• .

 • .

 • .

 • .

 

          Na pierwszym w tym roku szkolnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej omówiono plan pracy, jego założenia i główne cele jakie będą przyświecać pracy szkoły. Omówiono także sprawy kadrowe placówki.

Z dniem 1 września 1980 roku zatrudniona została w charakterze wychowawcy internatu Maria Sowińska.

W tym roku szkolnym zatrudniono także inne osoby:

Od dnia 1 października 1980 roku zatrudniony został Czesław Cichla na stanowisku elektronarzędziowca.

Od dnia 25 maja 1981 roku na stanowisko konserwatora – hydraulika w niepełnym wymiarze czasu pracy przyjęty został Fertała Tadeusz. Zatrudniony był do dnia 1 lutego 1984 roku.

 

W tym roku szkolnym trzon kierowniczy szkoły stanowili:

 • Henryk Strózik – dyrektor szkoły
 • Tadeusz Domański – zastępca dyrektora
 • Jan Pawelec - kierownik warsztatów szkolnych
 • Józef Krajcer – kierownik internatu
 • Józef Reczkin –kierownik administracyjny
 • Łuczak Barbara - kierowniczka świetlicy

 

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 1980 roku dokonało przydziału czynności pozalekcyjnych następującym nauczycielom:

 • Białas Zofia - pełnomocnik szkolny do spraw podręczników
 • Bogus Henryk - opiekun SKS
 • Czajkowski Andrzej - opiekun sali gimnastycznej i boiska szkolnego
 • Domańska Janina - koło historyczne
 • Drzazga Stanisław - przewodniczący Szkolnego Koła Techniki i Racjonalizacji oraz opiekun Turnieju Młodych Mistrzów Techniki
 • Gortat Wiesław - opiekun Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, przewodniczący komisji współpracy ze środowiskiem w Zespole Wychowawczym.
 • Jurkowski Jerzy - opiekun sekcji strzeleckiej
 • Jakubczyk Adam - opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • Jaskulski Włodzimierz - opiekun sekcji szachowej i tenisa stołowego
 • Jasińska Bogumiła - zamawianie i rozprowadzanie filmów dydaktycznych
 • Kowalski Stanisław - przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowych
 • Kossakowski Jerzy - komendant OHP i współorganizator prac społeczno - użytecznych w szkole
 • Krajcer Ryszard - przewodniczący sekcji socjalno - bytowej w Zespole Wychowawczym
 • Kowalska Wanda - przewodnicząca komisji matematyczno - fizyczno - chemicznej
 • Leszczyńska Stanisława - koło matematyczne
 • Łuczak Barbara - przewodnicząca sekcji ogólno - wychowawczej w Zespole Wychowawczym
 • Krajewska Zofia - przewodnicząca komisji przedmiotów ogólnokształcących
 • Szymanowska Janina - koło fizyczne
 • Okwiecińska Zofia - kierownik szkolenia ideowo - pedagogicznego nauczycieli
 • Pyszkowski Tadeusz - przewodniczący Rady Oddziałowej ZNP
 • Pielucha Henryk - organizator zbiórki surowców wtórnych na terenie szkoły
 • Kuśmierczyk Halina - sekretarz komisji stypendialnej, sekretarz konferencji plenarnych Rady Pedagogicznej
 • Sampoliński Wiktor - opiekun Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz opiekun praktyk zawodowych
 • Siwik Krystyna - koło polonistyczno - dramatyczne
 • Sicińska Urszula - opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego oraz organizacja akcji zimowych i letnich młodzieży
 • Wojtasik Stefania - koło TPPR
 • Wieczorek Jerzy - opiekun szkolnego koła PCK
 • Ustyniak Adam - opiekun koła fotograficznego

 

Dokonano również przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu:

 • Preś Marian - przewodniczący Komisji Przedmiotów Praktycznej Nauki Zawodu.
 • Cembik Ireneusz - koło racjonalizacji i postępu technicznego
 • Bamberski -sekretarz komisji przedmiotów praktycznej nauki zawodu
 • Cieślik - koło metaloplastyczne
 • Grobelny - organizator wycieczek
 • Zakręta Jan - opiekun współzawodnictwa warsztatowego
 • Pinkosz Lucjan - nadzór nad sprzętem audiowizualnym
 • Stasiak - organizator prac społecznie użytecznych
 • Chabinowski - stała komisja BHP
 • Pinkosz Lucjan - stała komisja BHP
 • Mikołajczyk - przygotowanie młodzieży do konkursu „Najlepszy w zawodzie”.

 

W roku szkolnym 1980/81 do szkoły naszej uczęszczało 567 uczniów to jest o 99 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

W tym roku szkolnym na terenie szkoły działało 6 kół zainteresowań.

Do koła polonistyczno – dramatycznego prowadzonego przez Krystynę Siwik należeli:

 • Pakuła Dariusz
 • Humel Małgorzata
 • Walczak Jerzy
 • Więdłocha Jarosław
 • Wujec Roman
 • Wróbel Zbigniew
 • Małecki Krzysztof
 • Walaszczyk Adam
 • Lewandowski Andrzej
 • Szewczyk Wioletta
 • Wróbel Mirosław
 • Mierzwiak Dorota
 • Piotrowski Piotr

 

Do koła fizycznego prowadzonego przez Janinę Szymanowską należeli:

 • Borowiec Maciej
 • Kropacz Krzysztof
 • Rogóż Grzegorz
 • Szuster Stanisław
 • Walczak Jerzy
 • Piętoń Danuta
 • Adamczyk Grzegorz
 • Bogus Robert
 • Humel Małgorzata
 • Węclewska Anna

 

Koło matematyczne prowadzone było przez Stanisławę Leszczyńską. Oto wykaz uczestników:

 • Światły Kazimierz
 • Pękała Krzysztof
 • Kasprzyczak Ireneusz
 • Majchrzak Ryszard
 • Wcisło Bogdan
 • Danielak Arkadiusz
 • Łazik Małgorzata
 • Mroczek Grzegorz
 • Matławski Andrzej
 • Zalwert Rafał
 • Banaś Dariusz
 • Pietrzak Dariusz
 • Drzazga Włodzimierz
 • Drygała Jarosław
 • Bochenek Małgorzata
 • Głąb Bożena
 • Pelka Halina
 • Cyran Teresa
 • Puchalski Maciej

 

Do koła fotograficznego prowadzonego przez Ustyniaka Adama zapisani byli:

 • Kossakowski Sławomir
 • Kowalczyk Marian
 • Orłowski Roman
 • Urban
 • Nowakowski Jerzy
 • Stefaniak Waldemar
 • Michniewski Cezary
 • Stępień Zbigniew
 • Chycki Aleksander
 • Mituła Leszek
 • Lechowicz Maciej

 

Od września 1980 do stycznia 1981 roku księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 348 książek na sumę 20 113 złotych i 39 filmów na sumę 39 900 złotych. W tym okresie skorzystało z biblioteki 650 czytelników w tym 584 uczniów. Łącznie wypożyczono 3 359 woluminów. Wypożyczono również 145 filmów.

Harcerze pracują w 15 drużynach i skupiają 440 członków.

Szkolne koło PCK liczy 330 osób.

Warsztaty szkolne zaplanowały sobie w roku 1980 wynik gospodarczy na poziomie 7 100 000 złotych. Wykonano go w wielkości 7 150 000 złotych. Na wydatki przeznaczono 6 700 000 złotych, a wykorzystano 5 500 000 złotych. Zainwestowano w modernizację galwanizerni kwotę 443 000 złotych. Na wyżywienie przeznaczono 61 000 złotych, a wykorzystano 48 500 złotych.

Wyniki były by lepsze gdyby nie absencja na zajęciach. Zanotowano 12 000 opuszczonych godzin.7 200 to godziny opuszczone nieusprawiedliwione, a 4 700 to godziny opuszczone ale usprawiedliwione. Średnio jeden uczeń opuścił 21 godzin.

 

Z nowym rokiem skład Rady Szczepu uległ zmianie. W tym roku kształtował się następująco:

 • Komendant szczepu – mgr Wiesław Gortat
 • Zastępca komendanta – A. Urban
 • Zastępca komendanta – K. Małecki
 • Sekretarz – K. Wieczorek
 • Skarbnik – W. Swędrak
 • Kronikarz – M. Humel
 • Przewodniczący prób i stopni – M. Przybylski
 • Kierownik grupy dekoracyjno – plastycznej – D. Obrzut
 • Kierownik Harcerskiej Służby Informacyjnej – Z. Jędrczak
 • Przewodnik klubu k.o. – D. Pakuła
 • Przewodniczący klubu wiedzy o Partii – I. Walczak
 • Przewodniczący Klubu Łączności – G. Duszkiewicz
 • Fotoreporter – W. Stefaniak

 

Pierwsze miesiące nowego roku szkolnego przeznaczone były na pracy społecznej przez okres 5 dni /13 – 18 października/, spotkaniach /p.Dyszlewski z milicji, p. Abramek z muzeum, przedstawicielem ZboWiD/.

Dnia 8 stycznia 1981 roku druhowie Fuks Lidia i Hałas Krzysztof reprezentowali nasz Szczep na Festiwalu Piosenki Harcerskiej.

W dniu 3 i 5 marca 38 harcerzy z klas pierwszych złożyło przyrzeczenie harcerskie, a dnia 9 marca 30 druhów złożyło zobowiązanie instruktorskie

W dniach od 12 do 14 lutego 1981 roku na III Olimpiadzie Młodzieżowego Turnieju Myśli Filozoficznej w Sieradzu Janusz Nosal zakwalifikował się do eliminacji centralnych w Warszawie.

W dniach od 21 do 22 lutego 1981 roku podczas wojewódzkich eliminacji XXII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym harcerze zajęli następujące miejsca:

 • Pękala z klasy III LZ – 6 miejsce
 • Surma zajął 8 miejsce
 • Rozmarynowski z klasy V tos – 9 miejsce.

 

W zawodach amatorskiej radiopelengacji w Pile brało udział trzech naszych harcerzy: G. Duszkiewicz, K. Dudaczyk, Wł. Podeszwa. Miało to miejsce w dniach 12 i 13 czerwca 1981 roku.

W dniu 16 czerwca III wojewódzkim konkursie pod nazwą „co wiesz o prawie wynalazczym” pierwsze miejsce zajął Krzysztof Małecki.

Trasa XXXIV Wyścigu Pokoju w okresie od 25 do 28 maja 1981 roku zabezpieczana była przez 35 harcerzy z naszej szkoły.

Dnia 21 czerwca 1981 roku miała miejsce niecodzienna uroczystość.30 harcerzy naszego szczepu brało udział w uroczystości wmurowania w Kościele św. Józefa w Wieluniu tablicy upamiętniającej poległych w walce z Niemcami żołnierzy Armii Krajowej.

W Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej uczniowie szkoły zajęli

I miejsce w województwie.

1977-80      Sportowcy nasi zdobyli II miejsce w województwie w sztafetowych biegach przełajowych 10x1500 metrów.

Turniej Myśli Filozoficznej

1980 r.       Udział w finale centralnym.

Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Polskiej oraz konkurs Poezji Śpiewanej

1978-1985 r.        Czołowe miejsca w eliminacjach rejonowych.

 

Klasa III TOS na wycieczce we Wrocławiu

 

 

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g