• .

  • .

  • .

  • .

 

          Po kilku latach nauki i pracy w fatalnych warunkach nareszcie nowa szkoła. Uczniowie i kadra pedagogiczna jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego rozpoczyna przenosiny do nowego obiektu. Dyrektor Strózik wspomina: „Pracowaliśmy w szkole przy ulicy Krakowski Przedmieście , ale wiele godzin spędzaliśmy przy ulicy Traugutta, w nowej naszej szkole. Musieliśmy włożyć wiele wysiłku by zakupić nowe wyposażenie szkoły. Były to ławki, krzesła, tablice, pomoce naukowe, sprzęt sportowy, dzienniki, zeszyty, książki i wiele, wiele innych przedmiotów, które są niezbędne do pracy i funkcjonowania nowej i tak dużej placówki. Na dzień lub dwa przed oficjalnym rozpoczęciem roku szkolnego dziesiątki młodzieży znosiło z różnych miejsc Wielunia do nowej szkoły setki przedmiotów stanowiących wyposażenie tej jednostki. Pracowici jak mrówki szli, niosąc na swoich barkach, w zasadzie wszystkimi ulicami miasta zakupiony przedtem sprzęt szkolny i pomoce naukowe, który ulokowany był w różnych częściach naszego miasta. Również PKS był czynnym uczestnikiem naszej przeprowadzki. Trudno bowiem było przenieść przedmioty duże gabarytowo lub przedmioty bardzo ciężkie. Tak czy inaczej pracownicy i uczniowie włożyli wiele wysiłku by praca w nowym obiekcie odbyła się zgodnie z zaplanowanym terminem. Wydawać się być mogło, że otwarcie nowej szkoły będzie przebiegać w wielkiej atmosferze z udziałem oficjeli. Ale tak nie było. Uroczystości miały raczej charakter roboczy. Powitanie nowych, oczywiście i „starych„ uczniów i nauczycieli miało miejsce na boisku szkolnym i nie trwało więcej niż 15 minut. Niestety nikogo nie było. Żadne „władze” nie były obecne w tym tak ważnym momencie dla naszej szkoły. Kilka minut przerwy i wszyscy uczniowie i nauczyciele przystąpili do normalnych, rutynowych czynności. Ale również wszyscy przystąpili do przenoszenia potrzebnych do pracy ławek, tablic i innych przedmiotów potrzebnych do egzystencji. Oprócz wyposażenia otrzymaliśmy nowy adres: Traugutta 14. I tak bezkolizyjnie i bezstresowo przebyliśmy długą drogę. Całe przemieszczenie się było wręcz niezauważalne„.

 

 

  Nowa pieczęć szkoły

 

 

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej w nowej szkole odbyło się dnia 2 września 1969 roku.

 

Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego

 

Zatrudnieni od 1.09.1969 r.

1. Bogus Henryk - wychowanie fizyczne

2. Cieśliński Zdzisław - przedmioty zawodowe - części maszyn

3. Drzazga Stanisław - przedmioty zawodowe

4. Hałaczkiewicz Stanisław - fizyka

5. Hadryś Marian - przedmioty zawodowe

6. Iciek Ryszard - praktyczna nauka zawodu

7. Jałocha Wojciech - elektrotechnika

8. Kowalczyk Józef - chemia

9. Krężel Marian - praktyczna nauka zawodu

10. Pinkosz Lucjan - praktyczna nauka zawodu

11. Pietras Edward - przedmioty zawodowe - skrawanie

12. Sampoliński Wiktor - przedmioty zawodowe

13. Szczepańska Romualda - fizyka

14. Światły Mieczysław - praktyczna nauka zawodu

15. Zuterek Stefan - przedmioty zawodowe - części maszyn

 

W niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczyciel ekonomiki przedsiębiorstw pracował Franciszek Bartków. Zatrudniony był od 2 stycznia 1970 roku do dnia 30 lipca tego roku.

 

Od dnia 4 września 1969 roku został zatrudniony w warsztatach szkolnych Adam Ustyniak. Pełnił funkcję referenta planowania.

 

Dnia 17 lutego 1970 roku na stanowisku dozorcy pracował Stanisław Majda. Zatrudniony był do dnia 26 stycznia 1979 roku.

 

Na stanowisku referenta technicznego w warsztatach szkolnych pracował od dnia 4 września 1969 roku Janusz Nowicki. Zatrudniony był do dnia 31 maja 1970 roku.

 

Od dnia 5 lipca 1970 roku do dnia 28 lutego 1974 roku pracował Sylwester Perliceusz jako technolog oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

 

W niepełnym wymiarze godzin w charakterze konserwatora stacji trafo pracował Zdzislaw Preś. Zatrudniony był od października 1969 roku do dnia 31 grudnia 1976 roku.

 

Dnia 1 września 1969 roku na stanowisko woźnej przyjęta została Anna Rybczyńska. Zatrudniona była do 31 grudnia 1990 roku.

 

Od dnia 2 lutego 1970 roku w warsztatach szkolnych zatrudniony był w charakterze spawacza Bronisław Szymański. Zatrudniony był do dnia 31 marca 1970 roku.

 

Od 1 września 1969 roku zatrudniona została w charakterze sprzątaczki Józefa Ściskalska. Zatrudniona była do dnia 1 stycznia 1975 roku.

 

Od dnia 1 września 1969 roku do dnia 3 marca 1993 roku zatrudniona na stanowisku sprzątaczki oraz starszej woźnej Łucja Wawrzyniak.

 

Od dnia 21 marca 1970 roku do dnia 16 czerwca 1970 roku w charakterze starszego magazyniera zatrudniona była Teresa Adamus.

 

W charakterze portierki warsztatów szkolnych od dnia 5 stycznia 1970 roku pracuje Irena Imach. Stosunek pracy ustał dnia 30 lipca 1990 roku.

 

Od dnia 1 marca 1970 roku do dnia 30 maja 1970 roku w charakterze kierowcy pracował Andrzej Woldrich.

Z dniem 1 listopada 1969 roku do pracy w charakterze woźnego przystąpił Stanisław Zychla.

 

Prawie wszystkie klasy chciały się sfotografować na tle nowej szkoły.

 

 Tadeusz Pyszkowski w otoczeniu swoich uczniów

 

 

Uczniowie technikum - 2.04.1970r.
Na drugim planie od lewej: R. Istek, A. Pyzalski, J. Stosio, W. Napieraj, Z. Klimek
Na pierwszym planie od lewej: K. Krzyrzanowski, J. Płuska

 

 

Naukę rozpoczęło 636 uczniów. Pobierali oni naukę w 18 oddziałach. Oto one:

 

- I a ślusarska - wych. Hadryś

- I b ślusarz narzędziowy – wych. Stanisław Hałaczkiewicz

- I d tokarska – wych. Wiktor Sampoliński

- I e tokarska – wych. Ryszard Krajcer

- II e ślusarska – wych. Feliks Żak

- II b ślusarz – wych. Antoni Gońda

- II e tokarska – wych. Jerzy Jurkowski

- I e ślusarska – wych. Mirosława Król

- I PKS – wych. Zofia Nowojewska

- II PKS – wych. Antoni Gońda

- III ślusarska – wych. Marian Wdówik

- I a TM – wych. Romana Szczepańska

- I b TM – wych. Zofia Nowojewska

- II TM – wych. Tadeusz Pyszkowski

- III TM – wych. Jerzy Kossakowski

- IV TM – wych. Stefan Piec

- I TMP / dla pracujących / - wych. Józef Kotecki

- II TMP / dla pracujących / -wych. Stefan Piec

 

Na posiedzeniu Rady ustalono następujące komisje:

- Wychowawców Klasowych – pod przewodnictwem dyrektora szkoły Henryka Strózika

- Przedmiotów Pomocniczych – przewodniczy Jerzy Kossakowski

- Przedmiotów Ogólnokształcących – przewodniczy Zofia Nowojewska

- Przedmiotów Zawodowych – przewodniczy Tadeusz Pyszkowski

- Stypendialna – przewodniczy Romana Szczepańska

- Sekretarz konferencji Rady Pedagogicznej – Mirosława Król

 

Powołano także:

- Samorząd Szkolny pod przewodnictwem Stefana Pieca

- organizacja ZMS – pod opieką Stanisława Wareńczaka i Waldemar Krajewski

- Spółdzielnia Uczniowska – opiekun Józef Ryszard Krajcer

- pełnomocnik do spraw zatrudnienia – Stanisława Wdówik

- komisja sanitarna – higienistka szkolna, kierownik administracyjny szkoły, Tadeusz Pyszkowski, Jerzy Jurkowski i Jerzy Kossakowski

- komisja współzawodnictwa warsztatowego

- ZHP – opiekun Feliks Żak

 

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone już były w 11 zespołach. Nowa biblioteka liczy już 6 000 woluminów. Po raz pierwszy w dziejach szkoły zatrudniono lekarza stomatologa. Pracował on w naszej szkoły przez 2 dni w tygodniu. Lekarzem szkolnym został Roman Paszta. Wiele uwagi poświęcono higienie szkolnej i bhp. Na ten cel wydano w tym roku 151 000 złotych. W tym roku z funduszu wypracowanego przez warsztaty szkolne na nagrody przeznaczono 50 000 złotych, z tego na dożywianie przeznaczono 5 000 złotych, a na wycieczki 7 000 złotych. W roku 1969 roku średnia krajowa wynosiła 26 088 złotych rocznie, w roku 1970 26 820 złotych rocznie.

 

W tym roku szkolnym na terenie szkoły funkcjonuję jedynie 3 drużyny harcerskie. Swoje zainteresowania realizują w MSR, drużynie łączności i drużynie LOK. W organizacji tej działa 62 uczniów. Brak naboru wśród pierwszoklasistów skutkowało zmniejszeniem aktywności harcerskiej w tym czasie. W roku szkolnym 1969/70 harcerze niezwykle aktywnie włączyli się do zagospodarowania nowej szkoły. Urządzali sale lekcyjne, pracownie, wytyczali boiska do gier sportowych.

 

Do ZMS w tym roku należało 173 uczniów, którzy również zaangażowali się w prace zagospodarujące pomieszczenia szkolne.

 

1969 r. – spotkanie zorganizowane przez Szkolny Klub Sportowy z olimpijczykiem Janem Wernerem

 

 

Pierwsza matura w szkole
 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g