• .

 • .

 • .

 • .

 

          Zebranych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej pedagogów serdecznie powitał dyrektor Jerzy Kossakowski. Zapoznał nauczycieli z założeniami i planem dydaktyczno – wychowawczym.

Dokonano przydziału wychowawstw i innych działań pozalekcyjnych. Zachęcano do samodoskonalenia, samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Na posiedzeniu tym dokonano przydziału określonych kół zainteresowań. Zalecono kontynuację pracy na wysokim poziomie działających na terenie szkoły organizacji młodzieżowych. Jednym z głównych priorytetów nauczyciela powinien być systematyczny i ciągły kontakt z rodzicami wychowanków oraz środowiskiem.

W tym roku szkolnym pracę w szkole podjęli:  

 • Kowalczyk Dariusz - wychowanie fizyczne
 • Wawrzyniak Wiesław - praktyczna nauka zawodu

W tym roku szkolnym zatrudniono również inne osoby:

Dnia 1 września 1988 roku zatrudniona została w charakterze nauczyciela Parada Bożena. Zatrudniona była do dnia 31 stycznia 1989 roku.

Od dnia 1 września 1988 roku zatrudniona została w charakterze nauczyciela Nowicka Edyta Joanna. Zatrudniona została do dnia 31 stycznia 1989 roku.

W charakterze nauczyciela matematyki w niepełnym wymiarze czasu pracy z dniem 1 września 1988 roku zatrudniony został Skowronek Stanisław. Pracował do dnia 31 sierpnia 1990 roku.

W tym roku szkolnym w charakterze nauczyciela w tym roku szkolnym zatrudniony został Sokolak Wiesław. W niepełnym wymiarze godzin pracował do 31 sierpnia 1991 roku.

Od 5 czerwca 1989 roku do dnia 4 czerwca 1990 roku w charakterze sprzątaczki pracowała Paprota Anna.

Dnia 20 czerwca 1989 roku zatrudniona została w charakterze samodzielnego referenta do spraw kadrowych Łebek Elżbieta. Zatrudniona była do dnia 30 września 1994 roku.

 

W skład Kolegium Kierowniczego wchodzili:

 • Jerzy Kossakowski – dyrektor szkoły
 •  Krystyna Siwik – zastępca dyrektora szkoły
 •  Wiktor Sampoliński – zastępca dyrektora szkoły
 • Feliks Żak – zastępca dyrektora szkoły
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Ryszard Szokalski – kierownik warsztatów szkolnych
 • Mieczysław Majcher – kierownik internatu
 • Halina Kuśmierczyk – kierownik świetlicy szkolnej

 

Swoje zainteresowania rozwijano i pielęgnowano w wielu istniejących kołach zainteresowań.

Członkami koła fotograficznego prowadzonego przez Tadeusza Pyszkowskiego byli:

 • Sola Waldemar
 • Stępień Józef
 • Siódmak Roman
 • Fabisz Janusz
 • Mroczkowski Jarosław
 • Majchrzak Dariusz
 • Kaczmarek Andrzej
 • Bator Jan
 • Chudy Paweł
 • Przybylski Maciej
 • Śnietura Piotr
 • Światowski Mariusz
 • Mielczarek Paweł
 • Żbik Andrzej
 • Bednarek 2 tos
 • Konieczny Alfred
 • Krzykowiak Jacek

 

Do koła recytatorskiego prowadzonego przez Janinę Pawlaczyk zapisali się:

 • Ciężka Renata
 • Więckowska Joanna
 • Fabisz Janusz
 • Jasicki Krzysztof
 • Owczarek Agnieszka
 • Cichoń Sławomir
 • Antosik Honorata
 • Stasiak Tomasz
 • Rachwalska Aleksandra
 • Zakręta Roman
 • Kołaczek Marzena
 • Kapica Teodor
 • Jamruszko Zdzislawa ??

 

Do koła komputerowego prowadzonego przez Janinę Szymanowską zapisali się:

 • Chudy Paweł
 • Czajkowski Piotr
 • Dudak Roman
 • Dudek Andrzej
 • Grabowski Tomasz
 • Kula Piotr
 • Lisik Rafał
 • Lichosik Rafał
 • Głuszyński Zbigniew
 • Muszalski Daniel
 • Cop Jarosław
 • Świt Artur
 • Napieraj Jacek
 • Stasiak Tomasz

 

Do koła miłośników poezji prowadzonego przez Siwik Krystynę należeli:

 • Jasicki Krzysztof
 • Kapica Teodor
 • Stempień Józef
 • Chęciński Dariusz
 • Kaczmarski Robert
 • Kalemba Jacek
 • Kowalczyk Radosław
 • Siwik Jarosław
 • Sójka Florian
 • Szczepaniak Grzegorz
 • Bąk Mariusz
 • Mielczarek Maciej
 • Stempień Mirosław
 • Warzycha Marek
 • Bachor Sławomir
 • Jarząb Emil

 

Kołem wynalazczości i racjonalizacji kierował Stanisław Drzazga, a uczestniczyli w nim:

 • Pietrus Bogusław
 • Trapata Zbigniew
 • Hałas Marek
 • Kabała Tomasz
 • Kniaziński Arkadiusz
 • Płuska Aleksander
 • Wypchło Tomasz
 • Boryszewski Artur
 • Zakręta Roman
 • Bednarek Arkadiusz
 • Cembik Mariusz
 • Gadomski Robert
 • Szymański Artur
 • Janas Radomir

 

W dniu 2 marca 1989r. odbył się "Szkolny Turniej Wiedzy o Wynalazczości"

 

 
Finał Turnieju

 

Wiosną na Stadionie Miejskim odbyły się zawody wojewódzkie pod nazwą "Wiosenny czwórbój obronny" w którym udział

brali uczniowie naszej szkoły.

 

 Wiosenny czwórbój obronny

 

W rejonowych eliminacjach konkursu recytatorskiego drugie miejsce zajęła Renata Ciężka, a miejsce trzecie Joanna Więckowska.

Warsztaty szkolne prowadzą prace modernizacyjne. Zakupiono nową tokarkę oraz 7 spawarek. Na rok 1989 planuje się prace o wartości 68 000 000 złotych. Planowana nadwyżka ma wynosić 8 468 000 złotych.

 

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 1989 roku Rada Pedagogiczna postanowiła uhonorować nagrodami następujących uczniów:

 • Krzyżanowski Julian - kl. IV lz - za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną oraz godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. Ponadto nagrodzony został przez kierownictwo warsztatów szkolnych kwotą 25 000 złotych. Za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach SZS w biegu na 110 m otrzymuje wpis do świadectwa.
 • Hałas Marek - kl. IV lz - za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę społeczną oraz godne reprezentowanie szkoły w zawodach i konkursach na szczeblu centralnym. Nagrodzony również nagrodą pieniężną w wysokości 20 000 złotych przez kierownictwo warsztatów.
 • Prygiel Wojciech - kl. IV lz - za bardzo dobre wyniki w nauce i godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych. Otrzymał wpis do świadectwa za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach SZS w rzucie oszczepem w roku szkolnym 1987/88 oraz I miejsce w roku szkolnym 1988/89.
 • Janicki Piotr - kl. IV lz - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz udział w zawodach sportowych. Nagrodzony również kwotą 20 000 złotych przez kierownictwo warsztatów szkolnych.
 • Idzikowski Piotr - kl. IV lz - za godne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych oraz nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 20 000 złotych.Otrzymał wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej w roku szkolnym 1987/88.
 • Dzięcioł Dariusz - kl. IV lz - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 20000 złotych.
 • Garncarek Rafał - kl. IV lz - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 20 000 złotych.
 • Łuczak Zbigniew - kl. IV lz - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 20000 złotych
 • Kamiński Piotr - kl. IV lz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca XXI i XXIII Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.
 • Wyrębak Robert - kl. IV lz - wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 1985/86 i 1986/87 w piłce nożnej oraz za zajęcie I miejsca w roku szkolnym 1987/88 i 1988/89 w tej samej dyscyplinie.
 • Wolniaczyk Paweł - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Pietrus Bogusław - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce oraz za zajęcie I miejsca w Finale Wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości oraz I miejsce w klasyfikacji drużynowej tego samego turnieju.
 • Sandak Piotr - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Tarapata Zbigniew - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce ,wzorową postawę oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w klasyfikacjach drużynowych w Wojewódzkim Finale Turnieju Wiedzy o Wynalazczości
 • Kuś Dariusz - kl. V tos - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję oraz godną postawę ucznia
 • Łyskawa Krzysztof - kl. V tos - za pracę społeczną na terenie klasy
 • Sola Dariusz - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce
 • Szczepaniak Waldemar - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce i wzorowe wypełnianie funkcji gospodarza klasy
 • Wolniaczyk Leszek - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce oraz wyjątkowe zaangażowanie się w pracy na rzecz szkoły
 • Konieczny Ireneusz - kl. V tos - za pracę społeczną narzecz szkoły
 • Wcisło Tomasz - kl. V tos - za pracę społeczną na rzecz szkoły
 • Kulesza Waldemar - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie III miejsca w Finale Wojewódzkim Konkursie "Poznajemy i stosujemy przepisy BHP" w roku szkolnym 1988/89.

 

Na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 1989 roku Rada Pedagogiczna postanowiła za dobre wyniki w nauce , pracę społeczną i zaangażowanie nagrodzić następujących uczniów:

 

 • Pawelec Leszek - kl. III mt - za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz nagrodę pieniężną przyznaną przez warsztaty szkolne w wysokości 14 700 złotych , a także wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Szkolnych w piłce ręcznej w roku 1988 i II miejsca w roku 1989.
 • Siwik Jarosław - kl. III mt - za dobre wyniki w nauce i pracę na rzecz klasy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 14 700 złotych przyznaną pzrez kierownictwo warsztatów szkolnych
 • Sójka Florian - kl. III mt - za dobre wyniki w nauce i aktywną pracę w samorządzie klasowym oraz nagrodę pieniężną przyznaną przez kierownictwo warsztztów szkolnych w wysokości 14700 złotych
 • Betka Robert - kl. III mt - nagroda pieniężna w wysokości 14 700 złotych przyznana przez warsztaty szkolne
 • Kaczmarski Robert - kl. III mt - nagroda pieniężna przyznana przez warsztaty szkolne w wysokości 14 700 złotych
 • Sztuka Dariusz - kl. III mt - nagroda w wysokości 14 700 złotych przyznana przez kierownictwo warsztatów szkolnych.
 • Błaszczyk Włodzimierz - kl. III mt - nagroda pieniężna przyznana przez warsztaty szkolne w wysokości 14 700 złotych
 • Kalemba Jacek - kl. III mt - nagroda pieniężna w wysokości 14 700 złotych przyznana przez kierownictwo warsztatów szkolnych
 • Chęciński Dariusz - kl. III mt - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 22000 złotych
 • Szczepaniak Grzegorz - kl. III mt - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 20 400 złotych
 • Skorupa Sylwester - kl. III mt - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 20 000 złotych
 • Krystkowski Andrzej - kl. III mt - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 20 000 złotych
 • Chudy Dariusz - kl. III mmr - za bardzo dobre wyniki w nauce i aktywną pracę społeczną na terenie klasy
 • Szczukiecki Wojciech - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce i pomoc koleżeńską
 • Ściebura Tomasz - kl. III mmr - za dobre wyniki w nauce , pomoc koleżeńską oraz godne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych
 • Raducki Jacek - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce
 • Krawczyński Sławomir - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce
 • Kubacki Grzegorz - kl. III ms - za dobre wyniki w nauce i aktywną pracę w samorządzie klasowym oraz wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej w roku szkolnym 1987/88 i 1988/89.
 • Dudek Waldemar - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce i aktywną pracę w samorządzie klasowym
 • Misiek Grzegorz - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce
 • Tomczak Roman - kl. III mk - za dobre wyniki w nauce

 

 

Rada Pedagogiczna podczas posiedzenia w dniu 19 czerwca 1989 roku postanowiła nagrodzić następujących uczniów:

 • Lisik Rafał - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Spychała Cezary - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce
 • Czajkowski Piotr – kl. II tos - za dobre wyniki w nauce
 • Stasiak Marek - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce
 • Fuks Damian - kl III tos - za dobre wyniki w nauce i zaangażowanie w sporcie szkolnym
 • Fabisz Janusz - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną na terenie szkoły i internatu
 • Jasicki Krzysztof - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce i pracę społeczną
 • Walczak Mariusz - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce
 • Smolnik Tomasz - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce
 • Główka Krzysztof - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce
 • Warzycha Grzegorz - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Antasik Honorata - kl. I lz - za dobre wyniki w nauce oraz za pracę w kole recytatorskim
 • Rachwalska Aleksandra - kl. I lz - za pracę w kole recytatorskim
 • Czapla Piotr - kl. I lz - nagroda w wysokości 20 000 złotych z warsztatów szkolnych
 • Bator Anna - kl. I lz - nagroda pieniężna w wysokości 10 000 złotych przyznana przez kierownictwo warsztatów szkolnych.
 • Kosmenda Marek - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce oraz nagroda pieniężna w wysokości 20 000 złotych przyznana przez warsztaty szkolne
 • Kipigroch - kl. II lz - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 20 000 złotych
 • Wróbel - kl. II lz - nagroda pieniężna w wysokości 20 000 złotych przyznana przez kierownictwo warsztatów szkolnych
 • Boruszewski Artur - kl. III lz - za dobre wyniki w nauce oraz nagrodę w wysokości 20 000 złotych przyznaną przez kierownictwo warsztatów szkolnych
 • Więckowska Joanna - kl. III lz - za reprezentowanie szkoły i zajęcie II miejsca w Rejonowych Eliminacjach Konkursu Recytatorskiego
 • Włodarczyk Paweł - kl. III lz - nagroda pieniężna kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 12 000 złotych
 • Maryniak Michał - kl. III lz - nagroda pieniężna kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 12 000 złotych
 • Koza Tomasz - kl. III lz - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 14000 złotych
 • Pilak Rafał - kl. III lz - nagroda pieniężna kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 12 000 złotych
 • Kinas Piotr - kl. I mk - za dobre wyniki w nauce oraz nagroda z warsztatów szkolnych w wysokości 20 000 złotych
 • Włodarczyk Paweł - kl. I mk - nagroda z warsztatów szkolnych w wysokości 15 000 złotych
 • Wiśniewski Z. - kl. I mk - nagroda pieniężna kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 15 000 złotych.
 • Koperkiewicz Wojciech - kl. II mk - za dobre wyniki w nauce
 • Marciniak Piotr - kl. I mmr - za dobre wyniki w nauce oraz nagrodę pieniężną kierownictwa warsztatów
 • Walasik Waldemar - kl. I mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Rzepecki - kl. I mmr - nagroda pieniężna kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Ulas - kl. I mmr - nagroda pieniężna kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Świtoń - kl. I mmr - nagroda pieniężna kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Kapral Andrzej - kl. II mmr - za dobre wyniki w nauce oraz nagrodę pieniężną kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Mączka Jacek - kl. II mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Gajda Marceli - kl. II mmr - nagroda pieniężna kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Kośmider Zbigniew - kl. II mmr - nagroda pieniężna kierownictwa warsztatów szkolnych
 • Tomczyk Piotr - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce
 • Najmrocki Paweł - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce
 • Polak Damian - kl. I ms - za dobre wyniki w nauce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 7000 złotych z warsztatów szkolnych
 • Kurczyk Marek - kl. I ms - za dobre wyniki w nauce oraz nagrodę pieniężną z warsztatów szkolnych w wysokości 10 000 złotych
 • Jędrysiak - kl. I ms - nagroda pieniężna z warsztatów szkolnych w wysokości 5 000 złotych
 • Kamiński - kl. I ms - nagroda pieniężna kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 5000 złotych
 • Fałtyn ----sprawdzić nazwisko --- -kl. I ms - nagroda pieniężna kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 5 000 złotych
 • Maciejewski - kl. I ms - nagroda pieniężna z warsztatów szkolnych w wysokości 6 000 złotych
 • Podyma - kl. I ms - nagroda pieniężna z warsztatów szkolnych w wysokości 6 000 złotych
 • Pietrzyk - kl. I ms - nagroda pieniężna z warsztatów szkolnych w wysokości 6 000 złotych

 

W roku szkolnym 1988/89 sklasyfikowanych zostało 641 uczniów.Frekwencja przez ten okres wynosiła 91,4 % , a średnia ocen szkoły wynosi 3,309.

W Średnim Studium Zawodowym kształcenie odbywa się w czterech kierunkach:

 • samochody i ciągniki
 • operatywno - handlowy
 • społeczno - prawny
 • administracyjno - biurowy

 

W przyszłym roku szkolnym planuje się otwarcie kierunku odzieżowego.

Harcerze pod kierunkiem Eugeniusza Więckowskiego zajęli w I Chorągwianych Manewrach Obronnych drugie miejsce.

 

 

 Opracowywanie strategii

 

W internacie pod kierunkiem Adama Ustyniaka działa Harcerski Klub Łączności, który został zarejestrowany w Polskim Związku Krótkofalowców i uzyskał własny znak wywoławczy.

 

Historia Harcerskiego Klubu Łączności SP7ZJJ

Dnia 8 marca 1988 roku staraniem mgr Eugeniusza Więckowskiego, wychowawcy internatu, w oparciu o działającą w internacie drużynę harcerską ZHP, został zaewidencjonowany Klub Nasłuchowy Związku Harcerstwa Polskiego. Pod koniec 1988 roku opieki nad klubem podjął się piszący te słowa. Dnia 16 stycznia 1989 roku Klub uzyskał uprawnienia do korzystania z usług biura QSL Polskiego Związku Krótkofalarskiego i znak nasłuchowy SP7-4000 SI. Dnia 20 stycznia tegoż roku licencję nasłuchową otrzymało 8 członków klubu.

7 marca 1989 roku odbyło się w internacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Wieluniu zebranie założycielskie Harcerskiego Klubu Łączności przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Wieluniu. Zebranie otworzył i prowadził ówczesny kierownik internatu, mgr Mieczysław Majcher. Zdecydowano, że siedzibą Klubu będzie tutejszy Internat.

Wybrano władze Klubu.

 • Prezesem Klubu oraz opiekunem z ramienia Rady Pedagogicznej został mgr Adam Ustyniak - (SP7TOT), wychowawca internatu.
 • Sekretarzem - kol. Marciniak Urszula
 • Skarbnikiem - kol. Barszczyk Roman - (SP7TOG)
 • Opiekunem pomieszczeń klubowych został kol. Jeziorny Tomasz (SP3UCQ).

 

Oto pełna lista członków-założycieli Klubu:

 • Wojtaszczyk Sylwester, Wola Wiązowa
 • Trojan Paweł, Kiełczygłów
 • Brzozowski Mariusz, Kiełczygłów
 • Antoński Mariusz, Dmenin
 • Golc Agata, Kiełczygłów
 • Marciniak Urszula, Naramice
 • Pięta Mariusz, Pruszków
 • Majchrzak Dariusz
 • Jasicki Krzysztof, Czastary
 • Skrzydlewski Robert, Konopnica
 • Jeziorny Tomasz, Kraszewice
 • Ustyniak Adam, Wieluń
 • Duszyńska Jolanta, Mokrsko
 • Ochocki Krzysztof
 • Barszczyk Roman
 • Buczko Dariusz, Wieluń
 • Kotala Marek
 • Cichoń Sławomir
 • Ciesielski Maciej, Wieluń

 

Podstawową formą pracy Klubu miał być nasłuch radiowy. Równocześnie zobowiązano władze Klubu do podjęcia starań o własną radiostację nadawczo-odbiorczą oraz o zorganizowanie kursu krótkofalarskiego kat. I.

Klub prowadził nasłuchy do dnia 6 grudnia 1990 roku. Najaktywniejszymi nasłuchowcami byli: Tomek Jeziorny SP3UCQ, Romek Barszczyk SP7TOG, Dariusz Buczko SP7TOH, Mariusz Pięta, Adam Ustyniak SP7TOT.

Większość nasłuchów została potwierdzona kartami QSL i obejmowała niemal wszystkie kontynenty.

Dnia 23 maja 1990 roku Klub otrzymał zezwolenie kat. pierwszej na posiadanie i używanie amatorskiej radiostacji klubowej. Dla radiostacji przydzielono znak SP7ZJJ. Kierownikiem radiostacji został kol. Piotr Piotrowski SP7DYW, a operatorami kol. Juliusz Kamiński SP7FDB oraz Paweł Janusiak SP7NJR.

Nastąpiły lata aktywnej działalności. Licencje krótkofalarskie uzyskało wiele koleżanek i kolegów. Z czasem, wraz z likwidacją wieluńskich i okolicznych klubów łączności, Klub stał się praktycznie Wieluńskim Klubem Krótkofalowców. Przeprowadzono łączności z całym światem, uczestniczono w zawodach, zdobywano dyplomy. Klub był organizatorem 3. ogólnopolskich Wieluńskich Spotkań Krótkofalowców w 1990, 1991 i 1992 roku, spotkania aktywistów rozbudowy sieci Packet Radio PZK w maju 1997 roku oraz jednej wystawy-giełdy sprzętu radioamatorskiego. Brała w nim m.in. udział częstochowska firma UNIDEM.

W 1991 roku zostały podjęte działania w sprawie budowy amatorskiego przemiennika UKF FM. Dzięki pomocy finansowej pana Burmistrza Wielunia Zygmunta Adamskiego, 16 czerwca 1992 roku Klub otrzymał zezwolenie na budowę przemiennika, a w dniu 27 stycznia 1993 roku zezwolenie na pracę i znak SR0WN. Urządzenia przemiennika zostały zainstalowane na ujęciu wody przy ul. Częstochowskiej - odbiornik oraz w Młodzieżowym Domu Kultury (Domek Harcerza), przy ul. 3 Maja - nadajnik.

Następnym krokiem w dalszym rozwoju klubu była budowa i uruchomienie przemiennika Packet Radio. Dnia 10-08-1993 Klub otrzymał licencję i znak SR7DWL.

W 1994 roku decyzją dyrektora Szkoły, pomieszczenia Klubu, zostały zaadaptowane na szkolną pracownię komputerową, a klub został przeniesiony do innego, małego pomieszczenia na terenie internatu. Zmiana miejsca Klubu, powstanie w internacie pracowni komputerowej oraz dostęp do Internetu spowodowały zanik zainteresowań młodzieży pracą na falach krótkich. Łączności przeprowadzano sporadycznie, a brak w nowym miejscu dobrego systemu antenowego spowodowały dalszy spadek zainteresowania.

Wobec powyższego pismem z dnia 22 marca 1999 zawieszono działalność amatorskiej radiostacji SP7ZJJ, pozostałe przemienniki pozostawiając aktywne.

Równocześnie, po okresie dziesięciu lat działalności, został rozwiązany Harcerski Klub Łączności SP7ZJJ, ostatni wieluński Klub Łączności.

Na zakończenie należ dodać, że Klub ten nie był jedynym klubem łączności funkcjonującym w tej szkole. Pierwsza Harcerska Drużyna Łączności powstała w połowie lat siedemdziesiątych została "rozwiązana" w stanie wojennym, a radiostacja miała znak SP7ZCN.

Adam Ustyniak, SP7TOT

 

 

   
 Praca przy sprzęcie nadawczo - odbiorczym

 

ZSMP kierowany przez Stanisława Drzazgę liczy 30 członków. Młodzież brała również czynny udział w zbiórce surowców wtórnych. W tym roku szkolnym zebrano 1600 kilogramów makulatury oraz innych surowców na ogólną wartość 36 878 złotych.

Biblioteka szkolna zarejestrowała 6884 czytelników w wypożyczalni oraz 1131 czytelników w czytelni szkolnej. Pracownicy szkoły wypożyczyli 461 pozycji. Wartość zbiorów bibliotecznych na koniec roku 1988 wynosiła 1 820 490,80 złotych.

Sportowcy szkoły zasługują na szczególne wyróżnienie uzyskując:

- I miejsce w 1988 w XIV Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych.

– I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadpodstawowych woj. sieradzkiego.

         ZSZ Nr 2 Wieluń – ZS Zd-Wola 2:2 / karne 4:2 /.

         Szkołę reprezentowali: Kubacki Grzegorz, Fabisiak Robert, Kluba Andrzej, Jurczyk Paweł, Kłaczyński Krzysztof, Świerczyński Mariusz, Wyrębak Robert, Wyrębak Mariusz, Gładysz Mariusz, Koza Tomasz, Fuks Damian oraz Pacholik Tomasz, Sobczak Arkadiusz, Lichosik Robert, Szydło Tomasz i Koper Artur.

- 6 X 1988 r. – za aprobatą dyr. szkoły Henryka Strózika z inicjatywy mgr Andrzeja Czajkowskiego i mgr Tadeusza Pyszkowskiego odbyło się spotkanie z olimpijczykiem z Seulu Arturem Partyką. W spotkaniu udział wzięli dyr. Łódzkich szkół współpracujący z ŁKS Łódź oaz trenerzy Edward Hatala, Werner Proske i prezes klubu ŁKS p. Szafliński.

         W tym samym dniu odbył się towarzyski mecz piłki nożnej mistrzów województw

         ZSZ Nr 2 Wieluń, XXVI LO im. M. Fornalskiej Łódź 4:1

         Szkołę reprezentowali:

         Kubacki Grzegorz (Pacholik Tomasz), Fabisiak Robert, Kluba Andrzej, Jurczyk Paweł, Kłaczyński Krzysztof, Koper Artur, Gładysz Mariusz, Wyrębak ………. , Świerczyński Mariusz, Koza Tomasz, Fuks Damian, Sobczak Arkadiusz, Ziomek Paweł, Szydło Tomasz i Lichosik Robert.

– I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadpodstawowych woj. sieradzkiego.p. siatk.

         Finał ZSZ Nr 2 Wieluń – ZSZ Nr 1 Sieradz 3:2

Drużynę prowadził mgr Andrzej Czajkowski, a szkołę reprezentowali: Pychyński Tomasz, Konieczny Ireneusz, Hofman Arkadiusz, Kamiński Piotr, Jurczyk Paweł, Kluba Andrzej, Klimecki Sylwester, Kapral Jacek, Lach Tomasz i Jędraszek Marek.

 

Zwycięska drużyna. Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

 

- I miejsce w województwie w piłce nożnej w WIMS.

- I miejsce w województwie w piłce siatkowej.

W innych dyscyplinach uzyskujemy również znaczące osiągnięcia:

- Olimpiada Wiedzy Technicznej

Coroczne kwalifikowanie przez Komitet Okręgowy OWT od kilku do kilkunastu uczniów do Zawodów Okręgowych III stopnia. Komitet Okręgowy OWT dwukrotnie wyróżnia szkołę za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne uczniów.

- Turniej Wiedzy o Wynalazczości

VI miejsce w finale centralnym.

- Konkurs Krasomówczy

Udział w eliminacjach wojewódzkich.

- Historia Ruchu Młodzieżowego konkurs

I miejsce indywidualnie w finale wojewódzkim

 

Zakończenie roku szkolnego ZSZ kl. III mmr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

casino10top.com
f t g