• .

 • .

 • .

 • .

 

          Przybyli do internatu wychowankowie zapoznani zostali z regulaminem internatu oraz rozkładem dnia. Nowoprzybyli zapoznani zostali z podstawowymi przepisami bhp oraz z usytuowaniem pomieszczeń ogólnego zastosowania.

Dokonano przydziału do grup wychowawczych.

Na posiedzeniu Rady Wychowawczej dokonano omówienia planu opiekuńczo – wychowawczego oraz zlecono wykonywanie dodatkowych czynności takich jak opieka nad kołami zainteresowań, organizacjami młodzieżowymi oraz sekcjami.

Kadrę pedagogiczną internatu stanowili:

 • Mieczysław Majcher – kierownik internatu
 • Adam Ustyniak – wychowawca internatu
 • Danuta Muzyka – wychowawczyni internatu
 • Ryszard Krajcer – wychowawca internatu
 • Eugeniusz Więckowski – wychowawca internatu

 

Od 2 września 1991 roku zatrudniona została w charakterze kucharza młodociana Koper Agnieszka. Zatrudniona była do 31 sierpnia 1994 roku, to jest do czasu zakończenia nauki.

 

Pierwszą grupą wychowawczą opiekował się Adam Ustyniak.

Samorząd młodzieżowy reprezentowany był

Przez następujące osoby:

 • Ceglarek Roman – przewodniczący
 • Hanulak Janusz – zastępca
 • Stępień Tomasz – sekretarz

Mieszkańcami tej grupy byli:

 • Nitecki Jarosław zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Kurzynoga Krzysztof zam. Pawłów
 • Cywiński Jacek zam. Rusiec
 • Grabiszewski Ryszard zam. Krzyżówki
 • Stępień Tomasz zam. Gumnisko
 • Mizera Mariusz zam. Kiełczygłów
 • Fidyka Dariusz zam. Prądzew
 • Klekotka Mariusz zam. Trębaczew
 • Sak Piotr zam. Trębaczew
 • Gołuchowski Tomasz zam. Trębaczew
 • Jeńś Grzegorz zam. Trębaczew
 • Grzesiak Karol zam. Chojny
 • Zienterski Robert zam. Zabłocie
 • Kleszczyński Zbigniew zam. Siemkowice
 • Hanulak Janusz zam. Broników
 • Grabia Zbigniew zam. Praszka
 • Cichowlas Grzegorz zam. Pajęczno
 • Wiśniewski Krzysztof zam. Pajęczno
 • Kula Marek zam. Kuszyna
 • Bala Dariusz zam. Starokrzepice
 • Smejda Jacek zam. Beresie
 • Pabianiak Jakub zam. Bełchatów
 • Świtała Artur zam. Tychy
 • Bednarek Michał zam. Komorniki
 • Uryasz Sławomir zam. Klonowa
 • Kapiczyński Daniel zam. Widawa
 • Kamieniak Grzegorz zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Płuciennik Przemysław zam. Rusiec
 • Ceglarek Roman zam. Pajęczno
 • Bożek Tomasz zam. Wyręba
 • Jeziorny Tomasz zam. Kraszewice
 • Bachor Sławomir zam. Kraszewice
 • Zając Andrzej zam. Delfina
 • Krysiak Sylwester zam. Zabłocie
 • Gworys Hubert zam. Kleśniska
 • Gworys Przemysław zam. Kleśniska
 • Brzezowski Witold zam. Delfina
 • Lach Paweł zam. Brzeźnio
 • Gasiecki Mariusz zam. Kolonia Lipnik
 • Niedzielski Andrzej zam. Lipnik
 • Rembielewski Jarosław zam. Chojny
 • Lochno Artur zam. Skomlin
 • Przydacz Rafał zam. Krzętle
 • Garbaciak Jarosław zam. Parzymiechy
 • Szymański Artur zam.

 

Opiekę nad drugą grupa sprawował Eugeniusz Więckowski, a samorząd studencki stanowili:

 • Orlewski Andrzej – przewodniczący
 • Maranda Jacek – zastępca
 • Kocoń Jarosław – zastępca

Mieszkańcami tej grupy byli:

 • Bobrowski Mariusz zam.
 • Grabowski Robert zam. Wola Wiązowa
 • Blaźniak Paweł zam. Zabłocie
 • Janik Michał zam. Częstochowa
 • Orlewski Andrzej zam. Łask
 • Pieniążek Grzegorz zam. Łask
 • Sobczak Roman zam. Syców
 • Zatorski Piotr zam. Radomsko
 • Pawełczyk Paweł zam. Bronisławów
 • Dzieran Włodzimierz zam. Warta
 • Wrzesiński Stanisław zam. Bugaj Nowy
 • Bocian Mariusz zam. Szczerców
 • Bielecki Marek zam. Niemojew
 • Smarzyński Mariusz zam. Koniecpol
 • Rogaczewski Dariusz zam. Pajęczno
 • Maranda Jacek zam. Łask
 • Lisowski Rafał zam. Sieradz
 • Kocoń Jarosław zam. Sieradz
 • Barton Rafał zam. Zduńska Wola
 • Macherzyński Grzegorz zam. Zduńska Wola
 • Piekarski Adam zam. Sieradz
 • Jaroszewski Krzysztof zam. Sieradz
 • Garbaciak Grzegorz zam. Krzepice
 • Piotrowski Tomasz zam. Krzepice
 • Leki Mariusz zam. Ostrów Wielkopolski

 

Grupą wychowawczą trzecią opiekował się Józef Ryszard Krajcer. Jej mieszkańcami byli:

 • Tułecki Robert zam. Sieradz
 • Pawelec Rafał zam. Zabrze
 • Pabianiak Jakub zam. Bełchatów
 • Dysek Sebastian zam. Trębaczew ? dyrek
 • Skrzydlewski Robert zam. Konopnica
 • Brzozowski Mariusz zam. Kiełczygłówek
 • Gadomski Mariusz zam. Kuszyna
 • Nowak Rafał zam. Łask
 • Robocień Radosław zam. Bełchatów
 • Pabich Robert zam. Czernice
 • Swędrak Tomasz zam. Bugaj Radoszewicki
 • Perlikowski Sławomir zam. Bełchatów
 • Sobczak Krzysztof zam. Kolumna
 • Wojciechowski Michał zam. Sieradz
 • Wójak Bogdan zam. Sabinow wujak??
 • Nowicki Tomasz zam. Zduńska Wola
 • Strumiński Rafał zam. Bełchatów
 • Marchewka Tadeusz zam. Delfina
 • Komor Zbigniew zam. Głuchów
 • Mielczarek Zbigniew zam. Komorniki
 • Cybułka Mariusz zam. Wola Wiązowa
 • Pająk Sławomir zam. Mierzynów
 • Wojtczak Paweł zam. Okalew
 • Zimny Lech zam. Dębina
 • Kowalski Krzysztof zam.

 

Grupą wychowawczą czwartą opiekowała się Danuta Muzyka.

W skład samorządu grupy wchodziły następujące osoby:

 • Wojtasik Magdalena – przewodnicząca
 • Cybulska Agnieszka – zastępca
 • Sieradzka Bogumiła – sekretarz
 • Krajewska Marzena – członek
 • Bukowiecka Edyta – członek

Mieszkankami tej grupy były:

 • Sikora Ewa zam. Chorzyna
 • Bednarek Aleksandra zam. Komorniki
 • Gołuchowska Małgorzata zam. Trębaczew
 • Duszyńska Jolanta zam.
 • Leszczyk Sylwia zam. Trębaczew
 • Chodkiewicz Iwona zam. Siemiechów
 • Marczewska Magdalena zam. Szadek
 • Swędrak Justyna zam. Bugaj Radoszewicki
 • Falkowska Justyna zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Dróżdż Anetta zam. Dębina
 • Ranoszek Ewelina zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Cieślińska Małgorzata zam. Wola Wiązowa
 • Krajewska Marzena zam. Wola Wiązowa
 • Cybulska Agnieszka zam. Kamyk
 • Słomian Ewa zam. Obrów
 • Szokalska Elżbieta zam. Niewierszyn
 • Michalak Renata zam. Zduńska Wola
 • Bukowiecka Edyta zam. Łask
 • Sieradzka Bogumiła zam. Wierzchy
 • Wdowiak Monika zam. Poddębice
 • Wojtasik Magdalena zam. Zduńska Wola
 • Masionek Iwona zam. Grabarze
 • Majewska Marzena zam. Działoszyn
 • Kołodziejska Agnieszka zam. Siemkowice
 • Błasiak Anna zam. Sadowiec
 • Marciniak Wiesława zam. Pyszków

 

Na początku roku Rada Wychowawcza postanowiła podnieść dzienną stawkę żywieniową do kwoty 12.000 złotych. Wynika to ze wzrostu cen artykułów żywnościowych.

Dnia 10 października 1991 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiej Unii Ekologicznej reprezentowanej przez M. Liskowicz, J. Zawadzkiego i J. Tułeckiego.

Dnia 18 grudnia 1991 roku odbyła się wigilia. Były występy artystyczne, życzenia, łamanie opłatkiem i kolacja wigilijna.

 

18 grudnia 1991. Uczestnicy kolacji wigilijnej.

 

Działająca bardzo prężnie na terenie internatu harcerska radiostacja była również organizatorem spotkań krótkofalowców z terenu kraju. Nad całością czuwał wychowawca Adam Ustyniak.

 

 Informacja o spotkaniu krótkofalowców.

 

20 stycznia 1992 roku internat nasz uczestniczył w „paradzie gwiazd muzyki rozrywkowej”. Uroczystość odbywała się w Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu. Zespół naszego internatu w składzie: Leszczyk Sylwia, Roman Ceglarek, Ewelina Ranoszek i Justyna Falkowska wystąpił w roli „Madonny” oraz prezentował piosenkę „Luśka”.

 

Dnia 17 lutego 1992 roku na posiedzeniu Rady Wychowawczej dokonano oceny wyników nauczania za pierwsze półrocze oraz omówiono realizację planu opiekuńczo – wychowawczego.

W grupie pierwszej średnia wyniosła 3,10. Najlepsze wyniki w nauce osiągnęli Ceglarek Roman, Wiśniewski, Klekotka.

Wszyscy studenci zaliczyli semestr.

Najlepszymi uczniami grupy trzeciej w tym półroczu byli: Strumiński, Nowicki i Perlikowski.

Średnia dla czwartej grupy wychowawczej wyniosła 3,41. Najlepsze wyniki w nauce osiągnęły Wdowiak Monika, Kołodziejska Agnieszka i Marciniak Wiesława.

 

Odbyło się w tym półroczu III Wieluńskie Spotkanie Krótkofalowców. Przeprowadzono turniej szachowy, zorganizowano Wieczór Wigilijny, zorganizowano kilka dyskotek i spotkań przy ognisku.

 

 Spotkanie młodzieży internackiej przy ognisku

 

4 czerwca 1992 roku w uznaniu zasług nagrodzeni zostali następujący wychowankowie:

 • Wdowiak Monika
 • Wojtasik Magdalena
 • Sieradzka Bogusława
 • Cybułka Mariusz
 • Ceglarek Roman
 • Cieślińska Małgorzata
 • Krajewska Marzena.

Podziękowania za pracę na rzecz internatu oraz nagrody dla wymienionych złożył kierownik internatu.

 

Dnia 16 czerwca 1992 roku na odbytym posiedzeniu Rady Wychowawczej Internatu omówiono realizację planu pracy opiekuńczo – wychowawczego oraz dokonano oceny wyników nauczania. Pierwsza grupa wychowawcza uzyskała średnią 3,31. Najlepszymi uczniami w tym roku szkolnym zostali:

 • Ceglarek Roman                 średnia – 4,00
 • Cywiński Jacek                   średnia – 3,70
 • Fidyka Dariusz                     średnia – 3,50
 • Wiśniewski Krzysztof         średnia – 3,45

 

Mieszkańcami grupy drugiej byli studenci.

 

Średnia dla grupy trzeciej wyniosła 3,15. Najlepszymi uczniami w tym czasie byli:

 • Komor Zbigniew: średnia – 3,30
 • Gadomski Mariusz: średnia – 3,30

 

Grupa czwarta uzyskała średnią 3,44. Do najlepszych uczennic należały:

 • Sikora Ewa: średnia – 3,85
 • Cieślińska Małgorzata: średnia – 3,83
 • Chodkiewicz Iwona: średnia – 3,46

 

 

 

casino10top.com
f t g