• .

 • .

 • .

 • .

 

          Po wakacyjnym wypoczynku odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zebranych pedagogów powitał dyrektor Henryk Strózik. Po części oficjalnej zapoznano zebranych z założeniami i planem pracy dydaktyczno – wychowawczej na nowy rok szkolny. Dokonano przydziału kół zainteresowań oraz organizacji młodzieżowych. Dyrektor szkoły szczególnie gorąco powitał nowozatrudnionych nauczycieli.

Od dnia 1 września pracę podjęli:

 • Jasińska Bogumiła - biblioteka
 • Gruszka Henryka - wychowawca internatu
 • Łuczak Barbara - wychowawczyni świetlicy szkolnej
 • Białas Zofia - biblioteka

W tym roku szkolnym zatrudniono także inne osoby:

Od dnia 5 lutego 1979 roku zatrudniony został w pełnym wymiarze czasu pracy w charakterze dozorcy Bator Henryk. Zatrudniony był do dnia 26 lipca 1991 roku.

Od 1 lutego 1979 roku rozpoczął pracę w warsztatach szkolnych w charakterze galwanizera Lamorski Krzysztof. Na stanowisku tym pracował do dnia 30 września 1995 roku. Następnie zatrudniony został do pracy w charakterze dozorcy . Stosunek pracy ustał z dniem 30 czerwca 1998 roku.

Dnia 1 marca 1979 roku w niepełnym wymiarze godzin pracował w charakterze hydraulika Gabas Jan. Zatrudniony był do dnia 1 września 1981.

Od 16 marca 1979 roku zatrudniony został w charakterze kierowcy Kolanek Stanisław. Zatrudniony był do dnia 30 kwietnia 1983 roku.

Dnia 1 lipca 1979 roku w warsztatach szkolnych w niepełnym wymiarze godzin pracowała w charakterze starszego laboranta Krawa Renata. Pracowała do dnia 1 kwietnia 1980 roku.

Od dnia 16 sierpnia 1979 roku w charakterze pracownika do prac lekkich zatrudniony został Lis Józef. Pracował do 31 lipca 1986 roku.

Z dniem 1 stycznia 1979 roku została zatrudniona w charakterze specjalisty do spraw procesów galwanicznych w niepełnym wymiarze godzin Pawelec Beata. Zatrudniona była do dnia 30 czerwca 1981 roku.

19 lutego 1979 roku podjął pracę w charakterze galwanizera Polewiak Tadeusz. Zatrudniony był do 15 września 1979 roku.

Od 1 września 1978 roku w charakterze nauczyciela zawodu zatrudniony został Ruszkowski Stanisław. Pracował do dnia 23 czerwca 1979 roku.

Na trzymiesięczny okres próbny zatrudniony został na stanowisko hydraulika i konserwatora c.o. Kubacki Edward. Pracował od dnia 1 września 1978 roku.

Od dnia 1 stycznia 1979 roku w niepełnym wymiarze godzin w charakterze starszego laboranta pracował Ciężki Krzysztof. Zatrudniony był do dnia 1 czerwca 1981 roku.

 

W skład Kolegium Kierowniczego wchodzili:

 • Henryk Strózik – dyrektor szkoły
 • Tadeusz Domański – zastępca dyrektora szkoły
 • Feliks Żak – zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Jan Pawelec – kierownik warsztatów
 • Józef Krajcer – kierownik internatu
 • Anna Podeszwa – kierownik zajęć pozalekcyjnych

 

W tym czasie działały następujące koła zainteresowań:

 • Matematyczne
 • Fizyczne
 • Historyczne
 • Fotograficzne
 • Polonistyczno – dramatyczne

Do kół należy 57 uczniów.

 

PCK liczy 300 członków .W tym półroczu oddali 25 litrów krwi.

Liczba uczniów objętych zajęciami praktycznymi wynosi 476 uczniów. Według danych na dzień 26 lutego 1979 roku warsztaty wypracowały zysk w wysokości 1.700.000 złotych. Młodzież w tym czasie opuściła 20.100 godzin.

W internacie mieszka 171 wychowanków z tego 114 to uczniowie naszej szkoły. Społecznie młodzież przepracowała na rzecz środowiska 6.218 godzin. Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 20 złotych plus 2 złotych otrzymywanych z Kuratorium Oświaty.

W okresie od września do końca stycznia na BHP nakłady wynosiły 305.000 złotych wydatkowano zaś 377.000 złotych.

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 30 kwietnia 1979 roku postanowiono uhonorować wpisem na świadectwie następujących uczniów:

 • Kowalski Bogdan - uczestnik zawodów okręgowych V Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 1978/79.I miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych w roku 1977/78
 • Kałużny Krzysztof - uczestnik zawodów okręgowych V Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Witek Ryszard - uczestnik zawodów okręgowych V Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Kasperek Bernard - I miejsce w Igrzyskach Szkolnych w piłce ręcznej
 • Grzybowski Andrzej - I miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych w roku szkolnym 1977/78
 • Humel Waldemar - I miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych
 • Drewicz Janusz - I miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych
 • Wiatr Marian - I miejsce w Mistrzostwach Szachowych Szkoły w roku 1978/79
 • Dziuba Ryszard - I miejsce w Szkolnych Eliminacjach Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w roku szkolnym 1978/79
 • Bogus Józef - uczestnik Wojewódzkich Eliminacjach Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w roku szkolnym 1978/79
 • Panek Włodzimierz - uczestnik Wojewódzkiej Olimpiady Prawno - Społecznej w roku 1978/79. III miejsce w IV Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.
 • Szkudlarek Remigiusz - uczestnik Wojewódzkiej Olimpiady Prwano - Społecznej w roku szkolnym 1978/79.
 • Stanek Sławomir - uczestnik Wojewódzkiej Olimpiady Prawno - Społecznej w roku 1978/79
 • Gąsior Andrzej - II miejsce w IV Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej w roku 1978/79.III miejsce w IV Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.
 • Morawiak Krzysztof - III miejsce w IV Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 4 czerwca 1979 roku Witek Ryszard skierowany został na studia bez egzaminu.

 

Podczas odbytego w dniu 25 czerwca 1979 roku posiedzenia Rady Pedagogicznej postanowiono nagrodzić następujące osoby:

 • Antosik Janusz- kl. I tok. - średnia 4,70
 • Wróbel - kl. I tok. - Laureat Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Prozy Rosyjskiej i Radzieckiej. Uczestnik eliminacji centralnych.
 • Pluta Sławomir - kl. II tok. - średnia 4,09
 • Puchalski Maciej - kl. III tok.śl. - średnia 4,50.III miejsce w Wojewódzkim Konkursie „ Co wiem o prawie wynalazczym” oraz I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
 • Krawa Mirosław - kl. III tok.śl. - średnia 4,40
 • Paroń Zygmunt - kl. II mm. - średnia 4,27
 • Szot Marek - kl. II mm. - średnia 4,09
 • Mikuła Leszek -kl. III mm. - wpis na świadectwie za zajęcia I miejsca w Wojewódzkim Konkursie na „Najlepszego w zawodzie”.
 • Jany Józef - kl. III PKS - średnia 4,20.Uzyskał „Złotą Tarczę”.
 • Chęciński Krzysztof - kl. III PKS - średnia 4,20.
 • Polewiak - kl. III PKS - wpis na świadectwie za udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Daniel - kl. III PKS - wpis na świadectwie za zajęcie V miejsca na Centralnej Spartakiadzie Transportowców oraz I miejsce na wojewódzkiej.
 • Górnik - kl. III PKS - wpis za udział w Centralnej Spartakiadzie Transportowców
 • Pękała Krzysztof - kl. I lz. - za dobre wyniki w nauce
 • Adamczyk Grzegorz -kl. I lz. - za wzorową frekwencję i pracę społeczną
 • Piotrowski P. - kl. II lz. - za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę w HSPS
 • Pełka H. - kl. II lz. - za osiągnięcia sportowe i pracę w SU.
 • Nowak Piotr - kl. III a lz. - średnia 4,00
 • Jaskuła Wiesława - kl. III a lz. średnia 4,10
 • Bociąga Zdzisław - kl. III b lz. - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Sarowski Zbigniew - kl. III b lz. - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Gatner Edward - kl. I tpz. - średnia 4,40
 • Czerkawski Kazimierz - kl. I tpz. - wpis na świadectwie za zajęcie I miejsca w piłce ręcznej i II miejsce w piłce koszykowej na IV Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
 • Nowak Marek - kl. I tpz. - wpis na świadectwie za III miejsce w Wojewódzkich Biegach Przełajowych o Puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji.
 • Retecki Krzysztof - kl;. I tpz. - wpis na świadectwie za III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.
 • Wieczorek Jolanta - kl. II tpz. - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Zakręt Krzysztof - kl. II tpz. - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Kropacz K. - kl. I tos. - za dobre wyniki w nauce
 • Kostrzewa P. - kl. I tos. - średnia 4,00
 • Małecki - kl. II tos. - średnia 4,55
 • Jędrczak - kl. II tos. - średnia 4,36
 • Baranowski - kl. II tos. - wpis na świadectwie za I miejsce w piłce ręcznej na IV Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
 • Gorczycki - kl. II tos. - wpis na świadectwie za I miejsce w piłce ręcznej i II miejsce w piłce koszykowej na IV Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
 • Kubiak - kl. II tos. - wpis na świadectwie za III miejsce w Wojewódzkich Biegach Przełajowych /Sztafetowych/ o Puchar Przeglądu Sportowego i Telewizji.
 • Barcik - kl. II tos. - wpis na świadectwie za I miejsce w piłce ręcznej za Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
 • Sobczyk Krzysztof - kl. III tos.- średnia 4,69
 • Rozmarynowski Aleksander - kl. III tos. - średnia 4,36
 • Walczak - kl. IV tos. - średnia 4,60
 • Koper - kl. IV tos. - średnia - 4,10
 • Kubiak - kl. IV tos. - średnia 4,10
 • Jura - kl. IV tos. - za pracę społeczną
 • Kołaczyk - kl. IV tos. - za pracę społeczną
 • Majda - kl. IV tos. - wpis na świadectwie za I miejsce w etapie szkolnym olimpiady języka rosyjskiego
 • Skrzypecki - kl. IV tos. - wpis na świadectwie za udział w wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Halusiak - kl. IV tos. - wpis na świadectwie za udział w wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Mielczarek - kl. IV tos. - wpis na świadectwie za zajęcie tytułu mistrza szkoły w szachach
 • Kubiak Ryszard - kl. IV tos. - wpis na świadectwie za pełnienie funkcji z - cy komendanta Szczepu HSPS
 • Kołaczek - kl. IV tos. - wpis na świadectwie za wzorowe pełnienie funkcji sekretarza szczepu HSPS
 • Stanek M. - wpis na świadectwie za zdobycie I miejsca i puchar Komendy Wojewódzkiej MO w Sieradzu podczas III Chorągwianego Zlotu drużyn MSR
 • Potomski M. - wpis na świadectwie za zdobycie I miejsca i Puchar Komendy Wojewódzkiej MO w Sieradzu podczas III Chorągwianego Zlotu drużyn MSR
 • Mrugała B. - wpis na świadectwie za zdobycie I miejsca i Puchar Komendy Wojewódzkiej MO w Sieradzu podczas III Chorągwianego Zlotu drużyn MSR
 • Majda K. - wpis na świadectwie za zdobycie I miejsca i Puchar Komendy Wojewódzkiej MO w Sieradzu podczas III Chorągwianego Zlotu drużyn MSR
 • Kuźniar J. - wpis na świadectwie za zdobycie I miejsca i Puchar Komendy Wojewódzkiej MO w Sieradzu podczas III Chorągwianego Zlotu drużyn MSR
 • Duda M. - wpis na świadectwie za zdobycie I miejsca i Puchar Komendy Wojewódzkiej MO w Sieradzu podczas III Chorągwianego Zlotu drużyn MSR
 • Drewicz S. - wpis na świadectwie za zdobycie I miejsca i Puchar Komendy Wojewódzkiej MO w Sieradzu podczas III Chorągwianego Zlotu drużyn MSR
 • Halusiak W. - wpis na świadectwie za zdobycie I miejsca i Puchar Komendy Wojewódzkiej MO w Sieradzu podczas III Chorągwianego Zlotu drużyn MSR
 • Mielczarek W. - wpis na świadectwie za zdobycie I miejsca i Puchar Komendy Wojewódzkiej MO w Sieradzu podczas III Chorągwianego Zlotu drużyn MSR
 • 58. Kołodziej M. - wpis na świadectwie za zdobycie I miejsca i Puchar Komendy Wojewódzkiej MO w Sieradzu podczas III Chorągwianego Zlotu drużyn MSR
 • 59. Kuźniar - wpis na świadectwie za udział w eliminacjach międzywojewódzkich pod nazwą „Czy znasz prawo wynalazcze” w Słupsku w dniach 9 - 10 czerwca 1979 roku.
 • 60. Kołodziej - wpis na świadectwie za udział w eliminacjach międzywojewódzkich po nazwą „Czy znasz prawo wynalazcze” w Słupsku w dniach 9 - 10 czerwca 1979 roku.
 • 61. Zjawiński - kl. I tmp. - średnia 4,12

 

W roku szkolnym 1978/79 w szkole było 692 uczniów. Promocję do następnej klasy uzyskało 550 uczniów. Do egzaminu poprawkowego wyznaczono 112,a promocji nie uzyskało 30 uczniów.

Do egzaminów maturalnych w tym roku przystąpiło 101 abiturientów na 102 osoby kończące szkołę. Na egzaminie maturalnym największą popularnością cieszyła się fizyka, geografia i przysposobienie obronne.

W roku tym do kół zainteresowań należało 177 uczniów co stanowiło 23,1 % z tego do SKS 111 uczniów.

Z biblioteki korzystało 713 osób z tego 658 uczniów. Zanotowano 5 546 odwiedzin w bibliotece. Wypożyczono 4 700 woluminów. W ciągu tego roku szkolnego zakupiono 755 książek. W roku przyszłym ma nastąpić zagospodarowanie nowej biblioteki.

Od samego początku harcerze wykazują dużą aktywność. Na odbytym, pod koniec ubiegłego roku szkolnego, zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano nowe władze szczepu. W skład Rady Szczepu weszli:

 • komendant - Gortat Wiesław
 • zastępca komendanta do spraw organizacyjnych - Małecki Krzysztof
 • zastępca do spraw programowych - Kubiak Ryszard
 • sekretarz - Kołaczek Grzegorz
 • skarbnik - Węclewska Anna
 • kronikarz - Jura Marek
 • przewodniczący klubu młodych wychowawców - Fita Ireneusz
 • przewodniczący komisji prób i stopni - Koper Janusz
 • kierownik grupy dekoracyjno – plastycznej - Tasarz Adam
 • kierownik harcerskiej służby informacji - Jędrczak Zbigniew
 • przewodniczący klubu kulturalno – oświatowego - Gorczycki Tomasz
 • przewodniczący klubu wiedzy o partii - Kołodziej Zenon
 • przewodniczący klubu łączności - Bąk Marek
 • fotoreporter - Nowakowski Jerzy          

Już 8 września 35 druhów przepracowało łącznie 70 godzin na rzecz Komendy Hufca , kilka dni później 27 godzin. Pięciu członków drużyny MSR uczestniczyło przez okres trzech dni w akcji „stop – dziecko na drodze”. Uczestnikami tej wielodniowej akcji byli: Hałas, Łuczak, Majchrowski, Pakuła i Potomski.

We wrześniu powstaje nowa drużyna : pożarnicza oraz klub wiedzy o Partii. Również w tym miesiącu 60 harcerzy przepracowało społecznie 180 godzin przy budowie zajazdu „Boryna „.Inną budowę również zabezpieczali harcerze. W dniach 2 – 6 października 26 osób z klasy II tpz. pracowali w ośrodku ZHP w Załęczu.

O sztandar przechodni Naczelnika ZHP we współzawodnictwie pracy warsztatowej „Harcerski wyścig pracy – lepiej, gospodarniej , więcej” walczy 461 uczniów. W tym samym czasie przestąpiono do zdobywania Odznaki Chorągwianej „Harcerska Służba Ziemi Sieradzkiej” oraz tytuł „Drużyny Sztandarowej „ i „Szczepu Sztandarowego”.

Po zakończeniu uroczystego apelu w związku z XXXV lat LWP grupa 35 harcerzy pod kierunkiem dyrektora Strózika zasadziła na terenie szkoły 35 dębów.

Podczas trwania spisu powszechnego w Polsce w dniach od 5 do 18 grudnia członkowie szczepu przyszli z pomocą pracując społecznie przy przeprowadzaniu spisu.

W grudniu 16 harcerzy z okazji Dni Seniora odwiedziło potrzebujących wykonując na ich rzecz takie prace jak rąbanie drewna, przyniesienie lekarstw, złożenie węgla itp.

Sukcesy harcerzy zostały dostrzeżone przez prasę.”Głos Robotniczy” z dnia 21 grudnia 1978 roku napisał: ’Spośród nich szczególną aktywnością wyróżniają się harcerze ze szczepu im. gen. Świerczewskiego. Działa on przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2.W szczepie tym dobrze pracuje klub łącznościowców, którzy dobrze wyposażeni w aparaturę, często własnej roboty nawiązują łączność z krótkofalowcami całego świata i prowadzą radiowęzeł szkolny. Drużyny Młodzieżowej Służby Ruchu, których trzy utworzono w szczepie opiekują się zuchami ze szkół podstawowych, prowadzą w nich szkolenia i kursy rowerowe. Drużyny te wyróżniły się podczas kolarskich mistrzostw Polski parami, zabezpieczając ich organizację. Inna drużyna ,pożarnicza – chroni szkołę i warsztaty przed wybuchem pożarów. W szczepie tym jest także klub wiedzy o partii, organizujący interesujące odczyty i spotkania z lektorami i przekazujący najlepszych swoich członków w szeregi PZPR. Na pewno nie bez znaczenia dla dobrej pracy szczepu pozostaje fakt, że miłośnikiem harcerstwa jest dyrektor szkoły - Henryk Strózik. Jego uczniowie – harcerze, chętnie i dużo pracują społecznie. Np. przy porządkowaniu osiedla Waryńskiego i przy budowie zajazdu „Boryna”. Najlepsi spośród nich to: Janusz Kruk, Henryk Pilarczyk i Wiesław Walczak”.

Również „Motywy” ze stycznia 1979 roku informują: ” Szczep w ZSZ nr 2 w Wieluniu zorganizował zespoły pracujące przy naprawie taboru samochodowego PKS oraz przy odśnieżaniu bazy i dworca autobusowego”.

W finale XX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, nad którą patronat sprawuje ZHP, zwycięzcami w pionie technikalnym zostali:

1. Surma Dariusz – klasa III tos

2. Skrzypecki Romuald – klasa IV tos.

3. Halusiak Wojciech – klasa IV tos.

 

W pionie zasadniczym najlepszymi zostali:

1. Puchalski Maciej – klasa III tok .śl.

2. Polewiak Krzysztof – klasa PKS

3. Krawa Mirosław – klasa III tok .śl.

 

W dniu 1 listopada jako dniu szczególnej pamięci o tych, którzy odeszli, harcerze poszczególnych drużyn złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy. Przy grobach tych odbywali także honorowe warty. Wcześniej, tj. od 28 października do 31 października drużyny uporządkowały groby żołnierzy polskich i radzieckich.

W Turnieju Myśli Filozoficznej udział bierze Bednarek Jolanta z kl. III tpz., która na wojewódzkich zawodach otrzymała wyróżnienie.

W dniu 1 marca 1979 roku przeprowadzony został uroczysty apel, podczas którego dokonano podsumowania

współzawodnictwa pracy warsztatowej za I półrocze. Za wzorową pracę nagrodzono 53 osoby książeczkami PKO / z

wkładami 200 – 500 złotych / na łączną sumę 19.450 złotych.

 

Odbiór książeczek PKO

 

Dnia 24 marca 1979 roku 41 uczniów złożyło przyrzeczenie harcerskie. Jak każdego roku, harcerze wzięli udział w uroczystościach 1 Majowych.

 

 

 

fotka .......

 

 

 

Udział w pochodzie 1 - Majowym

 

Miesiąc maj sprzyjał pracom porządkowym. Szczególnie dużo godzin pracy przeznaczyli harcerze Spółdzielni Jajczarsko – Mleczarskiej w Wieluniu. Przez kilka dni 112 harcerzy społecznie pracowali na rzecz tego zakładu.

Również w maju /27/ reprezentacja drużyn MSR w składzie: Mrugała B., Duda M. , Drewicz S., Halusiak W., Kołodziej M., Kuźniar J., Majda K., Stanek M., Mielczarek W., Potomski M. wzięła udział w 5 konkurencjach specjalnościowych podczas III Chorągwianego Zlotu Drużyn MSR w Burzeninie. Harcerze zajęli I miejsce zdobywając puchar Komendanta Wojewódzkiego MO oraz 5 dniową wycieczkę szlakiem walk partyzanckich po województwie lubelskim.

W maju i czerwcu harcerze przekazali kwotę 2 090 złotych na konto Centrum Zdrowia Dziecka, w sierpniu kwotę 571

złotych.

 

Podziękowanie za dokonanie wpłaty na konto CZD.
 

Dbając o bezpieczeństwo na drogach szczep przeprowadził dnia 8 czerwca 1979 roku konkurs „ z przepisami ruchu drogowego na ty”. Zwycięzcami zostali:

1. Kazimierz Maliszewski – II tos.

2. Olejnik Marek – I PKS

3. Trocha Zbigniew – II tos.

A jurorami byli Wiesław Gortat i Eugeniusz Więckowski oraz Pakuła R.-harcerz MSR.

Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej liczyła w tym roku 473 członków. Praca odbywa się w 21 drużynach. Harcerze przepracowali społecznie 8 000 godzin.

Oprócz tego w szkole działa Samorząd Uczniowski, Towarzystwo Przyjaźni Polsko - Radzieckiej, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze oraz Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.

W warsztatach szkolnych zatrudnionych jest 9 pracowników umysłowych , 12 fizycznych , 3 dochodzące. Zatrudnionych było 14 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Do stanu etatowego należy dodać 5 nauczycieli dochodzących ,kierownika i zastępcę. Razem 21 osób. Średnio rocznie pracowało 450 uczniów. Jeżeli chodzi o frekwencję to uczniowie opuścili 11 289 godzin z tego pracownice 900 godzin , a nauczyciele 1 236 godzin. Nauczyciele zgłosili 11 pomysłów racjonalizatorskich za co otrzymali nagrody w łącznej wysokości 7 000 złotych.

Budżet szkoły w tym roku wynosił 7 677 000 złotych. Na pomoce naukowe przeznaczono 210 000 złotych z czego wydatkowano 55 000 złotych. Zakładowy fundusz socjalny wynosił 62 000 złotych , wydano zaś 41 000 złotych. Średnie roczne wynagrodzenie w Polsce wynosiło w roku 1978 wynosiło 58 644 złote , a roku 1979 wynosiło 63 924 złote.

W roku 1978 szkoła została wyróżniona w konkursie pod nazwą „ Co wiem o prawie wynalazczym”. W konkursie „B” ekipa naszej szkoły w składzie: Wojciech Jabłonowski, Włodzimierz Sułkowski, Aleksander Niciejewski i opiekun Tadeusz Pyszkowski za pracę pod tytułem: ” Pojazd szkolno – sportowy Kart PJ – 1 „ uzyskała pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 2 000 złotych. Praca ta została zgłoszona do eliminacji centralnych.

W grupie tej przyznano wyróżnienie i nagrodę w wysokości 800 złotych Józefowi Falisowi i Stanisławowi Drzazdze.

W konkursie „C” Ryszard Dziuba uzyskał na szczeblu wojewódzkim trzecie miejsce i nagrodę w wysokości

1 000 złotych.

Wojewódzki Sąd Konkursowy TMMT po ocenie współzawodnictwa przyznał SKO TMMT działającemu w naszej szkole pierwsze miejsce i nagrodę 5 000 złotych.

Wyróżniając naszą szkołę postanowiono zorganizować I Wojewódzki Finał Konkursu pod nazwą „Co wiem o prawie wynalazczym”, który się odbył się 5 czerwca 1979 roku. Przewodniczącym jury był Andrzej Maniecki. Zawodnicy wspomagani byli przez kapelę ziemi wieluńskiej.

 

Szczególne osiągnięcia uzyskali sportowcy zajmując:

 • XIII miejsce w strefowych Sztafetowych Szkolnych Biegach Przełajowych o puchar „Przeglądu Sportowego i TVP” w Koninie.
 • XV miejsce w Finale Krajowym Szkolnych Sztafetowych Biegów Przełajowych o puchar „PS i TVP” w Wieluniu w dniu 23 kwietnia 1978 roku.

Szkołę reprezentowali:

Sobczak Ryszard, Fita Ireneusz, Kubiak Ryszard, Grzybowski Andrzej, Humel Waldemar, Spodymek Wiesław, Guzina Dariusz, Kieler Marek Kowalski Bogdan, Król Krzysztof. Drużynę prowadzili mgr Henryk Bogus i mgr Andrzej Czajkowski.

 • I miejsce w III Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w Zduńskiej Woli.

 

Mistrzowska dzruzyna ZSZ nr 2 w Wieluniu

 

Szkołę reprezentowali:

Barcik Andrzej, Kasperek Marek, Czerkawski Kazimierz, Gajda Maciej, Psuja Mirosław, Kasperek Bernard, Baranowski Krzysztof, Gorczycki Tomasz, Brzózka Krzysztof, Urbaniak Marek, Swędrak Włodzimierz, Podyma Gabriel, Konieczny Janusz, Szpak R.

 • W Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej I miejsce w województwie
 • XV miejsce w finale krajowym sztafetowych biegach przełajowych 10x1500 metrów.
 • II miejsce w województwie w sztafetowych biegach przełajowych 10x1500 metrów.

 

W innych turniejach i konkursach uczniowie zajmowali bardzo wysokie lokaty:

 • W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki zapewnili sobie udział w finale centralnym
 • W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki zdobywali coroczne czołowe miejsca: I, II lub III w jednej, dwóch lub trzech grupach tematycznych.
 • W Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Prozy Polskiej oraz konkursie Poezji Śpiewanej zajmowali czołowe miejsca w eliminacjach rejonowych.

 

 

Studniówka. 27 stycznia 1979 roku. Dyrektor Henryk Strózik prowadzący Kamilę Walczak.
W drugim rzędzie dyrektor Tadeusz Domański i Wiesława Cieśla.

 

 

Pochód 1 – Majowy 1979 roku. Od lewej Helena Kleta, Kamila Walczak i Wiesława Cieśla.
Na drugim planie Waldemar Filipiak.

 

       
   
Wycieczka do Gdańska.

 

 

Dh Wiesław Gortat z uczniami swojej klasy (II TOS)

 

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski 

 

casino10top.com
f t g