• .

 • .

 • .

 • .

 

          Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się dnia 30 sierpnia 1976 roku. Po oficjalnych słowach powitania dyrektor Strózik przedstawił zadania jakimi należy kierować się w pracy w nowym roku szkolnym. Uszczegółowił je natomiast zastępca Tadeusz Domański. Przedstawieni zostali również nowozatrudnieni nauczyciele pedagogiczni oraz nowi przedstawiciele kadry kierowniczej. Od 1 września 1976 roku funkcję kierownika zajęć pozalekcyjnych obejmuje Anna Podeszwa, pracująca poprzednio w charakterze wychowawczyni w świetlicy szkolnej. Zatrudniony na tym stanowisku Eugeniusz Więckowski odszedł do pracy w innej placówce oświatowej. Anna Podeszwa pracowała do 31 sierpnia 1979 roku.

Do dnia 30 września 1976 roku na stanowisku zastępcy dyrektora szkoły pozostaje jeszcze Jerzy Witaszczyk.

 

Od dnia 1 października 1976 roku funkcję wicedyrektora obejmuje Feliks Żak pracujący na tym stanowisku do dnia 31 stycznia 1982 roku oraz od 1 września 1987 do 31 sierpnia 1991 roku.

 

Na posiedzeniu Rady dokonano także przydziału wychowawstw oraz dokonano przydziału innych czynności nauczycielom.

W tym roku szkolnym działają 4 komisje przedmiotowe:

 • komisja przedmiotów zawodowych
 • komisja przedmiotów pomocniczych
 • komisja przedmiotów ogólnokształcących
 • komisja przedmiotów praktycznej nauki zawodu

Nowozatrudnionymi nauczycielami od 1 września zostali:

 • Preś Marian - praktyczna nauka zawodu
 • Sitek Jan - wychowawca internatu
 • Siwik Krystyna - język polski

 

Ponadto przyjęto do pracy w nowym roku szkolnym innych pracowników:

W niepełnym wymiarze godzin zatrudniony został w charakterze nauczyciela przedmiotów ekonomicznych Fronczak Grzegorz. Pracował od 1 września 1976 roku do dnia 20 czerwca 1977 roku.

 

Dnia 1 września 1976 roku podjęła pracę w niepełnym wymiarze godzin w charakterze nauczycielki Szymajtys Janina. Pracowała do dnia 20 czerwca 1977 roku.

 

Od 1 września 1976 roku do dnia 11 listopada 1976 roku w charakterze nauczycielki chemii w niepełnym wymiarze godzin pracowała Kaźmierczak Elżbieta.

 

W charakterze nauczyciela praktycznej nauki zawodu w niepełnym wymiarze godzin z dniem 1 września 1976 roku zatrudniony został Pietrzak Andrzej. Pracował do dnia 20 czerwca 1977 roku.

 

W charakterze nauczyciela praktycznej nauki zawodu z dniem 1 września 1976 roku zatrudniony został Wodziński Stanisław. Pracował do dnia 31 sierpnia 1980 roku.

 

W charakterze sprzątaczki zatrudniona została dnia 1 września 1976 roku Wrzała Zdzisława. Zatrudniona była do 2 marca 1977 roku.

 

W charakterze tokarza remontowego pracował od dnia 1 grudnia 1976 roku Sekuła Krzysztof. Stosunek pracy rozwiązany został z dniem 12 kwietnia 1980 roku.

 

Od 1 września 1976 roku w niepełnym wymiarze godzin w charakterze rzemieślnika w zawodzie konserwatora – hydraulika pracował Szerszeń Antoni. Zatrudniony był do roku 1979.

 

W dniu7 lutego 1977 roku zatrudniony został w warsztatach szkolnych na stanowisku tokarza Janusz Łabędzki. Zatrudniony był do dnia 31 maja 1978 roku.

 

W charakterze sprzątaczki zatrudniona została z dniem 1 września 1976 roku Marek Zofia. Pracowała do dnia 31 sierpnia 1991 roku.

 

Od dnia 8 września 1976 roku w charakterze robotnika pracy lekkiej pracował Buczak Franciszek. Zatrudniony był do dnia 8 kwietnia 1977 roku.

 

W charakterze sprzątaczki zatrudniona została od dnia 2 grudnia 1976 roku Nawrocka Krystyna. Zatrudniona była do marca 1977 roku.

 

Od 20 września 1976 roku w charakterze szatniarki pracowała Gwiazdowska Janina. Zatrudniona była do dnia 1 października 1976 roku.

 

Dnia 12 kwietnia 1977 roku podjęła pracę w charakterze referenta finansowego i głównego księgowego Hernant Małgorzata. Pracowała do dnia 31 grudnia 1981 roku.

 

Do połowy roku 1977 w warsztatach szkolnych w charakterze magazyniera pracował Cichosz Stanisław.

 

Na stanowisku kierowcy w warsztatach szkolnych pracował w roku 1977 Dudaczyk Jerzy.

 

W skład Kolegium Kierowniczego szkoły wchodzili:

 • Henryk Strózik – dyrektor szkoły
 • Tadeusz Domański – zastępca dyrektora
 • Feliks Żak – zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Jan Pawelec – kierownik warsztatów szkolnych
 • Józef Krajcer – kierownik internatu
 • Anna Podeszwa – kierowniczka zajęć pozalekcyjnych

 

 

Kierownik zajęć pozalekcyjnych Anna Podeszwa

 

 

Dnia 13 stycznia 1977 roku odbył się finał szkolnych zmagań Olimpiady WoPiŚW. Zwycięzcą został wielokrotny finalista i reprezentant szkoły Tadeusz Skrzydlewski. Drugie miejsce zajął Marek Lato, a trzecie Krzysztof Idasiak.

 

 

Tadeusz Skrzydlewski otrzymujący nagrodę z rąk dyrektora Strózika.

 

 

Wielką aktywność wykazuje amatorski klub poezji autorskiej oraz zespół muzyczny prowadzony przez Annę Podeszwę. Osiągniecia prezentują w szkole, jak i na terenie innych placówek.

 

 

Dom Dziecka - Komorniki. 8.01.1977r.

 

 

Promocję uzyskało 757 uczniów co stanowi 76,85%.Nie uzyskało jej 44 uczniów. Generalnie w TM i LZ promowanych było 79 % uczniów. Wśród mieszkających w internacie 91 % uczniów było promowanych.

 

W tym roku dyr. Szkoły Henryk Strózik otrzymał nagrodę I – go stopnia Ministra Oświaty i Wychowania, a Henryk Bogus II – go stopnia.

 

Zebrana dnia 28 maja 1977 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o skierowaniu na studia wyższe następujących absolwentów:

 • Zdzisław Graczyk – Politechnika Poznańska – wydział Budownictwa Lądowego
 • Janusz Majda – Politechnika Śląska – kierunek hutnictwo
 • Jan Dolik – Politechnika Śląska w Gliwicach – kierunek nauczanie zawodu
 • Zdziech Marek – Politechnika Wrocławska – wydział naukowy – kierunek mechanika

Za szczególne osiągnięcia postanowiono uhonorować wpisem na świadectwo następujących uczniów:

 • Konieczny Alfred – I miejsce na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku 1975 i 1976
 • Bator Tadeusz – I miejsce w Szkolnych Sztafetowych biegach przełajowych w roku 1976 i 1977
 • Świerczyński Wiesław – wyróżnienie za udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w Częstochowie w 1976 roku
 • Woźniakowski Waldemar – I miejsce w województwie sieradzkim w piłce ręcznej o puchar Przeglądu Sportowego w roku 1976.IV miejsce w piłce ręcznej w zawodach okręgowych w Piotrkowie Trybunalskim o puchar Przeglądu Sportowego w roku 1976.
 • Graczyk Włodzimierz - III miejsce w powiatowych zawodach strzeleckich o „Srebrny Muszkiet” w roku 1974. Laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej stopnia wojewódzkiego w 1976 roku. Udział w Olimpiadzie stopnia centralnego w Warszawie.
 • Wiśniewski Janusz – I miejsce w województwie sieradzkim w piłce ręcznej o puchar Przeglądu Sportowego w roku 1976.III miejsce w piłce ręcznej w zawodach okręgowych w Piotrkowie Trybunalskim w roku 1976.I miejsce w powiatowych zawodach strzeleckich o „Srebrny Muszkiet” w roku 1974.Wyróżnienie na Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w Częstochowie w roku 1976.
 • Jończyk Tadeusz – I miejsce w okręgu łódzkim w mistrzostwach szkół średnich w piłce ręcznej oraz udział w rozgrywkach ogólnopolskich w roku 1974.I miejsce w województwie sieradzkim w piłce ręcznej o puchar Przeglądu Sportowego.
 • Świerczyński Andrzej – udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej II – go stopnia w Częstochowie w roku 1976.
 • Zając Janusz – I miejsce w województwie sieradzkim w piłce ręcznej o puchar Przeglądu Sportowego.
 • Wieczorek Henryk – zwycięzca eliminacji szkolnych Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku 1976.Uczestnik Olimpiady Wiedzy Technicznej w Częstochowie w roku 1976.
 • Psuja Grzegorz – I miejsce w okręgu łódzkim w mistrzostwach szkół średnich w piłce ręcznej oraz udział w rozgrywkach ogólnopolskich w roku 1974.I miejsce w województwie sieradzkim w piłce ręcznej o puchar Przeglądu Sportowego w roku 1976.
 • Majtyka Zbigniew – udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w Częstochowie w roku 1976.
 • Dera Zbigniew – udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w Częstochowie w roku 1976.
 • Głuszek Marek – udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w Częstochowie w roku 1976.
 • Madziara Antoni – wyróżnienie na Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w Częstochowie.
 • Majda Janusz – wyróżnienie na Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w Częstochowie.
 • Jaskuła Krzysztof – udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w Częstochowie.
 • Skrzydlewski Tadeusz – I miejsce na szczeblu szkoły w konkursie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku 1977.
 • Idasiak Krzysztof – udział w Szkolnych Sztafetowych Biegach Przełajowych o puchar Przeglądu Sportowego na szczeblu ogólnopolskim. Udział w Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych.

 

W roku 1976 zainicjowany został przez organizację ZMS w Hucie im. B. Bieruta w Częstochowie Turniej Młodych Mistrzów Techniki. Od roku 1977 TMMT ma zasięg ogólnopolski. W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Wieluniu działa on w obrębie Szkolnego Klubu Techniki i Racjonalizacji. Wśród młodzieży szkolnej prowadzone jest współzawodnictwo indywidualne w konkursie „ B „ pod nazwą: Najlepszy pomysł techniczny i konkursie „ C „ pod nazwą: Użyteczna praca dyplomowa o miano „Dyplom dla kraju”. Uzupełniającą formą tego turnieju jest przeprowadzanie corocznych konkursów pod nazwą „Co wiem o prawie wynalazczym”. Konkurs przeprowadzany jest na szczeblu szkolnym, wojewódzkim i centralnym.

 

1 września 1976 roku została założona Kronika IV Szczepu Drużyn HSPS im. gen. Karola Świerczewskiego.

Na konferencji sprawozdawczo – wyborczej w dniu 30 września 1976 roku została wybrana Rada Szczepu. Harcerze zaczęli uczestniczyć aktywnie w różnych akcjach np. zbiórce makulatury. Żywo interesują się sprawami świata czego dowodem jest wysłanie depeszy popierającej walkę narodu chilijskiego z juntą wojskową , popierając walkę o sprawiedliwość w Chile. List ten skierowany był do Levisa Corvalana I – go sekretarza KC K P Chile.

 

W konkursie na plakat dotyczący XVIII Olimpiady WoPiŚW najlepsze wyniki uzyskali :

1. Jura – II tos

2. Chałupka – III tok

3. Józef Nowak – IV b tos.

 

Odpowiedzią na ogólnopolską akcję zbiórki złomu dla „ Huty Katowice „ harcerze zorganizowali w dniu 12 grudnia 1976 roku akcję zbierania tego złomu.

W innym pamiętniku czytamy: ”Z okazji Dnia Górnika Rada Szczepu pamiętając o ich trudnej i niebezpiecznej pracy wystosowała list z pozdrowieniami i życzeniami do górników kopalni „Makoszowy”.

 

21 grudnia 1976 roku harcerze zorganizowali akcję pod nazwą „Upominek” , która dostarczyła funduszy na prezenty dla dzieci z Domu Dziecka w Komornikach i w tym dniu zostały one wręczone.

W tym czasie udział procentowy harcerzy w Samorządzie Uczniowskim wynosił 65 %.

 

Zgodnie z ubiegłorocznymi założeniami klasa II tpz, której wychowawczynią jest Stefania Wojtasik postanowiła dokumentować swoje osiągnięcia w klasowej kronice. Samorząd klasowy stanowili:

 • Krzysztof Morka – przewodniczący
 • Tadeusz Machnik – zastępca
 • Teresa Cirkus – skarbnik

Kronikarzem klasowym był Witold Bednik.

Z zapisów dowiadujemy się, że rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się na placu szkolnym dnia 3 września o godzinie 8.00.

Jesienna przerwa wykorzystana była przy pracy porządkowej terenu szkoły, stadionu miejskiego, osiedla mieszkaniowego im.

25 – lecia PRL oraz pracy na rzecz PGR w Kopydłowie.

 

 

 Prace porządkowe na stadionie miejskim

 

 

Dnia 22 października klasa wyjeżdża na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Jest to wycieczka – nagroda zdobyta za pracę i zaangażowanie w poprzednim roku szkolnym.

 

       
 Wspomnienia z wycieczki 

 

 

Dnia 5 lutego 1977 roku rozpoczął się półmetek. Zaproszonymi gośćmi były koleżanki ze Studium Wychowawczyń Przedszkoli. Mowę powitalną odczytał Gerard Zagrodnik.

 

   
Półmetek

 

 

Cały kwiecień klasa spędziła w ZUGiL – U odbywając praktykę zawodową. Zajęcia odbywały się w biurze technicznym, w izbie pomiarów, w dziale głównego mechanika i głównego energetyka.

 

Koniec roku szkolnego. 21 czerwiec 1977 klasa II tpz

 

 

Już na drugi dzień klasa znalazła się na biwaku w Osjakowie, który trwał do 5 lipca. Przez cały ten okres była śliczna, słoneczna pogoda.

 

 Biwak w Osjakowie 22.06. – 5 07. 1977

 

 

1976 r. – III miejsce w strefowych sztafetowych biegach przełajowych o puchar „PS i TVP” w Ostrzeszowie.

 

1976 r. – plebiscyt na 10 najlepszych sportowców za 1975 r.:

1. Kęsy Jacek

2. Dubas Paweł

3. Psuja Grzegorz

4. Olejnik Zbigniew

5. Jończyk Tadeusz

6. Walasik Wiesław

7. Biskup Eugeniusz

8. Mulas Waldemar

9. Bąk Dionizy

10. Wieczorek Henryk

 

1976 r. – I miejsce we współzawodnictwie spartakiadowym miasta Wielunia.

Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców za rok 1976:

1. Kęsy Jacek

2. Kulczyński Mirosław

3. Kasperek Bernard

4. Tomaszewska Hanna

5. Kubiak Ryszard

6. Psuja Grzegorz

7. Kowalski Bogdan

8. Mulas Waldemar

9. Sobera Szczepan

10. Spodymek Wiesław

 

1976 r. – I miejsce w I miejskiej Spartakiadzie Młodzieży.

 

1976 r. – I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w Zduńskiej Woli.

SKS „Mechanik” – Technika Elektr. Zd- Wola 15:12

Szkołę reprezentowali:

Konieczny Alfred, Nowak Marek, Skoczylas Andrzej, Gajda Maciej, Psuja Mirosław, Jończyk Tadeusz, Czarnuch Zbigniew, Woźniakowski Waldemar, Wiśniewski Janusz, Podyma Gabriel, Kasperek Bernard, Czerkowski Kazimierz.

 

1976 r. – II miejsce w strefowym turnieju o Puchar Redakcji Sport w Piotrkowie.

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Piłka ręczna

1974-1980  I miejsce w województwie

1973-76      I miejsce w województwie sztaf.biegi przełaj 10x1500

1976           I miejsce w województwie współzawodnictwo sportowe-punktacja ogólna

 

 

Klasa IVa TOS. Wych. Stanisława Leszczyńska

 

 

 

 

 

 

 

casino10top.com
f t g