• .

  • .

  • .

  • .

 

          Na posiedzeniu Rady Wychowawczej Internatu kierownik Józef Krajcer zapoznał wychowawców z planem pracy opiekuńczo-wychowawczej na bieżący rok szkolny. Dokonano przydziału grup wychowawczych oraz przydziału sal mieszkalnych poszczególnym wychowankom. Nowozatrudnionych wychowawców zapoznano ze specyfiką pracy w internacie. Opieka nad przebywającymi wychowankami powinno być naczelnym zadaniem wychowawczym.

 

W skład Rady Wychowawczej w tym roku wchodzili:

- Józef Krajcer – kierownik internatu

- Marian Kaczor – wychowawca internatu

- Zbigniew Apanasiewicz – wychowawca internatu

- Ryszard Szokalski – wychowawca internatu

 

W internacie w tym roku szkolnym zatrudnione zostały także następujące osoby:

 

 

Pracę w charakterze kucharki podjęła z dniem 15 września Barbara Zapolna / Ustyniak Barbara /. Pracowała do dnia 31 grudnia 1976 roku.

 

Od dnia 14 października 1971 roku pracę rozpoczęła w charakterze magazyniera Hajdus Zofia. Pracowała do dnia 15 kwietnia 1972 roku.

 

W charakterze pomocy kuchennej od dnia 1 kwietnia 1972 roku do dnia 30 czerwca 1972 roku zatrudniona była Pacyna Scholastyka.

 

Od dnia 1 kwietnia 1972 roku w charakterze magazyniera zatrudniona została Chrobot Danuta. Pracowała do dnia 4 grudnia 1976 roku.

 

Odpowiedzialnym za pracę kulturalno – oświatową był Kaczor Marian. Sprawami sanitarnymi zajmował się Szokalski Ryszard, a kierowanie pracami gospodarczo – porządkowymi było obowiązkiem Apanasiewicza Zbigniewa.

Na pierwszym zebraniu wychowawców z młodzieżą dokonano wyboru przedstawicieli młodzieży do pracy w Młodzieżowej Radzie Internatu, a także dokonano zapisu chętnych do pracy w kołach zainteresowań i sekcjach młodzieżowych.

 

W tym czasie pobudka w internacie była o godzinie 6:00, a cisza nocna o godzinie 22:00. W dniach wolnych od zajęć pobudka była o godzinie 7:00, a cisza nocna o godzinie 21:00. Obowiązywała w godzinach: 6.10 – 6.20 zaprawa poranna polegająca na aktywnej gimnastyce na zewnątrz internatu lub biegu wokół całego obiektu. Zajęcia te odbywały się bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne. Zajęcia te odbywały się również w dni wolne od nauki (7:10-7:20).

W każdą środę w sposób zorganizowany w szyku marszowym młodzież pod nadzorem opiekunów udawała się na film do kina „Syrena”.

Piątek był dniem, w którym młodzież również w sposób zorganizowany udawała się do łaźni miejskiej. Sobota była dniem gospodarczym podczas, którego wszystkie przedmioty były wynoszone poza salę mieszkalną, a pomieszczenie było bardzo dokładnie sprzątane.

Rozbudowany był szeroko wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Wszystkie dni tygodnia były zagospodarowane. I tak: w poniedziałek młodzież uczestniczyła w zajęciach piłki ręcznej, siatkowej oraz zajęciach lekkoatletycznych. Wtorek zajęty był dla piłki ręcznej oraz siatkowej. We środę odbywały się zajęcia w piłce siatkowej. Czwartek to zajęcia w piłce ręcznej i siatkowej. W piątek młodzież uczestniczyła w zajęciach lekkoatletycznych. Sobota to dzień zajęć sportowych w piłce ręcznej oraz przysposobieniu sportowym.

Niezależnie od tego młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach rozwijających ich zainteresowania. Działały wtedy takie koła zainteresowań jak: metaloplastyczne, fotograficzne, dramatyczne, polonistyczne, propagandy techniki, kronikarskie i plastyczne.

 

W tym roku młodzież uczestniczyła w pracach przy zbieraniu ziemniaków, w Czarnożyłach. Jak w zeszłym roku za pracę

internat otrzymał ziemniaki, które wykorzystała kuchnia.

 

 

 Zbiórka ziemniaków w Czarnożyłach

 

Młodzież skupiona została w czterech grupach wychowawczych. W każdej z nich mogło przebywać maksymalnie 50

wychowanków.

 

W skład pierwszej grupy wychowawczej wchodzili:

1. Pilśniak Wiesław zam. Zajączki

2. Mońka Henryk zam. Zajączki

3. Knop Henryk zam. Danków

4. Płóciennik Jan zam. Zakurów

5. Gasztych Marek zam. Augustynów

6. Wawrzyniak Włodzimierz zam. Trębaczew

7. Gałka Mieczysław zam. Trębaczew

8. Leszczyk Marek zam. Trębaczew

9. Kotala Wiesław zam. Jaworzno

10. Więdłocha Ireneusz zam. Mirowszczyzna

11. Karczewski Bogdan zam. Mostki

12. Ignasiak Marian zam. Janinów

13. Grzelak Marian zam .Dymki

14. Cichy Jerzy zam. Śmiecheń

15. Majchrzak Ryszard zam. Osieczno

16. Pagacz Adam zam. Naramice

17. Łuszczek Jan zam. Muchy

18. Binkowski Sławomir zam. Niemojew

19. Przybyłek Jan zam. Czajków

20. Dubis Hieronim zam. Czajków

21. Noga Czesław zam. Słowików

22. Misiak Grzegorz zam. Czarnożyły

23. Kowalski Zenon zam. Naramice

24. Cieśla Tadeusz zam .Kałuże

25. Huszno Jacek zam. Rozterk 

26. Felisiak Mieczysław zam. Brzeziny

27. Szymański Zbigniew zam. Praszka

28. Kościelny Waldemar zam. Gana

29. Gadomski Lech zam. Kuszyna

30. Grzybek Eugeniusz zam. Niemojew

31. Kraska Józef zam. Chojny

32. Kęsoń Henryk zam. Dubidze

33. Okoń Henryk zam. Porąbki

34. Świtała Waldemar zam. Gozdy

35. Dziób Krzysztof zam. Rosochy

36. Snelewski Janusz zam. Górka Klonowska

37. Kolański Leszek zam. Górka Klonowska

38. Czajka Grzegorz zam. Klonowo

39. Grabowski Tadeusz zam. Naramice

40. Zdunek Marek zam. Lipie

41. Janik Włodzimierz zam. Lipie

42. Mikołajczyk Jan zam. Lipie

43. Siewior Dariusz zam. Danków

44. Pinkosz Włodzimierz zam. Julianpol

45. Adamus Michał zam. Zabrze

46. Stasiak Zbigniew zam. Strojec

47. Majorek Bogumił zam. Krzepice

48. Drzazga Zbigniew zam. Kocina

49. Gołdyn Marek zam. Kocina

50. Ramiega Jan zam. Brodnia

 

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych należeli:

1. Binkowski Sławomir – SKS

2. Misiak Grzegorz – SKS

3. Huszno Jacek – SKS

4. Szymański Zbigniew – SKS

5. Kościelny Waldemar – SKS

6. Kraska Józef – ZMS

7. Dziób Krzysztof – SKS

8. Pinkosz Włodzimierz – SKS

9. Stasiak Zbigniew – SKS

10. Drzazga Zbigniew – ZMS, SKS

11. Gołdyn Marek – ZMS, SKS

12. Ramięga Jan – SKS

 

Pomoc w postaci stypendium otrzymali:

1. Gasztych Marek – 485 zł.

2. Wawrzyniak Włodzimierz – 229 zł.

3. Gałka Mieczysław – 306 zł.

4. Więdłocha Ireneusz – 229 zł.

5. Karczewski Bogdan – 459 zł.

6. Ignasiak Marian – 459 zł.

7. Grzelak Marian – 459 zł.

8. Majchrzak Ryszard – 459 zł.

9. Pagacz Adam – 459 zł.

10. Kowalksi Zenon – 259 zł.

11. Cieśla Tadeusz – 306 zł.

12. Felisiak Mieczysław – 459 zł.

13. Kościelny Waldemar – 306 zł.

14. Gadomski Lech – 459 zł.

15. Grzybek Eugeniusz – 459 zł.

16. Kraska Józef – 459 zł.

17. Okoń Henryk – 459 zł.

18. Świtała Waldemar – 306 zł.

19. Snelewski Janusz – 306 zł.

20. Kolański Leszek – 459 zł.

21. Czajka Grzegorz – 229 zł.

22. Grabowski Tadeusz – 459 zł.

23. Janik Włodzimierz – 306 zł.

24. Pinkosz Włodzimierz – 346 zł.

25. Stasiak Zbigniew – 306 zł.

26. Drzazga Zbigniew – 459 zł.

27. Gołdyn Marek – 306 zł. 

 

Drugą grupę wychowawczą stanowili:

1. Kosmala Marek zam. Klonowa

2. Klonowski Jerzy zam. Klonowa

3. Jażdżyk Eugeniusz zam. Klonowa

4. Świerczyński Andrzej zam. Naramice

5. Błach Andrzej zam. Żytniów

6. Kulig Andrzej zam. Żytniów

7. Kulik Zdzisław zam. Żytniów

8. Molski Wiesław zam. Żytniów

9. Jakiel Czesław zam. Kochlew

10. Stefaniak Lech zam. Mokrsko

11. Łuczak Jan zam. Chojny

12. Cieśla Zdzisław zam. Słowików

13. Michalak Jan zam. Krasowa

14. Kamieniak Jan zam. Kuźnica

15. Dura Zdzisław zam. Czernice

16. Jachacz Marian zam. Rusiec

17. Cymbik Wojciech zam. Szczyty

18. Lipieta Stanisław zam. Toplin

19. Kielan Włodzimierz zam. Kleśniska

20. Gworys Zbigniew zam. Zimnowoda

21. Chojka Stanisław zam. Dobrosław

22. Makowczyński Zenon zam. Zgórniaki

23. Malinowski Włodzimierz zam. Kuźnica Grabowska

24. Światowski Jerzy zam. Rosochy

25. Gaj Leszek zam. Popielina

26. Istek Ryszard zam. Augustynów

27. Ptak Tadeusz zam. Niwiska

28. Rełkowski Jan zam. Janki

29. Kałwak Ryszard zam. Żytniów

30. Kusiak Zbigniew zam. Lipicze

31. Różycki Adam zam. Kiełczygłów

32. Kabała Tadeusz zam. Kleśniska

33. Furmański Józef zam. Mirowszczyzna

34. Cembik Marian zam. Julianpol

35. Jagieło Jan zam. Julianpol

36. Wrzesiński Roman zam. Krzętle

37. Fertała Adam zam. Ożarów

38. Szymański Ryszard zam. Toplin

39. Walasik Stanisław zam. Dąbrówki Kobylańskie

40. Bednarek Jan zam. Pierzyny Duże

41. Beśka Jerzy zam. Kiełczygłów

42. Śliwiński Zbigniew zam. Pierzyny Duże

43. Wojtczak Dominik zam. Rychłocice

44. Kusiak Krzysztof zam. Lututów

45. Herbik Zbigniew zam. Lututów

46. Tryka Józef zam. Lututów

47. Płuska Janusz zam. Wrocław – Kąty

48. Stosio Józef zam.

49. Przybyła Jerzy zam. Krzeczów

50. Boniecki Marian zam. Łubnice

 

Do organizacji młodzieżowych z tej grupy należeli:

1. Kosmala Marek – ZMS

2. Klonowski Jerzy – ZMS

3. Jażdżyk Eugeniusz – ZMS

4. Jakiel Czesław – ZMS

5. Stefaniak Lech – ZMS

6. Łuczak Jan – ZMS

7. Chojka Stanisław – ZMS

8. Makowczyński Zenon – ZMS, ZHP

9. Malinowski Włodzimierz - ZMS, ZHP

10. Światowski Jerzy – ZMS, SKS

11. Gaj Leszek – ZMS, SKS

12. Istek Ryszard – ZMS

13. Ptak Tadeusz – ZMS

14. Kałwak Ryszard – SKS

15. Różycki Adam – SKS

16. Kabała Tadeusz – SKS

17. Furmański Józef – ZMS

18. Cembik Marian – ZMS, SKS

19. Wrzesiński Roman – SKS

20. Fertała Adam – ZMS

21. Szymański Ryszard – SKS

22. Walasik Stanisław – SKS

23. Bednarek Jan – SKS

24. Śliwiński Zbigniew – ZMS

25. Wojtczak Dominik – SKS

26. Kusiak Krzysztof – ZMS, SKS

27. Herbik Zbigniew – SKS, ZHP

28. Tryka Józef – SKS, ZMS

29. Płuska Janusz – ZMS

30. Stosio Józef – ZMS

31. Przybyła Jerzy – ZMS, SU

32. Boniecki Marian – ZMS, SU, SKS, PCK

 

Stypendia z tej grupy wychowawczej otrzymali:

1. Kosmala Marek – 459 zł.

2. Klonowski Jerzy – 459 zł.

3. Jażdżyk Eugeniusz – 306 zł.

4. Świerczyński Andrzej – 459 zł.

5. Błach Andrzej – 459 zł.

6. Kulig Andrzej – 459 zł.

7. Molski Wiesław – 459 zł.

8. Jakiel Czesław – 229,50 zł.

9. Stefaniak Lech – 459 zł.

10. Łuczak Jan – 459 zł.

11. Cieśla Zdzisław – 459 zł.

12. Michalak Jan – 306 zł.

13. Kamieniak Jan – 459 zł.

14. Dura Zdzisław – 459 zł.

15. Jachacz Marian – 306 zł.

16. Kielan Włodzimierz – 459 zł.

17. Chojka Stanisław – 229,50 zł.

18. Makowczyński Zenon – 459 zł.

19. Malinowski Włodzimierz – 459 zł.

20. Gaj Leszek – 459 zł.

21. Istek Ryszard – 459 zł.

22. Ptak Tadeusz – 459 zł.

23. Rełkowski Jan – 459 zł.

24. Kałwak Ryszard – 459 zł.

25. Kusiak Zbigniew – 306 zł.

26. Różycki Adam – 459 zł.

27. Kabała Tadeusz – 459 zł.

28. Furmański Józef – 459 zł.

29. Cembik Marian – 459 zł.

30. Jagieło Jan – 459 zł.

31. Walasik Stanisław – 459 zł.

32. Bednarek Jan – 306 zł.

33. Śliwiński Zbigniew – 459 zł.

34. Wojtczak Dominik – 306 zł.

35. Kusiak Krzysztof – 459 zł.

36. Tryka Józef – 459 zł.

37. Płuska Janusz – 459 zł.

38. Stosio Józef – 459 zł.

39. Przybyła Jerzy – 229,50 zł.

40. Boniecki Marian – 306 zł.

 

Na pięćdziesięciu wychowanków tej grupy czterdziestu otrzymywało stypendium. Średnie roczne wynagrodzenie w Polsce

wynosiło w 1972 roku 30 108 złotych.

 

Oto skład następnej grupy wychowawczej:

 

1. Kosur Józef zam. Suchowola

2. Gieda Stanisław zam. Kolonia Lipnik

3. Grzesik Marek zam. Makowiska

4. Zgorzelak Arkadiusz zam. Ożegów

5. Bala Marian zam. Starokrzepice

6. Mazurek Daniel zam. Starokrzepice

7. Mazurek Ryszard zam. Starokrzepice

8. Pilśniak Marek zam. Starokrzepice

9. Kubisiak Czesław zam. Ożegów

10. Grzegorek Marian zam. Mielcuchy

11. Łatka Jan zam. Czajków

12. Raszewski Lesław zam. Klon

13. Graczyk Kazimierz zam. Walków

14. Paluszczak Ireneusz zam. Bieniec

15. Pisula Stanisław zam. Klasak

16. Kita Krzysztof zam. Dąbrówki Kobylańskie

17. Orłowski Andrzej zam. Orzysz

18. Tarnowski Zenon zam. Zambrów

19. Hącia Andrzej zam. Wieruszów 

20. Maciążek Jan zam. Wołomin

21. Zebrowski Wiesław zam. Huta

22. Nowicki Paweł zam. Chorzew

23. Jarząbek Kazimierz zam. Bieniec

24. Ladra Waldemar zam. Mirowszczyzna

25. Gęsiak Bogusław zam. Bieniec

26. Ochocki Marek zam. Chorzyna

27. Kozieł Michał zam. Strzelce Wielkie

28. Pęciak Stanisław zam. Praszka

29. Jastrzębski Franciszek zam. Mokre

30. Kita Krzysztof zam. Dąbrówki Kobylańskie

31. Wrzesiński Zdzisław zam. Dąbrówki Kobylańskie

32. Pawlicki Andrzej zam. Osjaków

33. Wolniaczyk Ryszard zam. Skomlin

34. Pokora Florian zam. Chruścin

35. Wcisło Andrzej zam. Kałuże

36. Pilak Ryszard zam. Rosochy

37. Mielczarek Andrzej zam. Chorzyna

38. Kempa Ryszard zam. Aleksandrów

 

Do organizacji młodzieżowych z tej grupy należeli następujący wychowankowie:

1. Kosur Józef – SKS, ZMS

2. Grzesik Marek – ZMS, SKS

3. Zgorzelak Arkadiusz – ZMS

4. Mazurek Daniel – SKS

5. Pilsniak Marek – ZHP

6. Kubisiak Czesław – ZHP

7. Grzegorek Marian – ZMS

8. Graczyk Kazimierz – ZHP, TPPR

9. Kita Krzysztof – ZHP

10. Orłowski Andrzej – SKS

11. Żebrowski Wiesław – ZMS

12. Kozieł Michał – ZMW

13. Pęciak Stanisław –ZMW

14. Jastrzębski Franciszek – ZMS

15. Kita Krzysztof – ZHP

16. Wcislo Andrzej – ZMS

17. Pilak Ryszard – SKS

 

Stypendia zaś z tej grupy otrzymali:

1. Kosur Józef – 459 zł.

2. Gieda Stanisław – 459 zł.

3. Grzesik Marek – 346 zł.

4. Zgorzelak Arkadiusz – 346 zł.

5. Kubisiak Czesław – 459 zł.

6. Grzegorek Marian – 459 zł.

7. Kita Krzysztof – 519 zł.

8. Żebrowski Wiesław – 459 zł.

9. Nowicki Paweł – 459 zł.

10. Ochocki Marek – 263 zł.

11. Pawlicki Andrzej – 263 zł.

12. Wolniaczyk Ryszard – 263 zł.

 

Opiekę na następną grupą sprawował Ryszard Szokalski. Oto jej mieszkańcy:

1. Czerniak Marek zam. Kożuchów

2. Matoszek Henryk zam. Zelów

3. Klimczak Adam zam. Pajęczno

4. Guzowski Zenon zam. Smogarzew

5. Bartsch Zygmunt zam. Zduńska Wola

6. Spałek Henryk zam. Chobanin

7. Dzięcioł Maciej zam. Skierniewice

8. Spadliński Eugeniusz zam. Brzezie

9. Kliński Stanisław zam. Mielcuchy

10. Baś Stanisław zam. Mielcuchy

11. Przybyłek Stanisław zam. Czajków

12. Karczewski Zenon zam. Mirowszczyzna

13. Borczyk Andrzej zam. Dryganek

14. Cieśla Józef zam. Gajęcice Stare

15. Sujka Józef zam. Sabinów

16. Pokorski Henryk zam. Osieczno

17. Marszałkowski Henryk zam. Czastary

18. Rasztar Jerzy zam. Strojec

19. Mak Krzysztof zam. Żmuda

20. Malinowski Zdzisław zam. Zofia

21. Brząkała Zdzisław zam. Chruścin

22. Woszczyk Ryszard zam. Czastary

23. Dorczyński Tadeusz zam. Julianpol

24. Chałupka Zygmunt zam. Naramice

25. Grabowski Henryk zam. Kule

26. Tomaszek Bogdan zam. Węglewice

27. Tomicki Bogusław zam. Naramice

28. Kabus Włodzimierz zam. Pichlice

29. Smorawski Tadeusz zam. Czastary

30. Fajga Tadeusz zam. Lututów

31. Hojdała Eugeniusz zam. Bełchatów

32. Wiśniewski Wiesław zam. Piotrków Trybunalski

33. Mikołajczyk Zenon zam. Zduńska Wola

34. Struzik Kazimierz zam. Dubidze

35. Marciniak Lesław zam. Sabinów

36. Lasek Józef zam. Gajęcice

37. Skrzydlewski Tadeusz zam. Wola Wiązowa

38. Żebrowski Marian zam. Kolonia Lipnik

39. Kruk Andrzej zam. Kolonia Lipnik

40. Terka Ireneusz zam. Zamoście

41. Lipa Jerzy zam. Dylów Rządowy

42. Bożek Jacek zam. Kiełczygłów

43. Janus Zygmunt zam. Suchowola

44. Kubiak Waldemar zam. Drobnice

45. Wystalski Jerzy zam. Przystajń

46. Paczyński Stanisław zam. Działoszyn

47. Cichoń Ireneusz zam. Głuchów

48. Janyszek Mirosław zam. Dylów Szlachecki

 

Z grupy tej do organizacji młodzieżowych i społecznych należeli:

1. Czerniak Marek – ZMS, ZHP

2. Borczyk Andrzej – ZMS

3. Cieśla Józef – ZMS, ZHP

4. Sujka Józef – ZMS

5. Pokorski Henryk – ZMS

6. Marszałkowski Henryk – ZHP

7. Rasztar Jerzy – ZMS

8. Mak Krzysztof – ZMS, ZHP

9. Malinowski Zdzisław – ZMS

10. Brząkała Zdzisław – ZHP, TPPR

11. Woszczyk Ryszard – ZHP

12. Dorczyński Tadeusz – ZMS

13. Chałupka Zygmunt – ZMS

14. Grabowski Henryk – ZMS

15. Tomicki Bogdan – ZMS

16. Kabus Włodzimierz – ZMS, ZHP

17. Smorawski Tadeusz – ZMS, ZHP

18. Fajga Tadeusz – ZHP

19. Hojdała Eugeniusz – ZMS

20. Wiśniewski Wiesław – ZMS

21. Mikołajczyk Zenon – ZMS

22. Żebrowski Marian – ZHP

23. Kruk Andrzej – ZHP

24. Terka Ireneusz – ZMS

25. Lipa Jerzy – ZMS

26. Bożek Jacek – ZMS

27. Janus Zygmunt – ZMS

28. Kubiak Waldemar – ZMS, SKS

 

Pomoc stypendialną z tej grupy otrzymywali:

1. Klimczak Adam – 229 zł.

2. Bartsch Zygmunt – 306 zł.

3. Spadliński Eugeniusz – 229,50 zł.

4. Kliński Stanisław – 459 zł.

5. Baś Stanisław – 459 zł.

6. Przybyłek Stanisław – 459 zł.

7. Karczewski Zenon – 459 zł.

8. Borczyk Andrzej – 459 zł.

9. Cieśla Józef – 459 zł.

10. Sujka Józef – 459 zł.

11. Pokorski Henryk – 459 zł.

12. Marszałkowski Henryk – 306 zł.

13. Rasztar Jerzy – 459 zł.

14. Mak Krzysztof – 459 zł.

15. Malinowski Zdzisław – 459 zł.

16. Brząkała Zdzisław – 459 zł.

17. Woszczyk Ryszard – 306 zł.

18. Chałupka Zygmunt – 459 zł.

19. Kabus Włodzimierz – 459 zł.

20. Smorawski Tadeusz – 229 zł.

21. Fajga Tadeusz – 459 zł.

22. Marciniak Lesław – 519 zł.

23. Skrzydlewski Tadeusz – 519 zł.

24. Żebrowski Marian – 519 zl.

25. Kruk Andrzej – 459 zł.

26. Terka Ireneusz – 459 zł.

27. Lipa Jerzy – 459 zł.

28. Bożek Jacek – 459 zł.

29. Kubiak Waldemar – 459 zł.

30. Janyszek Mirosław – 306 zł.

 

Z grupy tej średnią ocenę dobrą lub powyżej za osiągnięcia w nauce otrzymali:

1. Guzowski Zenon

2. Bartsch Zygmunt

3. Cieśla Józef

4. Rasztar Jerzy

5. Brząkała Zdzisław

6. Dorczyński Tadeusz

7. Kabus Włodzimierz

8. Fajga Tadeusz

9. Terka Ireneusz

 

 

 

 

 Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g