• .

 • .

 • .

 • .

 

          Przed 22 lipca zniesiony został stan wojenny. Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 1983 roku dokonano przydziału dodatkowych czynności:

 • Armanowski Andrzej - opiekun SU
 • Białas Zofia - sekretarz Rady Pedagogicznej, pełnomocnik szkoły do spraw podręczników, zamawianie i rozprowadzanie filmów
 • Bogus Henryk - opiekun zajęć sportowo - rekreacyjnych , prowadzi sekcję lekkoatletyczną i piłki ręcznej
 • Czajkowski Andrzej - opiekun sali gimnastycznej, prowadzi sekcję piłki siatkowej i koszykówki
 • Domańska Janina - prowadzi koło historyczne
 • Domański Tadeusz - opiekun praktyk zawodowych
 • Drzazga Stanisław - opiekun koła Młodych Mistrzów Techniki i Racjonalizacji
 • Gortat Wiesław - opiekun drużyn harcerskich
 • Jurkowski Jerzy - komendant OHP , prowadzenie sekcji strzeleckiej
 • Jakubczyk Adam - sprawy profilaktyki i resocjalizacji
 • Jaskulski Włodzimierz - opiekun sekcji szachowej i tenisa stołowego
 • Kowalski Stanisław - pełni funkcję przewodniczącego komisji przedmiotów zawodowych
 • Kowalska Wanda - opiekuje się komisją przedmiotów matematyczno - fizyczno - chemicznych
 • Krajewska Zofia - przewodnicząca przedmiotów humanistycznych
 • Muzyka Czesław - sekretarz sekcji ogólno - wychowawczej
 • Okwiecińska Zofia - szkolenie ideowo - pedagogiczne nauczycieli
 • Pielucha Henryk - odpowiedzialny za zbiórkę surowców wtórnych
 • Sampoliński Wiktor - przewodniczący sekcji socjalnej
 • Siwik Krystyna - opiekun koła recytatorskiego, odpowiedzialna za organizację imprez w szkole
 • Sicińska Urszula - opiekun koła turystyczno - krajoznawczego , organizator akcji wypoczynkowych młodzieży
 • Szymanowska Janina - opiekun koła fizycznego
 • Ustyniak Adam - opiekun koła fotograficznego
 • Wojtasik Stefania - opiekun TPPR
 • Wieczorek Jerzy - opiekun PCK
 • Żak Feliks - odpowiedzialny za sprzęt audiowizualny

Od dnia 1 września 1983 roku zatrudniona została Janina Pawlaczyk na stanowisku bibliotekarki.      

Zatrudniono ponadto w tym roku szkolnym inne osoby:    

W charakterze nauczyciela języka angielskiego w niepełnym wymiarze godzin zatrudniony został od dnia 14 listopada 1983 roku Abramek Bogusław. Pracował do dnia 31 grudnia 1983 roku.

Z dniem 1 września 1983 roku w charakterze ślusarza remontu maszyn zatrudniony został Wawrzyniak Wiesław.

W charakterze nauczyciela muzycznego w niepełnym wymiarze godzin pracował Mikołajczyk Waldemar. Zatrudniony był od dnia 1 września 1983 roku do dnia 31 października 1987 roku.

Od dnia 3 października 1983 roku do dnia 31 października 1984 roku zatrudniona była w charakterze sprzątaczki Rutkiewicz Wioletta.

Kadrę kierowniczą szkoły stanowili:

 • Henryk Strózik – dyrektor szkoły
 • Jerzy Kossakowski – zastępca dyrektora
 • Kazimierz Leś – zastępca dyrektora
 • Ryszard Szokalski – kierownik warsztatów szkolnych
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Adam Ustyniak – kierownik internatu
 • Barbara Łuczak – kierowniczka świetlicy

 

Od dnia 1 września 1983 roku wchodzi w życie nowa siatka płac dla nauczycieli.

Od dnia 5 października dla palących papierosy przeznaczono oddzielny lokal.. Znajdował się on w pomieszczeniu oznaczonym nr 16.

Dnia 16 lutego 1984 roku dokonano analizy wyników nauczania za pierwsze półrocze. Sklasyfikowanych zostało 594 uczniów, w tym 59 mieszkających w internacie. Uczniowie z internatu uzyskali 104 oceny niedostateczne co stanowi 12 % wszystkich uzyskanych w szkole.

Zmniejszyła się ilość członków ZHP i wynosi w tym okresie 159 osób.

Organizacja PCK oddała w tym półroczu 4 litry krwi.

Koło fotograficzne liczy 12 członków , a koło historyczne 19.Najliczniejsze jest koło matematyczne ponieważ skupiające 29 uczniów.

Od października 1983 roku rozpoczął pracę zespół muzyczny. Perspektywy jego działania są jednak słabe ponieważ brak jest kompletu instrumentów, a także / a może dlatego / frekwencja na zajęciach jest mała.

Do działającego koła polonistyczno – dramatycznego prowadzonego przez Krystynę Siwik należeli:

 • Domagała Janusz
 • Olejnik Piotr
 • Sroka Dariusz
 • Brzozowski Przemysław
 • Walasik Waldemar
 • Kieler Marek
 • Sztuka Jacek
 • Porczyński Jarosław
 • Kubisiak Waldemar
 • Miś Andrzej
 • Mróz Paweł
 • Biedal Marek
 • Przybylski Jarosław
 • Janik Janusz
 • Bury Krzysztof
 • Chałupka Włodzimierz
 • Kościarz Krzysztof
 • Rezler Mariusz
 • Błaszczyk Leszek

 

Do koła matematycznego prowadzonego przez Stanisławę Leszczyńską należeli:

 • Latus Waldemar
 • Matusiak Romuald
 • Maras Grzegorz
 • Nagły Grzegorz
 • Pęcherz Waldemar
 • Radliński Mariusz
 • Stempień Zbigniew
 • Szczepański Paweł
 • Świtała Janusz
 • Tomasik Zbigniew
 • Chuć Janusz
 • Majchrowska Małgorzata
 • Hoffman Beata
 • Zygmunt Honorata
 • Słowik Jarosław
 • Kukuła Grzegorz
 • Brząkała Ireneusz
 • Malas Waldemar
 • Pichliński Marek
 • Dudek Mirosław
 • Tokarek
 • Głowacki Roman Szymon
 • Adamek Krzysztof Bogdan
 • Papierz Dariusz
 • Walczak Andrzej
 • Skibka Waldemar
 • Pluskota Dariusz
 • Nowak Bohdan
 • Kamiński Włodzimierz

 

Do koła fizycznego prowadzonego przez Janinę Szymanowską należeli:

 • Brząkała Grzegorz
 • Ciosek Jarosław
 • Guzik Zbigniew
 • Grzelak Janusz
 • Bartoszek Dariusz
 • Więcław Andrzej
 • Wąsiński Dariusz
 • Włodarczyk Sławomir
 • Smupa?? Robert 2 pks
 • Sztuka Jacek
 • Madeja Robert
 • Nowak Jacek
 • Matusiak Grzegorz
 • Manios Jarosław
 • Tomala Zdzisław
 • Drygała Andrzej
 • Brzozowski Przemysław
 • Dokładny Robert
 • Mroczek Bogdan
 • Torchała Jarosław
 • Walasik Waldemar

 

Do zespołu muzycznego prowadzonego przez Waldemara Mikołajczyka należeli:

 • Szkudlarek Roman - gitara
 • Mikola Michał 3 tosa – gitara
 • Ceglarski Dariusz – gitara basowa
 • Tomczak Piotr – perkusja
 • Tomczak Paweł – organy
 • Sobczak Sławomir – gitara
 • Biegański Marek – gitara basowa
 • Ulas Włodzimierz – perkusja
 • Cichosz Adam – gitara

 

Sekcję strzelecką prowadził Jerzy Jurkowski. Miłośnikami tej dyscypliny byli:

 • Krysztofiński Jacek
 • Gibek Robert
 • Kołodziejczyk Adam
 • Maras Grzegorz
 • Szczepański Paweł
 • Gabas Janusz
 • Adamczyk Krzysztof
 • Stępień Zbigniew
 • Radliński Mariusz
 • Kowalczyk Roman
 • Kicmach Paweł
 • Dubas Karol

 

Interesujących się historią spotykamy na zajęciach prowadzonych przez Janinę Domańską. Oto lista uczestników koła:

 • Abramek Piotr
 • Kamieniak Hanna
 • Kucharczyk Adam
 • Kępa Jacek
 • Lach Radosław
 • Magiera Maria
 • Mitka Zbigniew
 • Majchrowski Roman
 • Frysiak Robert
 • Nowak Paweł
 • Marczewski Paweł
 • Ostrowski Ryszard
 • Pietrzyszek Paweł
 • Sosnowska Danuta
 • Stanioch Leszek
 • Szczepańska Elżbieta
 • Sztuka Jacek
 • Tomczak Piotr
 • Tomczak Paweł
 • Zwierz Lidia
 • Majchrowska Małgorzata

 

Oprócz kół zainteresowań na terenie szkoły kursy powtórzeniowe i kursy wyrównawcze. Kurs wyrównawczy z języka polskiego dla uczniów klas pierwszych prowadził Wiesław Gortat.

Plan produkcyjny warsztatów szkolnych zakładał 12 100 000 złotych. Produkcja w toku wynosi 6 417 000 złotych , a zapasy materiałowe 9 500 000 złotych. Założenia remontowe na rok 1982/83 wykonane zostały z nadwyżką. Dokonano zakupu dwóch nowych tokarek. Największą bolączką w tym roku jest brak samochodu. Duże kłopoty sprawia również brak chlorku niklu. Plan szkoleniowo - produkcyjny na rok 1984 zakłada 15 000 000 złotych. Przewiduje się 3 261 000 złotych zysku. Na płace przeznacza się kwotę 2 249 000 złotych. Założenia remontowo - inwestycyjne obejmują budowę wiaty, założenie kafelków w pomieszczeniu socjalnym chłopców, boazerii w stołówce uczniowskiej oraz podłogi drewnianej w sali 11.W ciągu pierwszego i drugiego kwartału sprzedano gotowych wyrobów na sumę 2 800 000 złotych.

Na posiedzeniu dnia 7 czerwca 1984 roku Rada Pedagogiczna zaproponowała nagrody dla uczniów mających dobre wyniki w nauce oraz wyróżniali się w pracy społecznej. Oto oni:

 

 • Kępa Paweł - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Słoma Dariusz - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Bil Bogdan - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Bajor Grzegorz - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Stanek Tomasz - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Banaś - kl. III mm - nagrodę 2 500 złotych przyznaną przez warsztaty szkolne
 • Bajor Grzegorz - kl. III mm - nagrodę 2 500 złotych przyznaną przez warsztaty szkolne
 • Kowalczyk - kl. III mm - nagrodę 2 500 złotych przyznaną przez warsztaty szkolne
 • Lubański - kl. III mm - nagrodę 2 500 złotych przyznaną przez warsztaty szkolne
 • Kuźnik - kl. III mm - nagrodę 2 500 złotych przyznaną przez warsztaty szkolne
 • Przezak - kl. III mm - nagrodę 2 500 złotych przyznaną przez warsztaty szkolne
 • Nawrocki - kl. III mm - nagrodę 2 500 złotych przyznaną przez warsztaty szkolne
 • Sobczak - kl. III mm - nagrodę 2 500 złotych przyznaną przez warsztaty szkolne
 • Błach - kl. III mm nagrodę 2 000 złotych przyznaną przez warsztaty szkolne
 • Stasiak - kl. III mm - nagrodę 2 000 złotych przyznaną przez warsztaty szkolne
 • Pacyna Grzegorz - kl. III PKS - za dobre wyniki w nauce
 • Walczak Longin - kl. III PKS - za dobre wyniki w nauce
 • Książek Jan - kl. III transbud - za dobre wyniki w nauce
 • Sztuka Marian - kl. III transbud - za dobre wyniki w nauce
 • Kędzia Paweł - kl. III wz - za dobre wyniki w nauce
 • Patacz Wiesław - kl. III wz - za dobre wyniki w nauce

 

Również na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 czerwca 1984 roku podjęto decyzję o nagrodzeniu uczniów, którzy uzyskali dobre oceny. Oto oni:

 • Bury Krzysztof - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Kulej Wojciech - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Adamek Krzysztof - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce i pracę w ZHP
 • Gielniak Leszek - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce i pracę w ZHP
 • Stępień Zbigniew - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce i pracę w ZHP
 • Szczepański Paweł - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce , wzorową postawę i pracę w ZHP
 • Kowalczyk Roman - kl. II tos - bon pieniężny za osiągnięcia warsztatowe
 • Krysztofiński Jacek - kl. II tos - bon pieniężny za osiągnięcia warsztatowe
 • Torchała Ireneusz - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 • Golański - kl. III tos - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Siurdyban - kl. III tos - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Parzybut - kl. III tos - nagroda w postaci wycieczki
 • Stramski - kl. III tos - nagroda w postaci wycieczki
 • Torchała Dariusz - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 • Baranowski Krzysztof - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Bryja Wojciech - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce
 • Partyka Paweł - kl. I tok - za dobre wyniki w nauce
 • Kozanecki Jarosław - kl. I tok - za dobre wyniki w nauce
 • Marchewka Bogdan - kl. I tok - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Pietrus Bogusław - kl. I tok - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Chałupka Paweł - kl. I tok - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Majchrowski Roman - kl. II tok - za dobre wyniki w nauce
 • Biedal Dariusz - kl. II tok - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Frysiak Robert - kl. II tok - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Osyda Zbigniew - kl. II tok - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Krajewski Jarosław - kl. I PKS - za dobre wyniki w nauce
 • Sandak Piotr - kl. I PKS - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Sabała Dariusz - kl. I PKS - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Galoska Paweł - kl. I PKS - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Stefaniak Grzegorz - kl. I PKS - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Guzik Zbigniew - kl. II PKS - za dobre wyniki w nauce
 • Rogala Janusz - kl. II PKS - za dobre wyniki w nauce
 • Sztuka Jacek - kl. II PKS - za dobre wyniki w nauce
 • Baranowski Sławomir - kl. I mm - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Podgórski Leszek - kl. I mm - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Leś Janusz - kl. II mm - za dobre wyniki w nauce
 • Papierz Jacek - kl. II mm - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Tomczak Piotr - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Skoczylas Andrzej - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Włodarczyk Wojciech - kl. II wz - za dobre wyniki w nauce
 • Panek Sylwester - kl. II wz - za dobre wyniki w nauce
 • Bogus Zenon - kl. II mr - za dobre wyniki w nauce
 • Kieler Marek - kl. II mr - za dobre wyniki w nauce oraz aktywną pracę społeczną
 • Mróz Paweł - kl. I mr - za dobre wyniki w nauce
 • Wolniaczyk Paweł - kl. I mr - za dobre wyniki w nauce

Na koniec roku szkolnego w szkole uczyło się 587 uczniów. Promocję uzyskało 550 uczniów co stanowi 93,7 %. Na koniec roku wystawiono 283 oceny bardzo dobre i 129 ocen niedostatecznych. Frekwencja za rok wynosi 90,69 %.Średnia ocen szkoły wynosi 3,32.

Najlepszymi uczniami w roku szkolnym 1983/84 byli:

 • Walczak Andrzej z klasy V tos. - średnia 4,50
 • Kępa Jacek z klasy III lz - średnia 4,42
 • Guzik Zbigniew z klasy II PKS - średnia 4,40
 • Nowak Bohdan z klasy V tos - średnia 4,40
 • Biedal Dariusz z klasy II tok - średnia 4,40
 • Rogala Janusz z klasy II PKS - średnia 4,36
 • Torchała Dariusz z klasy IV tos - średnia 4,28

 

Nowa komenda i Rada Szczepu w składzie:

 • Komendant – Marczewski Paweł
 • Zastępca – Tomczak Piotr
 • Sekretarz – Paździor
 • Skarbnik – Kostrzycki Jarosław
 • Kronikarz – Nowak Paweł
 • Kierownik HSI – Kucharczyk Adam
 • Kierownik spotkań z ciekawymi ludźmi – Zimoch Paweł

 

Powołano nowych drużynowych oraz drużyny. Oto one:

 • Drużyna im. Obrońców Poczty Gdańskiej – Kołodziejczyk A.
 • Drużyna im. Adama Mickiewicza – Szczepański P.
 • Drużyna im. Karola Świerczewskiego – Adamek
 • Drużyna im. Małgorzaty Fornalskiej – Gielniak L.
 • Drużyna im. Mikołaja Kopernika – Pietryszek P.
 • Drużyna im. Józefa Bema – Walczak L.
 • Drużyna im. Władysława Broniewskiego – Olejnik P.
 • Drużyna im. Tadeusza Kościuszki – Najmrocki J.
 • Drużyna im. Ludwika Waryńskiego – Tomasik Z.

 

W dniach od 11 do 14 maja drużyna z klasy II tos bierze udział w rajdzie na trasie Żelazowa Wola – Warszawa.

W odbywających się 18 i 19 maja 1984 roku Manewrach Techniczno –Obronnych w Załęczu harcerze naszej szkoły zajęli I miejsce.

Podsumowanie pracy Szczepu nastąpiło w Załęczu Wielkim na trwającym w dniach od 25 do 28 czerwca biwaku.

Dnia 6 marca 1984 roku odbył się szkolny konkurs pod nazwą „Co wiesz o prawie wynalazczym”. Oto zwycięzcy:

 • Pierwsze miejsce i 1 500 złotych nagrody – Kolebski Zbigniew
 • Drugie miejsce i 1 250 złotych nagrody – Marciniuk Zbigniew
 • Trzecie miejsce i 1 000 złotych nagrody – Marcinkowski Sławomir
 • Czwarte miejsce i 500 złotych nagrody – Sztuka Jacek

 

Pierwsze sukcesy reprezentacji szkoły przypadają na 1983-86 kiedy drużyna w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej woj. sieradzkiego czterokrotnie w finałach zdobywa II miejsce.

- W tym roku szkolnym zajmuje II miejsce w województwie w WIMS w piłce nożnej.

- Reprezentanci szkoły zajmują I miejsce w województwie w sztafetowych biegach przełajowych 10x1500 metrów.

 

W innych formach działalności przedstawiciele szkoły uzyskali czołowe miejsca:

- W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki udział w finale centralnym.

- W Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Prozy Polskiej oraz Konkursie Poezji Śpiewanej

uzyskali czołowe miejsca w eliminacjach rejonowych.

W Ogólnopolskim Konkursie Izb Pamięci Narodowej zajęto II miejsce w województwie.

casino10top.com
f t g