• .

 • .

 • .

 • .

 

          Na pierwszym w tym roku szkolnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej omówiono plan pracy, jego założenia i główne cele jakie będą przyświecać pracy szkoły. Omówiono także sprawy kadrowe placówki.

W tym roku szkolnym trzon kierowniczy szkoły stanowili:

 • Henryk Strózik – dyrektor szkoły
 • Tadeusz Domański – zastępca dyrektora
 • Feliks Żak – zastępca dyrektora
 • Jan Pawelec - kierownik warsztatów szkolnych
 • Andrzej Armanowski – kierownik internatu
 • Józef Reczkin –kierownik administracyjny
 • Łuczak Barbara - kierowniczka świetlicy

 

W roku szkolnym 1981/82 zatrudnieni zostali następujący pracownicy:

Od 1 września 1981 roku zatrudniony został w warsztatach szkolnych w charakterze tokarza Bociąga Zdzisław. Pracował do dnia 11 maja 1984 roku.

Dnia 15 września 1981 roku podjęła pracę w charakterze sprzątaczki Dankowska Krystyna. Zatrudniona była do dnia 31 października 1982 roku.

Dnia 1 października 1981 roku zatrudniona została jako sprzątaczka i magazynierka Kaczmarek Teresa / Władysław /. Zatrudniona była do dnia 14 kwietnia 1983 roku.

Dnia 18 września 1981 roku zatrudniony został w charakterze konserwatora – hydraulika Dankowski Marian. Pracował do dnia 6 września 1983 roku.

Od 1 czerwca 1982 roku rozpoczął pracę w warsztatach szkolnych w charakterze ślusarza remontu maszyn Kruszyński Marek. Zatrudniony był do dnia 6 maja 1983 roku.

Od 26 kwietnia 1982 roku zatrudniony był Nalichowski Zbigniew. Pracował w charakterze tokarza do dnia 25 czerwca 1984 roku.

Od 14 września 1981 roku do dnia 23 maja 1982 roku zatrudniona była w charakterze magazyniera Siwik Halina.

Z dniem 1 października 1981 roku podjęła pracę jako sprzątaczka Wanuszka Małgorzata. Zatrudniona była do dnia 3 października 1985 roku.

Od dnia 1 lutego 1982 roku zatrudniona została w charakterze głównej księgowej Tomczyk Wacława Urszula. Pracowała do dnia 28 sierpnia 1991 roku.

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 1981 roku dokonano przydziału dodatkowych czynności pozalekcyjnych dla nauczycieli przedmiotów teoretycznych:

 • Białas Zofia - pełnomocnik szkolny do spraw podręczników
 • Bogus Henryk - opiekun SKS
 • Czajkowski Andrzej - opiekun sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego
 • Domańska Janina - opiekun kółka historycznego
 • Drzazga Stanisław - przewodniczący szkolnego Koła Techniki , opiekun turnieju Młodych Mistrzów Techniki
 • Gortat Wiesław - opiekun HSPS i SU
 • Jurkowski Jerzy - komendant OHP i współorganizator prac społecznych
 • Jakubczyk Adam - pełnomocnik szkoły do spraw profilaktyki i resocjalizacji
 • Jaskulski Włodzimierz - opiekun sekcji szachowej i tenisa stołowego
 • Jasińska Bogumiła - zamawianie i rozprowadzanie filmów
 • Kowalski Stanisław - przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowych
 • Kossakowski Jerzy - wiceprezes Rady Zakładowej ZNP, wiceprezes Zarządu Okręgu, członek Zarządu Głównego ZNP
 • Kowalska Wanda - przewodnicząca Komisji Matematyczno - Fizyczno - Chemicznej
 • Leszczyńska Stanisława - opiekun koła matematycznego
 • Krajewska Zofia - przewodnicząca Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących
 • Szymanowska Janina - opiekun koła fizycznego
 • Okwiecińska Zofia -kierownik szkolenia ideowo - pedagogicznego nauczycieli , opiekun Olimpiady WoPiŚW
 • Pyszkowski Tadeusz - przewodniczący Rady Oddziałowej ZNP
 • Pielucha Henryk - organizator zbiórki surowców wtórnych
 • Kuśmierczyk Halina - sekretarz komisji stypendialnej, sekretarz konferencji plenarnych Rady Pedagogicznej
 • Sampoliński Wiktor - opiekun Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Siwik Krystyna - opiekun koła polonistyczno - dramatycznego
 • Sicińska Urszula - opiekun SKTK , organizator akcji zimowo - letnich młodzieży
 • Wojtasik Stefania - opiekun koła TPPR
 • Wieczorek Jerzy - opiekun PCK
 • Ustyniak Adam - opiekun koła fotograficznego
 • Muzyka Czesław - przewodniczący sekcji ogólno - wychowawczej w Zespole Wychowawczym

 

Nauczycielom praktycznej nauki zawodu również przydzielone dodatkowe czynności:

 • Preś Marian - przewodniczący komisji przedmiotów praktycznej nauki zawodu
 • Cembik Ireneusz - opiekun koła racjonalizacji i postępu technicznego
 • Bamberski Jan - sekretarz komisji przedmiotów praktycznej nauki zawodu
 • Pyzalski Bronisław - opiekun koła metaloplastycznego
 • Grobelny Stanisław - organizator wycieczek naukowych i krajoznawczych
 • Zakręta Jan - opiekun koła informacji z życia warsztatowego
 • Ustyniak Adam - opiekun koła informacji z życia warsztatowego
 • Pinkosz Lucjan - nadzór nad sprzętem audiowizualnym oraz Społeczny Inspektor Pracy
 • Stasiak Kazimierz - organizator prac społecznie użytecznych
 • Chabinowski Ryszard - nadzór nad prawidłowym dożywianiem młodzieży
 • Cieślik Edward - opiekun konkursu o najlepszego ucznia w zawodzie

 

Uczestnikami koła polonistycznego prowadzonego przez Krystynę Siwik byli:

 • Giełzak Grzegorz
 • Barczyński Marek
 • Lewandowski Andrzej
 • Łebkowski Janusz
 • Walaszczyk Adam
 • Szuster Stanisław
 • Pakuła Dariusz
 • Kropacz Krzysztof
 • Walczak Jerzy
 • Wujec Roman
 • Humel Małgorzata
 • Tomczak Piotr

 

Koło matematyczne prowadzone przez Leszczyńską Stanisławę skupiało następujących uczniów:

 • Majchrzak Ryszard
 • Wcisło Bogdan
 • Zgoda Marek
 • Światły Kazimierz
 • Pękała Krzysztof
 • Danielak Arkadiusz
 • Urbanek Mirosław
 • Adamczyk Grzegorz
 • Krzyżanowska Aleksandra
 • Ustyniak Jadwiga
 • Kucharska Aleksandra
 • Tabaczyk Małgorzata
 • Borczyk Ryszard

 

Uczestnikami koła fizycznego prowadzonego przez Janinę Szymanowską byli:

 • Adamczyk Grzegorz
 • Borowiec Maciej
 • Rogóż Grzegorz
 • Zimnowoda Krzysztof
 • Antosik Piotr
 • Cielas Sławomir
 • Kałwak Paweł
 • Grajoszek Roman
 • Perka Krzysztof
 • Witkowski Zbigniew
 • Łuczak Dariusz
 • Fajerski Grzegorz
 • Kolebski Zbigniew
 • Spychała Adam

 

Koło historyczne prowadziła Janina Domańska. Na zajęcia te uczęszczali następujący uczniowie:

 • Humel Małgorzata
 • Węclewska Anna
 • Cielas Wiesław
 • Młynek Włodzimierz
 • Kropacz Krzysztof
 • Nicota Michal
 • Abramek Piotr
 • Malas Waldemar
 • Mroczkowski Sławomir
 • Olejnik Piotr
 • Szuster Stanisław
 • Borowiec Maciej
 • Pagacz Karolina
 • Hofman Beata
 • Łyczywo Marek
 • Gumiński Andrzej
 • Olbiński Tadeusz
 • Siuta Andrzej

 

Do SKS – piłka nożna prowadzonego przez Czajkowskiego Andrzeja należeli:

 • Łazik Robert
 • Wójcicki Andrzej
 • Ulrich Robert 1tr?
 • Kowalski Wiesław
 • Sobieraj Grzegorz
 • Walczak Longin
 • Urbaniak Jacek
 • Lesik Krzysztof
 • Torchała Ireneusz
 • Nowak Paweł
 • Pawlicki Krzysztof
 • Prukop Zbigniew
 • Stępień Tadeusz
 • Cielas Sławomir
 • Zwierz Krzysztof
 • Łyczko Marek
 • Kędzia Krzysztof
 • Głowacz Jacek
 • Szczepański Andrzej
 • Fronczyk Krzysztof
 • Korczewski Paweł
 • Kipigroch Arkadiusz
 • Przydacz Sławomir
 • Tomala Paweł
 • Nowak Paweł
 • Panek Marian

 

Z okazji Dnia Nauczyciela dnia 15 października 1981 roku odznaczeni zostali Złotym Krzyżem Zasługi: Krystyna Siwik i Tadeusz Domański.

Z dniem 31 stycznia 1982 roku Feliks Żak przestał pełnić funkcję zastępcy dyrektora szkoły.

Od dnia 1 lutego 1982 roku zastępcą dyrektora szkoły został Jerzy Kossakowski.

Na rok 1982 budżet szkoły to kwota 9 389 000 złotych z czego 5 100 000 złotych przeznaczony jest na fundusz płac , 4 289 000 złotych przeznaczono na wydatki rzeczowe. Średnie roczne wynagrodzenie w Polsce wynosi w 1982 roku 139 572 złote. Fundusz zdrowotny to kwota 12000 złotych.

Od roku 1982 wysokość otrzymywanego stypendium wynosi:

- pełne - 940 złotych

- 3/4 - 705 złotych

- 1/2 - 470 złotych

- 1/3 - 313 złotych

W skład szczepu wchodzi 13 drużyn skupiających 318 członków. Rada szczepu to:

 • Małecki Krzysztof
 • Mydlarz Cezary
 • Tomczak Piotr
 • Wieczorek Krzysztof
 • Humel Małgorzata
 • Zadworny Paweł
 • Czerniak Roman
 • Obrzut Daniel
 • Larka Robert

 

W skład Rady wchodził jeszcze mgr Jerzy Jurkowski. Opiekunem był mgr Wiesław Gortat.

Dnia 10 marca 1982 roku drużyna w składzie K.Hałas, M.Kasperek i J.Kruk w Wojewódzkim Turnieju Myśli Filozoficznej w Sieradzu zajęli II, III i IV miejsce.

5 kwietnia w Konkursie Piosenki Harcerskiej uczestniczyli: Hałas K. , Siudy Z. , Łuczak K. , Panek Z.

W dniach od 1 do 7 lipca 1982 roku druhowie Walczak Jerzy, Struzik i Klimczak brali udział w centralnych Manewrach Techniczno – Obronnych.

1981-84      Sportowcy naszej szkoły zajęli I miejsce w województwie w sztafetowych biegach przełajowych 10x1500 metrów.

Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Polskiej oraz konkurs Poezji Śpiewanej

1978-1985 r.        Czołowe miejsca w eliminacjach rejonowych.

casino10top.com
f t g