• .

 • .

 • .

 • .

 

          W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego 1998/99 nowoprzybyli wychowankowie zapoznani z rozkładem dnia oraz regulaminem. Młodzież zapoznana została z przepisami bhp i ppoż. Tego samego dnia dokonano przydziału do określonych grup wychowawczych. Rada Wychowawcza zapoznała się z planem opiekuńczo – wychowawczym oraz dodatkowymi zadaniami. Przydzielono opiekę nad kołami zainteresowań oraz sekcjami.

 

Opiekę nad młodzieżą w tym roku sprawowali:

 • Adam Ustyniak – kierownik internatu
 • Justyna Kuca – wychowawczyni internatu
 • Eugeniusz Więckowski – wychowawca internatu
 • Józef Krajcer – wychowawca internatu

 

Wychowawcą grupy pierwszej był Eugeniusz Więckowski, a wychowankami byli:

 • Wrzesiński Łukasz zam. Rusiec
 • Przydacz Marcin zam. Chorzyna
 • Ochocki Sylwester zam. Kolonia Rusiec
 • Jurczyk Gabriel zam. Prądzew
 • Płuciennik Marek zam. Wola Wiązowa
 • Bednarek Paweł zam. Aleksandrów
 • Owczarek Jacek zam. Złoczew
 • Owczarek Przemysław zam. Złoczew
 • Skubiś Janusz zam.
 • Płuciennik Tomasz zam. Wola Wiązowa
 • Gajda Sebastian zam. Prądzew
 • Derek Zbigniew zam. Trębaczew
 • Gibki Adam zam. Annolesie
 • Winiarski Jarosław zam. Wałbrzych
 • Kubiak Łukasz zam. Chorzyna
 • Forenc Damian zam. Chorzyna
 • Boczek Grzegorz zam. Chorzew
 • Musialski Mateusz zam. Pajęczno
 • Wałęcki Sebastian zam. Komorniki
 • Urbaś Bartłomiej zam. Złoczew
 • Błasik Dariusz zam.
 • Lis
 • Światowy
 • Domański Sławomir zam. Radomsko
 • Adamski Bartłomiej zam. Konopnica
 • Stasik

W grupie tej przebywali również studenci z Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu.

 

Drugą grupą opiekował się Józef Krajcer. Samorząd grupy stanowili:

 • Wolnowski Tomasz – przewodniczący
 • Wlaźlak Marcin – zastępca
 • Tomaszewski Krzysztof – skarbnik
 • Pawełoszek Michał – członek

Mieszkańcami tej grupy byli:

 • Boczek Maciej zam. Chorzew
 • Struzikowski Jacek zam. Wola Wiązowa
 • Siwek Łukasz zam. Kiełczygłówek
 • Jakubowski Adam zam. Radomsko
 • Buda Łukasz zam. Okalew
 • Strózik Mariusz zam. Chojny
 • Majdański Tomasz zam. Stanisławów
 • Jędrzycki Łukasz zam. Lipie
 • Tomaszewski Krzysztof zam. Glina Mała
 • Nitecki Przemysław zam. Pierzyny Duże
 • Szymański Łukasz zam. Chorzyna
 • Banasiak Sławomir zam. Bolesławów
 • Środa Krzysztof zam. Grądy
 • Pawełoszek Michał zam. Kolonia Kiełczygłów
 • Klekotka Krzysztof zam. Grądy
 • Wolnowski Tomasz zam. Kiełczygłów
 • Wlaźlak Marcin zam. Kiełczygłów
 • Kardas Maciej zam .Sędziejowice
 • Sikora Łukasz zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Jocz Tomasz zam. Sieradz
 • Brzozowski Michał zam. Borowa

W grupie tej było dwóch studentów.

 

Opiekę nad trzecią grupą sprawowała Justyna Kuca.

Samorząd grupy działał w następującym składzie:

 • Wolnowska Joanna – przewodnicząca
 • Kiełbasa Sylwia – zastępca
 • Ochocka Iwona – sekretarz
 • Wers Kamila – prowadzenie kroniki
 • Cieśla Katarzyna – prowadzenie kroniki

Mieszkankami tej grupy były:

 • Bartosik Monika zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Banasiak Milena zam. Janów
 • Nowakowska Dorata zam. Nowa Wola
 • Taborska Anna zam. Wola Wiązowa
 • Wełna Jolanta zam. Prądzew
 • Jastrząbek Małgorzata zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Bartos Maria zam. Komorniki
 • Stasiak Marzena zam. Glina Duża
 • Blaźlak Joanna zam. Kamyk
 • Bieniek Jolanta zam. Głuchów
 • Głuszczak Iwona zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Łakomiak Alina zam. Ochle
 • Kulej Katarzyna zam. Dankowice
 • Żyta Magdalena zam. Jaworek
 • Wolnowska Joanna zam. Kiełczygłów
 • Nawrot Ewa zam. Zakurowie
 • Ogrodniczak Barbara zam. Sabinów
 • Nawrocka Katarzyna zam. Lututów
 • Ochocka Iwona zam. Rusiec
 • Łopuszyńska Anna zam. Dalachów
 • Hombek Sylwia zam. Lututów
 • Kita Małgorzata zam. Dąbrówki Kobylańskie
 • Wers Kamila zam. Posmykowizna
 • Cieśla Katarzyna zam. Działoszyn
 • Lis Justyna zam. Złoczew
 • Wilczek Katarzyna zam. Wilkołek Grójecki
 • Garłowska Iwona zam. Miklesz
 • Świątek Agnieszka zam. Kuźniczka
 • Żabka Katarzyna zam. Konopnica
 • Banasiak Małgorzata zam. Bolesławów

Z grupy tej najlepsze wyniki w nauce uzyskały następujące osoby:

 • Blaźlak Joanna – 4,20
 • Nawrocka Katarzyna – 4,10
 • Lis Justyna – 4,00

 

Już pierwszego dnia młodzież zainicjowała wyjazd integracyjny. Miejscem zabawy i wypoczynku był Olsztyn koło Częstochowy. Uczestnicy wycieczki myślą już o następnych wyjazdach.

 

W przeddzień naszego przyjazdu odbyła się w Olsztynie wielotysięczna impreza /te sterty śmieci nie należą do nas/

 

 

Na początku roku szkolnego zrodził się pomysł zorganizowania na terenie internatu koła honorowych dawców krwi. Zainteresowanie tematem było duże i wkrótce pomysł został sformalizowany. Chętnych było wielu, ale wystąpiły ograniczenie ze względu na wiek. Od dnia 2 grudnia Klub Honorowego Dawcy Krwi na terenie internatu rozpoczął działalność. 

 


 Pierwszy oficjalny dokument KHDK

 

 

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia pozalekcyjne z internetu.

 

 Zajęcia pozalekcyjne w sali komputerowej w internacie

 

W dniu 24 września odbyła się dyskoteka. Młodzież bawiła się świetnie.

 

Dyskoteka

 

 

 

 

casino10top.com
f t g