• .

 • .

 • .

 • .

 

          Na posiedzeniu Rady Wychowawczej kierownik Ryszard Krajcer powitał szczególnie serdecznie nowych wychowawców. Na spotkaniu tym dokonano przydziału sal mieszkalnych wychowankom, przydziału grup opiekuńczych, a także zapoznano z zadaniami, celami i założeniami jakie będą realizowane w tym roku szkolnym w internacie. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność otoczenia pierwszoklasistów należytą uwagą i troską.

Od 1 września 1974 roku zatrudniony został w charakterze wychowawcy internatu Jasicki Zdzisław. Pracował do dnia 31 sierpnia 1977 roku.

Dnia 1 września 1974 roku zatrudniony został w charakterze wychowawcy internatu Orłowski Henryk.

Od dnia 2 listopada 1974 roku zatrudniona została w charakterze pomocy kuchennej Chałupka Krystyna. Zatrudniona była do dnia 26 września 1975 roku.

W charakterze pomocy kuchennej zatrudniona została od dnia 1 grudnia 1974 roku Kowalczyk Halina. Pracowała do dnia 31 października 1978 roku.

Dnia 1 marca 1975 roku podjęła pracę w charakterze pomocy kuchennej Łuczak Jadwiga.

Od dnia 10 września 1974 roku w charakterze pomocy kuchennej pracowała Koźlak Grażyna.

Na początku września Rada Wychowawcza wraz z młodzieżą dokonała w przeprowadzonych demokratycznie głosowaniach wyboru przedstawicieli młodzieży do MRI / Młodzieżowa Rada Internatu /i sekcji działających na terenie internatu. Oto wyniki wyborów:

Skład młodzieżowej Rady Internatu:

 • Kosur Józef – przewodniczący
 • Rełkowski Andrzej - zastępca
 • Misiak Grzegorz - sekretarz

 

Sekcja kulturalno - oświatowa:

 • Kruk Andrzej - przewodniczący
 • Kęsy Jacek - zastępca
 • Kropacz Ryszard - członek
 • Tomczyk Andrzej - członek
 • Wicher Tadeusz - członek

 

Sekcja gospodarcza:

 • Pietrzak Jacek - przewodniczący
 • Cembik Lucjan - członek
 • Kowalski Zenon - członek
 • Orzełek Krzysztof - członek
 • Żydziak Stanisław - członek

 

Sekcja sanitarno - porządkowa:

 • Borczyk Andrzej - przewodniczący
 • Konc Wiesław - członek
 • Krzyżanowski Andrzej - członek
 • Wieczorek Henryk - członek  

 

Grupa wychowawcza pierwsza. Wychowawcami tej grupy są:

Armanowski Andrzej i Jasicki Zdzisław.

Funkcję grupowego spełnia: Bogacz Tadeusz, a jego zastępcą jest Hałaczkiewicz Ryszard.

Komendanci sal:

 • Cieśla Stanisław - s. 66
 • Hałaczkiewicz Ryszard s. 67
 • Borecki Zbigniew s. 68
 • Kostrzewa Ryszard s. 69
 • Pinkosz Tadeusz s. 70
 • Włoch Marek s. 71
 • Załęcki Stanisław s. 72
 • Strzelczyk Zdzisław s. 73
 • Kubiś Ryszard s. 74
 • Grabowski Tadeusz s. 75
 • Nowicki Marek s. 76
 • Cieśla Józef s. 77
 • Usarek Leszek s. 78
 • Cybulak Stanisław s. 79

 

Wychowankowie grupy pierwszej:

 • Szczęsny Andrzej zam. Grondy
 • Cieśla Stanisław zam. Kapituła
 • Klekotka Waldemar zam. Grondy
 • Plich Krzysztof zam. Osieczno
 • Gadomski Tadeusz zam. Kuszyna
 • Błasiak Zdzisław zam. Trębaczew
 • Cieśla Józef zam. Rembielice
 • Mielczarek Andrzej zam. Ożegów
 • Białek Mieczysław zam. Sęsów
 • Fyszczuk Aleksy zam. Osieczno
 • Ignasiak Józef zam. Albertów
 • Gajęcki Krzysztof zam. Pajęczno
 • Jędrysiak Adam zam. Lisowice
 • Nowicki Marek zam. Chorzew
 • Kaczmarowski Eugeniusz zam. Trębaczew
 • Kula Henryk zam. Działoszyn
 • Rzepka Czesław zam. Zajączki
 • Tomczyk Mirosław zam. Chojny
 • Łuszczak Józef zam. Muchy
 • Magda Zbigniew zam. Trębaczew
 • Pawlaczyk Mieczysław zam. Bobrowa
 • Dzbik Zbigniew zam. Rząśnia
 • Kostrzewa Ryszard zam. Dylów Szlachecki
 • Włoch Marek zam. Strzelce Wielkie
 • Stanek Henryk zam. Mirowszczyzna
 • Kiełb Andrzej zam. Czajków
 • Grzyb Marek zam. Zajączki
 • Kowalczyk Henryk zam. Suchowola
 • Orzełek Krzysztof zam. Kleśniska
 • Usarek Lech zam. Pajęczno
 • Krzyżanowski Kazimierz zam. Włostki
 • Konc Wiesław zam. Kleśniska
 • Gizler Krzysztof zam. Giętkowizne
 • Ignasiak Henryk zam. Albertów
 • Hałaczkiewicz Ryszard zam. Pajęczno
 • Bogacz Tadeusz zam.
 • Bożek Benedykt zam. Kiełczygłów
 • Cybulak Stanisław zam. Kępa Piotrawińska
 • Borecki Zbigniew zam. Starokrzepice
 • Strzelczyk Zdzisław zam. Dryganek
 • Wawrzyniak Wiesław zam. Chojny
 • Wiktorowski Jan zam. Pajęczno
 • Złoty Julian zam. Lipicze
 • Wester Zdzisław zam. Danków
 • Pinkosz Tadeusz zam. Zimnawoda
 • Woźny Marek zam. Sopel
 • Sikora Marian zam. PDD Komorniki
 • Wąsiński Bogdan zam. Zajączki
 • Załęski Stanisław zam. PDD Komorniki
 • Klimczak Witold zam. Ożegów
 • Kubiś Ryszard zam. Galewice
 • Urbańczyk Andrzej zam. Żytniów
 • Grabowski Tadeusz zam. Kule
 • Noga Czesław zam. Słowików
 • Miłkowski Stefan zam. Parzymiechy
 • Siewiór Dariusz zam. Danków
 • Klimczak Andrzej zam. Radoszewice
 • Pilarski Janusz zam. Krzepice
 • Pilśniak Wiesław zam. Zajączki
 • Dworak Andrzej zam. Kniatowy

Przynależność do organizacji młodzieżowych:

 • Pawlaczyk Mieczysław - ZHP
 • Konc Wiesław - ZHP , ZMS
 • Hałaczkiewicz Ryszard - ZHP
 • Bogacz Tadeusz - ZHP , ZMS
 • Grabowski Tadeusz - ZMS
 • Miłkowski Stefan - ZMS
 • Siewiór Dariusz - ZMS

Otrzymywane stypendia:

 • Szczęsny Andrzej - 346 zł.
 • Cieśla Stanisław - 346 zł.
 • Klekotka Waldemar - 346 zł.
 • Plich Krzysztof - 259,50 zł.
 • Gadomski Tadeusz - 346 zł.
 • Błasiak Zdzisław - 346 zł.
 • Cieśla Jozef - 144 zł.
 • Mielczarek Andrzej - 346 zł.
 • Białek Mieczysław - 144 zł.
 • Fyszczuk Aleksy - 259 zł.
 • Ignasiak Józef - 259 zł.
 • Nowicki Marek - 249 zł.
 • Kaczmarowski Eugeniusz - 259 zł.
 • Rzepka Czesław - 259 zł.
 • Tomczyk Mirosław - 519 zł.
 • Włoch Marek - 519 zł.
 • Stanek Henryk - 346 zł.
 • Grzyb Marek - 259,50 zł.
 • Orzełek Krzysztof - 259 zł.
 • Usarek Lech - 259 zł.
 • Krzyżanowski Kazimierz - 346 zł.
 • Konc Wiesław - 259 zł.
 • Bogacz Tadeusz - 259 zł.
 • Bożek Benedykt - 519 zł.
 • Cybulak Stanisław - 519 zł.
 • Strzelczyk Zdzisław - 519 zł.
 • Wawrzyniak Wiesław - 519 zł.
 • Wester Zdzisław - 259 zł.
 • Pinkosz Tadeusz - 259 zł.
 • Pilśniak Wiesław - 420 zł.

Grupa wychowawcza druga. Opiekunami są: Jerzy Kossakowski, Eugeniusz Więckowski, Wiktor Sampoliński oraz Józef Szydełko.

Stan grupy:

 • Niezgoda Ryszard zam. Zimnowoda
 • Kuliński Mirosław zam. Suchowola
 • Bednarek Bogdan zam. Zimnowoda
 • Hałka Henryk zam. Zimnowoda
 • Żyta Henryk zam. Jelonki
 • Mordalski Marek zam. Trębaczew
 • Pilarz Tadeusz zam. Gołuchy
 • Żydziak Stanisław zam. Żytniów
 • Kotas Zenon zam. Starokrzepice
 • Sas Krzysztof zam. Starokrzepice
 • Przydacz Mirosław zam. Katarzynopole
 • Kałwak Ryszard zam. Ożegów
 • Kęsy Jacek zam. Sokolniki
 • Krajcer Jerzy zam. Klasak Duży
 • Nowak Marek zam. Kolonia Zamoście
 • Kalemba Wojciech zam. Aleksandrów
 • Kasendra Krzysztof zam. Czastary
 • Lubański Krzysztof zam. Leliwa
 • Grzebiela Krzysztof zam. Brzeziny
 • Cembik Lucjan zam. Siemianice
 • Brożyna Jerzy zam. Drobnice
 • Kierat Bogdan zam. Szarki
 • Kurowski Ireneusz zam. Poraj
 • Tyrała Arkadiusz zam. Poraj
 • Karasiak Bogdan zam. Zajączki
 • Świtała Waldemar zam. Gozdy
 • Cieśla Tadeusz zam. Dalachów
 • Jankowski Tomasz zam. Charłupia Mała
 • Różycki Adam zam. Kiełczygłów
 • Kusiak Zbigniew zam. Lipicze
 • Rełkowski Andrzej zam. Janki
 • Chmielarski Marian zam. Zimnowoda
 • Woźniak Henryk zam. Zimnowoda
 • Puchała Krzysztof zam. Grabarze
 • Piątek Mirosław zam. Parzymiechy
 • Mazurek Andrzej zam. Zimnowoda
 • Kabała Czesław zam. Kleśniska
 • Garbaciak Stefan zam. Mostki
 • Borecki Włodzimierz zam. Strojec
 • Molski Piotr zam. Żytniów
 • Walaszczyk Hieronim zam. Chojny
 • Patyk Stefan zam. Walków
 • Raducki Zbigniew zam. Broników
 • Drzazga Zbigniew zam. Chorzyna
 • Zieliński Marian zam. Michałów
 • Zakręt Krzysztof zam. Michałów
 • Kiedrzyn Zdzisław zam. Dankowice
 • Organiściak Józef zam. Grocholice
 • Tomczyk Andrzej zam. Chojny
 • Pietrzak Jacek zam. PDD Komorniki
 • Wicher Tadeusz zam. Strojec
 • Jeziorski Mirosław zam. Szarki
 • Pszenica Bogdan zam. Strojec
 • Kulig Andrzej zam. Żytniów
 • Kula Henryk zam. Działoszyn

Przynależność do organizacji młodzieżowych:

 • Niezgoda Ryszard - ZHP , PCK
 • Kuliński Mirosław - ZHP , PCK
 • Bednarek Bogdan - ZHP , PCK
 • Hałka Henryk - ZHP , PCK
 • Żyta Henryk - ZHP
 • Pilarz Tadeusz - SKS , ZMS
 • Żydziak Stanisław - SKS
 • Kotas Zenon - ZHP , SKS
 • Sas Krzysztof - ZHP
 • Przydacz Mirosław - ZHP
 • Kałwak Ryszard - SKS
 • Kęsy Jacek - ZHP , SKS
 • Krajcer Jerzy - ZHP , PCK , SKS
 • Nowak Marek - SKS
 • Kalemba Wojciech - ZHP , PCK , SKS
 • Kasendra Krzysztof - SKS , PCK
 • Lubański Krzysztof - ZHP , PCK , SKS
 • Grzebiela Krzysztof - ZHP , PCK , SKS
 • Cembik Lucjan - ZHP , PCK
 • Brożyna Jerzy - ZHP
 • Kierat Bogdan - ZHP
 • Kurowski Ireneusz - ZHP
 • Tyrała Arkadiusz - ZHP
 • Karasiak Bogdan - ZMS , SKS
 • Świtała Waldemar - ZMS , ZHP
 • Cieśla Tadeusz - ZMS , ZHP , SKS
 • Jankowski Tomasz - SKS
 • Różycki Adam - ZMS
 • Kusiak Zbigniew - ZMS
 • Rełkowski Andrzej - ZMS
 • Chmielarski Marian - ZHP
 • Woźniak Henryk - ZHP
 • Puchała Krzysztof - ZHP
 • Piątek Mirosław - ZHP
 • Mazurek Andrzej - ZHP
 • Kabała Czesław - ZHP
 • Garbaciak Stefan - SKS
 • Borecki Włodzimierz - SKS
 • Molski Piotr - ZHP
 • Walaszczyk Hieronim - ZHP
 • Patyk Stefan - ZHP
 • Raducki Zbigniew - SKS
 • Drzazga Zbigniew - SKS
 • Zieliński Marian - SKS
 • Zakręt Krzysztof - SKS
 • Kiedrzyn Zdzisław - SKS
 • Tomczyk Andrzej - ZMS , SKS
 • Pietrzak Jacek - SKS
 • Wicher Tadeusz - ZMS
 • Jeziorski Mirosław - ZHP
 • Pszenica Bogdan - ZMS
 • Kulig Andrzej - SKS

 

Grupa wychowawcza trzecia.

Opiekun grupy Henryk Orłowski.

Stan grupy:

 • Kabała Ryszard zam. Młynki
 • Krężel Henryk zam. Lipnik
 • Pająk Zbigniew zam. Trębaczew
 • Sikora Ryszard zam. Niwiska
 • Bartsch Zygmunt zam. Zduńska Wola
 • Łakomski Andrzej zam. Żary
 • Waszak Henryk zam. Zduńska Wola
 • Szymonik Jerzy zam. Zduńska Wola
 • Bator Tadeusz zam. Czernice
 • Grudzka Józef zam. Zajączki
 • Kluska Ireneusz zam. Jaworzno
 • Krzyżanowski Andrzej zam. Mloscki
 • Giec Marian zam. Słowików
 • Jurczyński Zbigniew zam. Brzeziny
 • Kaczmarek Sylwester zam. Łęki
 • Wieczorek Henryk zam. Strojec
 • Janecki Jan zam. Lipnik
 • Kruk Andrzej zam. Kolonia Lipnik
 • Terka Ireneusz zam. Zamoście
 • Wojtczak Dominik zam. Rychłocice
 • Dubas Paweł zam. Pątnów
 • Kraska Józef zam. Chojny
 • Lamorski Tadeusz zam. Nowa Wieś
 • Łuczak Jan zam. Chojny
 • Borczyk Andrzej zam. Dryganek
 • Kosur Józef zam. Suchowola
 • Nowicki Paweł zam. Chorzew
 • Oleszczyk Czesław zam. Gumnisko
 • Brożyna Czesław zam. Strobin
 • Grzybek Eugeniusz zam. Jeżopole
 • Jażdżyk Eugeniusz zam. Klonowa
 • Świerczyński Andrzej zam. Naramice
 • Kita Krzysztof zam. Dąbrówki
 • Machnik Tadeusz zam.Głuchów
 • Marciniak Lesław zam. Sabinów
 • Skrzydlewski Tadeusz zam. Wola Wiązowa
 • Nitecki Stanisław zam. Radomsko
 • Walasik Stanisław zam. Dąbrówki
 • Wrzesiński Roman zam. Krzętle
 • Szymański Ryszard zam. Toplin
 • Bak Jan zam. Czarnożyły
 • Kowalski Zenon zam. Naramice
 • Kropacz Ryszard zam. Augustynów
 • Misiak Grzegorz zam. Czarnożyły
 • Ciastek Jerzy zam. Chorzenice
 • Sobczak Zenon zam. Naramice
 • Ptak Zbigniew zam. Niwiska
 • Wójcik Andrzej zam. Niemojew
 • Ignasiak Marian zam. Janinów
 • Kistela Wiesław zam. Żytniów
 • Pinkosz Włodzimierz zam. Słowików
 • Majtyka Jan zam. Wichernik

Przynależność do organizacji młodzieżowych:

 • Kabała Ryszard - ZMS
 • Bartsch Zygmunt - ZHP
 • Łakomski Andrzej - ZHP
 • Waszak Henryk - ZHP
 • Szymonik Jerzy - ZHP
 • Bator Tadeusz - SKS
 • Kluska Ireneusz - ZMS
 • Giec Marian - ZMS
 • Jurczyński Zbigniew - SKS
 • Wieczorek Henryk - SKS
 • Janecki Jan - ZMS
 • Kruk Andrzej - ZHP
 • Terka Ireneusz - ZMS
 • Dubas Paweł - ZMS
 • Lamorski Tadeusz - ZSMW
 • Łuczak Jan - ZMS
 • Borczyk Andrzej - ZMS
 • Brożyna Czesław - ZMS
 • Grzybek Eugeniusz - ZMS
 • Jażdżyk Eugeniusz - ZMS
 • Świerczyński Andrzej - ZMS
 • Kita Krzysztof - ZMS
 • Machnik Tadeusz - ZMS
 • Marciniak Lesław - ZMS
 • Skrzydlewski Tadeusz - ZMS , ZSMW
 • Kowalski Zenon - ZMS
 • Kropacz Ryszard - ZMS
 • Misiak Grzegorz - ZMS

 

Grupa wychowawcza czwarta. Opiekun Józef Ryszard Krajcer.

Stan grupy:

 • Klimczyk Paweł zam. Strzelce Wielkie
 • Płuciennik Mirosław zam. Wola Wiązowa
 • Płuciennik Dariusz zam. Wola Wiązowa
 • Pichlak Dariusz zam. Wola Wiązowa
 • Bednarek Jan zam. Pierzyny Duże
 • Śliwiński Zbigniew zam. Pierzyny Duże
 • Michalak Jan zam. Korablew
 • Kamieniak Jan zam. Kuźnica
 • Król Lech zam. Wieluń
 • Omieciński Mirosław zam. Trębaczew
 • Lengowski Kazimierz zam. Trębaczew
 • Trzeciakiewicz Ryszard zam. Brzyków
 • Wiśniewski Zbigniew zam. Piaski
 • Dymski Jan zam. Trębaczew
 • Kurzynoga Aleksander zam. Kolonia Chorzew
 • Fertała Adam zam. Ożarów
 • Walaszczyk Zygmunt zam. Strobin
 • Herbik Zbigniew zam. Lututów
 • Belka Zdzisław zam. Dalachów
 • Grzybek Julian zam. Niemojew
 • Sobczak Ryszard zam. Swoboda
 • Aksamitowski Marek zam. Łeszczyn
 • Nowak Zdzisław zam. Szczepany
 • Gaj Bogdan zam. Pawelce
 • Pustkowski Zbigniew zam. Osjaków
 • Sobera Szczepan zam. Załęcze Wielkie
 • Kubacki Janusz zam. Cieciułów
 • Nowak Zdzisław zam. Przedmość
 • Stasiak Zbigniew zam. Strojec
 • Lato Marek zam. Góry Świątkowskie
 • Antosik Marian zam. Słupsko
 • Fita Jan zam. Piaski
 • Łapucha Krzysztof zam. Jaworzno
 • Syguła Lesław zam. Dzietrzkowice
 • Patyk Marian zam. Leniszki
 • Krzak Ireneusz zam. Jaworek
 • Cieśla Jan zam. Kiedosy
 • Jarząb Ryszard zam. Draby
 • Antoniak Zenon zam. Szczepany
 • Wójcik Stanisław zam. Strugi
 • Pilarski Janusz zam. Krzepice
 • Zawada Józef zam. Czarnożyły
 • Pilśniak Wiesław zam. Zajączki
 • Mazurek Ryszard zam. Starokrzepice
 • Zygmunt Henryk zam. Radoszewice
 • Ochocki Jan zam. Chorzyna
 • Zabiegły Damian zam. Kadłub
 • Polak Tadeusz zam. Bieniec
 • Gęsiak Bogusław zam. Bieniec

Przynależność do organizacji młodzieżowych:

 • Klimczyk Paweł - SKS
 • Płuciennik Mirosław - SKS
 • Płuciennik Dariusz - SKS
 • Śliwiński Zbigniew - ZMS
 • Fertała Adam - ZMS
 • Walaszczyk Zygmunt - ZMS
 • Herbik Zbigniew - ZMS
 • Belka Zdzisław - ZMS
 • Grzybek Julian - PCK
 • Sobczak Ryszard - ZHP
 • Gaj Bogdan - ZMS
 • Pustkowski Zbigniew - ZHP
 • Sobera Szczepan - ZHP
 • Kubacki Janusz - ZMS
 • Nowak Zdzisław - ZMS
 • Stasiak Zbigniew - ZMS , SKS
 • Łapucha Krzysztof - ZMS
 • Patyk Marian - HSPS
 • Krzak Ireneusz - HSPS
 • Zabiegły Damian - ZSMW
 • Polak Tadeusz - ZMS

Przyznane stypendia:

 • Klimczyk Paweł - 519 zł.
 • Płuciennik Dariusz - 346 zł.
 • Bednarek Jan - 346 zł.
 • Śliwiński Zbigniew - 346 zł.
 • Michalak Jan - 346 zł.
 • Kamieniak Jan - 250 zł.
 • Walaszczyk Zygmunt - 519 zł.
 • Gaj Bogdan - 250 zł.
 • Kubacki Janusz - 144 zł.
 • Nowak Zdzisław - 192 zł.
 • Lato Marek - 192 zł.
 • Antosik Marian - 192 zł.
 • Fita Jan - 192 zł.
 • Łapucha Krzysztof - 192 zł.
 • Syguła Lesław - 283 zł.
 • Patyk Marian - 192 zł.
 • Polak Tadeusz - 288 zł.
 • Gęsiak Bogusław - 288 zł.

 

Raport dzienny

 

Dnia 24 lutego 1975 roku podsumowano wyniki nauczania po pierwszym okresie. W tym czasie w internacie mieszkało 194 uczniów. Do TM uczęszczało 82 wychowanków, do LZ 22, a do ZSZ 79 wychowanków. Do klasy PKS chodziło 11 wychowanków. Bez ocen niedostatecznych było 143 wychowanków. Stanowiło to 73,71 %. Dla porównania, dla szkoły ten wskaźnik wynosił 56,00 %. Na jednego mieszkańca internatu przypadało 0,71 oceny niedostatecznej, a dla porównania wskaźnik ten dla szkoły wyniósł 1,21. Średnia po pierwszym okresie dla internatu wyniosła 3,20.

Najlepszymi uczniami za ten okres byli:

 • Karasiak Bogdan - średnia – 4,3
 • Tomczyk Mirosław - średnia – 4,3
 • Strzelczyk Z - średnia – 4,0
 • Walaszczyk Z. - średnia – 4,0
 • Grzybek Eugeniusz - średnia – 4,0

 

W okresie od dnia 2 kwietnia do 29 kwietnia 1975 roku przebywały na praktyce zawodowej następujące uczennice ze szkoły gastronomicznej:

 • Jachymska Maria
 • Frysiak Maria
 • Boryczka Anna
 • Mateusiak Halina

 

 Wiosenne prace porządkowe

 

 

Na zakończenie roku szkolnego dokonano oceny wyników nauczania. Drugie półrocze jest lepsze od poprzedniego. Na jednego wychowanka przypada 0,072 oceny niedostatecznej. Średnia ocena wynosi 3,33 za rok. Uczniowie internatu otrzymali jedynie 11 ocen niedostatecznych.

 

Do najlepszych uczniów należeli:

 • Karasiak Bogdan - średnia – 4,50
 • Tomczyk Mirosław - średnia – 4,37
 • Wawrzyniak Wiesław - średnia – 4,30
 • Grzybek Eugeniusz - średnia – 4,20
 • Mielczarek Andrzej - średnia – 4,00
 • Krzyżanowski Kazimierz - średnia – 4,00
 • Cybulak Stanisław - średnia – 4,00

 

 

casino10top.com
f t g