• .

 • .

 • .

 • .

 

          Przybyli do internatu wychowankowie zapoznani zostali z regulaminem internatu oraz rozkładem dnia. Nowoprzybyłych zapoznano z przepisami bhp.

Wychowawcy zapoznani zostali z planem opiekuńczo – wychowawczym.

Kierownikiem internatu jest Mieczysław Majcher.

Opiekę nad wychowankami w tym roku szkolnym sprawowali:

 • Danuta Muzyka
 • Ryszard Krajcer
 • Adam Ustyniak
 • Eugeniusz Więckowski
 • Józef Reczkin

Na początku września dokonano wyboru nowej Młodzieżowej Rady Internatu. W jej skład wchodzili:

 • Skrzydlewski Robert – przewodniczący
 • Wdowiak Monika – zastępca
 • Wojtasik Magdalena – sekretarz

 

Dnia 6 września 1990 roku na posiedzeniu Rady Wychowawczej dokonano między innymi podziału na grupy wychowawcze. Ustalono ponadto, że będą w tym roku szkolnym funkcjonować następujące sekcję:

 • sekcja sanitarno – porządkowa: opiekun Józef Ryszard Krajcer
 • sekcja kulturalno – oświatowa: opiekun Eugeniusz Więckowski
 • sekcja do spraw wyników nauczania: opiekun Danuta Muzyka
 • sekcja gospodarcza: opiekun Adam Ustyniak  

 

Wychowawcą pierwszej grupy wychowawczej jest Adam Ustyniak.

Samorząd grupy to:

 • Jeziorny Tomasz
 • Trojan Paweł
 • Gworys Hubert

Mieszkańcami tej grupy są:

 • Marchewka Tadeusz zam. Delfina
 • Krysiak Sylwester zam. Zabłocie
 • Świstek Piotr zam. Kocina
 • Uryasz Sławomir zam. Klonowa
 • Wojtaszczyk Sylwester zam. Nowa Wola
 • Sufleta Karol zam. Klonowa
 • Cybułka Mariusz zam. Prądzew
 • Płuciennik Przemysław zam. Rusiec
 • Świtała Artur zam. Tychy
 • Kotala Marek zam. Parzymiechy
 • Kapiczyński Daniel zam. Widawa
 • Lont Grzegorz zam. Lipnik
 • Majchrzak Dariusz zam. Dęby Wolskie
 • Jasicki Krzysztof zam. Parcice
 • Fabisz Janusz zam. Dąbrówki
 • Gworys Hubert zam. Kleśniska
 • Gworys Przemysław zam. Kleśniska
 • Mielczarek Dariusz zam. Dęby Wolskie
 • Garbaciak Jarosław zam. Parzymiechy
 • Zarzycki Włodzimierz zam. Delfina
 • Mielczarek Arkadiusz zam. Kuźnica Ługowska
 • Zając Andrzej zam. Delfina
 • Brzezowski Sylwester zam. Prądzew
 • Fidyka Dariusz zam. Wyręba
 • Ceglarek Roman zam. Pajęczno
 • Bożek Tomasz zam.
 • Mizera Mariusz zam. Delfina
 • Stępień Tomasz zam. Gumnisko
 • Trojan Paweł zam. Dryganek
 • Rus Adam zam. Ożegów
 • Jędrysiak Paweł zam. Ożegów
 • Jeziorny Tomasz zam. Kraszewice
 • Wujak Bogdan zam. Sabinów
 • Kamieniak Grzegorz zam.
 • Kubonik Jerzy zam.

 

Opiekę nad drugą grupą sprawował Eugeniusz Więckowski.

Rada grupy składała się z następujących osób:

 • Okoń Sławomir – przewodniczący
 • Bączyk Sławomir – zastępca

Mieszkańcami tej grupy byli następujący studenci:

 • Janik Michał zam. Częstochowa
 • Blaźniak Paweł zam. Zabłocie
 • Grabowski Robert zam. Wola Wiązowa
 • Bobrowski Mariusz zam. Koniecpol
 • Hałaczkiewicz Mariusz zam. Pajeczno
 • Klimczak Krzysztof zam. Siemkowice
 • Gluźniewicz Jerzy zam. Koluszki
 • Pacho Krzysztof zam. Brzeziny
 • Orlewski Andrzej zam. Łask
 • Kowal Maciej zam. Sieradz
 • Łukomski Piotr zam. Charłupia Mała
 • Rogaczewski Dariusz zam. Pajęczno
 • Bączyk Sławomir zam. Turek
 • Okoń Sławomir zam. Łazisko
 • Smarzyński Mariusz zam. Koniecpol
 • Graczyk Robert zam. Łask

 

Trzecią grupą opiekował się Józef Krajcer.

W skład samorządu grupy wchodziły następujące osoby:

 • Skrzydlewski Robert – przewodniczący
 • Brzozowski Mariusz – zastępca
 • Mielczarek Zbigniew – skarbnik
 • Gadomski Mariusz – członek

Oto mieszkańcy tej grupy:

 • Nowak Rafał zam. Łask
 • Robocień Radosław zam. Bełchatów
 • Petelicki Tomasz zam. Sieradz
 • Włodarczyk Wojciech zam. Beniaminów
 • Skrzydlewski Robert zam. Konopnica
 • Brzozowski Mariusz zam. Kiełczygłówek
 • Gadomski Mariusz zam. Kuszyna
 • Swędrak Tomasz zam. Bugaj Radoszewicki
 • Błaszczyk Jarosław zam. Sadowiec
 • Mitka Mariusz zam. Nowa Wola
 • Kubiaczek Robert zam. Zmyślona
 • Antoński Mariusz zam. Amelin
 • Wojciechowski Michał zam. Sieradz
 • Paluch Karol zam. Działoszyn
 • Sobczak Krzysztof zam. Kolumna
 • Perlikowski Sławomir zam. Bełchatów
 • Komor Zbigniew zam. Głuchów
 • Mielczarek Zbigniew zam. Komorniki

 

Grupą czwartą opiekowała się Danuta Muzyka.

Samorząd grupy stanowiły następujące osoby:

 • Nurzyńska Eliza – przewodnicząca
 • Bzdurska Wioletta – zastępca
 • Sieradzka Bogumiła – sekretarz
 • Siwik Bożena – skarbnik
 • Sztyba Beata – członek

Oto mieszkańcy tej grupy:

 • Bednarek Elżbieta zam. Komorniki
 • Bednarek Aleksandra zam. Komorniki
 • Golc Agata zam. Kiełczygłów
 • Gołuchowska Małgorzata zam. Trębaczew
 • Mielczarek Agnieszka zam. Sadowiec Pieńki
 • Mesjasz Iwona zam. Pajęczno
 • Stępkowska Małgorzata zam. Sieradz
 • Sztyba Beata zam. Zduńska Wola
 • Nurzyńska Eliza zam. Radomsko
 • Dobielska Edyta zam. Radomsko
 • Woźniak Renata zam. Gajęcice Nowe
 • Kędzia Emilia zam. Głuchów
 • Bednarek Małgorzata zam. Komorniki
 • Nowakowska Marzena zam. Włocin
 • Szokalska Elżbieta zam. Niewierszyn
 • Siwik Bożena zam. Bronisławów
 • Nusbaun Aleksandra zam. Zduńska Wola
 • Bzdurska Wioletta zam. Pęczniew
 • Malinowska Joanna zam. Bębnów
 • Wróbel Wiesława zam. Studziennica
 • Żuberek Jolanta zam. Pierzyny Duże
 • Wdowiak Monika zam. Poddębice
 • Sieradzka Bogumiła zam. Wierzchy
 • Wojtasik Magdalena zam. Zduńska Wola
 • Szczepanik Joanna zam. Bełchatów
 • Grabska Elżbieta zam. Bełchatów
 • Smorąg Ewelina zam. Parzymiechy
 • Mordalska Halina zam. Niżankowice
 • Duszyńska Jolanta zam. Komorniki
 • Masionek Iwona zam. Grabarze

Najlepsza uczennica z tej grupy to Mesjasz Agnieszka posiadająca średnią 4,70 oraz Mielczarek Agnieszka i Sztyba Beata ze średnią 4,60.

 

Na początku stycznia 1991 roku Rada Wychowawcza zmieniła stawkę żywieniową do wysokości 9.000 złotych dziennie. Podwyżka ta wynika ze wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych.

12 lutego 1991 roku dokonano omówienia wyników nauczania za I półrocze. Średnia dla pierwszej grupy wychowawczej wyniosła 3,35. Najlepszymi uczniami zostali:

 • Fabisz Janusz,
 • Kotala Marek,
 • Kotlarek,
 • Cybułka Mariusz.

 

Zrealizowano kilka imprez min. Wieczór wigilijny, spotkanie z pracownikiem muzeum, spotkanie z burmistrzem miasta, spotkanie z przedstawicielem policji.

Dla trzeciej grupy wychowawczej średnia wyniosła 3,40. Najlepszymi uczniami byli Robert Kubiaczyk oraz Komor Zbigniew.

Grupa dziewcząt osiągnęła najwyższą średnią. Wyniosła ona 3,82. Najlepsze wyniki w nauce osiągnęły Mielczarek Agnieszka ze średnią 4,72, Mesjasz Iwona ze średnią 4,61 oraz Gołuchowska M. ze średnią 3,82.

 

Na początku lutego 1991 roku Rada Wychowawcza zaproponowała, ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych, podniesienie stawki żywieniowej do kwoty 10.000 złotych miesięcznie. Podwyżka zaczyna obowiązywać od miesiąca lutego.

19 czerwca 1991 roku dokonano podsumowania wyników nauczania i wychowania w internacie oraz realizacji planu opiekuńczo – wychowawczego.

Średnia dla pierwszej grupy wychowawczej wyniosła 3,3. Najlepszymi uczniami byli:

 • Cybułka Mariusz,
 • Fidyka Dariusz,
 • Ceglarek Roman.

Grupę drugą stanowili studenci. Wszyscy zaliczyli pierwszy rok, a słuchacze drugiego roku otrzymali dyplomy ukończenia Studium.

 

Średnia dla grupy trzeciej wyniosła 3,3. Najlepszym uczniem w grupie został Komor Zbigniew.

 

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęły uczennice z grupy czwartej. Średnia ocena wuniosła 3,81. Mieszkankami tej grupy były uczennice Studium Medycznego, Studium Nauczycielskiego, Liceum Nauczycielskiego, Technikum Budowlanego, uczennice ze szkoły przy ulicy Krakowskie Przedmieście oraz uczennice naszej szkoły. Najlepsze wyniki osiągnęły studentki Studium Medycznego uzyskując średnią 4,43, a najsłabsze z naszej szkoły uzyskując średnią 3,5. Najlepszymi uczennicami były:

 • Mesjasz Iwona - średnia – 4,70
 • Mielczarek Agnieszka - średnia – 4,60
 • Sztyba Beata - średnia – 4,60

 

W tym roku odbyto szereg spotkań z ciekawymi ludźmi. Byli przedstawiciele policji, straży pożarnej, muzeum. Zorganizowano Wieczór wigilijny z ciekawą oprawą artystyczną.

 

Rada Wychowawcza wytypowała do nagrody następujące osoby:

 • Sztyba Beata - za wzorowe zachowanie i pracę społeczną
 • Wdowiak Monika - za wzorowe zachowanie i pracę społeczną
 • Sieradzka Bogumiła - za wzorowe zachowanie i pracę społeczną
 • Komor Zbigniew - za wzorowe zachowanie i pracę społeczną
 • Gołuchowska Małgorzata - za wzorowe zachowanie i pracę społeczną oraz działalność w Harcerskim Klubie Łączności
 • Jeziorny Tomasz - za wzorowe zachowanie i pracę w Harcerskim Klubie Łączności
 • Okoń Sławomir - za wzorowe zachowanie oraz czystość w pokojach
 • Bączyk Sławomir - za wzorowe zachowanie oraz czystość w pokojach
 • Cybułka Mariusz - za wzorowe zachowanie oraz czystość w salach mieszkalnych
 • Wojtaszczyk Sylwester - za wzorowe zachowanie oraz czystość w pokojach

 

Rada Wychowawcza zdecydowała również o pobieraniu od młodzieży, w miarę wystąpienia potrzeby, kwoty po 20.000 złotych na środki czystości.

 

casino10top.com
f t g