• .

 • .

 • .

 • .

 

          Punktualnie o godz. 800 odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Z udziałem przedstawicieli władz, rodziców, nauczycieli. pracowników i młodzieży dyr. Henryk Strózik dokonał otwarcia tej radosnej uroczystości. Przedstawił również swojego zastępcę, wicedyrektora Tadeusza Domańskiego (od 1.09.1970r. do 31.08.1981r.), oraz pozostałych nowozatrudnionych.

 

 

Wicedyrektor Tadeusz Domański

 

 

Zatrudnieni od 1.09.1970 r.

 

 • Domański Tadeusz - z-ca dyrektora do 31.08.81, przedmioty zawodowe
 • Bamberski Jan - praktyczna nauka zawodu
 • Brandowski Henryk - praktyczna nauka zawodu
 • Cembik Ireneusz - wychowawca internatu
 • Domańska Janina - historia
 • Jama Stefan - praktyczna nauka zawodu
 • Jaskulski Włodzimierz - przedmioty zawodowe
 • Kubisiak Marian - praktyczna nauka zawodu
 • Leszczyńska Stanisława - matematyka
 • Paprota Kazimierz - praktyczna nauka zawodu
 • Podyma Henryk - praktyczna nauka zawodu
 • Sobczak Stanisław - praktyczna nauka zawodu
 • Ustyniak Adam - praktyczna nauka zawodu
 • Kamieniak Stanisław - praktyczna nauka zawodu
 • Pawelec Beata - chemia
 • Kaczmarzyk Ludwika - język rosyjski
 • Więckowski Eugeniusz - wychowawca internatu
 • Zakręta Jan - praktyczna nauka zawodu

 

Od dnia 1 stycznia 1971 roku w charakterze nauczyciela chemii w niepełnym wymiarze godzin pracował Jan Strzyżewski.

 

Dnia 17 kwietnia 1971 roku zatrudniony został w charakterze nauczyciela zawodu – rozdzielcy robót Andrzej Ślusarski. Pracował do dnia 31 sierpnia 1971 roku.

 

Zatrudnionym w charakterze dozorcy w warsztatach szkolnych był Czesław Cieślak. Na stanowisku tym pracował od 16 listopada 1970 roku do dnia15 grudnia 1971 roku.

 

W charakterze sprzątaczki od 1 września 1970 roku zatrudniona była Władysława Aleksanderek. Pracowała do 31 maja 1973 roku.

 

Od dnia 12 stycznia 1971 roku do dnia 26 maja 1972 roku pracował w charakterze spawacza Marian Wajs.

 

W warsztatach szkolnych do dnia 15 marca 1971 roku w charakterze spawacza pracował Władysław Antosik.

 

W charakterze konserwatora od dnia 1 września 1970 roku pracował Józef Bala. Zatrudniony był do 31 stycznia 1974 roku.

 

Do października 1970 roku w warsztatach szkolnych na stanowisku ślusarza remontu maszyn zatrudniony był Stanisław Kopciuch. Po przejściu na emeryturę pracował na części etatu. Rozwiązanie umowy nastąpiło 31 marca 1972 roku.

 

Na stanowisko kowala z dniem 2 stycznia 1971 roku zatrudniony zostaje Bronisław Gajewski. Od lutego 1972 roku przechodzi na stanowisko dozorcy nocnego w warsztatach szkolnych. Umowa o pracę zostaje rozwiązana dnia 28 lutego 1976 roku.

 

 

W warsztatach szkolnych w okresie od 2 stycznia 1971 roku do dnia 3 lipca 1972 roku pracował na pełnym etacie Henryk Łebkowski.

 

W charakterze sprzątaczki od dnia 1 sierpnia 1971 roku pracowała Janina Marcinkowska. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło 31 sierpnia 1975 roku.

 

W charakterze woźnego i konserwatora z dniem 15 sierpnia 1971 roku zatrudniony został Jan Mielczarek. Pracował do dnia 23 marca 1973 roku.

 

Na stanowisku referenta finansowego od dnia 1 stycznia 1971 roku zatrudniona została Teresa Pietras / 1951/.

 

Został powołany skład Kierownictwa szkoły:

 • dyrektor naczelny – Henryk Strózik
 • zastępca dyrektora – Tadeusz Domański
 • zastępca dyrektora do spraw administracyjnych – Tadeusz Grabczak
 • kierownik warsztatów szkolnych – Mieczysław Maciejewski
 • kierownik internatu –Józef Ryszard Krajcer
 • prezes ogniska ZNP – Tadeusz Pyszkowski
 • sekretarz POP – Antoni Gońda

 

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej dokonano wyboru opiekunów organizacji młodzieżowych i przewodniczących komisji przedmiotowych:

 • ZMS – opiekun Ryszard Krajcer i Stanisław Wareńczak
 • ZHP – opiekun Eugeniusz Więckowski
 • Samorząd Szkolny – opiekun Henryk Bogus
 • LOK – opiekun Jerzy Kamiński i Janusz Szafrański
 • Spółdzielnia Uczniowska – opiekun Stanisław Hałaczkiewicz
 • Współzawodnictwo Warsztatowe –
 • Komisja Przedmiotów Zawodowych – Feliks Żak
 • Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących – Stefan Piec

 

 

- oraz przydział wychowawstw:

 • I tos – Bogus Henryk
 • I tbm – Grabczak Tadeusz
 • II tos – Szczepańska Romualda
 • II tbm – Nowojewska Zofia
 • III tos – Pyszkowski Tadeusz
 • IV tos – Kossakowski Jerzy
 • V tos – Piec Stefan
 • I a śl.m. – Żak Feliks
 • I b śl.m. – Cembik Ireneusz
 • I c mm. – Leszczyńska Stanisława
 • I d mm. – Hałaczkiewicz Stanisław
 • I e tok. – Domańska Janina
 • II a śl.m. – Wdówik Stanisława
 • II b śl.n. – Hałaczkiewicz Stanisław
 • II c mm. – Król Mirosława
 • II d tok. – Sampoliński Wiktor
 • II e tok. - Krajcer Ryszard
 • III a śl.m. – Jaskulski Włodzimierz
 • III b śl.n. – Gońda Antoni
 • III c tok. – Jurkowski Jerzy
 • I PKS – Gońda Antoni
 • II PKS – Nowojewska Zofia
 • II TM dla pracujących –
 • III TM dla pracujących – Piec Stefan

 

W tym roku szkolnym powołano następujące koła zainteresowań:

 • fotograficzne – opiekun Feliks Żak
 • plastyczne – opiekun Eugeniusz Więckowski
 • polonistyczne – opiekun Zofia Nowojewska
 • propagandy techniki – opiekun Tadeusz Pyszkowski
 • historyczne – opiekun Stefan Piec
 • recytatorskie – opiekun Janina Domańska

 

W pierwszych dniach stycznia młodzież rozpaczęła przygotowania do organizacji studniówki i zabawy choinkowej majacej

 

odbyć się wreszcie w murach naszej szkoły. Była to pierwsza studniówka w naszej szkole.

 

Zaproszenie na studniówkę

 

Lekarzem szkolnym była w tym czasie pani Danuta Bereżecka oraz Mirosław Galiński. W roku szkolnym 1970/71 przebadano 1200 osób, próbą tuberkulinową zaszczepiono 167 uczniów, szczepionką przeciw gruźliczą zaszczepiono 53 uczniów, wykonano 897 opatrunków, wykonano 177 zastrzyków łącznie z pobieraniem krwi, wykonano 128 zastrzyków domięśniowych i 11 podskórnych. Do dyspozycji chorych wychowanków uruchomiona została izolatka.

 

W tym roku szkolnym miało miejsce 5 wypadków przy pracy. Nie należały one do groźnych. Dwa razy dokonano przeglądu pomieszczeń warsztatowych pod kątem bhp.

 

Szklarska Poręba - wrzesień 1970r.

 

Biblioteka szkolna liczy obecnie 7200 woluminów. Wypożyczono 9844 książki. Zakupiono nowych książek za sumę 14000 złotych.

 

1970 r. – I miejsce w powiatowych biegach przełajowych i I miejsce w IX Spartakiadzie z MS.

 

 

     
Przemarsz nauczycieli i uczniów z okazji rocznicy Rewolucji Październikowej

 

 

Widokówka z okazji Dnia Kobiet

 

 

 Kierownik M. Maciejewski z pracownikami

 

 

 

Warsztaty szkolne

 

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g