• .

 • .

 • .

 • .

 

          Od dnia 1.09.1992 roku funkcję kierownika internatu pełni Danuta Muzyka. Na stanowisku tym będzie do dnia 31.08.1995 roku. Na odbytym posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 1992 roku nowa kierowniczka pani Danuta Muzyka zapoznała uczestniczących w zebraniu wychowawców z porządkiem zebrania. Dokonano podziału na grupy wychowawcze i przydzielono im opiekę. Studentami oraz grupą dziewcząt opiekował się będzie w tym roku Adam Ustyniak. Chłopcami oraz kursantami zajmowali się będą Ryszard Krajcer oraz Eugeniusz Więckowski.

Po przybyciu młodzieży do internatu zapoznano wszystkich z rozkładem dnia oraz regulaminem. Nowoprzybyłych zapoznano z przepisami bhp.

Powołano następujące koła i sekcje:

 • kulturalno – oświatowa: opiekun Eugeniusz Więckowski
 • sanitarno – porządkowa: opiekun Józef Ryszard Krajcer
 • Młodzieżowa Rada Internatu: opiekun Danuta Muzyka
 • Harcerski Klub Łączności: opiekun Adam Ustyniak
 • koło komputerowe: opiekun Adam Ustyniak

 

Podniesiona została dzienna stawka żywieniowa z 12.000 na 14.000 złotych. W związku ze wzrostem cen artykułów spożywczych dnia 2 listopada 1992 roku stawkę podniesiono do 16.000 złotych.

 

Pierwszą grupą wychowawczą opiekował się Eugeniusz Więckowski.

W skład samorządu grupy wchodzili:

 • Ceglarek Roman – przewodniczący
 • Lach Paweł – zastępca
 • Zemlik Sylwester – członek

Grupę tę stanowili następujący mieszkańcy:

 • Kurzynoga Krzysztof zam. Pawłów
 • Cywiński Jacek zam. Kolonia Rusiec
 • Nitecki Jarosław zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Grabiszewski Ryszard zam. Krzyżówki
 • Kozieł Roman zam. Widawa
 • Zemlik Sylwester zam. Sabinów
 • Ceglarek Roman zam. Pajęczno
 • Fidyka Dariusz zam. Prądzew
 • Gworys Hubert zam. Kleśniska
 • Stępień Tomasz zam. Kiełczygłów
 • Krysiak Sylwester zam. Zabłocie
 • Kamieniak Grzegorz zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Wujak Bogdan zam. Sabinów
 • Sekieta Waldemar zam. Kuszyna
 • Janus Waldemar zam. Kiełczygłówek
 • Stasiak Mirosław zam. Glina Duża
 • Pająk Damian zam. Glina Mała
 • Kula Marek zam. Kuszyna
 • Smejda Jacek zam. Beresie Duże
 • Zienterski Robert zam. Zabłocie
 • Grzesiak Karol zam. Chojny
 • Lach Paweł zam. Brzeźnio
 • Kościelak Rafał zam. Konopnica
 • Lochno Artur zam. Skomlin
 • Przydacz Rafał zam. Krzętle
 • Drab Andrzej zam. Drobnice
 • Wrzosek Jacek zam.
 • Gasiecki Mariusz zam. Kolonia Lipnik
 • Kowalski Krzysztof zam. Kolonia Lipnik
 • Zając Andrzej zam. Delfina
 • Cichowlas Grzegorz zam. Pajęczno
 • Wiśniewski Krzysztof zam.

Najlepszym uczniem w grupie był Stasiak Mirosław ze średnią 4,00.

 

Grupą drugą i czwartą w tym roku szkolnym opiekował się Adam Ustyniak.

W grupie drugiej przedstawicielami młodzieży byli:

 • Sobczak Roman – przewodniczący
 • Bartron Rafał – zastępca
 • Macherzyński Grzegorz – skarbnik

Grupa ta składa się ze studentów Kolegium Nauczycielskiego oraz dwóch uczniów klasy IV tos.

Oto jej skład:

 • Sobczak Roman zam. Syców
 • Macherzyński Grzegorz zam. Zduńska Wola
 • Barton Rafał zam. Zduńska Wola
 • Bielecki Marek zam. Sieradz
 • Piekarski Adam zam.
 • Pieniążek Grzegorz zam. Łask
 • Jaroszewski Krzysztof zam. Sieradz
 • Pawełczyk Paweł zam. Brzeźnio
 • Pachowski Krzysztof zam. Brzeziny
 • Dzieran Włodzimierz zam. Warta
 • Piotrowski Tomasz zam. Krzepice
 • Garbaciak Grzegorz zam. Krzepice
 • Kocoń Jarosław zam. Sieradz
 • Lisowski Rafał zam. Sieradz
 • Strzelczak Wojciech zam. Popów
 • Boberek Dariusz zam. Piotrków Trybunalski
 • Lochno Artur zam. Skomlin
 • Przydacz Rafał zam. Krzętle
 • Hałaczkiewicz Mariusz zam. Pajęczno
 • Wrzesiński Stanisław zam. Bugaj Stary

 

Do grupy czwartej należeli:

 • Borowicz Anna zam. Wincentów
 • Banasiak Jolanta zam. Bolesławów
 • Ignatowska Agnieszka zam. Dąbrówki Kobylańskie
 • Szokalska Elżbieta zam. Niewierszyn
 • Falkowska Justyna zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Dróżdż Beata zam. Dęby Wolskie
 • Urbańczyk Alina zam. Dąbrówki Kobylańskie
 • Hałas Elżbieta zam. Annolesie
 • Bartosik Agnieszka zam. Rusiec
 • Owczarek Izabela zam. Działoszyn
 • Pawlak Katarzyna zam. Rusiec
 • Kubiak Renata zam. Obrów
 • Borczyk Żaneta zam. Glina Mała
 • Bożek Monika zam. Okupniki
 • Cieślińska Małgorzata zam. Wola Wiązowa
 • Krajewska Marzena zam. Wola Wiązowa
 • Sikora Ewa zam. Chorzyna
 • Ranoszek Ewelina zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Tomczyszyn Iwona zam. Bełchatów
 • Masionek Iwona zam. Grabarze
 • Domagała Małgorzata zam. Trębaczew
 • Zając Anita zam. Chorzyna
 • Gołuchowska Małgorzata zam. Trębaczew
 • Leszczyk Sylwia zam. Trębaczew
 • Swędrak Justyna zam. Bugaj Radoszewicki
 • Korpowska Agnieszka zam. Łazy
 • Froniewska Nina zam. Julianpol

Samorząd powyższej grupy reprezentowany był przez następujące osoby:

 • Krajewska Marzena – przewodnicząca
 • Dróżdż Beata – zastępca
 • Sikora Ewa – skarbnik
 • Szokalska Elżbieta – sekretariat

 

Opiekę nad grupą trzecią sprawował Jozef Krajcer.

Grupę tę reprezentowali samorządowcy:

 • Cybułka Mariusz – przewodniczący
 • Komor Zbigniew – zastępca
 • Mielczarek Zbigniew – skarbnik
 • Jurczyk Cezary – członek

W grupie tej mieszkali:

 • Kiedroń Radosław zam. Wola Wiązowa
 • Jurczyk Cezary zam. Prądzew
 • Kucharski Tomasz zam. Brutus
 • Idasiak Alojzy zam. Maręże
 • Kapiczyński Daniel zam. Widawa
 • Skrzydlewski Robert zam. Konopnica
 • Jeziorny Tomasz zam. Kraszowice
 • Gadomski Mariusz zam. Kuszyna
 • Robocień Radosław zam. Bełchatów
 • Kamieniak Robert zam. Konopnica
 • Franelak Andrzej zam. Lipnik
 • Gworys Przemysław zam. Kleśniska
 • Perlikowski Sławomir zam. Bełchatów
 • Sobczak Krzysztof zam. Kolumna
 • Mielczarek Dariusz zam. Dęby Wolskie
 • Dróżdż Tomasz zam. Dęby Wolskie
 • Cichowlas Grzegorz zam. Pajęczno
 • Wiśniewski Krzysztof zam. Pajęczno
 • Sak Piotr zam. Trębaczew
 • Gołuchowski Tomasz zam. Trębaczew
 • Komor Zbigniew zam. Głuchów
 • Cybułka Mariusz zam. Prądzew
 • Mielczarek Zbigniew zam. Komorniki
 • Pająk Sławomir zam. Mierzanów
 • Swędrak Tomasz zam. Bugaj Radoszewicki
 • Pabich Robert zam. Czernice
 • Dugacz Ryszard zam. Zmyślona

Najlepszymi uczniami w tej grupie jest Perlikowski Sławomir i Sobczak Krzysztof mający średnią 4,00.

 

Dnia 16 września 1992 roku rozpoczyna działalność harcerska radiostacja SP7 ZJJ. Działalność ta spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Twórcą tego przedsięwzięcia i opiekunem został mgr Adam Ustyniak. Już następnego dnia zanotowane zostało potwierdzenie nawiązania kontaktu potwierdzone kartą QSL.

 

 

Karta QSL potwierdzająca nawiązanie łączności radiowej.

 

23 września młodzież uczestniczyła w wycieczce na trasie Wieluń – Załęcze – Bobrowniki. Finałem wędrówki było ognisko i pieczone kiełbaski.

 

 Uczestnicy wycieczki do Załęcza-Bobrownik

Dnia 20 grudnia 1993 roku odbyła się uroczysta kolacja wigilijna. Śpiewano kolędy, dzielono się opłatkiem. Wszyscy czuli się jak w wielkiej rodzinie.

 

 Wieczór Wigilijny

 

W dalszym ciągu prowadzone były zajęcia teatralne. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem tym bardziej, że prowadzone były przez profesjonalistkę p. Klimecką.

 

 Spotkania teatralne

 

20 stycznia 1993 roku otrzymaliśmy nagrodę z Kuratorium Oświaty w Sieradzu za udział w przeglądzie internatów na „najbardziej usamorządowiony internat”.

 

 Potwierdzenie naszej działalności i aktywności

 

 Prowadzone były również dla dużej części młodzieży internackie lekcje tańcz prowadzone przez Danielę Baranowską.

 

Tuż przed wakacjami przyznane zostały nagrody tym wszystkim, którzy rekomendowani byli przez sekcję sanitarno-porządkową. Laureatami zostali:

 • Zbigniew Komor
 • Zbigniew Mielczarek
 • Mariusz Cybułka
 • Sławomir Pająk
 • Owczarek Izabela
 • Bartosik Agnieszka
 • Damian Pająk
 • Waldemar Janus
 • Waldemar Sekieta
 • Mirosław Stasiak

 

 

Internat to nie tylko nocleg

 

casino10top.com
f t g