zmyślona
 • Gustaw Sławomir zam. Popielina
 • Jeziorski Wiktor zam. Karczów
 • Buk Sławomir zam. Stanisławów
 • Staniewski Roman zam. Sieradz
 • Dębiński Marek zam. Ożegów
 • Krawczyk Paweł zam. Oraczew Wielki
 • Mełeń Marcin zam. Zapole
 • Zagłoba Roman zam. Przywidz
 • Bednarek Mariusz zam. Chorzyna
 • Kwiatkowski Jarosław zam. Wola Łaska
 • Lipowski Paweł zam. Łask –Kolumna
 • Ludwisiak Jacek zam. Łask
 • Pędziwiatr Paweł zam. Katarzynopole
 • Białek Adam zam. Bobrowniki
 • Ceglarz Daniel zam. Dankowice
 • Ceglarz Longin zam. Dankowice
 • Swędrak Tomasz zam. Bugaj Radoszewicki
 • Dembiński zam.
 • Cholajda Paweł zam. Wielgie
 • Ciapciński Mariusz zam.
 • Klasa Andrzej zam. Kochlew
 • Rusak Leszek zam. Popielina
 • Nowakowski Robert zam. Broników
 • Skrzydlewski Robert zam. Konopnica
 • Pabich Robert zam. Osjaków

Do organizacji młodzieżowych należeli:

 • Krawczyk Paweł – ZHP
 • Mełeń Paweł – ZHP

 

Wychowawczynią grupy czwartej była Muzyka Danuta. Samorząd stanowili:

 • Nieśmiała Renata – przewodnicząca
 • Wierucka Aneta – zastępca
 • Ścigała Agnieszka – sekretarz

Mieszkankami tej grupy były:

 • Adrjanowicz Lidia zam. Sadowiec
 • Marcinkowska Marzena zam. Trębaczew
 • Ścigała Agnieszka zam. Siemkowice
 • Karczyńska Halina zam. Wierzchlas
 • Trzeciak Grażyna zam. Cichosze
 • Derdak Barbara zam. Lipicze
 • Janiak Grażyna zam. Grójec Wielki
 • Kubisiak Agnieszka zam. Drobnice
 • Wróbel Anna zam. Łagiewniki
 • Bojda Iwona zam. Pajęczno
 • Domagała Mirosława zam. Świba
 • Duszyńska Jolanta zam. Komorniki
 • Gniła Anna zam. Kolonia Lisowska
 • Klekotka Renata zam. Niwiska Górne
 • Sowala Anna zam. Pajęczno
 • Cichosz Katarzyna zam. Skomlin
 • Mielczarek Wioletta zam. Komorniki
 • Wałęcka Beata zam. Komorniki
 • Drewniak Agnieszka zam. Kolonia Lipnik
 • Zagórowicz Elżbieta zam. Niwa Goszczańska
 • Włodarczyk Beata zam. Kiedosy
 • Kiedos Mariola zam. Kiedosy
 • Mostowa Renata zam. Giętkowizna
 • Chałupka Joanna zam. Działoszyn
 • Kruk Justyna zam. Kuźnica Strobińska
 • Kruk Aleksandra zam. Kuźnica Strobińska
 • Olak Barbara zam. Kolonia Raducka
 • Marciniak Urszula zam. Naramice
 • Jeziórska Jadwiga zam. Bobrowniki
 • Czarnuch Urszula zam. Ożegów
 • Dura Katarzyna zam. Katarzynopole
 • Golc Agata zam. Okupniki
 • Sielska Maria zam. Pieńki Laskowskie
 • Potykanowicz Wioletta zam. Trębaczew
 • Nieśmiała Renata zam. Żdżary
 • Witak Dorota zam. Wójcin
 • Brzozowska Barbara zam. Chorzyna
 • Wierucka Anatta zam. Wrząca
 • Kwaśna Beata zam. Glina Mała
 • Myśliwiec Irena zam. Leśniaki
 • Grzesiak Małgorzata zam. Antonina
 • Lamorska Katarzyna zam. Siemkowice
 • Zgadzaj Irena zam.
 • Bil Alina zam. Mokrsko
 • Śliwińska Agnieszka zam. Pierzyny Duże
 • Stachera Joanna zam. Siemkowice
 • Bednarek Elżbieta zam. Pierzyny Duże
 • Marchewka Joanna zam. Siemkowice
 • Hanulak Marzena zam. Broników
 • Białek Ilona zam. Chorzyna
 • Bułacz Małgorzata zam. Trębaczew
 • Żółtaszek Monika zam. Skomlin
 • Ostrowska Jolanta zam. Staw
 • Sobczak Katarzyna zam. Kąty
 • Adamiak Iwona zam. Sieradz

Do organizacji młodzieżowych należały:

 • Adrjanowicz Lidia – TPPR, PCK
 • Marcinkowska Marzena – TPPR, PCK
 • Ścigała Agnieszka – LOK, SKS
 • Karczyńska Halina – LOK, SKS
 • Derdak Barbara – ZSMP, LZS
 • Janiak Grażyna – ZSMP
 • Duszyńska Jolanta – WKS, ZSMP, SKS, LOP
 • Klekotka Renata – PCK
 • Sowala Anna – PCK
 • Włodarczyk Beata – PCK
 • Kiedos Mariola – PCK
 • Mostowa Renata – PCK
 • Chałupka Joanna – PCK
 • Sielska Maria – PCK
 • Potykanowicz Wioletta – PCK
 • Nieśmiała Renata – PCK
 • Witak Dorota – PCK

Z grupy tej stypendia otrzymywali:

 • Karczyńska Halina – 1850 zł.
 • Trzeciak Grażyna – 1240 zł.
 • Janiak Grażyna – 1240 zł.
 • Duszyńska Jolanta – 3500 zł.
 • Mostowa Renata – 1900 zł.
 • Jeziórska Jadwiga – 1800 zł.
 • Dura Katarzyna – 1200 zł.
 • Sielska Maria – 1240 zł.
 • Nieśmiała Renata – 2000 zł.
 • Witak Dorota – 870 zł.
 • Brzozowska Barbara – 1200 zł.
 • Kwaśna Beata – 1240 zł.
 • Ostrowska Jolanta – 2450 zł.

 

 

Od lewej: Eugeniusz Więckowski, Danuta Muzyka, Jan Pawelec Wojciech Majcher.

 

Dnia 16 września 1987 roku odbyły się wybory Młodzieżowej Rady Internatu. Przedstawicielami młodzieży zostali:

 • Bułacz Małgorzata – przewodnicząca
 • Włodarczyk Beata – zastępca
 • Mucha Piotr – sekretarz
 • Hanulak Marzena – skarbnik

 

16 lutego 1988 roku w niezapomnianej atmosferze odbyła się zabawa karnawałowa.

 

 Zabawa karnawałowa

 

Powołany przez mgr Jana Pawelca chór dał występy w internacie ZSZ Nr 1 w Wieluniu. Internaccy artyści odniosły prawdziwy sukces. Owacjom nie było końca.

 

16 kwietnia 1988 roku nasz internat wziął udział w konkursie o miano najlepszego internatu w województwie sieradzkim. Regulamin przewidywał następujące punkty:

 • ocena wyglądu internatu dokonana przez specjalną komisję
 • zaprezentowanie działalności jednej z sekcji działającej w internacie
 • popisy w dowolnym tańcu
 • przedstawienie humorystyczne

W rezultacie, po długich bojach, zajęliśmy trzecie miejsce w województwie.

 

 
 Wojewódzki Turniej Internatów

 

Dnia 7 czerwca 1988 roku młodzież spotkała się ponownie z poetą Zbigniewem Adamskim. Spotkanie zakończyło się prezentacją najnowszych wierszy w wykonaniu autora.

 

 

 

 

 

casino10top.com
f t g