• .

 • .

 • .

 • .

 

          W tym roku szkolnym dyrektorem szkoły został Tadeusz Grabczak, dotychczasowy zastępca do spraw administracyjnych. Wieloletni dotychczasowy dyrektor Henryk Strózik oddelegowany został do pracy na stanowisko inspektora w wydziale oświaty.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczęło się 31 sierpnia 1974 roku. Przypomniano o godzinie rozpoczęcia roku szkolnego oraz zapoznano z wynikami egzaminów poprawkowych. Na 127 osób przystępujących do niego 100 osób uzyskało pozytywne oceny, 20 osób nie otrzymało promocji do klasy następnej, a 7 uczniów nie zgłosiło się do egzaminów.

Po zapoznaniu nauczycieli z nowymi obowiązkami oraz planem dydaktyczno – wychowawczym powitano nowozatrudnionych nauczycieli:

 • Szewczyk Stanisław - przedmioty zawodowe
 • Ryl Ryszard - praktyczna nauka zawodu
 • Klapaczyński Andrzej - przedmioty zawodowe
 • Armanowski Andrzej - przysposobienie obronne

W tym roku szkolnym dokonano również zatrudnienia innych osób:

Od dnia 2 września 1974 roku rozpoczął pracę w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych Nawarski Wiesław. Pracował do dnia 20 czerwca 1975 roku. Ponownie został zatrudniony od 1 września 1975 roku do 20 czerwca 1976 roku.

W charakterze sprzątaczki od dnia 1 marca 1975 roku zatrudniona była Duszyńska Genowefa. Pracowała do dnia 30 kwietnia 1976 roku.

Od dnia 23 czerwca 1975 roku w warsztatach szkolnych zatrudniony został na stanowisku tokarza remontowego Falis Józef. Pracował do dnia 30 września 1977 roku.

Od dnia 23 września 1974 roku na stanowisku tokarza zatrudniony został w pełnym wymiarze godzin Godos Wiesław. Zatrudniony był do dnia 31 października 1976 roku.

Dnia 20 listopada 1974 roku zatrudniony został w charakterze hydraulika Karsznia Tadeusz. Pracował do 31 sierpnia 1976 roku.

Dnia 25 sierpnia 1975 roku w warsztatach szkolnych w charakterze technologa rozpoczął pracę Kaźmierczak Antoni. Zatrudniony był do dnia 25 października 1977 roku. Pracował także jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

Od dnia 8 stycznia 1975 roku rozpoczął pracę w charakterze woźnego i konserwatora – stolarza Kubiak Bronisław. Zatrudniony był do dnia 11 maja 1977 roku.

Dnia 26 sierpnia 1975 roku w rozpoczęła pracę w charakterze samodzielnego referenta ekonomiczno – administracyjnego Osyda Janina. Zatrudniona była do dnia 9 kwietnia 1982 roku.

W charakterze nauczyciela praktycznej nauki zawodu od dnia 1 października 1974 roku zatrudniony został w niepełnym wymiarze godzin Pęcherzewski Zenon. Pracował do dnia 31 sierpnia 1976 roku.

W skład Kolegium Kierowniczego wchodzili:

 • Tadeusz Grabczak – dyrektor szkoły
 • Tadeusz Domański – zastępca dyrektora szkoły
 • Jan Pawelec – kierownik warsztatów
 • Józef Krajcer – kierownik internatu
 • Eugeniusz Więckowski – kierownik zajęć pozalekcyjnych

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok powołano do życia liczne koła zainteresowań.

Do działającego w szkole koła dramatycznego prowadzonego przez Iwonę Ptasińską zapisali się:

 • Bociąga Iwona
 • Brzozowski Andrzej
 • Górski Włodzimierz
 • Jackowska Krystyna
 • Karasiak Bogdan
 • Kołodziejczyk Marek
 • Kurzyńska Barbara
 • Perliceusz Jerzy
 • Pluta Bożena
 • Podyma Grażyna
 • Pokorska Zofia
 • Rejniak Irena
 • Stępiński Stanisław
 • Trzeciak Teresa
 • Wolnicki Adam
 • Wójciak Magdalena
 • Wróbel Aleksandra

Zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 18 listopada 1974 roku powołana została szkolna komisja Olimpiady Technicznej. W jej skład weszli:

 • Jerzy Sobociński – przewodniczący
 • Jozef Szydełko
 • Tadeusz Pyszkowski
 • Włodzimierz Jaskulski
 • Wiktor Sampoliński
 • Juliusz Turski
 • Andrzej Idaczyk – przedstawiciel zakładu opiekuńczego
 • Marian Bednarek – przedstawiciel ZHP
 • Sławomir Jasiński – przedstawiciel ZHP

Dnia 22 listopada 1974 roku powołano Szkolną Komisję Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w następującym składzie:

 • Stanisław Szewczyk – przewodniczący
 • Feliks Żak
 • Lucjan Gworys
 • Stanisław Wareńczak
 • Zygmunt Kozłowski – przedstawiciel ZMS
 • Zygmunt Klimas – przedstawiciel ZMS
 • Żyjewski – przedstawiciel ZHP

Dużą aktywność wykazywały organizacje młodzieżowe. Szczególną rolę odegrała MSR / Młodzieżowa Służba Ruchu /

uczestnicząca w wielu imprezach na terenie miasta.

 

 Złożenie kwiatów przez harcerzy pod tablicą pamiątkową w rocznicę wybuchu II wojny światowej.

 

Dnia 13 marca 1975 roku powołano komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną w skład, której weszli:

 • Tadeusz Grabczak – dyrektor szkoły
 • Tadeusz Domański – zastępca dyrektora
 • Józef Szydełko
 • Czesław Muzyka
 • Anna Podeszwa
 • Jerzy Witaszczyk
 • Stefania Wojtasik
 • Genowefa Misiak – lekarz szkolny
 • Zygmunt Surygała – lekarz szkolny

 

Kończąca rok szkolny Rada Pedagogiczna odbyła się 21 czerwca 1975 roku. Wyróżniono pracę PCK w związku z oddaniem 30 litrów krwi. Akcję tę prowadziła Anna Podeszwa.

 

Zostały wysłane 3 wnioski o nadanie złotych krzyży zasługi dla nauczycieli, którzy przepracowali w zawodzie nauczyciela 20 lat.

 

Również placówka szkolna za całokształt pracy wykonanej z przyjętych na siebie zadań i obowiązków została uhonorowana

przez nadrzędne władze oświatowe stosownym dyplomem.

 

Dyplom uznania dla szkoły.

 

 

Przez cały rok młodzież wykazywała dużą aktywność nie tylko angażując się w pracy organizacji młodzieżowych, kołach zainteresowań, ale także uczestnicząc, z dużym powodzeniem, w sporcie.Za szczególne osiągnięcia, wpisów na świadectwa szkolne dokonano dla następujących uczniów:

 

 • Tomczyk Jan – I miejsce w Wojewódzkich Szkolnych Sztafetach biegów przełajowych o Puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji w roku 1973 i 1974.
 • Ścigała Wojciech – I miejsce w Wojewódzkich Szkolnych Sztafetach biegów przełajowych o Puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji w roku 1973 i 1974.
 • Zawieja Andrzej – I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku 1974.
 • Kulig Andrzej – I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku 1974
 • Zawadka Jerzy – I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku 1974
 • Kozica Andrzej – I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku 1974
 • Różycki Adam – V miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.
 • Skibka Adam – V miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.
 • Pilarski Andrzej – V miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.
 • Szymański Ryszard – V miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.
 • Piesyk Stanisław – V miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.

 

Szkolna drużyna siatkarska

 

Za zdobycie I miejsca w zawodach wojewódzkich Drużyn Sanitarnych wpisy na świadectwo uzyskali następujący uczniowie:

 • Krawa Krzysztof
 • Pawelec Ryszard
 • Herbik Zbigniew
 • Bednarek Marian
 • Majcher Sławomir
 • Lochno Szczepan
 • Fertała Adam
 • Sygulski Ireneusz
 • Podyma Andrzej
 • Łata Edward
 • Golański Jan
 • Szydło Kazimierz
 • Wiluś Zygmunt
 • Patyk Marian
 • Syguła Lesław
 • Belka Zdzisław
 • Fita Jan
 • Grela Andrzej
 • Siwik Jerzy
 • Walaszczyk Zygmunt

Dnia 19 października 1974 roku 20 wychowanków internatu wzięło udział w rowerowym rajdzie po ziemi wieluńskiej. Kilka dni później 50 osób wyjechało do operetki wrocławskiej.

Ważnym wydarzeniem było spotkanie w styczniu 1975 roku z oficerem Związku Radzieckiego uczestnika II wojny światowej walczącego między innymi o wyzwolenie ziemi wieluńskiej.

Wiele czasu wolnego internacka młodzież przeznaczała na rozwijanie swoich zainteresowań. W tym czasie na terenie internatu działały następujące koła: metaloplastyki, plastyczne, fotograficzne oraz radioklub.

Nie zapomnieli również wychowankowie Zamku Królewski w Warszawie przekazując w dniu 28 lutego 1975 roku na jego budowę kwotę 600 złotych. Aktywność przejawili również w zbiórce złomu i makulatury. Ogółem zebrano 350 kilogramów makulatury oraz 200 kilogramów złomu. Najbardziej w akcji tej wyróżnili się Wicher Tadeusz i Cembik Lucjan.

 

Uczniowie naszej szkoły należeli do elity sportowej naszego miasta. Zdobywali czołowe lokaty we współzawodnictwie sportowym. Zajęli między innymi:

 

 • I miejsce w powiatowych Sztafetowych Szkolnych Biegach Przełajowych o puchar „PS i TVP”.
 • I miejsce wojewódzkich Sztafetowych Szkolnych Biegach Przełajowych o puchar „PS i TVP” w Tomaszowie.
 • XII miejsce w finale Ogólnopolskim Sztafetowych Szkolnych Biegach Przełajowych o Puchar „PS i TVP” w Tarnowie.

Szkołę w tych zawodach reprezentowali: Ścigała Wojciech, Olejnik Zbigniew, Dubas Paweł, Jasiński .............. , Biskup Eugeniusz, Tomczyk Jan, Kaźmierczak Józef, Światowski Jerzy, Majtyka Sławomir, Walasik Wiesław.

 

 • II miejsce w turnieju SWKS start Wieluń w piłce ręcznej
 • I miejsce o mistrzostwo Powiatu – wygrana z LO Wieluń – awans do finału.
 • I m. w finałach Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej woj. łódzkiego.

 

SKS Mechanik – TPT Pabianice 15:15 a w dogrywce 17:15 otrzymując prawo startu w półfinale mistrzostw Polski SZS w Lublinie.

 

 • V miejsce w półfinałach w piłce ręcznej mistrzostw Polski SZS w Lublinie.

 

 

Szkołę w tej dyscyplinie reprezentowali: Łucki Jacek, Kubisiak Jerzy, Psuja Grzegorz, Zawadka Jerzy, Jończyk Tadeusz, Zawieja Andrzej, Gołdys Janusz, Kozica Andrzej, Kulig Andrzej, Lerka Zbigniew, Mateusiak Jerzy, Zając Jerzy .

Trenerem zespołu był mgr Henryk Bogus.

 

 • I miejsce w eliminacjach Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej na turnieju w Wieluniu w piłce siatkowej.
 • V miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej woj. łódzkiego na turnieju w Łodzi w piłce siatkowej.

 

         Szkołę w tej dyscyplinie reprezentowali: Zając Marek, Piesyk Stanisław, Różycki Adam, Skiba Adam, Orłowski Andrzej, Pilarski Andrzej, Szymański Ryszard, Majtyka Jan.

Opiekunem drużyny był Jerzy Piechota.

 

 • I miejsce w piłce ręcznej na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
 • XII miejsce w finale krajowym sztafetowych biegów przełajowych na dystansie 10x 1500 metrów
 • I miejsce w województwie w sztafetowych biegach przełajowych na dystansie 10x1500 metrów

 

Szczególnym wyróżnieniem dla sportowców było uczestnictwo w corocznym plebiscycie i zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce. W tym roku szkolnym do najlepszych należeli:

 • Tomczyk Jan
 • Małolepszy Jerzy
 • Dubas Paweł
 • Biskup Eugeniusz
 • Pacyna Jadwiga
 • Zając Marek
 • Jabłonowski Wojciech
 • Pilarski Andrzej
 • Kaźmierczak Józef
 • Ścigała Wojciech

Z dniem 31 sierpnia 1975 roku Tadeusz Grabczak przestaje być dyrektorem szkoły. Odchodzi do ZSB / Zespół Szkół

Budowlanych/ również na stanowisko dyrektora. Do szkoły powraca dyrektor Henryk Strózik.

 

 Klasa III Tpz - wych. Zofia Okwiecińska

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski 

casino10top.com
f t g