• .

 • .

 • .

 • .

 

          Przybyła do internatu młodzież zapoznana została z regulaminem oraz porządkiem dnia. Tego samego dnia na posiedzeniu Rady Wychowawczej dokonano przydziału grup wychowawczych oraz dodatkowych czynności. Członkowie Rady zapoznali się z planem opiekuńczo – wychowawczym oraz innymi priorytetami, których realizację zaplanowano na ten rok szkolny.

 

Kalendarz imprez / załącznik do planu opiekuńczo – wychowawczego /.

 

Kierownikiem internatu jest Danuta Muzyka.

Wychowawcami internatu w tym roku byli:

 • Justyna Kuca
 • Ryszard Krajcer
 • Adam Ustyniak
 • Eugeniusz Więckowski
 • Józef Reczkin

 

W godzinach nocnych, to jest od 23.30 do 6.30, sprawowana była również opieka nocna. W godzinach tych przebywali na terenie internatu opiekunowie: Józef Krajcer, Adam Ustyniak i Józef Reczkin. Każdy z nich pracował w 1/3 wymiaru godzin.

W internacie znajdowało się 150 miejsc noclegowych. Do dyspozycji młodzieży było 39 pokoi sypialnych i 9 pokoi przeznaczonych na część hotelową. Każdy z nich wyposażony był w tapczany, szafę z pawlaczem, stół, krzesła i szafki nocne. Do dyspozycji młodzieży były jeszcze 3 sale cichej nauki, klub łączności, sala komputerowa. W innych pomieszczeniach znajdowały się: magazyn kołder, 2 suszarnie, prasowalnia bielizny, pomieszczenie z fotograficzne z ciemnią. Do dyspozycji młodzieży była świetlica posiadająca na wyposażeniu telewizor, magnetowid, dostęp do telewizji satelitarnej. Każda z grup wychowawczych miała do dyspozycji 4 łazienki / w każdej z nich 2 prysznice, 8 umywalek, 1 brodzik i 4 kabiny w.c./. Praca wychowawcza i opiekuńcza wspomagana była działaniami wykonywanymi przez personel administracyjno – obsługowy.

W tym roku w jego skład wchodzili:

 • Grażyna Dydyna – intendent
 • Joanna Pielucha – magazynier
 • Bożena Duda – szefowa kuchni
 • Regina Kacała – pomoc kucharki
 • Józefa Łach – pomoc kucharki
 • Elżbieta Borgul – pomoc kucharki
 • Jadwiga Herbeć – sprzątaczka
 • Zofia Kaczmarek – praczka
 • Szeląg Zdzisław – konserwator
 • Piotr Włodarczyk – pracownik gospodarczy

Do dyspozycji młodzieży był jeszcze lekarz internista, lekarz stomatolog i pielęgniarka.

 

Od dnia 1 września 1994 roku do 31 sierpnia 1997 roku zatrudniona była w charakterze kucharza jako młodociany pracownik Szymczak Barbara.

 

Grupą pierwszą opiekował się Eugeniusz Więckowski, który wspomagany był przez aktyw grupy w składzie:

 • Komora Daniel – przewodniczący
 • Janus Waldemar – zastępca
 • Ceglarek Roman – skarbnik
 • Puchała Grzegorz – sekretarz

Mieszkańcami tej grupy byli:

 • Nitecki Jarosław zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Kurzynoga Krzysztof zam. Pawłów
 • Cywiński Jacek zam. Kolonia Rusiec
 • Grabiszewski Ryszard zam. Krzyżówki
 • Gajda Krystian zam. Prądzew
 • Sujka Artur zam. Annolesie
 • Gajda Sebastian zam. Prądzew
 • Puchała Grzegorz zam. Czajków
 • Pawlak Gabriel zam. Rusiec
 • Sikora Łukasz zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Zgoda Michał zam. Kuźnica Rusiecka
 • Urbaniak Sylwester zam. Marianów
 • Ceglarek Roman zam. Pajęczno
 • Zemlik Sylwester zam. Sabinów
 • Janus Waldemar zam. Kiełczygłówek
 • Komora Daniel zam. Rusiec
 • Sekieta Waldemar zam. Kuszyna
 • Kościelak Rafał zam. Konopnica
 • Ciapciński Radosław zam. Wrońsko
 • Smejda Jacek zam. Beresie Duże
 • Rogalewicz Marcin zam. Beresie Duże
 • Kula Marek zam. Kuszyna
 • Grzesiak Karol zam. Chojny
 • Pertkiewicz Dominik zam. Sieradz
 • Grabia Wojciech zam.
 • Zygmunt Marcin zam. Wrońsko
 • Fuja Fabian zam. Konopnica
 • Wrzosek Jacek zam. Popielina
 • Zygmunt Bogdan zam. Wrońsko

Najlepszym uczniem z tej grupy był Puchała Grzegorz ze średnią 4,30.

 

Drugą grupą wychowawczą opiekował się Józef Krajcer , a samorząd grupy stanowili:

 • Jurczyk Cezary – przewodniczący
 • Gibki Adam – zastępca
 • Gworys Przemysław – sekretarz

Mieszkańcami tej grupy byli:

 • Szęfeld Artur zam. Wieluń
 • Linow Grzegorz zam. Rusiec
 • Przydacz Mariusz zam. Krzętle
 • Kiedroń Radosław zam. Wola Wiązowa
 • Kucharski Tomasz zam. Brutus
 • Stasiak Mirosław zam. Glina Duża
 • Łyczywek Arkadiusz zam. Dąbrówki
 • Walasik Krystian zam. Kuszyna
 • Kłys Sławomir zam. Kiełczygłówek
 • Głowacki Wojciech zam. Klasak Duży
 • Szlachcic Michał zam. Ożegów
 • Pająk Damian zam. Glina Mała
 • Taborski Maciej zam. Wola Wiązowa
 • Puś Artur zam. Zadzim
 • Jurczyk Cezary zam. Prądzew
 • Gworys Przemysław zam. Kleśniska
 • Gibki Adam zam. Annolesie
 • Wesołowski Mariusz zam. Sabinów
 • Tokarek Michał zam. Konopnica
 • Brożyna Waldemar zam. Pierzyny Duże
 • Brzezowski Andrzej zam. Pierzyny Małe
 • Idasiak Grzegorz zam. Maręże

Najlepszym uczniem w grupie był Stasiak Mirosław ze średnią 4,00.

 

Grupą trzecią opiekowała się Justyna Kuca. Samorząd grupy stanowili:

 • Bartosik Agnieszka – przewodnicząca
 • Owczarek Iza – sekretarz
 • Banasiak Jolanta – skarbnik

Oto wykaz mieszkanek:

 • Banasiak Jolanta zam. Bolesławów
 • Borowicz Anna zam. Wincentów
 • Tomczyszyn Iwona zam. Bełchatów
 • Falkowska Justyna zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Szokalska Elżbieta zam. Niewierszyn
 • Bęben Lidia zam. Raciszyn
 • Krzywańska Marta zam. Chorzyna
 • Lisek Elżbieta zam. Sieradz
 • Bachor Małgorzata zam. Sieradz
 • Sikora Ewa zam. Chorzyna
 • Ranoszek Ewelina zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Krajewska Liliana zam. Wola Wiązowa
 • Krajewska Marzena zam. Wola Wiązowa
 • Bartosik Agnieszka zam. Rusiec
 • Owczarek Izabela zam. Działoszyn
 • Bartosik Ewa zam. Dabrowa Rusiecka
 • Kakała Anita zam. Wrońsko
 • Drabik Maria zam. Kapituła
 • Kubiak Renata zam. Obrów
 • Bożek Monika zam. Kiełczygłów
 • Borczyk Żaneta zam. Glina Mała
 • Nitecka Anna zam. Komorniki
 • Wałęcka Julita zam. Komorniki
 • Siwik Justyna zam. Swoboda
 • Cieślińska Małgorzata zam. Wola Wiązowa
 • Ucińska Iwona zam. Rusiec
 • Drabik Barbara zam. Działoszyn
 • Klimczak Beata zam. Włocin Kolonia
 • Salamon Małgorzata zam. Woleń
 • Strugielska Ewa zam. Chlewo
 • Urbańczyk Barbara zam. Dąbrówki Kobylańskie
 • Urbańczyk Alina zam. Dąbrówki Kobylańskie
 • Matusiak Anna zam. Kiełczygłów
 • Gagatek Monika zam. Bieniec
 • Leszczyk Sylwia zam. Trębaczew
 • Swędrak Justyna zam. Bugaj Radoszewicki
 • Jurczyk Joanna zam. Dalachów
 • Wesołowska Aneta zam. Konopnica
 • Zając Anita zam. Chorzyna
 • Pluta Agnieszka zam. Rusiec
 • Kwaśna Joanna zam. Brzoza

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęły następujące uczennice:

 • Bęben Lidia – 4,62
 • Borczyk Żaneta – 4,60
 • Banasiak Jolanta – 4,46
 • Borowicz Anna – 4,46
 • Kubiak Renata – 4,30

 

Dnia 21 września 1994 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Reprezentantami młodzieży zostali:

 • Komora Daniel – przewodniczący
 • Bartosik Agnieszka – zastępca
 • Janus Waldemar – sekretarz
 • Jurczyk Cezary – skarbnik

 

Dnia 20 marca 1995 roku odbył się konkurs szachowy o tytuł mistrza internatu. Brali w nim udział następujący wychowankowie:

 • Jacek Wrzosek,
 • Jarosław Nitecki,
 • Ryszard Grabiszewski,
 • Jacek Cywiński,
 • Przemysław Gworys.

Zwyciężył Jarosław Nitecki.

 

Dnia 25 kwietnia 1995 roku Kuratorium Oświaty w Sieradzu przyznało naszemu internatowi III miejsce w konkursie „internackie posiady” w II konkurencji „konkurs kronik”.

 

Docenienie aktywności młodzieży

 

16 czerwca 1995 roku młodzież internatu brała czynny udział w obsłudze uroczystości związanych w obchodami XXX - lecia istnienia szkoły.

 

 

casino10top.com
f t g