• .

 • .

 • .

 • .

 

          Wszystkich zgromadzonych pedagogów serdecznie powitał dyrektor Henryk Strózik. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej poruszono najważniejsze i najistotniejsze sprawy związane z nauczaniem i wychowaniem w nowym roku szkolnym. Dokonano przydziału wychowawstw i innych działań pozalekcyjnych. Zachęcano do samodoskonalenia, samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Na posiedzeniu tym dokonano przydziału określonych kół zainteresowań. Zalecono kontynuację pracy na wysokim poziomie organizacji młodzieżowych. Jednym z głównych priorytetów nauczyciela powinien być systematyczny i ciągły kontakt z rodzicami wychowanków. Dyrekcja szkoły poruszyła również problem potrzeby zatrudnienia na stanowiskach produkcyjno – obsługowych. Powitano nowozatrudnioną z dniem 1 września 1979 roku na stanowisku kierowniczki świetlicy Barbarę Łuczak.

 

 

 Kierowniczka świetlicy Barbara Łuczak

 

Kadrę kierowniczą w tym czasie stanowili:

 • Henryk Strózik – dyrektor
 • Tadeusz Domański – zastępca dyrektora
 • Jan Pawelec - kierownik warsztatów szkolnych
 • Ryszard Krajcer   - kierownik internatu
 • Barbara Łuczak – kierowniczka świetlicy
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny

 

W tym roku szkolnym zatrudniono także na innych stanowiskach następujące osoby:

Od dnia 11 lutego 1980 roku w charakterze głównego księgowego zatrudniony był Biela Zdzisław. Pracował do dnia 28 lipca 1982 roku.

Dnia 23 marca 1980 roku rozpoczął pracę w charakterze galwanizera Bryła Mieczysław. Zatrudniony był do dnia 19 maja 1990 roku.

Od dnia 21 września 1979 roku do dnia 31 października 1980 roku zatrudniony został w charakterze galwanizera Kalus Mirosław.

W charakterze sprzątaczki w niepełnym wymiarze godzin zatrudniona była Mielnicka Zofia. Zatrudniona była od dnia 1 października 1979 roku do dnia 31 marca 1981 roku.

W niepełnym wymiarze godzin od dnia 1 października 1979 roku w charakterze sprzątaczki pracowała Pagacz Kazimiera Stanisława. Zatrudniona była do dnia 31 grudnia 1982 roku.

W okresie od 22 listopada 1979 roku do dnia 26 maja 1980 roku w charakterze tokarza pracował Tomicki Bogusław.

Od dnia 26 maja 1980 roku zatrudniony został w warsztatach szkolnych w charakterze tokarza Borgiel Stanisław Kazimierz.

Zatrudniony był do dnia 30 kwietnia 1981 roku.

 

Zainteresowania w kole historycznym, prowadzonym przez Janinę Domańską, rozwijali:

 • Barczyński Romuald
 • Derkowski Grzegorz
 • Dudaczyk Krzysztof
 • Humel Małgorzata
 • Kostrzewa Paweł
 • Kropacz Krzysztof
 • Kucia Roman
 • Matuszek Andrzej
 • Pakuła Dariusz
 • Podeszwa Włodzimierz
 • Struzik Dariusz
 • Szuster Stanisław
 • Urban Arkadiusz
 • Węclewska Anna
 • Wojtasik Janusz
 • Wujec Roman

 

Do koła polonistyczno – dramatycznego prowadzonego przez Krystynę Siwik należeli:

 • Mierzwiak Dorota
 • Szewczyk Wioletta
 • Wróbel Zbigniew
 • Grzesik Danuta
 • Piotrowski Piotr
 • Krzyżanowska Aleksandra
 • Bochenek Małgorzata
 • Mazurek Andrzej
 • Kotas Zenon
 • Antonowski Zbigniew
 • Wieczorek Jolanta
 • Kieler Rajmund
 • Pakuła Dariusz
 • Matuszek Andrzej
 • Wujec Roman
 • Chałupka Ireneusz
 • Wróbel Mirosław

 

Do koła matematycznego należeli:

 • Łazik - 3 lz
 • Matłowski - 3 lz
 • Mroczek - 3lz
 • Zalwert - 3lz
 • Lubański Roman
 • Majda Kazimierz
 • Walczak Wiesław
 • Kubiak Ryszard
 • Mrugała Bogusław
 • Kurzyński Sławomir
 • Żuberek Bogusław
 • Mielczarek Waldemar

 

Do koła fotograficznego należeli:

 • Zakręt Krzysztof
 • Kossakowski Czesław
 • Nowakowski Jerzy
 • Stefaniak Waldemar
 • Uczestnikami koła fizycznego byli:
 • Mielczarek Waldemar
 • Mostowy Jan
 • Walczak Wiesław
 • Żuberek Bogusław
 • Kubiak Ryszard
 • Cieśla Tomasz
 • Mrugała Bogusław
 • Koper Janusz
 • Stanek Mirosław

 

W tym roku do szkoły uczęszcza 669 uczniów. Do technikum chodzi 190 uczniów, do tpz - 88 uczniów, do tmp - 34 uczniów, do lz - 136 uczniów oraz do ZSZ - 221 uczniów.

W roku 1979 warsztaty szkolne posiadały plan sprzedaży 7 100 000 złotych. Plan ten został wykonany / 7 157 000 złotych /. Zużycie materiałów to kwota 2 007 000 złotych. Amortyzacja to 30 000 złotych.825 000 złotych odesłano do Kuratorium. Na płace dla pracowników przekazano 1 100 000 złotych. Koszty utrzymania warsztatów to kwota 5 000 000 złotych. Miesięcznie średnio wydaje się około 500 000 złotych. Razem wypracowano zysk w kwocie 2 063 000 złotych. Na zysk ten złożyło się:

 • Praca uczniów - 820 000 złotych
 • Zysk na produkcji i usługach - 1 243 000 złotych.

Na akcję socjalną przekazano kwotę 167 000 złotych / w tym nagrody dla uczniów, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pracowników warsztatów /.

We wrześniu biblioteka liczyła 13 327 woluminów. Z biblioteki korzysta 683 czytelników w tym 620 to uczniowie. Wypożyczono 3 575 woluminów. W okresie od września do stycznia zakupiono książek za sumę 19 064 złote. Dnia 6 października 1980 roku bibliotekę przeniesiono do nowego pomieszczenia. W tym właśnie dniu rozpoczęła ona w nim pracę.

Dla wielu instytucji młodzież wykonywała prace przeznaczając wiele godzin. Na rzecz PGR Czarnożyły przepracowano 2 726 roboczogodzin , na rzecz PGR Kopydłów - 3 651 godzin. Dla Ośrodka Harcerskiego w Załęczu przepracowano 4 798 godzin, a dla Muzeum Ziemi Wieluńskiej 240 godzin. Praca na rzecz ZUiGiL -u to 148 godzin. Dla Nadleśnictwa Wieluń przeznaczono 470 roboczogodzin , a dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Wieluniu 348 godzin.

Dla naszej szkoły przepracowano 494 godziny.

Na koncie OHP znajduje się obecnie 69 000 złotych. Średnio za wypracowaną godzinę płacono 10 złotych. Należy przypomnieć , że z połowy kwoty wypracowanych przez młodzież godzin mogli oni przeznaczyć pieniądze na swoje potrzeby. Tylko przy budowie ośrodku w Załęczu w tym roku młodzież pracowała społecznie.

Dnia 29 kwietnia 1980 roku Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o nagrodzeniu szczególnie wyróżniających się uczniów w formie wpisów na świadectwa szkolne:

 • Baranowski Krzysztof - I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w latach 1977, 1978, 1979.
 • Duda Marek - III miejsce w VI Manewrach Techniczno - Obronnych województwa sieradzkiego. I miejsce w Chorągwianym Zlocie Drużyn MSR. II miejsce w szachowych mistrzostwach szkół ponadpodstawowych województwa sieradzkiego.
 • Gorczycki Tomasz - I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w latach 1977,1978,1979.
 • Halusiak Wojciech - I miejsce w I Chorągwianym Zlocie Drużyn MSR.
 • Jura Marek - III miejsce w eliminacjach wojewódzkich TMMT - konkurs „C”. II miejsce w konkursie wojewódzkim na plakat pod hasłem „Wielki Kraj Rad w mojej wyobraźni”.
 • Kołodziej Marek - I miejsce w eliminacjach szkolnych TMMT - konkurs „C”.
 • Koper Janusz - udział w zawodach okręgowych VI Olimpiady Wiedzy Technicznej w Łodzi. Przewodniczący SU w roku szkolnym 1978/79.Udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Filozoficznej.
 • Kubiak Ryszard - I miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie Lekkoatletycznej na dystansie 3000 metrów i III miejsce na dystansie 1 500 metrów w roku 1976.I miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych w 1977 roku i III miejsce w roku 1978. I miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie LA na dystansie 2000 metrów z przeszkodami. Udział w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia „Start”.
 • Kuźniar Jan - udział w zawodach okręgowych VI Olimpiady Wiedzy Technicznej w Łodzi, I miejsce w I Chorągwianym Zlocie Drużyn MSR.II miejsce w VI Chorągwianych Manewrach Techniczno - Obronnych. Udział w międzywojewódzkiej Olimpiadzie „Czy znasz prawo wynalazcze”.
 • Lubański Roman - I miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie LA na dystansie 800 metrów i II miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych w roku 1977 i III miejsce w roku 1978.I miejsce w Miejskiej Spartakiadzie LA na dystansie 400 metrów w roku 1976.
 • Majda Kazimierz - II miejsce w konkursie wojewódzkim na plakat pod nazwą „ Wielki Kraj Rad w mojej wyobraźni”. I miejsce w eliminacjach szkolnych X Olimpiady języka rosyjskiego. I miejsce w I Chorągwianym Zlocie Drużyn MSR.
 • Mielczarek Waldemar - udział w zawodach okręgowych VI Olimpiady Wiedzy Technicznej w Łodzi. I miejsce w I Chorągwianym Zlocie Drużyn MSR.II miejsce w drużynowych szachowych mistrzostwach szkół ponadpodstawowych województwa sieradzkiego. Dwukrotny mistrz szkoły w szachach. Wicemistrz w tej dyscyplinie w województwie sieradzkim w roku 1979.
 • Mostowy Jan - II miejsce w wojewódzkich mistrzostwach szachowych. I miejsce w turnieju „Złota Wieża”.
 • Mrugała Bogusław - I miejsce w VI Manewrach Techniczno - Obronnych województwa sieradzkiego.
 • Polczyk Romuald - III miejsce w Wojewódzkich Biegach Sztafetowych w roku 1978.
 • Potomski Marek - I miejsce w I Chorągwianym Zlocie Drużyn MSR
 • Skrzypecki Romuald - I miejsce w finale szkolnym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w roku 1980. Udział w wojewódzkiej Olimpiadzie WoPiŚW w roku 1979 i 1980.
 • Stanek Mirosław - I miejsce w I Chorągwianym Zlocie Drużyn MSR.II miejsce w VI Manewrach Techniczno - Obronnych województwa sieradzkiego. III miejsce w I Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży Szkolnej w pchnięciu kulą. II miejsce w I Miejskiej Spartakiadzie Młodzieży w biegu na 200 metrów.
 • Walczak Wiesław - udział w zawodach okręgowych VI Olimpiady Wiedzy Technicznej w Łodzi. I miejsce w eliminacjach szkolnych TMMT - konkurs „C”.
 • Włodarczyk Dorota - I miejsce w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Radzieckiej. I miejsce w miejskim Konkursie Piosenki Harcerskiej.
 • Żuberek Bogusław - II miejsce w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w biegu na 3000 metrów w roku 1979.I miejsce w konkursie szkolnym pod nazwą „Co wiem o Kraju Rad”.
 • Garbaciak Karol - uczestnik Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w finale wojewódzkim w Zduńskiej Woli w roku 1980.
 • Kieler Rajmund - I miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych w 1977 roku. XIV miejsce w Finale Krajowym Sztafetowych Biegach Przełajowych w roku 1978.
 • Król Krzysztof - I miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych w roku 1977 i 1978.XIV miejsce w Finale Krajowym Sztafetowych Biegów Przełajowych w roku 1978.V miejsce w Mistrzostwach ZS „Start” w biegu na 5000 metrów w roku 1978.
 • Mazurek Andrzej - przewodniczący Młodzieżowej Rady Internatu w latach 1978 - 1980.
 • Sobczak Ryszard - I miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych w roku 1977.XIV miejsce w Finale Krajowym Sztafetowych Biegach Przełajowych w roku 1978.
 • Spodymek Wiesław - I miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych w roku 1976, 1977 i 1978. I miejsce w Wojewódzkich Biegach Przełajowych w roku 1977 i 1978. Rekordzista województwa sieradzkiego w biegu na 800 metrów. I miejsce w Mistrzostwach ZS „Start” w biegu na 800 metrów.
 • Zakręt Krzysztof - zastępca przewodniczącego Młodzieżowej Rady Internatu w roku 1978, 1979 i 1980.

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 27 maja 1980 roku podjęto uchwałę o skierowaniu na studia bez egzaminów następujące osoby:

 • 1. Walczaka Wiesława - na Politechnikę Wrocławską
 • 2. Kopra Janusza - na Politechnikę Częstochowską

 

Postanowiono również nagrodzić nagrodami książkowymi następujące osoby:

 • Walczak Wiesław - kl. V tos. - za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną w organizacji HSPS
 • Koper Janusz - kl. V tos. - za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywną pracę społeczną w SU.
 • Kubiak Ryszard - kl. V tos. - za dobre wyniki w nauce i bardzo dobrą pracę w HSPS
 • Stanek Mirosław - kl. V tos. - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną na terenie klasy.
 • Wieczorek Jolanta - kl. III tpz. - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Spodymek Wiesław - kl. III tpz. - za godne reprezentowanie szkoły w imprezach sportowych wszelkiego stopnia
 • Król Krzysztof - kl. III tpz. - za godne reprezentowanie szkoły w imprezach sportowych
 • Pęcherz Zbigniew - kl. IV a LZ - za dobre wyniki w nauce
 • Jaskuła Wiesława - kl. IV a LZ - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Bociąga Zdzisław - kl. IV b LZ - za dobre wyniki w nauce

 

Dnia 18 czerwca 1980 roku podjęto również decyzję o nagrodzeniu uczniów szczególnie wyróżniających się zarówno w nauce jak i pracy społecznej. Oto lista osób:

 • Mituła Leszek - kl. I tpz
 • Gatner Edward - kl. II tpz
 • Dłubek Andrzej - kl. II tpz
 • Krakowski Henryk - kl. I mm
 • Paroń Zygmunt - kl. III mm
 • Malas W. - kl. I tos
 • Kropacz Krzysztof - kl. II tos
 • Jędrczak Zbigniew - kl. III tos
 • Małecki Krzysztof - kl. III tos
 • Sobczyk Krzysztof – kl .IV tos
 • Rozmarynowski Aleksander - kl. IV tos
 • Bak Leszek - kl. IV tos
 • Piętoń Danuta - kl. I lz
 • Pękała Krzysztof - kl. II lz
 • Piotrowski Piotr - kl. III lz
 • Marciniak J. - kl. I PKS
 • Walasik W. - kl. I PKS
 • Semeniuk L. - kl. III PKS
 • Świgoń Adam - kl. III PKS

 

Z klasy II tok oprócz wyróżnienia za dobrą naukę i pracę następujący uczniowie otrzymali pochwały za inne formy ich aktywności:

 • Antosik Janusz - za zajęcie I miejsca w konkursie „Najlepszy w zawodzie” oraz za I miejsce w szkolnym konkursie matematycznym, a także I miejsce w „Małej Olimpiadzie Wiedzy Technicznej”.
 • Materac Wiesław - za zajęcie II miejsca w wojewódzkim konkursie „Najlepszy w zawodzie”
 • Cielas Wiesław - za zajęcie I miejsca w szkolnym konkursie matematycznym
 • Witkowski Zbigniew - za zajęcie I miejsca w szkolnym konkursie matematycznym

 

W roku szkolnym 1979/80 na etatach pedagogicznych pracowało 51 osób w tym 4 osoby w niepełnym wymiarze godzin. 21 osób to pracownicy administracji szkoły i internatu. W warsztatach zaś pracownicy administracji i obsługi to 23 osoby.

Plan wydatków na rok 1980 to kwota 7.282.000 złotych. Z kwoty tej przeznacza się ponad

4.000.000 złotych , a na stypendia 930.000 złotych. Do dnia 12 czerwca 1980 roku wydatkowano 3 432 000 złotych w tym na stypendia 427.000 złotych.

Za okres ten warsztaty wypracowały zysk ponad 2.000.000 złotych.

Tylko we wrześniu harcerze biorą czynny udział w wielu zadaniach. Powołują szkolną komisją Olimpiady WoPiŚW, powołują szkolną komisją Współzawodnictwa Pracy Warsztatowej, biorą czynny udział w pracy na rzecz Muzeum Ziemi Wieluńskiej i PGR Czarnożyły, powołują Szkolną Komendę OHP oraz pracują na rzecz Ośrodka Chorągwianego ZHP w Załęczu.

Na początku września harcerze biorą udział w imprezie „ o bezpieczną drogę dziecka do szkoły”. W szkole naszej również dbają o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego organizując dnia 26 października konkurs na znajomość przepisów ruchu drogowego. Zwycięzcą został:

1. Małecki K.

2. Osumek D.

3. Trocha Z.

W wyniku zorganizowanej loterii w dniach 8 – 14 grudnia 1979 roku uzyskane pieniądze w kwocie 1.350 złotych przekazano

na konto Centrum Zdrowia Dziecka i Towarzystwa Przyjaciół Wielunia. Za zaangażowania harcerze naszej szkoły

otrzymywali liczne podziękowania.

 

Podziękowanie dla harcerzy

 

W tym samym miesiącu trzech harcerzy w nagrodzie za działalność wyjechali na wycieczkę do Łodzi. Szczęśliwcami byli: Rozmarynowski, Sobczyk i Gaj.

Dnia 19 stycznia 1980 roku zwycięzcami finału Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zostali:

W pionie I :

 • Skrzypecki – klasa V tos.
 • Surma D. – klasa IV tos.
 • Rozmarynowski – klasa IV tos.

A w pionie II :

 • Lebiodziński – klasa III mm

 

Od prawej: Domańska Janina, Okwiecińska Zofia

 

Miesiąc luty był mimo zimowego nastroju był miesiącem aktywnym. W dniach od 5 do 16 lutego 15 naszych harcerzy odpoczywało w Legnicy i Szklarskiej Porębie.22 dnia tego miesiąca brali udział w wojewódzkich eliminacjach Turnieju Myśli Filozoficznej w Sieradzu, a 28 lutego w eliminacjach Olimpiady WoPiŚw.28 lutego nasza reprezentantka Dorota Włodarczyk zajęła I miejsce w grupie solistów na odbywającym się festiwalu piosenki harcerskiej.

W roku tym harcerze byli bardzo aktywni biorąc udział w IV Chorągwianym Forum Aktywu HSPS, dyżurując w działaniach związanych z wyborami do Sejmu i Rad Narodowych, uczestnicząc w pracach porządkowych naszego osiedla, pracując na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego w Wieluniu. Harcerze wykazują również aktywność w innych miejscach regionu wieluńskiego.”Głos Robotniczy” z dnia 21 maja 1980 roku donosi: ”Również szereg prac wartości 320 tyś. Zł. Na terenie ośrodka w Załęczu wykonał, jako swoje zadanie konkursowe, szczep HSPS przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Wieluniu. Przy podjęciu inicjatywy i jej realizacji wyróżnił się druh Wiesław Gortat.”.

W kwietniu i maju harcerze przepracowali społecznie ponad 300 godzin na rzecz różnych wieluńskich instytucji.

Harcerze tak jak w poprzednim roku brali również udział w Manewrach Techniczno – Obronnych .Dnia 25 maja nasi druhowie zdobyli następujące miejsca :

1. Jędrczak J., Kołodziej Z., Młynek W., Stoparek K. – I miejsce w torze sanitarnym

2. Kruk J., Sułkowski R., Wieczorek K. – I miejsce w torze motocyklowym

3. Małecki K., Nowakowski J., Łuczak K., Panek E., Saturski P. – III miejsce w torze pożarniczym

4. Szydło A., Chabinowski R. – III miejsce w torze samochodowym

Indywidualnie :

1. Szydło Aleksy – II miejsce w torze samochodowym

2. Chabinowski Romuald – III miejsce w torze samochodowym

3. Kruk Janusz – II miejsce w torze motocyklowym

4. Sułkowski Romuald – III miejsce w torze motocyklowym

5. Wieczorek Krzysztof – IV miejsce w torze motocyklowym

20 marca 1980 roku Szkolna Komisja TMMT na posiedzeniu dokonała podsumowania eliminacji szkolnych TMMT.W konkursie grupy „C” na szczeblu wojewódzkim uczniowie naszej szkoły zdobyli drugie i trzecie miejsce..W eliminacjach szkolnych nagrodzono następujące osoby:

 • I miejsce i 1.500 złotych nagrody – Wiesław Walczak i Marek Kołodziej / opiekun był Wiktor Sampoliński/.
 • II miejsce i 1.000 złotych nagrody – Andrzej Dudek i Waldemar Napieraj / opiekunem był Stanisław Drzazga/.
 • III miejsce i 500 złotych nagrody – Marek Jura / opiekunem był Wiktor Sampoliński/.
 • IV miejsce i 500 złotych nagrody – Grzegorz Kołaczek i Krzysztof Wujec /opiekunem był Włodzimierz Jaskulski/.
 • V miejsce i 400 złotych nagrody – Krzysztof Baranowski i Sylwester Drewicz / opiekunem był Tadeusz Domański/.
 • VI miejsce i 400 złotych nagrody – Marek Duda i Andrzej Dobras /opiekunem był Stanisław Drzazga /.

 

Dnia 17 kwietnia 1980 roku odbył się II Finał Szkolnego Konkursu pod nazwą „Co wiem o prawie wynalazczym”. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 800 złotych otrzymał Bak Leszek z klasy IV tos. Drugie miejsce zajął Kołodziej Marek z klasy V tos otrzymując 500 złotych nagrody. Trzecie miejsce i 300 złotych nagrody otrzymał Gaj Leszek z klasy IV tos.

W dniu 22 kwietnia 1980 roku w Łasku odbyły się finały wojewódzkie konkursu pod nazwą „Co wiem o prawie wynalazczym”. Drużyny z naszej szkoły zajęły pierwsze i trzecie miejsce.

W Szczepie dobiegła rywalizacja o tytuł „ najlepszej drużyny Szczepu „. Po raz trzeci zwyciężyła 21 drużyna HSPS im. Adama Mickiewicza przy klasie III tos.

 

Od lewej: Najmrocki Wiktor, Strózik Henryk, Domański Tadeusz

 

Od dnia 9 do 14 czerwca 1980 grupa 7 harcerzy z klasy III TOS wyjechała do Mrzeżyna celem rozbicia obozu harcerskiego Komendy Hufca w Wieluniu.

 

Tuż przed wakacjami warsztaty szkolne zorganizowały wycieczkę dla młodzieży do Biskupina. Opiekunem wycieczki był

instruktor Marian Preś.

 

Wycieczka do Biskupina

 

Na wyróżnienie zasługują sportowcy szkoły. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

w piłce ręcznej dało nam I miejsce w województwie, a w piłce koszykowej II miejsce

w województwie.

II miejsce w województwie zajęła drużyna w sztafetowych biegach przełajowych 10x1500 metrów.

Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Polskiej oraz konkurs Poezji Śpiewanej

1978-1985 r.        Czołowe miejsca w eliminacjach rejonowych.

Ogólnopolski Konkurs Izb Pamięci Narodowej

1979r. II miejsce w województwie.

 

       
       
 Wystawa prac dyplomowych

 

 

casino10top.com
f t g