• .

 • .

 • .

 • .

 

          Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się w dniu 30 sierpnia 1977 roku. Dyrekcja szkoły po zaprezentowaniu zadań dydaktyczno – wychowawczych na nowy rok szkolny zapoznała Radę Pedagogiczną z nowozatrudnionymi etatowymi nauczycielami.

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

Od 1 września podjęły pracę w pełnym wymiarze godzin następujące osoby:

 • Jakubczyk Adam - chemia
 • Kuśmierczyk Halina - wychowawca świetlicy
 • Wodziński Stanisław - praktyczna nauka zawodu
 • Wieczorek Jerzy - przedmioty zawodowe
 • Pielucha Henryk - przedmioty zawodowe

Zatrudnione zostały także osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

W niepełnym wymiarze godzin od dnia 1 września 1977 roku w charakterze nauczycielki pracowała Gajda Janina. Zatrudniona była do 20 czerwca następnego roku.

 

Od dnia 26 sierpnia 1978 roku w warsztatach szkolnych na stanowisku tokarza pracował Dudek Zbigniew . Zatrudniony był do dnia 31 października 1981 roku.

 

 

 Studniówka

 

 

Od dnia 18 kwietnia 1978 roku w niepełnym wymiarze godzin w warsztatach szkolnych pracował Frysiak Włodzimierz.

 

Od 12 kwietnia 1978 roku zatrudniony został w charakterze spawacza elektrycznego Karbowiak Eugeniusz. Zatrudniony został do dnia 21 kwietnia 1979 roku.

 

W charakterze sprzątaczki z dniem 20 marca 1978 roku zatrudniona została Kowalska Ewa. Pracowała do dnia 3 marca 1979 roku.

 

W charakterze spawacza elektryczno – gazowego zatrudniony był Sołtysiak Zbigniew. Pracował od 1 grudnia 1977 roku do 28 lutego roku następnego.

 

W charakterze kierowcy zatrudniony został z dniem 10 kwietnia 1978 roku Stanek Edmund. Pracował do dnia 22 kwietnia tego roku, a następnie w charakterze pracownika do prac lekkich do 18 listopada 1978 roku.

 

Dnia 20 marca 1978 roku podjęła pracę w charakterze sprzątaczki Szczepańska Łucja. Zatrudniona była do 31 lipca 1979 roku.

 

Dnia 15 czerwca 1978 roku na stanowisku księgowej materiałowej zatrudniona została Urbanek Halina. Pracowała do dnia 31 marca 1979 roku, a od 1 kwietnia do 31 maja tego roku na stanowisku pracownika narzędziowni.

 

Od 1 września 1977 roku na stanowisku referenta finansowego zatrudniona została Wrzosek Danuta. Pracowała do dnia 31 stycznia 1978 roku.

 

Od 2 maja 1978 roku do dnia 16 marca 1979 roku w charakterze kierowcy w warsztatach szkolnych pracował Forenc Wiesław.

 

W skład Kolegium Kierowniczego szkoły wchodzili:

 • Henryk Strózik – dyrektor szkoły
 • Tadeusz Domański – zastępca dyrektora szkoły
 • Żak Feliks – zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Jan Pawelec – kierownik warsztatów szkolnych
 • Józef Krajcer – kierownik internatu
 • Anna Podeszwa – kierownik zajęć pozalekcyjnych

 

Sprawy wychowawcze były tematem szczególnie akcentowanym, do których należy podejść ze szczególnym pietyzmem. W działalności wychowawczej, według zaleceń, należy zwrócić uwagę na 60 rocznicę Rewolucji Październikowej, 100 rocznicę urodzin Feliksa Dzierżyńskiego oraz 35 rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego. Wiele uwag poświęcono problemom alkoholizmu, wandalizmu, ordynarnego zachowania się, niechlujstwu w wyglądzie zewnętrznym. Poświęcono wiele słów usportowieniu młodzieży.

 

Działające w tym roku komisje będą miały przed sobą następujące cele:

 • doskonalenie zawodowe i pedagogiczne nauczycieli
 • adaptację programu nauczania do nowych planów nauczania
 • ocena wyników nauczania

                

Będą istniały trzy sekcje:

 • Ogólno-wychowawcza – Anna Podeszwa
 • Współpracy ze środowiskiem – Wiesław Gortat
 • Socjalno-bytowa – Ryszard Krajcer

 

Miłośnicy poezji wraz z zespołem muzycznym uczestniczą w spotkaniach ze społeczenstwem prezentujac swój dorobek. Pierwszoplanową postacia jest uczeń Czesław Kuśmierek, autor własnych tomików poezji. Grupą opiekuje się Anna Podeszwa.

 

 

Wieczór poezji. Parzymiechy 10.03.1978r.

 

 

Pierwszy z lewej - Czesław Kuśmierek

 

 

W roku tym zdrowiem uczniów i pracowników opiekowali się: Genowefa Misiak i Zygmunt Surygała. Wśród ogólnej liczby 708 uczniów 150 objętych było grupą dyspanseryjną co stanowi 21,2 %. W liczbie tej znajdowało się 11 dziewcząt. Służba zdrowia stwierdziła:

 • czynności zaburzenia centralnego układu nerwowego – 1 osoba
 • wady wzroku – 27 osób
 • przewlekłe choroby nosogardzieli i uszu – 13 osób
 • choroby układu krążenia – 3 osoby
 • przewlekłe choroby układu moczowego – 3 osoby
 • uszkodzenia narządów ruchu – 98 osób
 • cukrzyca – 1 osoba
 • tarczyca – 4 osoby.

Duży procent to młodzież z płaskostopiem.

 

Opieką stomatologiczną zajmowali się:

 • Jolanta Sutarzewicz
 • Małgorzata Chudecka

Z wszawicą zanotowano 14 osób, a brudnych 62 osoby. Tylko w miesiącu listopadzie stwierdzono dwa przypadki świerzbu.

Wielką rolę w kształtowaniu postaw młodzieży odgrywają organizacje młodzieżowe. Prawidłowa praca z organizacjami młodzieżowymi zachęca do współzawodnictwa, większej efektywności, kształtowaniu osobowości i postaw patriotycznych i społecznych.

 

HSPS była organizatorem Olimpiady WoPiŚW. W najsilniejszym pionie – technicznym, zwyciężył wielokrotny finalista i reprezentant szkoły – Skrzydlewski Tadeusz przed Markiem Lato i K. Idasiakiem.

Podczas ferii zimowych harcerze organizowali zajęcia świetlicowe gdzie organizowano wyświetlanie filmów, prowadzono turnieje piłki siatkowej, ręcznej , tenisa stołowego.

 

W tym roku w związku z 80 rocznicą urodzin patrona szczepu – gen. Karola Świerczewskiego przeprowadzona została audycja przez radiowęzeł szkolny. Mówiono o życiu i działalności patrona.

 

Początek roku uruchomił kolejną akcję „Makulatury i złomu”. Tego typu działalność została podjęta w dniach

1 – 8 marca oraz 21 marca – 4 kwietnia 1977 roku.

 

W Wieluniu dnia 27 maja 1977 roku odbywały się KOLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI PARAMI. Celem zabezpieczenia akcji na miejsce przeznaczenia udało się 25 harcerzy, oczywiście z naszej szkoły, reprezentujący Młodzieżową Służbę Ruchu.

 

Na początku roku dokonano wyboru Rady Szczepu. Oto jej skład:

 • Komendant Szczepu – mgr Wiesław Gortat
 • Z – ca ds. organizacyjnych – Kubiak Ryszard
 • Z – ca ds. programowych – Lubański Roman
 • Sekretarz – Kołaczek Grzegorz
 • Skarbnik – Adamski Włodzimierz
 • Kronikarz – Jura Marek
 • Przewodniczący Młodych Wychowanków – Dróżdż Janusz
 • Przewodniczący Komisji Prób i Stopni – Koper Janusz
 • Kierownik Grupy dekoracyjno – plastycznej – Tasarz Adam
 • Kierownik Harcerskiej Służby Informacyjnej – Potomski Marek
 • Kierownik Klubu k.o. – Gorczycki Tomasz
 • Przewodniczący Klubu Turystycznego – Mrugała Bogusław
 • Przewodniczący Klubu Wiedzy Społeczno – Politycznej – Szpak Roman
 • Przewodniczący Klubu Łączności – Bąk Marek

 

W tym roku szkolnym szkolne harcerstwo liczyło 484 członków skupionych w 21 drużynach. Funkcjonowały ponadto dwie drużyny MSR/Młodzieżowa Służba Ruchu/ oraz 4 kluby .

Oto wykaz drużyn i ich drużynowi :

 • Drużyna im. Wł. Broniewskiego – Skrzypecki R.
 • Drużyna im. LWP – Klimaszewski W.
 • Drużyna im. Mikołaja Kopernika – Sobczak K.
 • Drużyna im. Kazimierz Pułaskiego – Grzesik D.
 • Drużyna im. Tadeusza Kościuszki – Błaszczyk M.
 • Drużyna im. Obrońców Poczty Gdańskiej – Kowalczyk M.
 • Drużyna im. J. Dąbrowskiego – Pustkowski Z.
 • Drużyna im. H. Sucharskiego – Mikuś K.
 • Drużyna im. E. Plater – Wróbel Aleksandra
 • Drużyna im. K. Baczyńskiego – Stanek Sł.
 • Drużyna im. J. Krasickiego – Wolny W.
 • Drużyna im. Fr. Zubrzyckiego – Szmajdziński K.
 • Drużyna im. Fr. Zubrzyckiego – Lebiodziński K.
 • Drużyna im. Józefa Bema – Zwierz Wiesława
 • Drużyna im. Obrońców Westerplatte – Pluskota M.
 • Drużyna im. Hanki Sawickiej – Bociąga Zdzisław
 • Drużyna im. Marcelego Nowotki – Bak L.
 • Drużyna im. M. Fornalskiej – Pilarczyk H.
 • Drużyna im. L. Waryńskiego – Wachowski S.
 • Drużyna im. A. F. Modrzewskiego – Semeniuk L.
 • Drużyna im. A. Mickiewicza – Dydo A.

 

Surowce wtórne są cenne dla przemysłu i jednocześnie zaoszczędzają zasoby naturalne. Dlatego też w dniach od 8 do 15

września zorganizowana zbiórka makulatury, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze przekazane zostały na Centrum Zdrowia

Dziecka oraz Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.

 

 

Jeden z licznych dowodów wpłaty na konto CZD

 

3 grudnia 1977 roku Rada Szczepu wystosowała list z życzeniami barbórkowymi do górników kopalni „Makoszowy”.

W roku 1978 aż 13 harcerskich drużyn przystąpiło do zdobywania tytułu „Drużyny Sztandarowej”.

W związku z odbywającym się XI Światowym Festiwalem Młodzieży i Studentów w Hawanie harcerze przekazali na konto festiwalu kwotę 535 złotych.

 

Również w tym roku harcerze przeprowadzili akcję zbiórki surowców wtórnych, a uzyskane pieniądze w kwocie 2000 złotych przekazane zostały na konto budowy ośrodka harcerskiego w Załęczu.

W dniach od 3 do 9 stycznia harcerze wraz z kołem PCK zorganizowali loterię fantową , a uzyskane pieniądze w kwocie 2015 złotych przesłano na konto Centrum Zdrowia Dziecka.

Szczep zgłosił w Komendzie Chorągwi w Sieradzu swój udział w IV Manewrach Techniczno – Obronnych. W tym celu powołano następujące sekcje:

 • Łączność radiowa
 • Motocyklowy tor przeszkód
 • Samochodowy tor przeszkód
 • Pożarowy tor przeszkód
 • Sanitarny tor przeszkód
 • Wielobój sprawnościowo – obronny.

 

Manewry rozpoczęły się 12 maja 1978 roku. W dyscyplinie „pożarniczy tor przeszkód” pierwsze miejsce indywidualnie na szczeblu wojewódzkim zdobył Mrugała Bogusław z klasy III tos. Drużynowo w tej konkurencji druhowie w składzie:

 • Mrugała Bogusław
 • Stanek Mirosław
 • Kuźniar Jan

zajęli drugie miejsce w województwie.

 

W dniu 16 maja 1978 roku trzech aktywistów szczepu / Małecki, Dróżdż i Ignaczak / wraz z Komendantem Szczepu brali udział w Chorągwianym Forum Aktywu ZSPS.W spotkaniu tym brał udział również Naczelnik ZHP hm PL J. Wojciechowski.

W dniach 18,19,20 i 21 maja 1978 roku harcerze wypełniali zadania 14 Alertu Naczelnika ZHP. Wykonano między innymi takie zadania jak:

 • Apel w Miejscu Pamięci Narodowej
 • Spotkania z działaczami ZBoWiD / Związek Bojowników o Wolność i Demokrację /.
 • Wykonanie katalogów pomocy dla pierwszoklasistów
 • Przekazanie kwoty 600 złotych na CZD oraz 600 złotych na fundusz festiwalowy
 • Wykonano prace społeczne / 356 harcerzy po 3 godziny /.

 

W dniu 20 i 21 maja harcerze z naszej szkoły zdobyli na szczeblu chorągwi III miejsce w torze motocyklowym i III miejsce w torze samochodowym.

 

Na trasie Wieluń – Rudniki – Wieluń dnia 14 czerwca 1978 roku odbyły się Kolarskie Mistrzostwa Polski Parami. Harcerze drużyn MSR w ilości 14 druhów zabezpieczało trasę przejazdu kolarzy.

 

W roku 1977 reprezentanci naszej szkoły w konkursie „B”- „najlepszy pomysł techniczny” zajęli trzy pierwsze miejsca na szczeblu wojewódzkim. Pierwsze miejsce zajął Eugeniusz Kuśmierek pod nadzorem Wiktora Sampolińskiego. Miejsce drugie praca Grzegorza Szczęśniaka pod nadzorem Stanisława Drzazgi, a miejsce trzecie praca Tadeusza Wysockiego i Kazimierza Wypycha pod kierunkiem Wiktora Sampolińskiego.

 

Na konkursie tym wyróżniono również pracę Eugeniusz Chałupczyńskiego wykonaną pod nadzorem Juliusz Turskiego.

 

W roku 1977 szkoła uzyskuje wiele sukcesów. Pierwsze miejsce w konkursie „B” otrzymali:

Wiktor Sampoliński i Zdzisław Sowa oraz nagrodę w wysokości 2 000 złotych. Miejsce drugie i nagrodę w wysokości 1.500 złotych otrzymali Wiktor Sampoliński i Tadeusz Wysocki. Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 1 000 złotych otrzymali: Stanisław Drzazga i Marian Jasicki.

 

W grupie Szkolnych Komisji Organizacyjnych TMMT przyznano drugie miejsce i nagrodę w wysokości 3 000 złotych dla SKO TMMT działającej w naszej szkole.

 

Już trzeci rok uczniowie klasy Stefanii Wojtasik prowadzą kronikę klasową. Zapisano w niej , iż w dniach od 20 do 21 października 1977 roku uczniowie III tpz przebywali na wycieczce w Warszawie, zwiedzając po drodze Arkadię i Nieborów. Samorząd klasowy reprezentowany był przez Krzysztofa Morkę, Tadeusza Machnika i Barbarę Pindor. Kronikarzem był Witold Bednik.

 

 

Wycieczka do Warszawy

 

 

Zapisał kronikarz Witold Bednik, że dnia 28 stycznia 1978 roku punktualnie o godzinie 18.30 zebrali się wszyscy maturzyści na uroczystość studniówkową. W miłej atmosferze i doskonałym nastroju młodzież bawiła się do godziny 6.00 rano.

 

     
Bal maturalny

 

 

Wielką aktywność wykazywali uczniowie uczestniczący w licznych zawodach i imprezach sportowych. Ich osiągnięcia zasługują na szacunek i uznanie. Puchary i dyplomu ozdobiły specjalną gablotę. W tym roku szkolnym zdobyli więc:

 • I miejsce Wojewódzkich Sztafetowych Szkolnych Biegach Przełajowych o puchar „PS i TVP” w Wieluniu.
 • II miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Osterburgu (NRD) w piłce ręcznej
 • I miejsce w II Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej.

 

Szkołę reprezentowali:

Nowak Marek, Barcik Andrzej, Gajda Maciej, Skoczylas Andrzej, Psuja Mirosław, Baranowski Krzysztof, Podyma Gabriel, Czerkowski Kazimierz, Bartosz Henryk, Kasperek Bernard, Gorczycki Tomasz, Pluskota Kazimierz (zdjęcia).

 • II miejsce na Międzynarodowym turnieju piłki ręcznej w Wieluniu.
 • I miejsce w województwie w piłce ręcznej na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
 • II miejsce w województwie w sztafetowych biegach przełajowych 10x1500 metrów.

 

 

Mistrz woj. sieradzkiego - drużyna ZSZ nr 2 w Wieluniu
 

 

Młodzież uzyskała w tym roku szkolnym wysoką lokatę w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki biorąc udział w finale centralnym.

Uzyskiwaliśmy corocznie czołowe miejsca: : I, II lub III w jednej, dwóch lub trzech grupach tematycznych.

 

casino10top.com
f t g