• .

 • .

 • .

 • .

 

          Na pierwszym w tym roku szkolnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej omówiono plan pracy, jego założenia i główne

cele jakie będą przyświecać pracy szkoły. Omówiono także sprawy kadrowe placówki. Szczególnie serdecznie powitane

zostały osoby nowozatrudnione. Bardzo liczna grupę stanowili:

 • Browarny Ignacy - praktyczna nauka zawodu - stolarz
 • Chudecki Henryk - przedmioty zawodowe
 • Duda Dobiesław - pracownie techniczne
 • Gońda Eugeniusz - eksploatacja pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego
 • Idaczyk Andrzej - przedmioty zawodowe
 • Kowalska Wanda - matematyka
 • Kurowski Jan - przysposobienie obronne
 • Łyszczarz Bogdan - automatyka przemysłowa
 • Marczak Janusz - biblioteka
 • Majcher Andrzej - bhp
 • Podeszwa Anna - biblioteka, kierownik świetlicy szkolnej
 • Pytel Andrzej - technologia
 • Perliceusz Sylwester - praktyczna nauka zawodu
 • Rabikowski Jerzy - przedmioty zawodowe
 • Rełkowski Zygmunt - przysposobienie obronne
 • Sobocińska Agnieszka - język polski
 • Szustakiewicz Teresa - język polski
 • Śrudka Jerzy - przedmioty zawodowe
 • Sienkiewicz Henryk - bhp
 • Turska Bożena - chemia
 • Turski Juliusz - elektrotechnika
 • Walczak Mieczysław - matematyka
 • Wojtasik Stefania - język rosyjski
 • Zabiegała Marian - przedmioty zawodowe
 • Zawadzki Jacek - przysposobienie obronne
 • Mordalski Bogdan - przedmioty zawodowe
 • Maląg Wacława - bhp

 

W tym roku szkolnym zatrudniono również:

 

Od 1 września 1973 roku w niepełnym wymiarze godzin zatrudniony był Chudecki Władysław. Pracował w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych do dnia 20 czerwca 1976 roku.

 

W niepełnym wymiarze godzin od dnia 7 stycznia 1974 do dnia 20 czerwca 1974 roku zatrudniony był w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych Śnieżek Stanisław.

 

W charakterze referenta finansowego zatrudniona była w okresie od dnia 10 września 1973 roku do dnia 1 września 1975 roku Zaręba Alfreda.

 

Na stanowisko planisty zatrudniona została dnia 11 października 1973 roku Frejus Regina. Pracowała do dnia 31 lipca 1975 roku.

 

W charakterze konserwatora od dnia 2 maja 1974 roku pracował Kotlarek Grzegorz.

 

W warsztatach szkolnych zatrudniony został z dniem 16 października 1973 roku na stanowisko galwanizera w galwanizerni warsztatów Łuczak Władysław. Pracował również w charakterze laboranta oraz nauczyciela zawodu. Zatrudniony był do 24 czerwca 1978 roku.

 

W tym roku szkolnym trzon kierowniczy szkoły stanowili:

 • Henryk Strózik – dyrektor szkoły
 • Tadeusz Domański – zastępca dyrektora
 • Tadeusz Grabczak – zastępca dyrektora do spraw administracyjnych
 • Jan Pawelec - kierownik warsztatów szkolnych
 • Józef Ryszard Krajcer – kierownik internatu
 • Eugeniusz Więckowski – kierownik zajęć pozalekcyjnych

 

W szkole zatrudnionych było 56 pracowników pedagogicznych w pełnym wymiarze godzin oraz 31 pracowników w niepełnym wymiarze godzin.

Staż pracy pracowników jest mało zróżnicowany. Przeważają pracownicy poniżej 4 lat pracy – 62 %,od 5 – 8 lat

- ponad 15 %,do 12 lat – 10 % ,do 16 lat – powyżej 4 %,do 24 lat – 2 %.

Siedmiu nauczycieli studiuje.

 

Wśród wielu kół zainteresowań, szczególnym upodobaniem cieszyło się koło recytatorskie.

 

Od lewej: Janina Staśczak, Mirosław Misiak, Lucyna Kubicka

 

1973 r. – I miejsce w powiatowych Szkolnych Biegach Sztafetowych o puchar „PS i TVP”

1973 r. – I miejsce w wojewódzkich Szklonych Sztafet. Biegach Przełajowych o puchar „PS i TVP” i awans do finału krajowego.

1973 r. – XIV m. w finale ogólnopolskim Szkolnych Sztafetowych Biegach przełajowych o puchar „PS i TVP” w Warszawie.

Szkołę reprezentowali:

Tomczyk Jan, Dubas Paweł, Ścigała Wojciech, Biskup Eugeniusz, Majtyka Sławomir, Olejnik Zbigniew, Walasik Wiesław, Bator Henryk, Jaskulski ………. , Kropacz Ryszard. Zespół prowadził mgr Henryk Bogus.

1973 r. – II miejsce w turnieju Szkół Mechanicznych o puchar dyr. H. Strózika piłka siatk

Plebiscyt 1973

 1. Pacyna Jadwiga
 2. Tomczyk Jan
 3. Małolepszy Jerzy
 4. Szubert Ryszard
 5. Jabłonowski Wojciech
 6. Jaglic Ryszard
 7. Biskup Eugeniusz
 8. Szczepanik Ryszard
 9. Pilarski Andrzej
 10. Zając Marek

Sztafetowe biegi przełajowe 10x1500

1973           XIV miejsce w finale krajowym

1973-76      I miejsce w województwie sztaf biegi przeł. 10x1500

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

1973 r.       II miejsce w finale wojewódzkim w grupie ZSZ (woj. łódzkie).

Kończąca rok szkolny konferencja plenarna odbyła się 26 czerwca 1974 roku. W roku tym kwalifikowanych było 1163 uczniów w tym 993 promowanych, co stanowi 85,36 % oraz 43 nie promowanych, co stanowi 3,7 %.Do egzaminu poprawkowego wyznaczono 127 uczniów.

 

W warsztatach szkolnych młodzież uczyła się zawodu w 22 oddziałach. Plan półroczny wykonany został w 126 % wartości 4 333 000 złotych.

Zbiory biblioteczne liczą 10 000 woluminów.

Aktywnie pracują zajęcia pozalekcyjne. Wyróżniają się koła: dramatyczne i fotograficzne.

Na terenie szkoły działają organizacje młodzieżowe, które w dużym stopniu kształtują zainteresowania i postawę młodzieży.

 

ZMS liczy 333 członków, a ZHP – 110. Ponadto pracuję Samorząd Uczniowski, koło PCK oraz Szkolne Koło Turystyczne.

 

 

 Pochód 1 - Majowy

 

21 listopada 1973 roku gościliśmy aktora teatru i filmu pana Józefa Zacharewicza.

 

W listopadzie młodzież uczestniczyła w pracach polowych w PGR w Kopydłowie. Za pracę otrzymaliśmy ziemniaki dla potrzeb internatu oraz 300 kilogramów jabłek.

 

 

casino10top.com
f t g