• .

  • .

  • .

  • .

 

           Wszystkich zgromadzonych pedagogów powitał dyrektor szkoły Henryk Strózik wyrażając głęboką nadzieję, że następne rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się już w nowej, nowoczesnej, jasnej i przyjaznej szkole. Budowa nowej placówki przebiega w iście sportowym tempie. Trwają prace montażowe i wykończeniowe.

Zapoznano pedagogów z założeniami i planem dydaktyczno – wychowawczym na nowy rok. Zdobyte doświadczenie z lat poprzednich pozwoli nam na osiągnięcie coraz lepszych wyników – stwierdził dyrektor szkoły.

Od 1 września 1968 roku zatrudniony został na stanowisku wicedyrektora do spraw administracyjnych Tadeusz Grabczak.

 

Wicedyrektor ds. administracyjnych Tadeusz Grabczak

 

 

Zatrudniono ponadto następujących nauczycieli:

1.Krajewski Waldemar - przedmioty zawodowe

2. Muzyka Czesław - elektrotechnika, fizyka

3. Szafrański Janusz - praktyczna nauka zawodu

4.Wojtkiewicz Jerzy - przedmioty zawodowe - obrabiarki skrawające,  technologia

5. Żak Feliks - przedmioty zawodowe

6. Hlebowicz Wiktor - ekonomika przedsiębiorstw przemysłowych

 

W tym roku szkolnym zatrudniono także innych pracowników:

 

Od dnia 16 grudnia1968 roku do dnia 15 marca 1969 roku w charakterze sprzątacza – dozorcy pracował Tadeusz Cieślak.

 

Pracownikiem fizycznym w warsztatach szkolnych był Andrzej Curyło. Na emeryturę odszedł 1 marca 1969 roku.

 

Od 1 lutego 1969 roku na stanowisku robotnika odlewni pracował Jan Szczepański. Zatrudniony był do 30 marca 1970 roku.

 

Od 2 listopada 1968 roku do dnia 30 czerwca 1970 roku na stanowisku piecowego zatrudniony był Józef Kowalczyk /ur. 1921/.

 

W tym roku na stanowisku formierza – odlewnika w odlewni żeliwa szarego pracował Józef Sadowski. Zatrudniony był

do 31 października 1968 roku.

 

 

            Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 1968 roku dokonano przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli.

Przewodniczącym zespołu matematyczno- fizycznego został Jerzy Kossakowski. Zespołem przedmiotów zawodowych kierował Tadeusz Pyszkowski, a przedmiotów humanistycznych Zofia Nowojewska.

ZMS (Związek Młodzieży Socjalistycznej) był kierowany przez Zygmunta Janowskiego i Stanisława Wareńczaka. Opiekunem ZHP został Jerzy Kossakowski.

Pani Halina Pękała opiekowała się Spółdzielnią Uczniowską, a Samorządem Szkolnym Stefan Piec. Opiekę nad Komisją Stypendialną powierzono Feliksowi Żakowi. Kol. Wojtkiewicz był opiekunem SFBSiI / Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów /. Wyodrębniono następujące koła zainteresowań:

- zespół muzyczny – opiekun Z. Janowski

- zespół filmowy – opiekun A. Gońda

- zespół recytatorski – opiekun M. Król

- zespół techniczny – opiekun F. Żak

- zespół plastyczny – opiekun Z. Janowski

- zespół fizyczny – opiekun H. Pękała

 

W roku szkolnym 1968/69 szkoła zatrudniała 59 osób w tym 34 pracowników pedagogicznych /11 dochodzących/. Do szkoły uczęszczało 501 uczniów. Promocję do następnej klasy uzyskało 433 uczniów.

 

W prenumeracie prasy technicznej szkoła pod opieką T. Pyszkowskiego oraz dużej aktywności ucznia klasy V TM Marka Langnera uzyskaliśmy 4 miejsce w kraju.

Biblioteka szkolna liczyła 5520 woluminów. Wypożyczono we wspomnianym roku szkolnym 7890 pozycji.

W warsztatach szkolnych pobierało naukę 287 uczniów.

 

1968r. – Włodzimierz Kabus zajmuje I miejsce w biegu na 1000 m ustanawiając rekord szkoły z czasem 2m45s9.

 

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g