• .

 • .

 • .

 • .

 

          Na posiedzeniu w dniu 12 września 1988 roku Rady Wychowawczej dokonano zatwierdzenia planu pracy opiekuńczo- wychowawczej, dokonano przydziału dodatkowych zadań i czynności dla kadry pedagogicznej. Uczestnikami narady byli:

 • Mieczysław Majcher – kierownik internatu
 • Danuta Muzyka – wychowawczyni
 • Józef Ryszard Krajcer – wychowawca
 • Adam Ustyniak – wychowawca
 • Jan Pawelec – wychowawca
 • Jerzy Reczkin – wychowawca
 • Eugeniusz Więckowski – wychowawca

Dokonano przydziału dodatkowych czynności wychowawcom. Kołem sprawnych rąk oraz sekcją do spraw wyników w nauce opiekowała się Danuta Muzyka. Kołem plastycznym, wystrojem wnętrz, harcerstwem oraz kołem kulturalno – oświatowym zajmował się Eugeniusz Więckowski. Sekcja gospodarcza była domeną Józefa Krajcera, a koło techniczne Adama Ustyniaka. Komisją stołówkową zajmował się Józef Reczkin, a Jan Pawelec pomagał będzie w pracy kulturalno – oświatowej.

Młodzieżową Radą Internatu opiekował się kierownik Mieczysław Majcher. Sprawami resocjalizacji zajmował się Józef Ryszard Krajcer. Sportem i sprzętem sportowym kierował Eugeniusz Więckowski. Radiowęzłem i sprzętem nagłaśniającym opiekował się Adam Ustyniak. Opieka nad świetlicą internatu należała do Danuty Muzyki.

 

Pierwszą grupą wychowawczą zajmowali się Adam Ustyniak i Jan Pawelec.

Współpracował z nimi samorząd w składzie:

 • Mucha Piotr – przewodniczący
 • Gołąbek Piotr – zastępca
 • Gurbiel Dariusz – zastępca

Mieszkańcami grupy byli:

 • Ciemcioch Jan zam. Glina Duża
 • Brzozowski Mariusz zam. Kiełczygłówek
 • Antoński Mariusz zam. Amelin
 • Trojan Paweł zam. Dryganek Duży
 • Jeziorny Tomasz zam. Kraszewice
 • Ochocki Krzysztof zam. Pierzyny
 • Bachor Sławomir zam. Kraszewice
 • Wróbel Jerzy zam. Drobnice
 • Czapla Piotr zam. Drobnice
 • Kapiczyński Daniel zam. Widawa
 • Stasiak Tomasz zam. Olesno
 • Bednarek Mariusz zam. Chorzyna
 • Mielczarek Paweł zam. Kochlew
 • Janik Dariusz zam. Siemkowice
 • Kolanek Andrzej zam. Pieńki Laskowskie
 • Lont Grzegorz zam. Lipnik
 • Rus Adam zam. Ożegów
 • Jędrysiak Paweł zam. Ożegów
 • Gołąbek Piotr zam.
 • Mielczarek Andrzej zam. Wola Kuźnicka
 • Radek Mirosław zam. Ożegów
 • Dawidziak Roman zam. Dolina Czernicka
 • Gurbiel Dariusz zam. Laski
 • Jędrzycki Sławomir zam. Aleksandrów
 • Rybak Grzegorz zam. Zmyślona
 • Szczepaniak Grzegorz zam. Parzymiechy
 • Wiśniewski Krzysztof zam. Wrońsko
 • Cybułka Mariusz zam. Prądzew
 • Rembielewski Jarosław zam. Chojny
 • Witaszczyk Sylwester zam. Nowa Wola
 • Mateusiak Jarosław zam. Dąbrówki Kobylańskie
 • Sarowski Mariusz zam. Aleksandrów
 • Fabisz Janusz zam. Dąbrówki
 • Jasicki Krzysztof zam. Parcice
 • Majchrzak Dariusz zam. Dęby Wolskie
 • Kotala Marek zam. Kleśniska
 • Pięta Mariusz zam. Pruszków
 • Barszczyk Roman zam. Huzarki
 • Cichoń Sławomir zam. Parzymiechy
 • Mucha Piotr zam. Kocina
 • Niezgoda Jerzy zam. Kleśniska
 • Mikołajczyk Lesław zam. Głuchów
 • Konieczny Ireneusz zam. Kiedosy
 • Siwiaszczyk Leszek zam. Dęby Wolskie

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należeli:

 • Jeziorny Tomasz – ZHP
 • Ochocki Krzysztof – ZHP
 • Bachor Sławomir – ZHP
 • Stasiak Tomasz – PTTK
 • Bednarek Mariusz - ZSMP
 • Radek Mirosław – ZSMP
 • Gurbiel Dariusz – PCK
 • Rybak Grzegorz – ZSMP
 • Szczepaniak Grzegorz – ZSMP
 • Wiśniewski Krzysztof – PCK
 • Cybułka Mariusz – PCK
 • Rembielewski Jarosław – PCK
 • Wojtaszczyk Sylwester – PCK, ZHP
 • Mateusiak Jarosław – PCK
 • Sarowski Mariusz – ZHP
 • Fabisz Janusz – ZHP
 • Jasicki Krzysztof – ZHP
 • Majchrzak Dariusz – ZHP
 • Mucha Piotr – ZSMP, PCK
 • Niezgoda Jerzy – PCK
 • Mikołajczyk Lesław – PCK
 • Konieczny Ireneusz – PTTK
 • Siwiaszczyk Leszek – ZSMP

Uczniowie, którzy wykazywali dobre oceny w nauce oraz spełniali inne określone przepisami warunki natury ekonomicznej otrzymywali stypendia.

Z grupy tej byli to:

 • Jeziorny Tomasz – 12 000 zł.
 • Wróbel Jerzy – 13 000 zł.
 • Czapla Piotr – 10 400 zł.
 • Bednarek Mariusz – 6 960 zł.
 • Kolanek Andrzej – 11 500 zł.
 • Rus Adam – 6 600 zł.
 • Jędrysiak Paweł – 9 300 zł.
 • Mielczarek Andrzej – 8 000 zł.
 • Radek Mirosław – 15 200 zł.
 • Gurbiel Dariusz – 11 700 zł.
 • Jędrzycki Sławomir – 11 900 zł.
 • Rybak Grzegorz – 5 900 zł.
 • Szczepaniak Grzegorz – 8 000 zł.
 • Wiśniewski Krzysztof – 5 800 zł.
 • Cybułka Mariusz – 6 200 zł.
 • Rembielewski Jarosław – 10 600 zł.
 • Wojtaszczyk Sylwester – 14 400 zł.
 • Sarowski Mariusz – 14 700 zł.
 • Pięta Mariusz – 3 900 zł.
 • Barszczyk Roman – 11 300 zł.
 • Cichoń Sławomir – 2 800 zł.
 • Mucha Piotr – 10 800 zł.
 • Niezgoda Jerzy – 4 100 zł.
 • Mikołajczyk Lesław – 4 600 zł.
 • Konieczny Ireneusz – 15 700 zł.
 • Siwiaszczyk Leszek – 5 400 zł.

W roku 1988 średnie roczne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 637 080 złotych natomiast w 1989 roku kwota ta wynosiła 2 481 096 złotych.

 

Grupą drugą byli studenci, a opiekował się nimi Eugeniusz Więckowski.

 

Opiekę nad grupą trzecią sprawował Józef Ryszard Krajcer. W skład grupy wchodzili:

 • Jędrzycki Krzysztof zam.
 • Mielczarek Zbigniew zam. Komorniki
 • Mielczarek Zbigniew zam. Nowa Wola
 • Komor Zbigniew zam. Głuchów
 • Swędrak Tomasz zam. Bugaj
 • Białek Adam zam. Bobrowniki
 • Ceglarz Daniel zam. Dankowice Drugie
 • Ceglarz Longin zam. Dankowice Drugie
 • Gustaw Sławomir zam. Bylina
 • Błasiak Radosław zam. Sadowiec
 • Kubiaczyk Robert zam. Zmyślona
 • Buk Sławomir zam. Stanisławów
 • Rusak Leszek zam. Popielina
 • Skrzydlewski Robert zam. Konopnica
 • Stasiak Krzysztof zam.
 • Nowakowski Robert zam. Broników
 • Krawczyk Paweł zam. Oraczew
 • Zagłoba Roman zam. Przywidz
 • Mełeń Marcin zam. Zapole
 • Śremski Janusz zam. Łask
 • Kwiatkowski Jarosław zam. Wola Łask
 • Lipowski Paweł zam. Łask
 • Ludwisiak Jacek zam. Łask
 • Pędziwiatr Paweł zam. Katarzynopole
 • Cieciorowski Sławomir zam.
 • Mitka Mariusz zam. Nowa Wola
 • Walęcki Robert zam. Sieradz
 • Grondowy Aleksander zam. Konopnica
 • Gola Rafał zam. Joanka
 • Marczak Marek zam. Grębanin
 • Kiedos Zdzisław zam.
 • Gadomski Mariusz zam. Kuszyna
 • Antoński Mariusz zam. Amelin
 • Brzozowski Mariusz zam. Kiełczygłówek
 • Trojan Marek zam. Dryganek Duży
 • Janus Krzysztof zam. Raduczyce

 

Wychowawcą grupy czwartej jest Danuta Muzyka.

Samorząd grupy stanowią:

 • Włodarczyk Beata – przewodnicząca
 • Gonera Beata – zastępca
 • Nieśmiała Renata – sekretarz

Oto skład grupy:

 • Adrjanowicz Lidia zam. Sadowiec
 • Gonera Beata zam. Lipicze
 • Czajka Beata zam. Klonowa
 • Ścigała Agnieszka zam. Siemkowice
 • Białek Ilona zam. Chorzyna
 • Hanulak Marzena zam. Broników
 • Marciniak Urszula zam. Naramice
 • Bojda Iwona zam. Pajęczno
 • Domagała Mirosława zam. Świba
 • Drewniak Agnieszka zam. Kolonia Lipnik
 • Sowala Anna zam. Niwiska Górne
 • Klekotka Renata zam. Niwiska Górne
 • Cichosz Katarzyna zam. Skomlin
 • Adamiak Iwona zam. Sieradz
 • Wałęcka Beata zam. Komorniki
 • Zagórowicz Elżbieta zam. Niwa Gosznowska
 • Drewicz Edyta zam. Wola Wiązowa
 • Miśkiewicz Dorota zam. Sieradz
 • Włodarczyk Beata zam. Kiedosy
 • Chałupka Joanna zam. Działoszyn
 • Kiedos Mariola zam. Kiedosy
 • Mostowa Renata zam. Giętkowizna
 • Wróbel Anna zam. Łagiewniki
 • Duszyńska Jolanta zam. Komorniki
 • Bednarek Elżbieta zam. Komorniki
 • Bednarek Małgorzata zam. Komorniki
 • Dura Katarzyna zam. Katarzynopole
 • Jeziorska Jadwiga zam. Bobrowniki
 • Czarnuch Urszula zam. Ożegów
 • Golc Agata zam. Okup
 • Sielska Maria zam. Pieńki Laskowskie
 • Potykanowicz Wioletta zam. Trębaczew
 • Nieśmiała Renata zam. Żdżary
 • Witak Dorota zam. Wójcin
 • Brzozowska Barbara zam. Chorzyna
 • Kwaśna Beata zam. Glina Mała
 • Wierucka Anetta zam. Wrząca
 • Bednarek Aleksandra zam. Komorniki
 • Karczyńska Halina zam. Wierzchlas
 • Nowakowska Marzena zam. Pęczek
 • Toruńska Renata zam. Komorniki
 • Bednarek Elżbieta zam. Pierzyny Duże
 • Śliwińska Agnieszka zam. Pierzyny Duże
 • Kuc Bożena zam. Giętkowizna
 • Tronina Anna zam. Draby
 • Gieda Mariola zam. Lipnik
 • Fendor Agnieszka zam. Pajęczno
 • Malarczyk Barbara zam. Piaski
 • Wójciak Jolanta zam. Łężce

Stypendia z grupy tej otrzymywały następujące osoby:

 • Białek Ilona – 11 300 zł.
 • Hanulak Marzena – 6 500 zł.
 • Sowala Anna – 5 100 zł.
 • Klekotka Renata – 4 100 zł.
 • Włodarczyk Beata – 2 000 zł.
 • Kiedos Mariola 3 200 zł.
 • Mostowa Renata – 10 000 zł.
 • Sielska Maria – 10 700 zł.
 • Potykanowicz Wioletta – 1 100 zł.
 • Nieśmiała Renata – 16 300 zł.
 • Witak Dorota – 1 500 zł.
 • Brzozowska Barbara – 10 000 zł.
 • Kwaśna Beata – 9 000 zł.
 • Wierucka Anetta – 10 000 zł.
 • Karczyńska Halina – 10 000 zł.
 • Kuc Bożena – 3 200 zł.
 • Tronina Anna – 12 000 zł.
 • Malarczyk Barbaea – 2 800 zł.
 • Wójciak Jolanta – 4 000 zł.

Średnie roczne wynagrodzenie w Polsce w roku 1988 wynosiło 637 080 złotych , a w roku 1989 wynosiło 2 481 096 złotych.

 

 Wieczór wigilijny

 

Dnia 15 lutego 1989 roku Rada Wychowawcza dokonała podsumowania i oceny realizacji planu pracy wychowawczej i dydaktycznej za pierwszy semestr obecnego roku szkolnego.

Pierwsza grupa wychowawcza:

- średnia ocena - 3,07

- najlepsi uczniowie:

 • Fabisz Janusz – 3,80
 • Jeziorny Tomasz – 3,50
 • Gurbiel – 3,40
 • Czapla – 3,40

 

Druga grupa wychowawcza jest grupą studentów i podlega innej formule oceny.

 

Grupa wychowawcza trzecia:

- średnia grupy – 2,80

- najlepsi uczniowie:

 • Lipowski – 4,10
 • Pędziwiatr – 3,70

 

Czwarta grupa wychowawcza:

- średnia grupy – 3,62

- najlepsi uczniowie:

 • Adamek Iwona – 5,00
 • Gieda Mariola – 5,00
 • Adrianowicz Lidia – 4,66
 • Ścigała Agnieszka – 4,33
 • Klekotka Renata – 4,00

 

 

 

 

casino10top.com
f t g