• .

 • .

 • .

 • .

 

          W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1996/97 przybyli do internatu mieszkańcy zapoznani zostali z regulaminem oraz rozkładem dnia. Nowoprzybyli zapoznani zostali także z usytuowaniem pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych. Rada Wychowawcza zapoznała się z planem opiekuńczo – wychowawczym oraz przydziałem nowych dodatkowych czynności.

Opiekę nad młodzieżą w tym roku szkolnym sprawowali:

 • Adam Ustyniak – kierownik internatu
 • Eugeniusz Więckowski – wychowawca internatu
 • Justyna Kuca – wychowawczyni internatu
 • Ryszard Krajcer – wychowawca internatu

 

Opiekę nad pierwszą grupą wychowawczą sprawował Eugeniusz Więckowski. Oto skład grupy:

 • Krzyk Lucjan zam. Świdnica
 • Płuciennik Tomasz zam. Wola Wiązowa
 • Płuciennik Marek zam. Wola Wiązowa
 • Bednarek Paweł zam. Aleksandrów
 • Jurczyk Gabriel zam. Prądzew
 • Janeczko Jacek zam.
 • Markiewicz Paweł zam. Łask
 • Orzeszyna Bartosz zam.
 • Pierzecki Piotr zam.
 • Gajda Krystian zam. Prądzew
 • Gajda Sebastian zam. Prądzew
 • Sujka Artur zam. Annolesie
 • Puchała Grzegorz zam. Czajków
 • Zgoda Michał zam. Kuźnica Rusiecka
 • Sikora Łukasz zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Urbaniak Sylwester zam. Marianów
 • Darek Dawid zam. Komorniki
 • Rogalewicz Marcin zam. Beresie Duże
 • Ciapciński Radosław zam. Wrońsko
 • Sygidus Łukasz zam. Pierzyny Małe
 • Glapa Paweł zam. Radostów
 • Bednarek Roman zam. Huta
 • Mielczarek Piotr zam. Pajęczno
 • Mielczarek Paweł zam. Pajęczno
 • Hoja Rafał zam. Świba
 • Korkus Michał zam. Raciszyn
 • Noga Marcin zam.
 • Walasik Krystian zam.

Drugą grupą wychowawczą opiekuje się Józef Ryszard Krajcer. Samorząd grupy stanowią następujące osoby:

 • Gibki Adam – przewodniczący
 • Pol Arkadiusz – zastępca
 • Konieczka Marcin – skarbnik

Mieszkańcami tej grupy są:

 • Białczyk Paweł zam. Walichnowy
 • Pol Arkadiusz zam. Dęby Wolskie
 • Wolnowski Tomasz zam. Kiełczygłów
 • Pawełoszek Michał zam. Kolonia Kiełczygłów
 • Środa Krzysztof zam. Grądy
 • Urbaniak Michał zam. Burzenin
 • Boczek Grzegorz zam. Chorzew
 • Tomaszewski Krzysztof zam. Glina Mała
 • Jędrzycki Łukasz zam. Lipie
 • Ochocki Sylwester zam. Kolonia Rusiec
 • Przydacz Marcin zam. Chorzyna
 • Wrzesiński Łukasz zam. Rusiec
 • Taborski Maciej zam. Wola Wiązowa
 • Puś Artur zam. Zadzim
 • Szęfeld Artur zam. Wieluń
 • Konieczka Marcin zam. Rusiec
 • Gibki Adam zam. Annolesie
 • Wlaźlak Marcin zam. Kiełczygłów
 • Owczarek Aneta zam. Świątkowice
 • Szydłowska Anna zam. Rychłocice   do sprawdzenia i porównania z inną grupą!

Najlepszym uczniem w tej grupie był Wrzesiński Łukasz mając średnią 4,30.

 

Trzecią grupą wychowawczą zajmowała się Justyna Kuca.

 

 

casino10top.com
f t g