• .

 • .

 • .

 • .

 

          Na odbytym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły przedstawił zebranym plan pracy placówki na bieżący rok szkolny. Dokonano przydziału dodatkowych czynności pracownikom szkoły. Przedstawiono nowozatrudnionych nauczycieli etatowych:

 • Biegański Jan - praktyczna nauka zawodu
 • Matera Teresa - wychowawca internatu
 • Kuśmierczyk Halina - kierowniczka świetlicy

W tym roku szkolnym zatrudniono ponadto:

W charakterze konserwatora od dnia 1 listopada 1984 roku zatrudniony został Mijakowski Bogdan. Zatrudniony był do dnia

31 grudnia 1985 roku.

 

Dnia 5 lipca 1985 roku podjęła pracę w charakterze sprzątaczki Skoczylas Teresa.

 

Dnia 1 listopada 1984 roku rozpoczęła pracę w charakterze samodzielnego referenta do spraw kadrowych Antonowska Anna.

Zatrudniona była do dnia 10 lipca 1989 roku.

 

Halina Kuśmierczyk – kierowniczka świetlicy

 

Na odbytym dnia 30 sierpnia 1984 roku posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonano przydziału dodatkowych czynności następującym nauczycielom:

 • Armanowski Andrzej - opiekun ZHP
 • Białas Zofia - pełnomocnik do spraw podręczników, sekretarza Rady Pedagogicznej
 • Domańska Janina - opiekun Izby Pamięci Narodowej, opiekun koła historycznego, przewodnicząca Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Domański Tadeusz - opiekun praktyk zawodowych
 • Drzazga Stanisław - opiekun koła techniki i racjonalizacji
 • Jurkowski Jerzy - komendant OHP, organizator prac społecznie użytecznych
 • Jakubczyk Adam - przewodniczący sekcji profilaktyki i resocjalizacji
 • Jaskulski Włodzimierz - opiekun sekcji szachowej i tenisa stołowego
 • Kowalska Wanda - przewodnicząca komisji przedmiotów matematyczno - fizycznych
 • Kowalski Stanisław - przewodniczący komisji przedmiotów zawodowych
 • Leszczyńska Stanisława - przewodnicząca komisji stypendialnej
 • Kuśmierczyk Halina - opiekun SU
 • Muzyka Czesław - przewodniczący sekcji
 • Okwiecińska Zofia - szkolenia Rady Pedagogicznej
 • Pawlaczyk Janina - zamawianie filmów, sekretarz konferencji klasyfikacyjnej
 • Pyszkowski Tadeusz - popularyzacja prasy technicznej
 • Pielucha Henryk - odpowiedzialny za zbiórkę surowców wtórnych
 • Sampoliński Wiktor - organizator olimpiad technicznych
 • Siwik Krystyna - obsługa artystyczna imprez szkolnych
 • Sicińska Urszula - opiekun koła turystyczno - krajoznawczego, odpowiedzialna za wypoczynek letni i zimowy młodzieży
 • Ustyniak Adam - opiekun koła fotograficznego
 • Wojtasik Stefania - opiekun koła TPPR
 • Wieczorek Jerzy - opiekun koła PCK
 • Żak Feliks - odpowiedzialny za sprzęt audiowizualny
 • Mikołajczyk Waldemar - obsługa muzyczna imprez szkolnych

 

W skład Kolegium Kierowniczego wchodzili:

 • Henryk Strózik – dyrektor szkoły
 • Jerzy Kossakowski – zastępca dyrektora szkoły
 • Kazimierz Leś – zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Ryszard Szokalski – kierownik warsztatów szkolnych
 • Adam Ustyniak – kierownik internatu
 • Halina Kuśmierczyk – kierowniczka świetlicy

 

Członkami zespołu muzycznego prowadzonego przez Mikołajczyka Waldemara byli:

 • Biegański Marek - grający na gitarze basowej
 • Cichosz Adam - grający na gitarze solowej
 • Sobczak Sławomir – grający na gitarze rytmicznej
 • Ulas Włodzimierz – grający na perkusji

 

Koło historyczne prowadzone było przez Janinę Domańską. Uczestnikami tego koła byli:

 • Błaszkiewicz Leszek
 • Chałupka Włodzimierz
 • Kępa Jacek
 • Kulej Wojciech
 • Słonina Adam
 • Siuta Andrzej
 • Mroczkowski Sławomir
 • Tomczak Piotr
 • Tomczak Paweł
 • Skoczylas Andrzej
 • Guzik Zbigniew
 • Cłapa Tomasz
 • Latus Waldemar
 • Karczyński Artur
 • Smyra Robert

Na początku roku 1985 w internacie mieszkało 196 uczniów. Z naszej szkoły mieszka tylko 67 osób. Stanowi to 34 % ogółu mieszkańców. Średnia ocen uzyskanych przez mieszkańców wynosi 3,31.

Kierownik warsztatów szkolnych Ryszard Szokalski stwierdził , że plan na rok 1985 ustalono na kwotę 17 700 000 złotych.

W pierwszym półroczu nauczyciele opuścili łącznie 656 dni. Wszystkie nieobecności w pracy były usprawiedliwione.

Służba zdrowia działa prawidłowo. Wszyscy uczniowie objęci są opieką lekarską i stomatologiczną. Raz na dwa miesiące prowadzi się kontrolę czystości. W pierwszym półroczu przebadano 18 klas . Wytypowano 19 uczniów z klas pierwszych do grup dyspanseryjnych. Lekarz od początku roku przyjął 441 osób, a lekarz stomatolog 670 osób. Służba zdrowia przeprowadziła w tym czasie 8 pogadanek.

Z wypożyczalni bibliotecznej skorzystało 3 211 osób, z czytelni 602 osoby. Wypożyczono w tym okresie czasu 4 076 woluminów w tym 705 popularnonaukowych,235 osób wypożyczyło prasę. Przeprowadzono 17 lekcji bibliotecznych.

W pierwszym półroczu młodzież na rzecz środowiska przepracowała 3 552 godziny. Na pomoc dla głodującej Etiopii zebrano kwotę 26 583 złotych, a na konto Narodowego Funduszu Rozwoju Oświaty sumę 6 670 złotych.

 

III TPZ - kwiecień 1985r.
od lewej: Waldemar Walasik, Jarosław Manios, Grzegorz Pacholak, Robert Dokładny i Jarosław Porczyński. 

 

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej odbytego dnia 5 czerwca 1985 roku postanowiono nagrodzić następujących uczniów za dobre wyniki w nauce oraz aktywność społeczną:

 • Chuć Janusz - kl. III tok - za dobre wyniki w nauce
 • Frysiak Robert - kl. III tok - za dobre wyniki w nauce
 • Troczka Robert - kl. III tok - za dobre wyniki w nauce
 • Leś Janusz - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Papierz Jacek - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Guzik Zbigniew - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce
 • Karczyński Artur - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce
 • Rogala Janusz - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce
 • Sztuka Jacek - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce
 • Włodarczyk Wojciech - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce
 • Wójciak Andrzej - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce
 • Zatwarnicki Piotr - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce
 • Kołaczek Roman - kl. III mr - za dobre wyniki w nauce
 • Bogus Zenon - kl. III mr - za dobre wyniki w nauce
 • Baranowski Andrzej - kl. III mr - za dobre wyniki w nauce

 Również na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 25 czerwca uhonorowano nagrodami następujących uczniów:

 • Adamczyk Sławomir - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce i wzorową postawę
 • Mrugała Waldemar - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce i wzorową postawę
 • Niedźwiecki Leszek - kl. II ms - za wzorową postawę ucznia
 • Patacz Karol - kl. I ms - za dobre wyniki w nauce i wzorową postawę ucznia
 • Sikora Rafał - kl. I ms - za dobre wyniki w nauce
 • Skoczylas Marek - kl. I ms - za dobre wyniki w nauce oraz wzorową postawę
 • Tomczak Piotr - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauce oraz pracę społeczną i prawidłową postawę ucznia
 • Grembecki Arkadiusz - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Smugorzewski Stanisław – kl .I tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Książek Jan - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Lubański Tadeusz - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce oraz aktywną pracę społeczną
 • Mydlarz Mariusz - kl. I tpz - za pracę społeczną
 • Murzyński Jarosław - kl. I lz - za dobre wyniki w nauce
 • Golec Mariusz – kl .I lz - za dobre wyniki w nauce
 • Środa Ewa - kl. I lz - za prace społeczne na rzecz szkoły
 • Światły Jacek - kl. I lz - nagroda kierownictwa warsztatów szkoły
 • Murzyński Jarosław - kl. I lz - nagroda kierownictwa warsztatów szkoły
 • Kaniewski Robert - kl. I lz - nagroda kierownictwa warsztatów szkoły
 • Golec Mariusz – kl I lz - nagroda kierownictwa warsztatów szkoły
 • Cichosz Krzysztof - kl. I lz - nagroda kierownictwa warsztatów szkoły
 • Krysztofiński Janusz - kl. I mmr - za prace społeczne
 • Kotowski Zbigniew - kl. I mmr - za prace społeczne i koleżeńską postawę
 • Mróz Paweł - kl. II mr - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Wolniaczyk Paweł - kl. II mr - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Mora Roman - kl. II mr - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Bartoszek Przemysław - kl. II mr - nagroda kierownictwa warsztatów
 • Nawrocki Marek - kl. II mr - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Kulej Wojciech - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Bury Krzysztof – kl. II tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Gładysz Robert - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce
 • Gałek Robert - kl. II tos - za pracę społeczną
 • Jasicki Henryk - kl. I mm - za dobre wyniki w nauce
 • Niezgoda Jerzy - kl. I mm - za dobre wyniki w nauce
 • Baranowski Sławomir - kl. II mm - za dobre wyniki w nauce
 • Podgórski Leszek – kl .II mm - za dobre wyniki w nauce
 • Stępień Jarosław - kl. I mk - za dobre wyniki w nauce
 • Grabowski Sławomir – kl .I mk - za dobre wyniki w nauce

Na koniec roku szkolnego liczba uczniów wynosiła 564 uczniów. Do klas technikalnych chodziło 215 uczniów natomiast do zasadniczej szkoły zawodowej 349. Odnotowano 547 uczniów bez ocen niedostatecznych. Średnia ocen w klasach technikalnych wynosiła 3,35, a w zasadniczej szkole zawodowej 3,29. Ogółem wystawiono na koniec roku 260 ocen bardzo dobrych , 1502 oceny dobre. Ocen dostatecznych wystawiono 4400.

 

Drużyny harcerskie liczą 120 członków.

W tym roku następują zmiany na stanowisku opiekuna. Rada Szczepu i komenda działają w następującym składzie:

 • Opiekun – mgr Andrzej Armanowski
 • Komendant – Tomczak Piotr
 • Zastępca – Kopytnik Piotr
 • Sekretarz – Paździor Paweł
 • Skarbnik – Gabas Janusz
 • Kronikarz – Krysztofiński Jacek
 • Kierownik HSI – Kucharczyk Adam

 

Oto drużyny i jego szefowie:

 • Drużyna im. Obrońców Poczty Gdańskiej – Chuć Janusz
 • Drużyna im. Adama Mickiewicza – Szczepański Paweł
 • Drużyna im. Jana Bytnara – Sikora Rafał
 • Drużyna im. Obrońców Westerplatte – Grabowski Sławomir
 • Drużyna im. Tadeusza Kościuszki – Najmrocki Janusz
 • Drużyna im. Józefa Bema – Mochnik Przemysław
 • Drużyna im. Mikołaja Kopernika – Pietryszek Paweł

 

W roku szkolnym 1984/85 zakupiono książek za kwotę 164 213 złotych. Księgozbiór wzbogacił się o1234 woluminy. Z czytelni skorzystało 1093 czytelników, a z wypożyczalni 5513 osób. Ogółem wypożyczono 7225 woluminów, 95 filmów, 15 taśm, 1 płytę i 1 teczkę tematyczną.

Członkowie PCK oddali honorowo w tym roku szkolnym 6,92 litra krwi.

Uzyskane ze sprzedaży makulatury pieniądze w wysokości 6 210,80 złotego przeznaczono na Narodowy Czyn Pomocy Szkole oraz Pomnik Centrum Zdrowia Matki Polki.

W tym roku szkolnym warsztaty szkolne dofinansowały 2 wycieczki oraz przeznaczyły około 250 000 złotych na nagrody końcowe dla uczniów.

Wprowadzone opłaty przez szkołę za zagubione numerki do szatni szkolnej zgromadziły sumę 9000 złotych /za zagubiony numerek uczeń musiał zapłacić 50 złotych/.

 

     
Studniówka - klasa TPZ

 

W tym roku szkolnym sportowcy szkoły uzyskali wiele znaczących wyników zajmując:

 • I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych w województwie.
 • I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej biegów sztafetowych o puchar „Przeglądu Sportowego i TVP”. Start w zawodach strefowych w Złotoryi.
 • I miejsce za rok szk. 1984/85 w ogólnej punktacji szkół ponadpodstawowych w woj. sieradzkim.
 • II miejsce w województwie w WIMS w piłce nożnej.
 • II miejsce w makroregionie w sztafetowych biegach przełajowych 10x1500 metrów.
 • I miejsce w województwie w sztafetowych biegach przełajowych 10x1500 metrów.
 • I miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym - ogólna punktacja.
 • II miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym - ogólna punktacja.

W innych formach aktywności uczniowie szkoły uzyskali również czołowe lokaty:

- W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej dwóch laureatów Zawodów Okręgowych uczestniczy w finale centralnym III stopnia

- W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej zakwalifikowanych zostaje przez Komitet Okręgowy OWT od kilku do kilkunastu uczniów do Zawodów Okręgowych III stopnia. Komitet Okręgowy OWT dwukrotnie wyróżnia szkołę za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne uczniów.

- W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki młodzież bierze udział w finale centralnym.

- W Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Prozy Polskiej oraz Konkursie Poezji Śpiewanej

zajmujemy czołowe miejsca w eliminacjach rejonowych.

 

Bal maturalny - klasa V TOS

 

 

Opracował: Eugeniusz Więckowski

casino10top.com
f t g