• .

 • .

 • .

 • .

 

          Nowym dyrektorem szkoły zostaje Jerzy Kossakowski wieloletni pracownik naszej szkoły. Na stanowisku tym pracował będzie do 31.08.1992 r. Zastąpił wieloletniego pierwszego dyrektora placówki Henryka Strózika. Od 1 września 1985 roku zatrudniona została na stanowisku wicedyrektora Krystyna Siwik. Na stanowisku tym pracowała będzie do 31.08.1991 roku. Drugim zastępcą dyrektora szkoły zostaje Kazimierz Leś. Na emeryturę odchodzi wspomniany wyżej dyrektor Henryk Strózik, Stanisław Wareńczak oraz Ryszard Chabinowski. Kierownikiem internatu zostaje Mieczysław Majcher.

 

Wicedyrektor Krystyna Siwik

 

Na stanowisko zastępcy kierownika warsztatów szkolnych powołany został Leon Wróbel.

W tym roku szkolnym przyjęto do pracy na różnych stanowiskach następujące osoby:

- Od dnia 1 września 1985 w charakterze nauczyciela przedmiotów społeczno – prawnych w niepełnym wymiarze godzin zatrudniony był Sowiński Andrzej. Zatrudniony był do 31 stycznia 1987 roku oraz od 1 września 1988 roku do końca stycznia roku następnego.

- Dnia 4 lutego 1986 roku rozpoczął pracę w charakterze tokarza Abramek Piotr. Zatrudniony był do dnia 26 maja 1989 roku.

- W charakterze sprzątaczki zatrudniona została Skupień Urszula. Pracowała w okresie od dnia 3 października 1985 roku do dnia 2 sierpnia 1996 roku.

- W charakterze tokarza zatrudniony był od dnia 1 lipca 1986 roku Wróbel Krzysztof. Pracował do dnia 25 października 1989 roku.

 

W skład Kolegium Kierowniczego wchodzili:

 • Jerzy Kossakowski – dyrektor szkoły
 • Krystyna Siwik – zastępca dyrektora
 • Kazimierz Leś – zastępca dyrektora
 • Mieczysław Majcher – kierownik internatu
 • Ryszard Szokalski – kierownik warsztatów szkolnych
 • Halina Kuśmierczyk – kierowniczka świetlicy

 

Na odbytym w dniu 29 sierpnia 1985 roku posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonano przydziału opieki nad powstałymi kołami zainteresowań. Oto one:

 • Koło fizyczne - opiekun Janina Szymanowska
 • Koło historyczne - opiekun Janina Domańska
 • Koło recytatorskie - opiekun Janina Pawlaczyk
 • Zespół muzyczny - opiekun Waldemar Mikołajczyk
 • Koło strzelecko - obronne - opiekun Andrzej Armanowski
 • Koło matematyczne - opiekun Kazimierz Leś
 • Koło fotograficzne - opiekun Tadeusz Pyszkowski
 • Koło racjonalizatorów - opiekun Stanisław Drzazga
 • Koło miłośników literatury - opiekun Zofia Krajewska
 • Koło metaloplastyczne - opiekun Ireneusz Cembik

 

Do prowadzonego przez mgr inż. Tadeusza Pyszkowskiego koła fotograficznego należeli:

 • Chałupka Włodzimierz
 • Błaszkiewicz Leszek
 • Gładysz Włodzimierz
 • Grabowski Maciej
 • Kulej Wojciech
 • Kotecki Aleksander
 • Jakubowski Sławomir
 • Materac Janusz
 • Przybylski Zbigniew
 • Rezler Mariusz
 • Sandak Piotr
 • Starański Piotr
 • Baczyński Arkadiusz
 • Gadomski Tomasz
 • Konieczny Ireneusz
 • Czyż / II TOS
 • Bury Krzysztof
 • Garncarek Artur

 

Do koła miłośników literatury zapisanych było 30 uczniów. Pracowali oni w dwóch grupach. Do grupy starszej należeli uczniowie z klas piątych. Oto skład miłośników koła:

 • Bąk Arkadiusz
 • Brożyna Dariusz
 • Ceglarski Dariusz
 • Grabarczyk Tadeusz
 • Jakubczyk Jarosław
 • Kipigroch Arkadiusz
 • Marczak Andrzej
 • Golański Tomasz
 • Lesik Krzysztof
 • Martys Zbigniew
 • Miś Dariusz
 • Parzybut Józef
 • Pluskota
 • Siurdyban Jacek
 • Smelawski ?
 • Stramski Jacek
 • Szarczyk
 • Szkudlarek Roman
 • Szymański Jarosław
 • Torchała Ireneusz
 • Stempień Mariusz
 • Hałas Marek
 • Szymala Piotr
 • Sieczka Piotr
 • Okrasa Marek
 • Rezler Mariusz
 • Bury Krzysztof
 • Chałupka Włodzimierz
 • Kubisiak Waldemar
 • Sztuka Jacek

 

Do koła historycznego prowadzonego przez Janinę Domańską należeli:

 • Błaszkiewicz Leszek
 • Dera Piotr
 • Chudy Piotr
 • Gładysz Mariusz
 • Fabisiak Robert
 • Kaja Krzysztof
 • Kotala Marcin
 • Kniaziński Arkadiusz
 • Tomasik Radosław
 • Kulej Wojciech
 • Błaszczak Leszek
 • Gałek Robert
 • Ciesielski Maciej

 

Na zajęcia koła wiedzy społeczno – politycznej prowadzonego przez mgr Zofię Okwiecińską zapisali się :

 • Grabarczyk Tadeusz
 • Siurdyban Jacek
 • Golański Tomasz
 • Szkudlarek Roman
 • Martys Zbigniew
 • Torchała Ireneusz
 • Kipigroch Arkadiusz
 • Lesik Krzysztof

 

Do koła szachowego prowadzonego przez mgr. inż. Włodzimierza Jaskulskiego zapisali:

 • Błach Paweł
 • Jakubowski Sławomir
 • Grabarczyk Tadeusz

 

Do koła fizycznego prowadzonego przez Janinę Szymanowską należeli:

 • Chuć Janusz
 • Frysiak Robert
 • Leś Janusz
 • Owczarek 1tpz
 • Tomczak Paweł
 • Włodarczyk Wojciech
 • Troczka Robert
 • Guzik Zbigniew
 • Mitka Zbigniew
 • Papierz Jacek
 • Kieler Marek
 • Mikulski Tomasz
 • Grzelczyk Ireneusz
 • Sztuka Jacek
 • Sambor Sławomir

 

Koło racjonalizacji i wynalazczości prowadził Stanisław Drzazga. Pracą w tym kole zajmowali się:

 • Baczyński Arkadiusz
 • Kiczka Dariusz
 • Klimecki Sylwester
 • Kuś Dariusz
 • Sarowski Mariusz
 • Sola Dariusz
 • Wcisło Tomasz
 • Wolniaczyk Leszek
 • Urbaniak Marek
 • Wróbel Krzysztof
 • Kowalczyk Paweł
 • Łapiński Jarosław
 • Malatyński Janusz
 • Stępień Jarosław
 • Krysztofiński Jacek
 • Pęcherz Waldemar
 • Gabas Janusz
 • Muszyński Jarosław
 • Jasicki Henryk
 • Brożyński Adam
 • Rębień Marek
 • Warzycha Grzegorz
 • Owczarek Zenon
 • Bednarek Mirosław
 • Pietrus Bogusław
 • Adamczyk Sławomir
 • Koper Leszek
 • Mucha Piotr
 • Paluch Andrzej

 

Na początku września dokonano wyboru nowych władz Samorządu Uczniowskiego. W jego skład wchodzili:

 • Mariusz Mydlarz - przewodniczący
 • Lubański Tadeusz - sekretarz
 • Grembecki Arkadiusz - skarbnik
 • Stanisz Bogusław - zastępca do spraw k.o.
 • Środa Ewa - zastępca do spraw propagandy
 • Papierz Jacek - zastępca do spraw gospodarczych

 

W grudniu 1985 roku szkoła otrzymała pierwszy komputer.

 

Istniejąca w szkole Komisja Nagród i Odznaczeń zaproponowała wystąpić o odznaczenia dla następujących osób:

 • Pyzalski Bronisław - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krajcer Ryszard - Złoty Krzyż Zasługi
 • Muzyka Czesław - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Bogus Henryk - Zasłużony dla Województwa Sieradzkiego
 • Tomczyk Urszula - Złoty Krzyż Zasługi

 

W tym roku dokonano również zmian w składzie Prezydium Komitetu Rodzicielskiego:

 • Frysiak Zdzisław - przewodniczący
 • Wolniak Edward - zastępca
 • Mochnik Cecylia - zastępca
 • Abramek Bogusław - skarbnik
 • Grembecka Teresa – sekretarz

 

W skład komisji rewizyjnej Komitetu Rodzicielskiego wchodzili:

 • Przybylska Mirosława
 • Łuczak Henryk
 • Mielczarek Danuta

 

Na posiedzeniu dnia 21 kwietnia 1986 roku Rada Pedagogiczna postanowiła uhonorować nagrodami wyróżniających się uczniów. Postanowiono również dla niektórych z nich dokonać wpisu na świadectwie za szczególne osiągnięcia. Wśród wyróżnionych znalazły się następujące osoby:

 • Tomczak Piotr - kl. III tpz - za pracę na rzecz ZHP
 • Stanisz Bogusław - kl. III tpz - za pracę społeczną
 • Parzybut Józef - kl. V tos - wpis na świadectwo za zajęcie I miejsca w wojewódzkich biegach przełajowych
 • Golański Tomasz - kl. V tos - wpis na świadectwo za zajęcie I miejsca w piłce ręcznej
 • Torchała Ireneusz - kl. V tos - za dwukrotne zajęcie II miejsca w rozgrywkach wojewódzkich piłki nożnej
 • Grabarczyk Tadeusz - kl. V tos - wpis na świadectwo za zajęcie IV miejsca w Olimpiadzie Wiedzy Filozoficznej
 • Siurdyban Jacek - kl. V tos - wpis na świadectwo za zajęcie III miejsca w Olimpiadzie Wiedzy Filozoficznej
 • Miś Dariusz - kl. V tos - wpis na świadectwo za udział w Międzywojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Technicznej
 • Martys Zbigniew - kl. V tos - wpis na świadectwo za zajęcie II miejsca w Turnieju Wiedzy o Wynalazczości
 • Golański Tomasz - kl. V tos - nagroda za wzorowe sprawowanie oraz dobre wyniki w nauce , a także zaangażowanie w pracy społecznej. Dokonano również wpisu na świadectwie za zajęcie II miejsca w Wojewódzkim Konkursie na pracę literacką z okazji 40 - lecie PRL.
 • Torchała Ireneusz - kl. V tos - nagroda za dobre wyniki w nauce , pracę społeczną i wzorowe zachowanie. Dokonano także wpisu na świadectwo za zajęcie II miejsca w Wojewódzkim Konkursie na pracę literacką z okazji 40 - lecia PRL
 • Kipigroch Arkadiusz - kl. V tos - nagroda za dobre wyniki w nauce i pracę w SU.
 • Marczak Andrzej - kl. V tos - wpis na świadectwo za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w ramach TMMT na szczeblu szkolnym.

 

Dnia 5 czerwca na posiedzeniu Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić za dobre wyniki w nauce oraz zaangażowanie i pracę społeczną następujące osoby:

 • Mróz Paweł - kl. III mmr - nagroda za dobre wyniki w nauce
 • Wolniaczyk Paweł - kl. III mmr - nagroda za dobre wyniki w nauce
 • Buś Dariusz - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce oraz dużą aktywność społeczną
 • Ciupa Jarosław - kl. III tok - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Partyka Paweł - kl. III tok - za dobre wyniki w nauce , wzorową postawę ucznia oraz pracę społeczną
 • Baranowski Sławomir - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Podgórski Leszek - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Adamczyk Sławomir - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce
 • Mrugała Waldemar - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce
 • Radek Mirosław - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce
 • Soliński Robert - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce oraz wysoką kulturę osobistą
 • Krajewski Jarosław - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce
 • Sandak Piotr - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce

 

Również na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 24 czerwca 1986 roku uhonorowano nagrodami książkowymi oraz wpisami na świadectwo za dobre wyniki w nauce, pracę społeczną oraz osiągnięcia sportowe następujących uczniów:

 • Główka Krzysztof - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Walczak Mariusz - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Smolnik Tomasz - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Kaja Krzysztof - kl. I tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Dera Piotr - kl. I tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Kotala Marcin - kl. I tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Duda Jacek - kl. I tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Preś Krzysztof - kl. I tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Madeja Zbigniew - kl. II tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Konieczny Ireneusdz - kl. II tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Tarapata Zbigniew - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce
 • Kuś Dariusz - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce
 • Łyskawa Krzysztof - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce
 • Bury Krzysztof - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Kulej Wojciech - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce oraz pracę społeczną
 • Błaszkiewicz Leszek - kl. III tos - za pracę w kole zainteresowań
 • Stempień Zbigniew - kl.I Vtos - za dobre wyniki w nauce
 • Maras Grzegorz - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce
 • Gielniak Leszek - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce
 • Kowalczyk Roman - kl. IV tos - za pracę społeczną
 • Klimczak Dariusz - kl. IV tos - za osiągnięcia sportowe oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Szczepański Paweł - kl. IV tos - za pracę w organizacji harcerskiej
 • Adamek Krzysztof - kl. IV tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Krysztofiński Jacek - kl. IV tos - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w finale Turnieju Wiedzy o wynalazczości
 • Wiatr Sławomir - kl. I mmt - za dobre wyniki w nauce
 • Maleńczuk Krzysztof - kl. I mmt - za dobre wyniki w nauce
 • Lewandowski Janusz - kl. I mmt - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w piłce nożnej na XIII Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
 • Hofman Arkadiusz - kl. I mmt - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w piłce siatkowej na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
 • Niezgoda Jerzy - kl. II mm - za dobre wyniki w nauce
 • Warzycha Grzegorz - kl. II mm - za dobre wyniki w nauce
 • Grembecki Arkadiusz - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną w SU
 • Książek Jan - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
 • Mydlarz Mariusz - kl. II tpz - za pracę społeczną w SU
 • Kowalczyk Andrzej - kl. II tpz - za pracę społeczną i wzorowe zachowanie
 • Wojcieszak Maciej - kl. II tpz - za pracę w organizacji młodzieżowej oraz wpis na świadectwo za zajęcie III miejsca w konkursie „Związek Radziecki Krajem Naszych Przyjaciół”
 • Mieszkalski Bogdan - kl. II tpz - wpis do świadectwa za zajęcie III miejsca w konkursie „ Związek Radziecki Krajem Naszych Przyjaciół”
 • Leś Janusz - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Mitka Zbigniew - kl. I tpz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Papierz Jacek - kl. I tpz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Chuć Janusz - kl. I tpz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej
 • Frysiak Robert - kl.I tpz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej
 • Krzak Bogdan - kl.I tpz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
 • Bednik Robert - kl.I tpz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
 • Kieler Marek - kl.I tpz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
 • Moczygęba Paweł - kl.I tpz - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych
 • Kuler Marek - kl.I tpz - za pracę w kole recytatorskim
 • Sztuka Jacek - kl.I tpz - za pracę w kole recytatorskim
 • Krzyżanowski Julian - kl.I lz - za dobre wyniki w nauce
 • Prygiel Wojciech - kl.I lz - za dobre wyniki w nauce
 • Hałas Marek - kl.I lz - za dobre wyniki w nauce
 • Ciesielski Maciej - kl.I lz - za duży wkład pracy w urządzaniu Izby Pamięci Narodowej
 • Kamiński Piotr - kl.I lz - wpis do świadectwa za osiągnięcia sportowe w piłce siatkowej
 • Wyrębak Robert - kl.I lz - wpis do świadectwa za osiągnięcia sportowe w piłce siatkowej
 • Kaniewski Robert - kl.II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Muszyński Jarosław - kl.II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Jasicki Henryk - kl.II lz - za dobre wyniki w nauce , kulturę osobistą oraz wzorową frekwencję
 • Środa Ewa - kl.II lz - za pracę społeczną w SU
 • Mochnik Przemysław - kl.II lz - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w piłce siatkowej na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
 • Jędrzejak Zbigniew - kl.II lz - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej
 • Furmańczyk Andrzej - kl.I mr - za dobre wyniki w nauce
 • Górski Bogusław - kl.I mr - za dobre wyniki w nauce
 • Kotowski Zbigniew - kl.II mr - za dobre wyniki w nauce
 • Okolewski Adam - kl.II mr - za dobre wyniki w nauce
 • Kalemba Czesław - kl.II mr - za wyróżniającą postawę społeczną
 • Fryta Dariusz - kl.I ms - za dobre wyniki w nauce i wyróżniające zachowanie
 • Matuszek Dariusz - kl.I ms - za dobre wyniki w nauce i wyróżniające zachowanie
 • Sikora Rafał - kl.II ms - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w piłce ręcznej na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
 • Majchrowski Zbigniew - kl.II ms - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w piłce nożnej na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
 • Smolarz Andrzej - kl.I mk - za dobre wyniki w nauce
 • Stępień Jarosław - kl.II mk - za dobre wyniki w nauce oraz wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o wynalazczości w pionie ZSZ
 • Hałubiec Błażej - kl.II mk - za dobre wyniki w nauce
 • Waloch Wojciech - kl.II mk - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Grabowski Sławomir - kl.II mk - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
 • Hałubiec Błażej - kl.II mk - wpis do świadectwa za zajęcie III miejsca w biegu na 800 metrów w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży

 

   
Obchody XX – lecia istnienia szkoły.

Broszura na XX-lecie istnienia szkoły

 

 

 

casino10top.com
f t g