• .

 • .

 • .

 • .

 

W roku szkolnym 1999/2000 kadrę pedagogiczną w internacie stanowią:

 • Adam Ustyniak – kierownik internatu
 • Justyna Kuca – wychowawczyni
 • Eugeniusz Więckowski – wychowawca

W tym czasie w internacie mieszkają uczniowie z następujących szkół:

 • ZSZ Nr 2 – 34,52 %
 • Kolegium Nauczycielskie – 32,15 %
 • ZS im. M. Kopernika – 27,38 %
 • ZSZ Nr 1 – 3,57 %
 • ZS Nr 2 / Krakowskie Przedmieście / - 2,38 %

W internacie mieszkało 84 wychowanków / w tym 46 chłopców i 38 dziewcząt /. Do naszej szkoły chodziło 29 wychowanków. Pierwszoklasistów mieliśmy w tym okresie 17 co stanowiło 20,23 % stanu.

 

Grupą pierwszą i czwartą opiekuje się Eugeniusz Więckowski. Praca jego wspomagana jest przez przedstawicieli samorządu grupy , którego członkami są:

 • Jurczyk Gabriel – przewodniczący
 • Ochocki Sylwester – zastępca
 • Rogalewicz Sebastian – członek

Mieszkańcami tej grupy są:

 • Światowy Robert zam. Zduńska Wola
 • Oleszczak Marcin zam. Komorniki
 • Rogalewicz Sebastian zam. Szczerców
 • Pilarz Michał zam. Brzyków
 • Derek Zbigniew zam. Trębaczew
 • Wrzesiński Łukasz zam. Rusiec
 • Ochocki Sylwester zam. Kolonia Rusiec
 • Gajda Sebastian zam. Prądzew
 • Gibki Adam zam. Annolesie
 • Kostrzewa Kamil zam. Bogumiłowice
 • Jurczyk Gabriel zam. Prądzew
 • Łudczak Mateusz zam. Nowa Wola
 • Karbowiak Damian zam. Prądzew
 • Winiarski Jarosław zam. Wałbrzych
 • Klamecki Wojciech zam. Nowa Sól
 • Stanik Robert zam. Łężce
 • Zawadzki Marcin zam. Pajęczno
 • Domański Sławomir zam. Przybyszów
 • Lis Adam zam. Złoczew
 • Urbaś Bartłomiej zam.
 • Adamski Bartłomiej zam. Konopnica
 • Boczek Maciej zam. Chorzew
 • Owczarek Przemysław zam. Złoczew
 • Bednarek Paweł zam.
 • Forenc Damian zam.

W grupie tej najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

 • Wrzesiński Łukasz – 4,36
 • Domański Sławomir – 4,30
 • Lis Adam – 4,00
 • Adamski Bartłomiej – 4,00
 • Klamecki Wojciech – 4,00

W powyższej grupie mieszkali również studenci.

 

Czwartą grupę stanowiły dziewczęta z Kolegium Nauczycielskiego nad którymi opiekę sprawował Eugeniusz Więckowski. Była to grupa nieliczna ale aktywna i prężna. Oto jej mieszkanki:

 • Stępień Małgorzata zam. Jaworek
 • Pęcherz Justyna zam. Działoszyn
 • Majewska Edyta zam. Leliwa
 • Moczygemba Anna zam. Jasienie
 • Wnukowicz Sabina zam. Jasienie
 • Gębka Edyta zam. Poręba
 • Olejnik Barbara zam. Trzcinica
 • Zielińska Anna zam. Radomsko
 • Malik Maria zam.

Średnia ocena z wyników w nauce dla tej grupy wynosi 4,02.Do najlepszych zaliczyć należy następujące studentki:

 • Olejnik Barbara – 4,30
 • Wnukowicz Sabina – 4,10.
 • Moczygemba Anna – 4,00
 • Gębka Edyta – 4,00
 • Malik Maria – 4,00

 

Grupą drugą i trzecią opiekowała się Justyna Kuca.

Samorząd grupy drugiej stanowili:

 • Jędrzycki Łukasz – przewodniczący
 • Nitecki Przemysław – zastępca

Oto mieszkańcy tej grupy:

 • Siwek Łukasz zam. Kiełczygłówek
 • Łuczak Maciej zam. Kiełczygłówek
 • Chlebicki Sebastian zam. Kiełczygłówek
 • Lipiński Arkadiusz zam. Dylów Rządowy
 • Wojtaszczyk Łukasz zam. Sęsów
 • Jędrzycki Łukasz zam. Lipie
 • Nitecki Przemysław zam. Pierzyny Duże
 • Strózik Mariusz zam. Chojny
 • Koziołek Łukasz zam. Chojny
 • Pawełoszek Michał zam. Kolonia Kiełczygłów
 • Pluta Wojciech zam. Rusiec
 • Jocz Tomasz zam. Sieradz
 • Brzozowski Michał zam. Borowa
 • Misiak Karol zam. Sieradz
 • Płuciennik Piotr zam. Kuszyna
 • Swędrak Rafał zam. Kiełczygłówek
 • Iskra Adrian zam. Skoczylasy
 • Fiuk Krzysztof zam. Janów
 • Fiuk Dariusz zam. Janów
 • Wolnowski Tomasz zam. Kiełczygłów
 • Jakubowski Adam zam. Radomsko
 • Sobieraj Łukasz zam. Sieradz
 • Forenc Damian zam. Chorzyna
 • Banasiak Sławomir zam. Bolesławów
 • Buda Łukasz zam. Okalew
 • Pluta Tomasz zam. Rusiec
 • Pluta Paweł zam. Rusiec
 • Błasik Dariusz zam. Rusiec
 • Smolarek Adam zam. Rusiec

 

Z grupy tej najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

 • Misiak Karol – 4,45
 • Fiuk Dariusz – 4,43

W powyższej grupie mieszkało 3 studentów.

 

Samorządem grupy trzeciej były:

 • Bartosik Monika – przewodnicząca
 • Banasiak Milena – zastępca
 • Sikora Beata – prowadząca kronikę
 • Moszyńska Sylwia – prowadząca kronikę

W skład tej grupy wchodziły również studentki Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu. Mieszkankami zaś były następujące osoby:

 • Banasiak Milena zam. Janów
 • Bartosik Monika zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Ochocka Iwona zam. Rusiec
 • Wełna Jolanta zam. Prądzew
 • Banasiak Małgorzata zam. Bolesławów
 • Kiełbasa Sylwia zam. Jelenie
 • Sikora Beata zam. Dąbrowa Rusiecka
 • Moszyńska Sylwia zam. Zalasy
 • Klimczak Joanna zam. Siemkowice
 • Świątek Agnieszka zam. Kuźniczka
 • Ochocka Kamila zam. Aleksandrów Łódzki
 • Lis Justyna zam. Złoczew
 • Garłowska Iwona zam. Miklesz
 • Wilczek Katarzyna zam. Wikołek Grójecki
 • Krawniak Joanna zam. Osieczno
 • Meler Paulina zam. Kamienna
 • Trzeciak Anna zam. Wieruszów
 • Jachowicz Iwona zam. Sieradz
 • Kopka Monika zam. Sieradz
 • Zmudzińska Marzena zam. Wydrzyn
 • Żak Melania zam. Cynków
 • Pietrzak Edyta zam. Chodaki
 • Glińska Barbara zam. Kliczków Wielki
 • Młynarczyk Beata zam. Kluczbork
 • Folentarska Magdalena zam. Działoszyn
 • Hadryś Ewa zam. Bieniec
 • Uznańska Aleksandra zam. Dalachów
 • Wodzińska Milena zam. Sabinów
 • Panek Iwona zam. Bieniec
 • Kostrzewa Joanna zam. Stanisławów
 • Grząka Iwona zam. Biskupice Zabaryczne
 • Karbowiak Magdalena zam. Gostków Stary 

 

Z grupy tej najlepsze wyniki w nauce osiągnęły:

 • Pietrzak Edyta – 5,00
 • Żak Melania – 4,50
 • Karbowiak Magdalena – 4,37
 • Trzeciak Anna – 4,35
 • Kopka Monika – 4,33
 • Zmudzińska Marzena – 4,30
 • Hadryś Ewa – 4,25
 • Grząka Iwona – 4,25
 • Lis Justyna – 4,25
 • Meler Paulina – 4,25
 • Folentarska Magdalena – 4,20
 • Jachowicz Iwona – 4,17
 • Krawniak Joanna – 4,10
 • Moszyńska Sylwia – 4,07

Na koniec roku szkolnego Rada Wychowawcza dokonała podsumowania pracy opiekuńczo - wychowawczej, oceniła wyniki nauczania wychowanków. Średnia ocen dla poszczególnych szkół wyniosła:

 • ZSZ Nr – 2,70
 • Kolegium Nauczycielskie – 4,09
 • ZS im . M. Kopernika – 3,18
 • ZSZ Nr 1 – 3,27
 • ZS Nr 2 / Krakowskie Przedmieście / - 2,90

Wychowankowie na koniec roku szkolnego posiadali 22 oceny niedostateczne. Na jednego wychowanka przypadało zaś 0,26 oceny niedostatecznej. 7 uczniów z klas pierwszych miało oceny niedostateczne co oznacza , że 41,17 % pierwszoklasistów je posiadało.

Dziewczyny posiadały lepsze oceny niż ich koledzy. Średnia dla grupy dziewcząt wynosiła 3,57 , a dla chłopców 3,37.

Średnia dla całego internatu wyniosła 3,47.

 

Decyzją Rady Wychowawczej powołano do życia sekcję kulturalno – oświatową, sekcję sanitarno – porządkową, sekcję sportowa. Działa również koło Honorowych Dawców krwi. Celem tych organizacji jest między innymi kształtowanie poczucia odpowiedzialności za porządek własnego otoczenia, kształtowanie umiejętności działania i współdziałania w grupie, wyrabianie nawyków odpowiedzialności za siebie, grupę, całą społeczność internatu, rozwijanie potrzeb kulturalnych, duchowych i umysłowych.

Za realizację zadań określonych w planie pracy sekcji sanitarno – porządkowej odpowiedzialnymi byli Justyna Pęcherz, Anna Zielińska oraz Barbara Olejnik.

Odpowiedzialną za realizację zadań zawartych w planie pracy sekcji kulturalno – oświatowej została Justyna Kuca. Ze strony młodzieży odpowiedzialnymi zostali Milena Banasiak, Beata Sikora i Adrian Iskra. Założono realizację wielu zadań oraz wyznaczono dokładny termin ich wykonania. Jak każdego roku wyznaczono wykonanie takich imprez jak : otrzęsiny, wieczór andrzejkowy, kilka dyskotek, wigilia, walentynki, konkursy itp. Przewidziano również zorganizowano wycieczek oraz ognisk. Zadania sekcji i kółek zainteresowań koordynowane jest przez ścisłą współpracę z Młodzieżową Radą Internatu.

Odpowiedzialnym z ramienia młodzieży za kulturę fizyczną został Michał Pawełoszek. Sekcja ta działała pod kierownictwem Eugeniusza Więckowskiego. Bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne młodzież realizowała swoje zainteresowania sportowe uczestnicząc w turniejach szachowych, siatkowych, piłki nożnej, koszykowej itp.

Bardzo szybko rozwija się idea honorowego krwiodawstwa na terenie internatu. Wszczepiono już młodzieży ideę honorowego dawstwa krwi. Wykształtowano już bezinteresowność i ofiarność w pomocy ludziom potrzebującym. Odpowiedzialnymi za realizację tych zadań zostali przedstawiciele młodzieży Jarosław Winiarski i Adam Lis. Sekcją kieruje wychowawca Eugeniusz Więckowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

casino10top.com
f t g