• .

 • .

 • .

 • .

 

          Wypoczętych po wakacjach nauczycieli powitał, jak zwykle gorąco, dyrektor szkoły – Henryk Strózik. Poinformował zebranych o zmianach personalnych. Funkcję zastępcy dyrektora szkoły przestał pełnić Tadeusz Domański. Powołano również na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły - Kazimierza Lesia.

 

Kazimierz Leś - zastępca dyrektora

 

Funkcję kierownika warsztatów szkolnych z dniem 31 sierpnia 1982 roku przestał pełnić Jan Pawelec. Na jego miejsce zatrudniono Ryszarda Szokalskiego.

Zebranych zapoznano z planem i zadaniami pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz zapoznano z dodatkowymi zajęciami pracy z młodzieżą.

Nowozatrudnionymi nauczycielami w tym roku byli:

 • Kazimierz Leś – zastępca dyrektora, matematyka
 • Zdzisław Mrugała – praktyczna nauka zawodu

 

Zatrudniono ponadto w tym roku szkolnym inne osoby:

Dnia 13 stycznia 1983 roku Cieślak Barbara zatrudniona została w charakterze sprzątaczki. Pracowała do dnia 14 lipca 1983 roku.

Od dnia 13 stycznia 1983 roku zatrudniona została w charakterze sprzątaczki Jarczyńska Alina. Pracowała do 30 września 1989 roku

W niepełnym wymiarze godzin zatrudniony został z dniem16 marca 1983 roku w charakterze elektryka Kopciuch Czesław Kazimierz. Zatrudniony był do 31 grudnia 1983 roku.

Od dnia 23 listopada 1982 roku zatrudniona została w charakterze sprzątaczki Maj Danuta. Zatrudniona została do dnia 15 grudnia 1982 roku.

13 listopada 1982 roku w charakterze tokarza w warsztatach szkolnych podjął pracę Banaś Ireneusz. Pracował do dnia 30 kwietnia 1984 roku.

Z dniem 1 lipca 1983 roku pracował w charakterze elektryka w niepełnym wymiarze czasu Klejnowski Waldemar. Zatrudniony był do dnia 31 października 1984 roku.

 

Kadrę kierowniczą szkoły stanowili:

 • Henryk Strózik – dyrektor szkoły
 • Jerzy Kossakowski – zastępca dyrektora
 • Kazimierz Leś – zastępca dyrektora
 • Ryszard Szokalski – kierownik warsztatów szkolnych
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Andrzej Armanowski – kierownik internatu
 • Barbara Łuczak – kierowniczka świetlicy

 

Ryszard Szokalski – kierownik warsztatów

 

Do koła matematycznego prowadzonego przez Stanisławę Leszczyńską zapisali się:

 • Gmyrek Roman
 • Dubas Karol
 • Kołodziejczyk Adam
 • Kostrzycki Jarosław
 • Chuć Janusz
 • Majchrowski Roman
 • Nowak Adam
 • Osyda Zbigniew
 • Sztuka Jacek
 • Biedal Dariusz
 • Gibek Robert
 • Gielniak Leszek
 • Głowacki Roman
 • Adamek Krzysztof
 • Klimczak Dariusz
 • Kapica Sławomir

 

Koło fizyczne prowadzone przez Janinę Szymanowską skupiało następujących uczniów:

 • Gmyrek Jarosław
 • Drygała Andrzej
 • Koniecki Romuald
 • Mikołajczyk Zbigniew
 • Lis Roman
 • Mroczek Bogdan
 • Torchała Jarosław
 • Patacz Piotr
 • Smerd Roman
 • Walasik Waldemar
 • Kiejnich Józef
 • Manios Jarosław
 • Dokładny Robert
 • Brzozowski Przemysław
 • Pietrzak Sławomir
 • Jagiełło Paweł
 • Malinowski Marian

 

Do koła polonistyczno – dramatycznego prowadzonego przez Krystynę Siwik zapisali się:

 • Humel Małgorzata
 • Pakuła Dariusz
 • Szuster Stanisław
 • Walczak Jerzy
 • Wujec Roman
 • Barczyński Marek
 • Łebkowski Janusz
 • Lewandowski Andrzej
 • Wróbel Mirosław
 • Walaszczyk Adam
 • Tomczak Piotr
 • Giełzak Grzegorz
 • Sroka Dariusz
 • Malinowski Marian
 • Dokładny Robert
 • Drab Jerzy
 • Brzozowski Przemysław
 • Lis Roman
 • Walasik Waldemar
 • Mikołajczyk Zbigniew
 • Torchała Jarosław
 • Porczyński Jarosław

 

Do koła historycznego prowadzonego przez Janinę Domańską należeli:

 • Abramek Piotr
 • Grabczak Marek
 • Kacała Wiktor
 • Kamieniak Hanna
 • Kędzia Jacek
 • Mielcarek Piotr
 • Siuta Andrzej
 • Olejnik Piotr
 • Baranowski Krzysztof
 • Dziwiński Jarosław
 • Zwierz Lidia
 • Sosnowska Danuta
 • Sztuka Jacek

Dnia 16 lutego 1983 r. na posiedzeniu Rady pedagogicznej dokonano oceny pierwszego półrocza oraz wytyczono zadania dydaktyczno-wychowawcze na okres drugi.

Na pierwsze półrocze sklasyfikowano łącznie 591 uczniów. W klasach technikalnych - 264 uczniów, a w klasach zasadniczej szkoły zawodowej - 327 uczniów.

Związek Harcerstwa Polskiego liczy w tym czasie 170 członków.

Samorząd Uczniowski działa w trzech sekcjach:

 • kulturalno - oświatowej - liczącej 24 członków / przewodniczącym jest Materac Wiesław /
 • propagandowa - licząca 11 członków / przewodniczącym jest Zadworny Paweł /
 • gospodarcza - licząca 18 członków / przewodniczącym jest Malas Waldemar /

 

Szkolnym przewodniczącym SU jest Walczak Jerzy z klasy V tos. Opiekunem z ramienia Rady Pedagogicznej Halina Kuśmierczyk.

Bardzo liczną organizacją jest PCK skupiająca w swoich szeregach 500 członków.

Działają jeszcze: PTTK i TPPR.

W internacie mieszka 58 uczniów z naszej Szkoły.

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe zbiory i jej księgozbiór liczy 15 749 pozycji, a jego wartość to 486 239 złotych.

Ponadto zasoby biblioteki to 93 filmy,23 taśmy i 11 płyt.

 

Na terenie szkoły działają 4 koła zainteresowań:

 • polonistyczno - dramatyczne / opiekun Siwik Krystyna /
 • historyczne / opiekun Janina Domańska /
 • matematyczne / opiekun Stanisława Leszczyńska /
 • fizyczne / opiekun Janina Szymanowska /

 

Studniówka - klasa IV LZ

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 3 czerwca 1983 roku postanowiono nagrodzić uczniów, którzy uzyskali dobre wyniki w nauce i pracy społecznej. Oto oni:

 • Chałupka Robert - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Paździor Paweł – kl. III mm - za dobre wyników nauce
 • Tomczak Piotr - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce, pracę społeczną na terenie klasy i szkoły.
 • Bialucha Marek - kl. III PKS - za dobre wyniki w nauce i w zajęciach warsztatowych
 • Janczak Janusz - kl. III PKS - za dobre wyniki w nauce
 • Nawrot Jarosław - kl. III PKS - za dobre wyniki w nauce
 • Stanisz Bogusław - kl. III PKS - za dobre wyniki w nauce
 • Zając Waldemar - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce i w zajęciach warsztatowych
 • Majchrowski Waldemar –kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce i w zajęciach warsztatowych
 • Gabas Grzegorz - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce i w zajęciach warsztatowych

 

Dnia 23 czerwca 1983 roku Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić następujących uczniów:

 • Walczak Andrzej -kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce
 • Leś Janusz - kl. I mm - za dobre wyniki w nauce
 • Papierz Jacek - kl. I mm - za dobre wyniki w nauce
 • Guzik Zbigniew - kl. I PKS - za dobre wyniki w nauce
 • Rogala Janusz - kl. I PKS - za dobre wyniki w nauce
 • Walczak Longin - kl. II PKS - za dobre wyniki w nauce
 • Szczepański Janusz - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Kępa Jacek - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Kamieniak Hanna - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Kępa Jacek - kl. II lz - nagrodę z warsztatów szkolnych
 • Kucharczyk - kl. II lz - nagrodę z warsztatów szkolnych
 • Marcinkowski – kl .II lz - nagrodę z warsztatów szkolnych
 • Pietryszek - kl. II lz - nagrodę z warsztatów szkolnych
 • Sosnowska - kl. II lz - nagrodę z warsztatów szkolnych
 • Marciniak Zbigniew - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce oraz nagrodę z warsztatów szkolnych
 • Łyczko Krzysztof - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce oraz nagrodę warsztatów szkolnych
 • Zadworny - kl. III lz - nagrodę z warsztatów szkolnych
 • Kołaczek Roman - kl. I mr - za dobre wyniki w nauce
 • Bogus Zenon - kl. I mr - za dobre wyniki w nauce oraz nagrodę z warsztatów szkolnych
 • Kieler Marek - kl. I mr - nagrodę z warsztatów szkolnych
 • Blabuś Mirosław - kl.I mr - nagrodę z warsztatów szkolnych
 • Antosik Piotr - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Łyczko Marek - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Kępa Paweł - kl. II mm - za dobre wyniki w nauce oraz nagroda z warsztatów szkolnych
 • Wojcieszka Janusz - kl. II mm - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Michalski Stanisław - kl. II mm - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Kędzia Paweł - kl. II wz - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Książek Jan - kl. II transbud - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Włodarczyk Wojciech - kl. I wz - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Krakowski Henryk - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce

W roku szkolnym 1982/83 promowano 542 uczniów 35 osób promocji nie uzyskało. Postawiono 102 oceny niedostateczne, 259 ocen bardzo dobrych, a 1 492 oceny dobre. Ze sprawowania postawiono 4 oceny negatywne, 47 nieodpowiednich, 25 wzorowych i 137 wyróżniających.

 

Klasa I TPZ

 

W okresie id września do kwietnia biblioteka szkolna dokonała zakupu 526 książek za sumę 64157 złotych.

W warsztatach szkolnych wartość produkcji wynosiła 11 500 000 złotych. Dla młodzieży szkolnej na nagrody przekazano kwotę 79 300 złotych.

 

W tym roku skład komendy i Rady Szczepu przedstawiał się następująco:

 • Komendant – Papierz Dariusz
 • Zastępca do spraw organizacyjnych – Zadworny Paweł
 • Zastępca do spraw propagandy – Tomczak Piotr
 • Skarbnik – Nurmuchametow Zbigniew
 • Sekretarz – Szot Mariola
 • Kronikarz – Skibka Waldemar
 • Kierownik HSI /radiowęzeł/ - Abramek Piotr
 • Kierownik drużyn porządkowych – Wolniak Włodzimierz
 • Kierownik grupy plastycznej – Nowak Paweł
 • Kierownik spotkań z ciekawymi ludźmi – Olek Maciej
 • Kierownik grupy kwatermistrzowskiej – Latus Waldemar

 

Oto drużyny i drużynowi:

 • Drużyna nr 16 im. H. Sawickiej – Marciniak Zbigniew
 • Drużyna nr 18 im. M. Fornalskiej – Jeż Krzysztof
 • Drużyna nr 21 im. A. Mickiewicza – Szczepański Paweł
 • Drużyna nr 1 im. W. Broniewskiego – Olejnik Piotr
 • Drużyna nr 4 im. K. Puławskiego – Kubiaczyk Dariusz
 • Drużyna nr 3 im. M. Kopernika – Pietryszek Paweł
 • Drużyna nr 14 im. J. Bema – Walczak Longin
 • Drużyna nr 20 im. F. Modrzewskiego – Krzak Bogdan

 

Do połowy listopada harcerze wykonali 20 różnych zadań. Dnia 15 tego miesiąca na konferencję sprawozdawczo – wyborczą Hufca Wieluń udali się delegaci naszej szkoły: Tomczak Piotr, Zadworny Paweł, Abramek Piotr oraz Szczepański Paweł. Podobnie jak w latach poprzednich harcerze wykazywali dużą aktywność w pracach społecznych. W dniach od 15 do 17 listopada 1982 roku 82 harcerzy wsadziło na trasie Wieluń – Stawek oraz Wieluń – Rychłowice i Ruda – Olewin 750 drzewek. Na trasie Wiktorów – Biała dnia 6 grudnia harcerze z klasy II wz zasadzili 200 drzewek.

Delegacja szczepu w dniu 23 listopada 1982 roku z-ca dyrektora Kazimierz Leś oraz opiekun szczepu Wiesław Gortat razem z Latusem Waldemarem i Szczepańskim Pawłem udali się do Państwowego Domu Dziecka w Komornikach i przekazała dzieciom odzież na sumę 24 000 złotych oraz 12 190 złotych na książeczki SKO.

Na zimowisko do Karpacza i Cieszyna w dniach 28.I. – 6 II. udaje się 7 harcerzy.

Dnia 28 lutego 1983 roku został powołany Społeczny Szkolny Komitet Zbiórki Funduszy na Budowę „Daru Młodzieży”. W jego skład wchodzili:

 • Mgr Wiesław Gortat – przewodniczący
 • Mgr inż. Wiktor Sampoliński – zastępca
 • Mgr Jerzy Wieczorek – skarbnik
 • Mgr Henryk Pielucha – członek
 • Papierz Dariusz – sekretarz
 • Abramek Piotr – członek
 • Kostrzycki Jarosław – członek
 • Szczepański Paweł – członek
 • Kubiaczyk Dariusz – członek

 

Kwota 21 000 złotych została wpłacona dnia 18 marca 1983 roku uzyskana ze sprzedaży złomu i butelek oraz kwotę 2 827 złotych uzyskaną ze sprzedaży fantów.

Następna wpłata na ten cel nastąpiła 8 kwietnia i jej wielkość to 7 000 złotych, a następnie 2 000 złotych. Dnia 25 kwietnia 1983 roku Szkolna Komisja dokonała oceny swej działalności i stwierdzono, że na ten szczytny cel przekazano 50 200 złotych.

Pod koniec roku następuje rekrutacja na obozy specjalistyczne. Kilka osób jedzie na obóz wędrowny, kilka na sportowy, a kilka na obóz do NRD.

Sportowcy szkoły zajęli:

- I miejsce w województwie w sztafetowych biegach przełajowych 10x1500 metrów

- I miejsce w województwie współzawodnictwo sportowe –punktacja ogólna.

W innych dyscyplinach uczniowie zajmowali również czołowe lokaty. I tak:

W Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

III miejsce w finale wojewódzkim.

W Olimpiadzie Fizycznej

Udział w zawodach okręgowych.

W Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Prozy Polskiej oraz konkursie Poezji Śpiewanej

Czołowe miejsca w eliminacjach rejonowych.

 

Uczniowie III TOS - Kraków 1.10.1983r.

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g