• .

 • .

 • .

 • .

 

          Na odbytym w dniu 1 września 1989 roku posiedzeniu Rady Wychowawczej dokonano przydziału grup wychowawczych oraz powołano sekcje i koła zainteresowań. Głównym kryterium były zainteresowania i potrzeby zarówno kadry jak i wychowanków. Powołano więc następujące sekcje i koła:

 • sekcja sanitarno – porządkowa: opiekun – Krajcer Józef Ryszard
 • sekcja kulturalno – oświatowa: opiekun – Więckowski Eugeniusz
 • sekcja gospodarcza: opiekun – Ustyniak Adam
 • sekcja pomocy w nauce: opiekun – Muzyka Danuta
 • koło sprawnych rąk: opiekun – Muzyka Danuta
 • koło plastyczne: opiekun – Więckowski Eugeniusz
 • koło młodego technika: opiekun – Ustyniak Adam
 • Harcerski Klub Łączności: opiekun – Ustyniak Adam

 

Kadrę stanowili:

 • Mieczysław Majcher – kierownik internatu
 • Eugeniusz Więckowski – wychowawca internatu
 • Józef Ryszard Krajcer – wychowawca internatu
 • Danuta Muzyka – wychowawczyni internatu
 • Adam Ustyniak – wychowawca internatu

 

Na terenie internatu znajduje się siedziba Szczepu Drużyn ZHP przy ZSZ Nr 2, którego opiekunem jest Więckowski Eugeniusz oraz pracownia fotograficzna.

 

Od dnia 20 listopada 1989 roku w charakterze kucharza pracowała Krymska Maria. Zatrudniona była do 31 grudnia 1989 roku.

W tym roku stawka za wyżywienie wynosi 1.500 złotych dziennie. W związku ze wzrostem cen podstawowych artykułów żywnościowych ustalono wysokość stawki żywieniowej na 2.000 złotych od października. W miesiącu listopadzie i grudniu stawka żywieniowa wynosić będzie 2.500 złotych dziennie. W styczniu 1990 roku nastąpił kolejny wzrost i dzienna stawka żywieniowa wyniosła 3.000 złotych. Po kilku jednak dniach podniesiono ją do 4.000 złotych.

 

Wychowawcą pierwszej grupy wychowawczej jest Adam Ustyniak, a wspomaga go samorząd grupy w składzie:

 • Niezgoda Jerzy – przewodniczący
 • Mikołajczyk Leszek – zastępca
 • Rus Adam – sekretarz

W grupie tej mieszkają:

 • Jeziorny Tomasz zam. Kraszewice
 • Trojan Paweł zam. Dryganek Duży
 • Płóciennik Przemysław zam. Rusiec
 • Kamieniak Grzegorz zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Szataniak Paweł zam. Rusiec
 • Radek Roman zam. Ożegów
 • Ceglarek Roman zam. Pajęczno
 • Fidyka Damian zam. Prądzew
 • Jędrysiak Paweł zam. Ożegów
 • Rus Adam zam. Ożegów
 • Gołąbek Piotr zam. Głuchów
 • Lont Grzegorz zam. Lipnik
 • Marchewka Tadeusz zam. Delfina
 • Kubonik Jerzy zam. Kolonia Lipnik
 • Bożek Tomasz zam. Okupniki
 • Cybułka Mariusz zam. Prądzew
 • Wojtaszczyk Sylwester zam. Nowa Wola
 • Stępień Tomasz zam. Gumnisko
 • Fabisz Janusz zam. Dąbrówki Kobylańskie
 • Majchrzak Dariusz zam. Dęby Wolskie
 • Kotala Marek zam. Kleśniska
 • Kapiczyński Daniel zam. Widawa
 • Stasiak Tomasz zam. Olesno
 • Pięta Mariusz zam. Pruszków
 • Barszczyk Roman zam. Huzarki
 • Niezgoda Jerzy zam. Kleśniska
 • Mikołajczyk Leszek zam. Głuchów
 • Swiaszczyk Leszek zam. Dęby Wolskie
 • Cichoń Sławomir zam. Parzymiechy
 • Jasicki Krzysztof zam.

Najlepszym uczniem w tej grupie był Szataniak Paweł ze średnią 4,54.

 

Druga grupa wychowawcza to studenci pobierający naukę w Studium Nauczycielskim w Wieluniu.

Opiekę nad nimi sprawował Eugeniusz Więckowski.

Samorząd tej grupy składał się z następujących osób:

 • Pilecki Jacek – przewodniczący
 • Janiszewski Arkadiusz – zastępca
 • Pawlikowski Mariusz – członek

Mieszkańcami tej grupy byli:

 • Pertkiewicz Krzysztof zam. Sieradz
 • Krakowski Jarosław zam.
 • Frajtak Paweł zam.
 • Zając Piotr zam.
 • Bączyk Sławomir zam. Turek
 • Okoń Sławomir zam. Łazisko
 • Ciżmiński Arkadiusz zam. Burzenin
 • Pilecki Jacek zam. Zduńska Wola
 • Janiszewski Arkadiusz zam. Ozorków
 • Pawlikowski Mariusz zam. Zduńska Wola
 • Lis Dariusz zam. Zduńska Wola
 • Konrad Sławomir zam. Łask
 • Mitka Zbigniew zam. Nowa Wola
 • Rasztar Piotr zam.
 • Wodzisławski Krzysztof zam. Pajęczno
 • Hałaczkiewicz Mariusz zam. Pajęczno
 • Dziubecki Teodor zam. Bełchatów
 • Klimczak Krzysztof zam. Siemkowice
 • Jarema Piotr zam.
 • Suwald Piotr zam. Zduńska Wola

 

Grupą trzecią opiekował się Józef Krajcer. Oto mieszkańcy tej grupy:

 • Sobczak Krzysztof zam. Kolumna
 • Paluch Karol zam. Działoszyn
 • Perlikowski Sławomir zam. Bełchatów
 • Wojciechowski Michał zam. Sieradz
 • Białek Adam zam. Bobrowniki
 • Swendrak Tomasz zam. Bugaj Radoszewicki
 • Ceglarz Daniel zam. Dankowice II
 • Ceglarz Longin zam. Dankowice II
 • Kubiaczyk Robert zam. Zmyślona
 • Błasiak Jarosław zam. Sadowiec
 • Mitka Mariusz zam. Nowa Wola
 • Brząkała Waldemar zam. Mała Wieś
 • Skrzydlewski Robert zam. Konopnica
 • Ochocki Krzysztof zam. Pierzyny Duże
 • Brzozowski Mariusz zam. Kiełczygłówek
 • Jendrzycki Krzysztof zam. Ożegów
 • Mielczarek Zbigniew zam. Ożegów
 • Komor Zbigniew zam. Głuchów
 • Mielczarek Zbigniew zam. Komorniki
 • Ludwisiak Jacek zam. Łask
 • Kwiatkowski Jarosław zam. Wola Łask
 • Lipowski Paweł zam. Łask
 • Kolanek Andrzej zam. Pieńki II
 • Bednarek Michał zam. Komorniki
 • Stasiak Krzysztof zam. Łukomierz ?
 • Antoński Mariusz zam. Radomsko
 • Drab Andrzej zam. Drobnice

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należeli:

 • Jendrzycki Krzysztof – ZSMP, PCK
 • Mielczarek Zbigniew – ZSMP, PCK
 • Komor Zbigniew – PCK
 • Mielczarek Zbigniew – PCK
 • Ludwisiak Jacek – PCK
 • Kubiaczyk Robert – ZHP, ZMW, PCK
 • Błasiak Jarosław – PCK, OSP, ZMW,
 • Mitka Mariusz – ZSMP, ZHP, PCK,ZMW

 

Grupą czwartą opiekowała się Danuta Muzyka. Samorząd tej grupy to:

 • Sztyba Beata – przewodnicząca
 • Gonera Beata – sekretarz
 • Czajka Beata – sekretarz

Mieszkankami były:

 • Bednarek Małgorzata zam. Komorniki
 • Czajka Beata zam. Klonowa
 • Gonera Beata zam. Lipicze
 • Tronina Anna zam. Zwierzyniec
 • Bednarek Agata zam. Kolonia Lipnik
 • Marciniak Urszula zam. Naramice
 • Kruk Beata zam. Delfina
 • Hanulak Marzena zam. Broników
 • Sobutkowska Magdalena zam. Zduńska Wola
 • Sztyba Beata zam. Zduńska Wola
 • Stępkowska Małgorzata zam. Sieradz
 • Woźniak Renata zam. Gajęcice Nowe
 • Nurzyńska Eliza zam. Radomsko
 • Dobielska Edyta zam. Radomsko
 • Koperniak Marzena zam.
 • Nowakowska Marzena Anna zam.
 • Kiedos Mariola zam. Kiedosy
 • Włodarczyk Beata zam. Kiedosy
 • Chałupka Joanna zam. Działoszyn
 • Mostowa Renata zam. Giętkowizna
 • Duszyńska Jolanta zam. Komorniki
 • Bednarek Aleksandra zam. Komorniki
 • Bednarek Elżbieta zam. Komorniki
 • Kuc Bożena zam. Giętkowizna
 • Wałęcka Beata zam. Komorniki
 • Miśkiewicz Dorota zam. Sieradz
 • Wiśniewska Tamara zam. Komorniki
 • Siwik Bożena zam. Bronisławów
 • Nusbaum Aleksandra zam. Zduńska Wola
 • Mura Emilia zam. Łask
 • Mielczarek Ewa zam. Sadowiec Pieńki
 • Mesjasz Iwona zam. Pajęczno
 • Mielczarek Agnieszka zam. Sadowiec Pieńki
 • Konstanciak Małgorzata zam. Ruda
 • Piesik Wioleta zam. Działoszyn
 • Nowakowska Marzena zam. Pęczek
 • Toruńska Renata zam. Komorniki
 • Kędzia Ewa zam. Drobnice
 • Wójciak Jolanta zam. Łęże
 • Malarczyk Barbara zam. Piaski
 • Golc Agata zam. Kiełczygłów Okupniki
 • Bzdurska Wioletta zam. Pęczniew
 • Koperniak Marzena zam. Tomaszów Mazowiecki
 • Nowakowska Anna zam. Sieradz
 • Gołuchowska Małgorzata zam.

Najlepszą uczennicą była Tronina Anna z wynikiem 4,67.

 

Dnia 11 grudnia 1989 roku zorganizowane zostało „świeczkowisko”. Wychowankowie przy akompaniamencie gitar przedstawili wspaniałe wiersze i piosenki Edwarda Stachury.

 

 

 Spotkanie przy stole wigilijnym

 

13 lutego 1990 roku Rada Wychowawcza dokonała analizy wyników nauczania za pierwszy semestr oraz omówiła dyscyplinę wśród wychowanków. Omówiono także realizację planu opiekuńczo – wychowawczego. Średnia ocena dla pierwszej grupy wychowawczej wyniosła 3,29, a najlepszym uczniem był Szataniak Paweł. Dobre oceny uzyskali także Ceglarek Roman, Fabisz Janusz, Radek Roman, Jędrysiak Paweł i Gołąbek Piotr.

W drugiej grupie wychowawczej średnia wyniosła 3,40.

W grupie trzeciej średnia ocena wynosiła 3,10 . Dla wychowanków z ZSZ Nr 2 wynosiła ona 3,2, dla wychowanków z ZSZ Nr 1 wynosiła 3,4, dla grupy z ZUGiL – u 3,1, a dla grupy z Krakowskiego Przedmieścia 2,6. Do najlepszych uczniów należeli: Lipowski Paweł, Sobczak Krzysztof i Kubiaczyk Robert.

Najlepsze wyniki w nauce uzyskała czwarta grupa wychowawcza. Jej średnia wyniosła 3,74. Najlepsze oceny uzyskały następujące osoby:

 • Tronina Anna - średnia – 4,67
 • Czajka Beata - średnia – 4,62
 • Piesik Wioletta - średnia – 4,42
 • Gonera Beata - średnia – 4,37

 

Działający na terenie internatu Harcerski Klub Łączności działający pod własnym znakiem SP7-ZJJ nawiązał ponad 300 dwustronnych łączności. Potwierdzono kartami QSL kontakty z RFN, Jugosławią, ZSRR, NRD, Czechosłowacją. Posiadaliśmy również własne karty QSL.

 

Pierwsza karta QSL - klubowa

 

Pod okolicznościowym znakiem, związanym z uroczystością nadania imienia Komendzie Hufca w Wieluniu, pracowaliśmy w dniach od 17 do 22 listopada. Członkowie klubu brali udział w zawodach Rybińskiego Okręgu Węglowego w dniach od 23 do 27 października. Nasi harcerze zajęli 11 miejsce. Pod koniec stycznia 1990 roku klub brał udział w Zawodach Oświęcimskich, biorąc wcześniej udział jako organizator i gospodarz I Wojewódzkiego Zlotu Drużyn i Klubów Krótkofalarskich. Zlot ten odbył się w dniu 19 i 20 stycznia.

 

 Uczestnicy zlotu

 

Sekcja K-O i koło plastyczne zorganizowało wystawę w harcówce, obchody Dnia Edukacji Narodowej, Andrzejki, Wieczór Wigilijny.

Po podsumowaniu konkursu czystości najbardziej schludne, utrzymane w ładzie i estetyce okazały się sale::

50     - 89 punktów

60     - 88 punktów

62     - 88 punktów

24     - 87 punktów

Na posiedzeniu Rady Wychowawczej w dniu 30 marca 1990 roku ustalono nową stawkę żywieniową na miesiąc kwiecień. Ze względu na gwałtowny wzrost artykułów spożywczych stawka ta wynosić będzie 4.500 złotych.

Dnia 20 czerwca 1990 roku na posiedzeniu Rady Wychowawczej dokonano omówienia realizacji planu pracy opiekuńczo – wychowawczej, dokonano podsumowania wyników nauczania za drugi semestr oraz podsumowano osiągnięcia w pracy sekcji i kół zainteresowań. Poddano także analizie dyscyplinę młodzieży w mijającym roku szkolnym.

Średnia dla grupy pierwszej wyniosła 3,38.

Najlepszymi uczniami z tej grupy byli:

 • Szataniak Paweł,
 • Ceglarek Roman, Bożek,
 • Cybułka
 • Wojtaszczyk.

Wszyscy wychowankowie tej grupy otrzymali promocję do klasy następnej.

 

W skład grupy drugiej wchodzili studenci.

 

Średnia dla grupy trzeciej to 3,10. Najlepszym uczniem był Kubiaczyk Robert.

 

Średnia dla czwartej grupy była wysoka i wyniosła 3,75.

Najlepszymi uczennicami były:

 • Bednarek M.,
 • Gonera B.,
 • Tronina A.,
 • Mielczarek A.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca Harcerskiego Klubu Łączności.

Sekcja K-O przeprowadziła szereg ciekawych imprez min. Dzień Kobiet, Turniej Wiedzy o Internacie, turniej pod nazwą „Wiem prawie wszystko”.

 

 

 

casino10top.com
f t g