• .

 • .

 • .

 • .

 

          Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się dnia 30 sierpnia 1966 roku. Udział w posiedzeniu wzięło 18 nauczycieli / nieobecnych było 4 pedagogów /. Podjęto między innymi uchwałę o zatrudnieniu nauczycieli dochodzących ponieważ brak mieszkań uniemożliwia zatrudnienie nauczycieli stałych.

Utworzono cztery komisje. Przewodniczącym komisji przedmiotów zawodowych został mgr inż. Tadeusz Pyszkowski. Przewodniczącym komisji zajęć praktycznych został Ryszard Chabinowski. Następną komisją jest komisja wychowawców klasowych, a jej pracami kierował Stefan Piec. Jerzy Kossakowski przewodniczył komisji przedmiotów pomocniczych.

 

Zatrudnieni od 1.09.1966 r.

 • Śledziński Jerzy - praktyczna nauka zawodu
 • Kosmenda Kazimierz - praktyczna nauka zawodu
 • Perliceusz Anatol - przedmioty zawodowe-technologia, mechanika
 • Bryjanowski Wacław - przedmioty zawodowe - technologia
 • Gońda Józefa - język rosyjski
 • Patrzyk Witold - higiena
 • Rabiega Józef - przedmioty zawodowe - elektrotechnika, rysunek odręczny
 • Chmielewski Jerzy - praktyczna nauka zawodu
 • Piec Stefan - historia, WOP
 • Zarzycki Adam - praktyczna nauka zawodu

Od dnia 15 października 1966 roku Dominiak Antoni zatrudniony był w warsztatach szkolnych w charakterze dozorcy. Pracował do dnia 30 września 1967 roku.

 

W charakterze spawacza w niepełnym wymiarze godzin od dnia 1 marca 1967 roku pracował Frysiak Zdzisław. Zatrudniony był do dnia 14 lipca 1967 roku.

 

W niepełnym wymiarze godzin pracował w charakterze technologa Parnowski Stanisław. Zatrudniony był od 1 września 1966 roku do dnia 31 grudnia 1966 roku.

 

W charakterze pracownika fizycznego w odlewni żeliwa w warsztatach szkolnych pracował Płatek Roman. Zatrudniony był od dnia 15 sierpnia 1967 roku . Pracował do 15 października 1968 roku.

 

Dnia 29 września 1966 roku na stanowisku ślusarza remontowego zatrudniony był Tomczak Zdzisław. Od 1 września 1993 roku pracował w charakterze nauczyciela zawodu.

 

Od dnia 20 września 1966 roku w charakterze sprzątaczki pracowała Zgondek Natalia. Zatrudniona była do dnia 31 sierpnia 1976 roku.

 

Od 1 września do szkoły uczęszcza 881 uczniów. Szkoła zaczyna się rozwijać. Zostaje otwarty Wydział dla Pracujących.

Dwie najważniejsze organizacje młodzieżowe działające na terenie szkoły rozwijają się w szybkim tempie. Dzięki wcześniejszej pracy propagandowej w harcerstwie działa już 95 druhów oraz 15 uczniów, którzy są kandydatami na instruktorów harcerstwa. Zostaje powołanych 5 drużyn Młodzieżowej Służby Ruchu / MSR / i 1 drużyna Ligi Obrony Kraju /LOK/. Wraz ze wzrostem ilości harcerzy w szkole, zapada decyzja powołania szczepu, na którego czele staje drużynowy Tadeusz Baranowski. Wymienione drużyny nawiązują ścisłą współpracę z Komendą MO i LOK w Wieluniu. Podobnie jak w roku poprzednim harcerze biorą czynny udział w szkoleniach, akcjach porządkowych, imprezach propagujących przepisy ruchu drogowego, kulturę jazdy, nie zapominając o organizowaniu uroczystości państwowych, szkolnych, użytecznych, rajdach i biwakach. Nad całością działań harcerzy w szkole czuwa Jerzy Kossakowski.

 

Związek Młodzieży Socjalistycznej w tym roku liczy już 178 uczniów. Opiekę nad tą organizacją sprawuje Stanisław Wareńczak, a przewodniczącym, w miejsce Mirona Śliwińskiego , zostaje Bogdan Niepiekło.

W szkole zaczyna działać założona i prowadzona przez Stanisławę Kłys Spółdzielnia Uczniowska skupiająca 141 członków. W ciągu roku spółdzielcy zakupili towar za sumę 14 241 złotych i 30 groszy. Obroty wynosiły 27 786 złotych i 80 groszy. Uzyskana nadwyżka przeznaczona została na potrzeby młodzieży, na przykład zakup biletów do kina.

Istotną rolę w życiu szkoły zaczyna pełnić Komitet Rodzicielski. Odbyte dnia 21 grudnia 1966 roku zebranie dotyczyło przede wszystkim zorganizowania choinki noworocznej dla młodzieży. Impreza ta ma się odbyć dnia 14 stycznia 1967 roku w sali Cechu Rzemiosł Różnych. Na zebraniu tym omówiono również sprawę dożywiania młodzieży w okresie zimowym oraz kontrolę zachowania się młodzieży na dworcu PKS i PKP.

Prężnie działają powołane koła zainteresowań. W tym roku szkolnym młodzież uczestniczyła w zajęciach 4 kół. Koło recytatorskie skupiało 17 członków. Na zajęcia koła obsługi aparatu filmowego chodziło 13 uczniów. 19 uczniów zainteresowanych było pracami w kole redakcyjnym, a zainteresowania w kole matematycznym pogłębiało 17 osób.

Mimo niedoskonałych warunków w wyposażeniu warsztatów szkolnych plan szkoleniowo-produkcyjny został wykonany w 102 %. Uczniowie warsztatów zaczynają uczestniczyć w konkursach i zawodach. W tym roku uczeń klasy III tokarskiej Jerzy Wróbel zajął 7 miejsce w konkursie wojewódzkim w Pabianicach, na najlepszego tokarza.

Inne dyscypliny sportowe były również rozwijane. W styczniu odbyły się mistrzostwa szachowe. Zwyciężył Stanisław Woźniakowski z klasy III TM przed Andrzejem Będzińskim i Antonim Strobieniem reprezentującym klasę III międzyzakładowej. Rozgrywki w piłce siatkowej cieszyły się wielką popularnością. Po zaciętych bojach zwycięską palmę pierwszeństwa zdobyła drużyna klasy II TM w składzie: Maciej Kabus, Andrzej Grabia, Andrzej Sztyk, Henryk Brandowski i Czesław   Betka. W nagrodę za osiągnięcia sportowe oraz pracę w organizacji harcerskiej w czerwcu młodzież uczestniczyła w biwaku zorganizowanym w Krzeczowie. Być może było to dopingiem do dalszego działania ponieważ młodzież wzięła udział w spartakiadzie szkolnej, która przeprowadzona była w czerwcu na stadionie miejskim w Wieluniu. Po zaciętych walkach w poszczególnych konkurencjach sportowych mistrzami zostali:

        

- w pchnięciu kulą:

Adam Ściskalski – 11,19 m

Jerzy Gładysz – 11,02 m

Wiesław Podyma -10,24 m

 

- skok w dal:

Roman Kozłowski - 5,70 m

Zbigniew Bońkowski- 5,62 m

Józef Wilk - 5,27 m

 

- trójskok:

Andrzej Ruszkowski - 11,64 m

Tadeusz Gaik - 10,84 m

Wiesław Podyma - 10,66 m

 

- rzut dyskiem:

Jerzy Jakiel - 29 m

Jerzy Gładysz - 27 m

Józef Gawłowski - 24 m

 

- skok wzwyż:

Piotr Kornacki - 165 cm

Marian Witczak - 155 cm

Leopold Kapica - 155 cm

 

- rzut oszczepem:

Zbigniew Kossakowski - 39,5 m

Wojciech Jarkowski - 33,6 m

Andrzej Sztyk - 32,2 m

 

- bieg na 60 metrów:

Andrzej Łabędzki - 7,4 sek

Andrzej Grabia - 7,7 sek

Czesław Betka - 8,5 sek

 

- bieg na 100 metrów:

Andrzej Łabędzki - 12,4 sek

Andrzej Ruszkowski-13,1 sek

Adam Ściskalski - 13,1 sek

 

- bieg na 200 metrów:

Jerzy Chudecki - 25,9 sek

Karol Bednarek - 26,6 sek

Andrzej Grabia - 26,8 sek

 

- bieg na 400 metrów:

Zbigniew Bońkowski – 58,3 sek

Karol Bednarek - 59,6 sek

Jan Młynarczyk - 61,4 sek

 

- bieg na 800 metrów:

Mieczysław Kamieniecki- 2 min 15,9 sek

Ryszard Werbicki - 2 min 22,3 sek

Eugeniusz Nowak - 2 min 26,1 sek

 

- bieg na 1500 metrów:

Mieczysław Kamieniecki-5 min 40,4 sek

Franciszek Kolczarek -5 min 41,7 sek

Eugeniusz Nowak - 5 min 47,8 sek

 

- bieg na 3000 metrów:

Franciszek Kolczarek - 12 min 48,2 sek

Roman Kozłowski - 12 min 51,7 sek

Czesław Panek - 12 min 51,7 sek

 

Dnia 29 kwietnia 1967 roku zarządzono by udział w akademii 1 Majowej był obowiązkiem i uczniowskim i obywatelskim. Przed pochodami, w kinie Syrena odbyła się uroczysta akademia

 

 

 Klasa IV TM na pochodzie pierwszomajowym / poczet sztandarowy /

 

 

W związku z inauguracją Dni Oświaty Książki i Prasy dyrekcja szkoły wydała zarządzenie by „w niedzielę dnia 7 maja br. O godzinie 9.30 zebrali się na terenie szkoły wszyscy uczniowie, skąd zwartym szykiem udadzą się na Plac Wolności. Nastąpi tam uroczysta inauguracja Dnia Oświaty Książki i Prasy, a następnie półgodzinny przemarsz młodzieży ulicami miasta”.

Zbliżają się wakacje. Pora na ocenę pracy.

Dnia 19 czerwca 1967 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej postanowiono za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną nagrodzić następujących uczniów:

 

 • Kubacki Krzysztof – kl. III c
 • Olejnik Zenon – kl. III c
 • Kamieniecki Mieczysław – kl. IV TM
 • Jurczak Edmund – kl. IV TM
 • Ślusarski Andrzej – kl. IV TM
 • Żużewicz Augustyn – kl. IV TM
 • Śliwiński Miron – kl. IV TM
 • Szymajtys Ryszard – kl. II a
 • Kurek Jerzy – kl. II a
 • Jakiel Jerzy – kl. IIITM
 • Krzak Stanisław – kl. III TM
 • Szymanek Janusz – kl. III TM
 • Kubacki Jerzy – kl. II TM
 • Styk Andrzej – kl. II TM
 • Torchała Jan – kl. II TM
 • Napieraj Zdzisław – kl. II TM
 • Jachymski Lech – kl. II TM
 • Jurczyk Włodzimierz – kl. I TM
 • Rybczyński Andrzej – kl. I TM
 • Wróblewski Janusz – kl. I TM
 • Kowalski Roman – kl. I TM
 • Grześlak Zdzisław – kl. I TM
 • Bryś Marian – kl. I TM
 • Kupis Roman – kl. I TM
 • Stefaniak Krystyna – kl. I c
 • Skupińska T – kl. I c
 • Sołtysiak J – kl. I c
 • Wontych/Warztych/ - kl. I c / sprawdzić nazwisko/
 • Klimczak Emilia – kl. II d
 • Urbaniak Marianna – kl. II d

 

Już kilkanaście dni po zakończeniu roku szkolnego odbył się rowerowy obóz wędrowny. Była to pierwsza tego typu impreza w nowej szkole. Uczestnicy wyruszyli z Wielunia dnia 10 lipca 1967 roku. Celem tej imprezy było zwiedzanie ziemi opolskiej. Dwunastu uczniów i dwóch nauczycieli w ciągu 2 tygodni pokonało trasę długości około 300 kilometrów. Byli również w Czechosłowacji. Przyjazd do Wielunia nastąpił 25 lipca 1967 roku.

 

 

 Uczestnicy wycieczki rowerowej

 

 

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g