• .

 • .

 • .

 • .

 

          Zebranych pedagogów powitał dyrektor Jerzy Kossakowski. Zapoznał z planem dydaktyczno – wychowawczym na nowy rok szkolny. Zachęcił do aktywnej pracy w kołach i organizacjach młodzieżowych.

W tym roku zatrudniono na stanowisku wychowawcy internatu Danutę Muzykę.

Zatrudniono ponadto innych nowych pracowników:

Od dnia 2 grudnia 1986 roku w charakterze robotnika do pracy lekkiej zatrudniony był Nawojski Stanisław. Pracował do dnia 30 czerwca 1987 roku.

Od dnia 9 września 1986 roku rozpoczął pracę w charakterze hydraulika – konserwatora Szeląg Zdzisław. Pracował do dnia 30 czerwca 1991 roku.

W warsztatach szkolnych do dnia 31 października 1986 roku pracowała na stanowisku samodzielnego referenta do spraw księgowości kosztów Nawrocka Stefania. Przez następne dwa miesiące w niepełnym wymiarze godzin zatrudniona była także na tym stanowisku.

Na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 1986 roku Rady Pedagogicznej dokonano przydziału dodatkowych czynności dla następujących nauczycieli:

 • Armanowski Andrzej - opiekun szkolnego koła PCK
 • Białas Zofia - pełnomocnik szkoły do spraw podręczników
 • Bogus Henryk - opieka nad sprzętem i urządzeniami sportowymi
 • Czajkowski Andrzej - opiekun SKS
 • Domańska Janina - opieka nad Izbą Pamięci Narodowej oraz opiekun Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Domański Tadeusz - opiekun praktyk zawodowych
 • Drzazga Stanisław - opiekun ZSMP
 • Gortat Wiesław - sekretarz POP PZPR
 • Jurkowski Jerzy - opiekun OHP i organizator prac społecznych
 • Jakubczyk Adam - pełnomocnik szkoły do spraw profilaktyki i resocjalizacji młodzieży
 • Kowalski Stanisław - rozprowadzanie filmów
 • Kowalska Wanda - przewodnicząca komisji przedmiotów pomocniczych
 • Jaskulski Włodzimierz - przewodniczący komisji przedmiotów zawodowych
 • Leszczyńska Stanisława - sekretarz komisji stypendialnej
 • Krajewska Zofia - prowadzenie kroniki szkolnej
 • Kuśmierczyk Halina - opiekun SU
 • Mikołajczyk Waldemar - odpowiedzialny za obsługę muzyczną imprez szkolnych
 • Muzyka Czesław - przewodniczący sekcji ogólno - wychowawczej w Zespole Wychowawczym
 • Okwiecińska Zofia - kierownik szkolenia Rady Pedagogicznej
 • Pawlaczyk Janina - protokolant części klasyfikacyjnej RP
 • Pyszkowski Tadeusz - obsługa fotograficzna imprez
 • Pielucha Henryk - pełnomocnik szkoły do spraw zbiórki surowców wtórnych
 • Sampoliński Wiktor - opiekun olimpiad technicznych
 • Sicińska Urszula - opiekun szkolnego koła Turystyczno - Krajoznawczego oraz organizator imprez akcji zimowej
 • Szymanowska Janina - przewodnicząca sekcji socjalnej w Zespole Wychowawczym oraz prezes Ogniska ZNP
 • Wojtasik Stefania - przewodnicząca komisji przedmiotów humanistycznych
 • Wieczorek Jerzy - opiekun ZHP
 • Żak Feliks - opieka nad sprzętem audio – wizualnym

 

Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę by każdy uczeń oddał 6 kilogramów makulatury. Dla najlepszych przewidziane są nagrody dyr. szkoły oraz nagrody kuratoryjne.

 

W skład Kolegium Kierowniczego wchodzili:

 • Jerzy Kossakowski – dyrektor szkoły
 • Krystyna Siwik – zastępca dyrektora
 • Kazimierz Leś – zastępca dyrektora
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny szkoły
 • Ryszard Szokalski – kierownik warsztatów szkolnych
 • Mieczysław Majcher – kierownik internatu
 • Halina Kuśmierczyk – kierownik świetlicy

 

Od początku roku prężnie rozpoczęły swoją pracę liczne koła zainteresowań:

Do koła fotograficznego prowadzonego przez Tadeusza Pyszkowskiego należeli:

 • Bury Krzysztof
 • Garncarek Artur
 • Kostrzewa Robert
 • Błaszkiewicz Leszek
 • Kulej Wojciech
 • Chałupka Włodzimierz
 • Mikołajczyk Bogusław
 • Stępień Józef
 • Kapica Teodor
 • Sola Waldemar

 

Do koła racjonalizacji i wynalazczości prowadzonego przez Stanisława Drzazgę należeli:

 • Krysztofiński Jacek
 • Adamek Krzysztof
 • Gabas Janusz
 • Pęcherz Waldemar
 • Dubas Karol
 • Adamczyk Sławomir
 • Pietrus Bogusław
 • Urbaniak Marek
 • Kiczka Dariusz
 • Klimecki Sylwester
 • Kuś Dariusz
 • Baczyński Arkadiusz
 • Sola Dariusz
 • Szczepański Waldemar
 • Sarowski Mariusz
 • Tarapata Zbigniew
 • Wolniaczyk Leszek
 • Wcisło Tomasz
 • Wiatr Sławomir
 • Malańczuk Krzysztof
 • Miś Janusz
 • Rutkiewicz Radosław
 • Dudek Waldemar

 

Uczestnikami koła recytatorskiego prowadzonego przez Janinę Pawlaczyk byli:

 • Błaszkiewicz Leszek
 • Kulej Wojciech
 • Wolniaczyk Leszek
 • Klimecki Sylwester
 • Kuś Dariusz
 • Ciężka Renata
 • Kubicka Agata
 • Napieraj Sylwia
 • Stachulska Urszula
 • Zgadzaj Irena
 • Golańska Wioletta
 • Kieler Marek
 • Sztuka Jacek
 • Bury Krzysztof
 • Mydlarz Mariusz
 • Okrasa Tomasz

 

Koło szachowe prowadzone przez Włodzimierza Jaskulskiego skupiało następujących uczniów:

 • Błach Paweł
 • Jakubowski Sławomir
 • Kotecki Aleksander
 • Ulas Włodzimierz
 • Książek Jan
 • Staroński Jacek
 • Biegański Marek
 • Mieszkalski Bogdan
 • Preś Krzysztof
 • Włodarczyk Bogdan
 • Guzik Zbigniew
 • Kaniewski Robert

 

Prowadzącym koło fizyczne był Czesław Muzyka. Oto wykaz członków koła:

 • Barszczyk Roman
 • Buczko Dariusz
 • Chudy Piotr
 • Cichosz Jacek
 • Dera Piotr
 • Fabisiak Robert
 • Hrydziuszko Wojciech
 • Kaja Krzysztof
 • Gładysz Marian
 • Główka Krzysztof
 • Duda Jacek
 • Walczak Mariusz
 • Kubisiak Dariusz
 • Płuska Aleksander
 • Smolnik Tomasz
 • Kostrzewa Zbigniew
 • Tomasik Radosław
 • Janecki Daniel
 • Kniaziński Arkadiusz
 • Wypchło Tomasz
 • Żółtaszek Cezary
 • Kołodziej Cezary
 • Konieczny Tomasz
 • Kotala Marcin
 • Kluska Józef

 

Do koła historycznego prowadzonego przez Janinę Domańską należeli:

 • Cichoń Krzysztof
 • Ciesielski Maciej
 • Ciężka Renata
 • Barszczyk Roman
 • Błaszkiewicz Leszek
 • Dziubiński Adam
 • Hałas Marek
 • Jasicki Henryk
 • Janiszewski Artur
 • Kaniewski Robert
 • Kubalczyk Tomasz
 • Muszyński Jarosław
 • Marciniak Urszula
 • Józefat Piotr
 • Szymala Piotr
 • Ryng Jerzy
 • Pilak Rafał
 • Jankowski Grzegorz
 • Freus Marek
 • Szymczewski Krzysztof
 • Jura Marek

 

Do koła elektrotechnicznego należeli:

 • Krężel Dariusz
 • Grzesiak Robert
 • Błaszczyk Zbigniew
 • Forias Roman
 • Bednarek Jerzy
 • Barszczyk Roman
 • Radek Mirosław
 • Chałupka Włodzimierz
 • Szczepaniak Grzegorz
 • Janas Zbigniew
 • Jędrzycki Sławomir
 • Łyczywek Paweł
 • Kotala Marek
 • Jasicki Krzysztof
 • Formańczyk Andrzej
 • Rybak Grzegorz
 • Gurbiel Dariusz
 • Mucha Piotr
 • Mitka Zbigniew

 

Do sekcji piłki ręcznej należeli:

 • Kania Marek
 • Pagacz Mirosław
 • Dudka Jarosław Szymoniak Rafał
 • Ruchniak Roman
 • Gagatek Krzysztof
 • Sola Waldemar
 • Marczak Radosław
 • Tomaszczyk Piotr
 • Kalemba Jacek
 • Kuś Jacek
 • Fuks Damian
 • Fabisz Janusz
 • Mikołajczyk Bogusław
 • Gońda Karol
 • Kotala
 • Gładysz R.
 • Dziubiński Adam
 • Pilak Rafał
 • Szymanek Jarosław
 • Janiszewski Artur
 • Zakręta Paweł
 • Pawelec Leszek
 • Chęciński Dariusz
 • Włodarczyk Paweł
 • Lis Tomasz

 

Do sekcji rekreacyjno – sportowej należeli:

 • Biegański Marek
 • Cichosz Adam
 • Witek Roman
 • Konieczny Zdzisław
 • Ulas Włodzimierz
 • Kacała Bogusław
 • Smugowski Stanisław
 • Sobczak Sławomir
 • Partyka Paweł
 • Słonina Adam
 • Staroński J.
 • Błach Paweł
 • Fajerski Zbigniew
 • Pawlak Piotr
 • Żuberek Zbigniew
 • Rogalewicz Piotr
 • Kucharczyk Robert
 • Spich Zbigniew

 

Pod koniec 1986 roku Izba Pamięci Narodowej istniejąca w naszej szkole zajęła I miejsce w województwie. Na koniec roku 1986 plan produkcyjny wynosił 21 000 000 złotych. Jak stwierdził kierownik warsztatów Ryszard Szokalski plan ten wykonany został w wysokości

29 939 000 złotych..Na rok 1986 planowano zysk w kwocie 2 348 000 złotych , a wypracowano w kwocie 7 242 000 złotych. Na rok 1987 plan wynosi 25 000 000 złotych. Koszty wynoszą

21 935 000 złotych. Zysk planuje się na kwotę 4 500 000 złotych.

W pierwszym półroczu dla biblioteki szkolnej zakupiono książek , nagrań oraz kaset na sumę

207 348 złotych. Stan majątku biblioteki na koniec lutego 1987 roku wynosi 1 332 786,65 złotych.

 

Studniówka 1987r.

 

          W maju 1987 roku w naszej szkole zorganizowany został Finał Wojewódzki konkursu „Co wiesz o Kraju Rad„. Wśród zaproszonych gości był konsul Sergiusz Bogolubow. Zmagania konkursowe śledzone były przez licznie zgromadzoną młodzież. W przerwach obserwowano występy artystyczne młodzieży szkolnej oraz zwiedzano wystawę szkolnych prac dyplomowych.

 

 Występy szkolnego zespołu

 

 Sergiusz Bogolubow wręcza najlepszym nagrody.

 

 fotka ....

 

 

 

Dnia 28 maja 1987 roku dyrektor szkoły poinformował Radę Pedagogiczną o przewidywanych zmianach kadrowych w nowym roku szkolnym. I tak, ze stanowiska zastępcy dyrektora odejdzie Kazimierz Leś.

Zostanie powołanych dwóch nowych zastępców dyrektora : Wiktor Sampoliński i Feliks Żak.

Od 1 września 1987 roku podejmą pracę w internacie w charakterze wychowawców : Eugeniusz Więckowski i Adam Ustyniak.

Dnia 4 czerwca 1987 roku Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić następujących uczniów wyróżniających się w nauce , pracy społecznej i zachowaniu :

 • Kanicki Piotr - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Kolanek Andrzej - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Warzycha Grzegorz - kl. III mm - za dobre wyniki w nauce
 • Zuberek Maciej - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce oraz pracę społeczną
 • Sikora Rafał - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce oraz pracę społeczną , a także osiągnięcia sportowe.
 • Okolewski Adam - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Kalemba Czesław - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Kotowski Zbigniew - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Krysztofiński Janusz - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Stępień Jarosław - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w pracy na rzecz klasy
 • Waloch Wojciech - kl. III mk - za osiągnięcia sportowe
 • Grabowski Sławomir - kl. III mk - za osiągnięcia sportowe

 

Nagrody za osiągnięcia młodzieży przyznane były również na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22 czerwca 1987 roku. Oto wytypowani uczniowie:

 • Kulej Wojciech - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce
 • Bury Krzysztof - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Błaszkiewicz Leszek - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Gładysz - kl. IV tos - za pracę społeczną
 • Kostrzewa - kl. IV tos - za pracę społeczną
 • Tarapata Zbigniew - kl. III tos - za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Kuś Dariusz - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Wolniaczyk Leszek - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce
 • Walczak Mariusz - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Smolnik Tomasz - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce
 • Kaja Krzysztof - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce , pracę społeczną i osiągnięcia sportowe
 • Barszczyk Roman - kl. II tos - za pracę społeczną
 • Fabisz Janusz - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Fuks Dariusz - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Leś Janusz - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauc
 • Adamczyk Sławomir - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Wolniaczyk Paweł - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Pietrus Bogusław - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Dudek Waldemar - kl. I mk - za dobre wyniki w nauce
 • Misiek Grzegorz - kl. I mk - za dobre wyniki w nauce
 • Smolarz Andrzej - kl. II mk - za dobre wyniki w nauce
 • Marciniak Mirosław - kl. II mk - za dobre wyniki w nauce
 • Nagły Dariusz – kl .I m.tok. - za dobre wyniki w nauce
 • Kłaczyński Krzysztof - kl. I m.tok. - za dobre wyniki w nauce i pracę w SU
 • Skorupa Sylwester - kl. I m.tok. - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Malańczuk Krzysztof - kl. II m.tok. - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Bator Jan - kl. II m.tok. - za dobre wyniki w nauce
 • Furmańczyk Andrzej - kl. II mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Górski Bogusław - kl. II mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Chudy Dariusz - kl. I mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Leśnik Bolesław - kl. I mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Kaniewski Robert - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce
 • Jasicki Henryk - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce
 • Golec Mariusz - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce
 • Hałas Marek - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Krzyżanowski Julian - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Prygiel Wojciech - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Ciężka Renata - kl. I lz - za dobre wyniki w nauce
 • Więckowska Joanna – kl .I lz - za dobre wyniki w nauce
 • Pilak Rafał - kl. I lz - za dobre wyniki w nauce
 • Kubacki Grzegorz - kl. I ms - za dobre wyniki w nauce
 • Marchewka Paweł - kl.I ms - za dobre wyniki w nauce
 • Raducki Jacek - kl. I ms - za dobre wyniki w nauce
 • Kowal Dariusz - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce
 • Fryta Dariusz - kl.II ms - za dobre wyniki w nauce
 • Jura Jarosław - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce

W roku szkolnym 1986/87 szkoła liczyła 23 klasy.

Na początku roku było 635 uczniów. Na koniec roku szkolnego sklasyfikowano 614 uczniów. Promocje uzyskało 584 uczniów co stanowi 95,1 %.Szkołę ukończyło 139 absolwentów. Frekwencja za rok wynosi 91,2 %.Średnia ocena szkoły wynosi 3,30.

Działalność pozalekcyjna jest widoczna. Koło fotograficzne zorganizowało 18 wystawek tematycznych obejmujących życie szkoły. Uczestnik koła Racjonalizacji i Wynalazczości na szczeblu wojewódzkim zdobywa I miejsce i kwalifikuje się do eliminacji centralnych. Koło muzyczne zajmuje III miejsce w województwie. W Wojewódzkim Finale „Historia ruchu młodzieżowego” Marek Wolny zajmuje I miejsce. Ten sam uczeń w konkursie „ ZSRR - krajem naszych przyjaciół” na szczeblu wojewódzkim zajmuje III miejsce. W konkursie ekologicznym Leszek Błaszkiewicz zajmuje VI miejsce , a w konkursie poświęconym Ludowej Republice Bułgarii uczeń Owczarek zajmuje 5 miejsce.

Biblioteka szkolna w roku szkolnym 1986/87 odnotowała 6005 odwiedzin w wypożyczalni oraz 1018 w czytelni. Ogółem wypożyczono 5836 książek 196 gazet. Dokonano zakupu książek , płyt oraz kaset na sumę 309 708 złotych / ostatni zakup wartości 52 026 złotych finansowany był przez warsztaty szkolne /.

Bardzo dobry wynik osiągnięty został w zbiórce surowców wtórnych. W tym roku szkolnym zebrano 3260 kilogramów makulatury i 4860 kilogramów złomu. Dało to dochód 55 000 złotych. Z puli tej na nagrody przekazano 880 złotych , a pozostałe pieniądze przekazano na „czyn pomocy szkole”.

 

W zbiórce makulatury wyróżnili się następujący uczniowie:

 • Ciesielski Maciej - 52 kilogramy
 • Łuczak Zbigniew - 20 kilogramów
 • Nowak B. - 14 kilogramów

 

Sportowcy szkoły uzyskali w tym roku wiele świetnych rezultatów:

 • Sekcja piłki ręcznej SKS MECHANIK zdobyła w zawodach rejonowych I miejsce oraz I miejsce w wojewódzkich zawodach.
 • W międzynarodowym turnieju w Osterburgu w NRD / Niemiecka Republika    Demokratyczna / drużyna zajęła III miejsce.
 • zdobyła I miejsce za rok szkolny 1986/87 w ogólnej punktacji w rywalizacji szkół ponadpodstawowych. woj. sieradzkiego.
 • w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej woj. sieradzkiego w finałach zdobywa II miejsce.
 • uzyskuje II m. w piłce nożnej ZSZ Nr 2 – ZS Elektronicznych Zd-Wola 0:1

 

Szkołę reprezentowali:

Lewandowski Janusz, Urbaniak Marek, Golec Roman, Bartos Jarosław, Kłaczyński Krzysztof, Nagły Dariusz, Wyrębak Robert, Stonina Marek, Koper Artur, Gładysz Mariusz, Majchrowski Zbigniew.

Opiekunem Szkolnego Klubu Sportowego zostaje mgr Andrzej Czajkowski, trener II klasy w piłce nożnej. Przewodniczącym SKS Mechanik został Włodarczyk Wojciech, a jego zastępcą Kaja Krzysztof.

- zajmuje II miejsce w województwie w WIMS / Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej .

- zajmuje II miejsce w województwie w biegach przełajowych.

- zajmuje III miejsce w województwie współzawodnictwo sportowe – ogólna punktacja

Aktywność młodzieży przejawia się także w innych dyscyplinach .

     Olimpiada Wiedzy Technicznej .         Coroczne kwalifikowanie przez Komitet Okręgowy OWT od kilku do kilkunastu uczniów do Zawodów Okręgowych III stopnia. Komitet Okręgowy OWT dwukrotnie wyróżnia szkołę za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne uczniów.

                 Turniej Wiedzy o Wynalazczości.

 • II miejsce drużynowo w finale wojewódzkim w pionie drużyn technikalnych.
 • III miejsce w pionie drużyn zasadniczych w finale wojewódzkim, udział w finale centralnym klasyfikacji indywidualnej.

 

Pochód 1 – Majowy 1987 rok.

 

 

casino10top.com
f t g