• .

 • .

 • .

 • .

 

          Posiedzenie Rady Pedagogicznej rozpoczęto od powitania po wakacyjnym wypoczynku wszystkich pedagogów. Zapoznano uczestników z planami i zadaniami na nowy rok szkolny. Szczególnie gorąco powitano nowozatrudnionych z dniem 1 września 1989 roku:

 • Urbanowicz Grażyna- chemia
 • WawrzyniakIrena- język polski

 

W tym roku szkolnym zatrudniono również inne osoby:

W niepełnym wymiarze godzin z dniem 1 września 1989 roku podjęła pracę w charakterze nauczyciela matematyki Piktus Mieczysława. Pracowała do dnia 31 sierpnia 1990 roku.

W charakterze pracownika fizycznego w galwanizerni warsztatów szkolnych od 26 grudnia 1989 roku do 28 lutego 1990 roku pracował Bryła Andrzej.

Dnia 1 września 1989 roku na stanowisko starszego specjalisty do spraw płac i rozliczeń zatrudniona została Mielczarek Sabina. Zatrudniona była do 30 listopada 1989 roku.

W niepełnym wymiarze godzin z dniem 1 września 1989 roku pracowała w charakterze nauczyciela Chabinowska Danuta Irena. Zatrudniona została do dnia do czerwca 1995 roku.

1 września 1989 roku podjęła pracę w charakterze nauczyciela praktycznej nauki zawodu w niepełnym wymiarze godzin Dudzińska Marianna. Zatrudniona była do dnia 31 stycznia 1992 roku.

Od dnia 1 września 1989 roku zatrudniony został Gworys Andrzej w charakterze nauczyciela. Zatrudniony był do 31 października 1989 roku.

Na stanowisko tokarza został zatrudniony Janowski Ryszard. Pracował od 16 listopada 1989 roku do 30 kwietnia 1990 roku.

Dnia 4 września 1989 roku podjął pracę w charakterze tokarza Majda Zbigniew. Zatrudniony był do 31 marca 1990 roku.

Na stanowisko tokarza zatrudnił się dnia 4 września 1989 roku Łebek Marek. Pracował do 31 marca 1990 roku.

Od 3 listopada 1989 roku do 17 listopada tego roku pracował w charakterze nauczyciela Puchalski Maciej.

Od 2 kwietnia 1990 roku w charakterze tokarza w warsztatach szkolnych pracował Więcek Jerzy. Zatrudniony był do dnia 6 września 1990 roku.

Dnia 1 września 1989 roku Rada Pedagogiczna dokonała przydziału dodatkowych czynności dla nauczycieli:

 • Armanowski Andrzej - komendant OHP i opiekun LOK
 • Białas Zofia - pełnomocnik do spraw podręczników oraz sekretarz Rady Pedagogicznej
 • Bogus Henryk - konserwacja sprzętu sportowego
 • Czajkowski Andrzej - opiekun SKS oraz dbałość o sprzęt i urządzenia sportowe
 • Drzazga Stanisław - opiekun ZSMP
 • Gortat Wiesław - sekretarz POP
 • Jaskulski Włodzimierz - przewodniczący Komisji Przedmiotów Zawodowych
 • Kowalski Stanisław - rozprowadzanie filmów oświatowych oraz opieka nad radiowęzłem
 • Kowalska Wanda - przewodnicząca Komisji Przedmiotów Pomocniczych
 • Kuśmierczyk Halina - opieka nad Spółdzielnią Uczniowską
 • Leszczyńska Stanisława - sekretarz komisji stypendialnej
 • Michalski Włodzimierz - obsługa muzyczna imprez szkolnych
 • Okwiecińska Zofia - opieka nad Izbą Pamięci Narodowej
 • Pawlaczyk Janina - pełnomocnik do spraw profilaktyki i resocjalizacji
 • Pyszkowski Tadeusz - fotograficzna obsługa imprez szkolnych
 • Pielucha Henryk - odpowiedzialny za zbiórkę surowców wtórnych
 • Sampoliński Wiktor - opiekun Olimpiady Wiedzy Technicznej
 • Sicińska Urszula - opiekunka SKTK
 • Siwik Krystyna - przewodnicząca Zespołu Wychowawczego
 • Szymanowska Janina - opiekunka pracowni komputerowej oraz przewodnicząca sekcji socjalno - bytowej w Zespole Wychowawczym
 • Winiarska Barbara - opiekunka Samorządu Uczniowskiego
 • Wojtasik Stefania - przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych
 • Więckowski Eugeniusz - opiekun Szczepu Drużyn ZHP
 • Żak Feliks - opiekun LOP
 • Wieczorek Jerzy - opiekun PCK
 • Wawrzyniak Irena - sekretarz Rady Pedagogicznej
 • Urbanowicz Grażyna - przewodnicząca Zespołu Ogólno - wychowawczego w Zespole Wychowawczym
 • Raducka Barbara - opiekun Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Ustyniak Adam - opiekun praktyk zawodowych

 

W skład Kolegium Kierowniczego wchodzili:

 • Jerzy Kossakowski – dyrektor szkoły
 • Krystyna Siwik – zastępca dyrektora szkoły
 • Wiktor Sampoliński – zastępca dyrektora szkoły
 • Feliks Żak – zastępca dyrektora szkoły
 • Józef Reczkin – kierownik administracyjny
 • Ryszard Szokalski – kierownik warsztatów szkolnych
 • Mieczysław Majcher – kierownik internatu
 • Halina Kuśmierczyk – kierownik świetlicy szkolnej

 

Do rozpoczynającego swoją działalność zespołu instrumentalno – wokalnego prowadzonego przez Wojciecha Michalskiego zapisali się:

 • Tomasik Radosław – gitara solo
 • Ulas Krzysztof – perkusja
 • Skowroński Karol – gitara akompaniująca
 • Majzer Grzegorz – gitara basowa
 • Pagacz Henryk – vocal

 

       
 Zespół kierowany przez Wojciecha Michalskiego

 

 

Koło komputerowe prowadzone przez Janinę Szymanowską cieszyło się zainteresowaniem następujących uczniów:

 • Chudy Paweł
 • Czajkowski Piotr
 • Dudek Andrzej
 • Grabowski Tomasz
 • Kula Piotr
 • Lisik Rafał
 • Muszalski Daniel
 • Mikołajczyk Robert
 • Pawelec Leszek
 • Fajerski Artur
 • Chałupczyński Dariusz
 • Szataniak Paweł

 

Na zajęcia koła recytatorskiego prowadzonego przez Janinę Pawlaczyk zapisali się:

 • Ciężka Renata
 • Więckowska Joanna
 • Fabisz Janusz
 • Jasicki Krzysztof
 • Owczarek Agnieszka
 • Cichoń Sławomir
 • Jamruszko ??? Zdzisława
 • Antosik Honorata
 • Stasiak Tomasz
 • Rachwalska Aleksandra
 • Zakręta Roman
 • Kołaczek Marzena
 • Kapica Teodor

 

Członkami koła fotograficznego prowadzonego przez Tadeusza Pyszkowskiego byli:

 • Kamieniak Grzegorz
 • Chudecki Adam
 • Muszalski Daniel
 • Świt Artur
 • Mroczkowski 3 tos
 • Sola Waldemar
 • Stępień Józef
 • Bator Jan
 • Krzykowiak Jacek
 • Konieczny Alfred
 • Jeske Tomasz
 • Kamiński Krzysztof
 • Stojanowski Mariusz
 • Chałupczyński Dariusz
 • Knaga Marcin
 • Lisik Rafał
 • Wiktorek??
 • Porażka Andrzej
 • Prange Maciej

 

Koło miłośników poezji prowadzone było przez Krystynę Siwik. Oto członkowie :

 • Jasicki Krzysztof
 • Kapica Teodor
 • Stempień Józef
 • Chęciński Dariusz
 • Siwik Jarosław
 • Sójka Florian
 • Bąk Mariusz
 • Mielczarek Maciej
 • Stempień Mirosław
 • Warzycha Marek
 • Bachor Sławomir
 • Jarząb Emil

 

Uczestnikami koła wynalazczości i racjonalizacji prowadzonego przez Stanisława Drzazgą byli:

 • Włodarczyk Paweł
 • Grobelny Zbigniew
 • Kinas Piotr
 • Lepka Adam
 • Małyska Cezary
 • Wiśniewski Karol
 • Janas Radomir
 • Torchała Waldemar
 • Kuś Jacek
 • Lis Tomasz
 • Gagatek Krzysztof
 • Janus Jaroslaw
 • Malańczuk Krzysztof

 

Z inicjatywy biblioteki zorganizowany został konkurs pod nazwą „ Ciekawe historie odkryć i wynalazków „.

W pierwszym półroczu sklasyfikowanych zostało 661 uczniów. Uczniów bez ocen niedostatecznych odnotowano 424 co

stanowi 64%. W tym czasie mieszka w internacie 40 uczniów , którzy uzyskali 20 ocen niedostatecznych.

Młodzież szkoły pod przewodnictwem Samorządu Uczniowskiego przekazała na rzecz osób niewidomych zebraną wcześniej

sumę 117 660 złotych.

 

Studniówka - klasa V TOS z wych. Cz. Muzyką

 

 

Po uzyskaniu licencji oraz zakupie radiostacji Klub Łączności od dnia 24 września 1989 roku rozpoczyna dwustronną

łączność uzyskując połączenia z takimi państwami jak RFN , Jugosławia , ZSRR , NRD , CSRR , USA. Trzech członków

klubu: Jeziorny Tomasz , Buczko Dariusz i Barszczyk Roman przystąpili do państwowego egzaminu i zdobyli uprawnienia

kategorii II i prawo do samodzielnej pracy na falach UKF oraz prawo do ubiegania się o międzynarodowy znak

krótkofalarski.

W dniach 19 - 20 stycznia 1990 roku klub był organizatorem i gospodarzem I Wojewódzkiego Zlotu Drużyn i Klubów

Łączności z województwa sieradzkiego.

Harcerskim Klubem Łączności opiekował się Adam Ustyniak.

 

Do prowadzonego koła krótkofalarskiego zapisało się 16 osób. Oto jego członkowie:

 • Wojtaszczyk Sylwester
 • Trojan Paweł
 • Brzozowski Mariusz
 • Gola Agata
 • Marciniak Urszula
 • Pięta Mariusz
 • Majchrzak Dariusz
 • Jasicki Krzysztof
 • Skrzydlewski Robert
 • Jeziorny Tomasz
 • Cieluch
 • Goclik Krzysztof
 • Barszczyk Roman
 • Budka Dariusz
 • Kotala Marek
 • Ciesielski Maciej
 • Cichoń Sławomir

 

W tym roku szkolnym następuje podział harcerstwa. Szefem ZHR pozostał uczeń Maciej Ciesielski.

Również w tym roku powstaje w szkole drugi związek zawodowy. Tworzy się „Solidarność’ , którego prezesem został Andrzej Czajkowski. Obecnie w szeregach tego związku jest 20 członków.

 

Wiosną 1990 roku odbyło się zebranie ZNP podczas , którego wybrano nowe władze związkowe:

 • Bogus Henryk - prezes
 • Pyszkowski Tadeusz - zastępca
 • Winiarska Barbara - sekretarz
 • Muzyka Czesław - skarbnik
 • Cembik Ireneusz – członek

 

W tym roku szkolnym Komitet Rodzicielski pracował w następującym składzie:

 • Bednarek Zbigniew – przewodniczący
 • Kaja Krystyna – zastępca
 • Muszalska Alicja – zastępca
 • Chudecka Urszula – skarbnik
 • Jakiel Danuta – sekretarz

 

Dnia 10 kwietnia 1990 roku Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić za dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia następujących uczniów:

 • Warzycha Grzegorz - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce i wzorową postawę ucznia
 • Żuberek Maciej - kl. III tpz - za dobre wyniki w nauce i wzorową postawę ucznia
 • Stężała Waldemar -kl. III tpz - za honorowe oddawanie krwi
 • Hałubiec Błażej - kl. III tpz - za honorowe oddawanie krwi oraz wpis do świadectwa za inne osiągnięcia
 • Sykuła Marek - kl. III tpz - za honorowe oddawanie krwi
 • Boruszewski Artur - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce oraz wzorową postawę ucznia oraz nagrodę w wysokości 80 000 złotych za dobre wyniki z zajęć warsztatowych
 • Koza Tomasz - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce oraz wzorową postawę ucznia oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 złotych za dobre wyniki z zajęć warsztatowych. Dokonano wpisu do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej w roku szkolnym 1988/89 i 1989/90
 • Więckowska Joanna - kl. IV lz - za dobre wyniki w nauce i wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych oraz wpis do świadectwa za reprezentowanie szkoły na konkursach recytatorskich
 • Ciesielski Maciej - kl. IV lz - za wyjątkowo aktywną pracę w ruchu harcerskim i opiekę nad Izbą Pamięci Narodowej oraz wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Manewrach Techniczno - Obronnych w Sieradzu w roku szkolnym 1987/88
 • Włodarczyk Paweł - kl. IV lz - nagroda pieniężna za dobre wyniki z zajęć warsztatowych w wysokości 80 000 złotych oraz wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Manewrach Techniczno - Obronnych w Sieradzu w roku szkolnym 1987/88
 • Wróbel Janusz - kl. IV lz - nagroda w wysokości 80 000 złotych za dobre wyniki z zajęć warsztatowych
 • Pilak Rafał - kl. IV lz - nagroda w wysokości 60 000 złotych za dobre wyniki z zajęć warsztatowych oraz wpis do świadectwa za zajęcie II miejsca w Manewrach Techniczno - Obronnych w Sieradzu w roku szkolnym 1987/88
 • Kania Marek - kl. IV lz - nagroda pieniężna za dobre wyniki z zajęć warsztatowych w wysokości 50 000 złotych.
 • Walczak Mariusz - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce
 • Smolnik Tomasz - V tos - za dobre wyniki w nauce
 • Główka Krzysztof - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce
 • Dera Piotr - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
 • Barszczyk Roman - kl. V tos - za dobre wyniki w nauce i aktywną pracę w HKŁ oraz wpis do świadectwa za udział w Zawodach Okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 1989/90
 • Konieczny Tomasz - kl. V tos - za udział w olimpiadach wiedzy oraz wpis do świadectwa za udział w Zawodach Okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 1989/90
 • Buczko Dariusz - kl. V tos - za aktywną pracę w HKŁ oraz wpis do świadectwa
 • Kluska Józef - kl. V tos - za pracę w bibliotece szkolnej
 • Jankowski Grzegorz - kl. IV lz - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej w roku szkolnym 1988/89 i 1989/90
 • Cielas Tomasz - kl. III tpz - wpis do świadectwa za osiągnięcia
 • Kaja Krzysztof - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku szkolnym 1987/88
 • Duda Jacek - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku szkolnym 1987/88
 • Dera Piotr - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej w roku szkolnym 1987/88
 • Fabisiak Marek - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej w roku 1989
 • Gładysz Mariusz - kl. V tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej w roku 1989

 

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 1990 roku Rada Pedagogiczna postanowiła nagrodzić za dobre wyniki w nauce , pracę społeczną oraz inne formy pracy następujących uczniów:

 • Kapral A. - kl. III mmr - nagroda oraz wpis do świadectwa za udział w zawodach sportowych
 • Mączka J. - kl. III mmr - wpis do świadectwa za udział w zawodach sportowych
 • Łabęcki - kl. III mmr - wpis do świadectwa za udział w zawodach sportowych
 • Koperkiewicz Wojciech - kl. III mk - za wyniki w nauce oraz wyróżniającą frekwencję
 • Borecki D. - kl. III mt - za dobre wyniki w nauce
 • Jeziorny Tomasz - kl. III mt - za pracę w Harcerskim Klubie Łączności

 

Podczas klasyfikacji rocznej dnia 18 czerwca 1990 roku Rada Pedagogiczna postanowiła za szczególne osiągnięcia uhonorować nagrodami następujących uczniów:

 • Podyma Paweł - kl. II mt - za dobre wyniki w nauce oraz nagrodę w wysokości 50 000 złotych z warsztatów szkolnych
 • Kaniewski Robert - kl. II mt - za dobre wyniki w nauce
 • Mikołajczyk Mariusz - kl. II mt - nagroda pieniężna w wysokości 50 000 złotych z warsztatów szkolnych
 • Matyja Piotr - kl. II mt - nagroda pieniężna w wysokości 50 000 złotych z warsztatów szkolnych
 • Żbik Waldemar - kl. II mt - nagroda pieniężna w wysokości 50 000 złotych ufundowane przez warsztaty szkolne
 • Mateusiak Jarosław - kl. II mt - nagroda warsztatów szkolnych w wysokości 50 000 złotych
 • Dzięcioł Rafał - kl. II mt - nagroda pieniężna w wysokości 50 000 złotych przyznana przez kierownictwo warsztatów szkolnych
 • Kotlarek Waldemar - kl. I mm - za dobre wyniki w nauce oraz nagroda pieniężna w wysokości 40 000 złotych przekazana przez warsztaty szkolne
 • Bożek Tomasz - kl. I mm - nagroda z warsztatów szkolnych w wysokości 40 000 złotych
 • Felisiak Arkadiusz - kl. I mm - nagroda pieniężna w wysokości 40 000 złotych przyznana przez kierownictwo warsztatów
 • Ceglarek Roman - kl. I op - za dobre wyniki w nauce oraz nagrodę z warsztatów szkolnych w wysokości 30 000 złotych
 • Fidyka Dariusz - kl. I op - nagroda z warsztatów szkolnych w wysokości 35 000 złotych
 • Stefaniak Adam - kl. I op - nagroda pieniężna w wysokości 35 000 złotych przekazana przez kierownictwo warsztatów szkolnych
 • Rychlik Marek - kl. I op - nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 35000 złotych
 • Spychała Paweł - kl. I op - nagroda pieniężna w wysokości 35 000 złotych z warsztatów szkolnych
 • Zagraj Czesław - kl. I op - nagroda pieniężna w wysokości 30 000 złotych przyznana przez kierownictwo warsztatów szkolnych
 • Smolarz Andrzej - kl. II tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Chałupczyński Dariusz - kl. I tpz - za dobre wyniki w nauce
 • Fabisz Janusz - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce
 • Fuks Damian - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe
 • Marczak Radosław - kl. IV tos - za dobre wyniki w nauce
 • Gagatek Krzysztof - kl. IV tos - wpis do świadectwa za zajęcie I miejsca w Turnieju Wiedzy o Wynalazczości
 • Stasiak Marek - kl. III tos - za dobre wyniki w nauce oraz nagroda pieniężna w wysokości 40000 złotych z warsztatów szkolnych
 • Czajkowski Piotr – kl..III tos - za dobre wyniki w nauce oraz nagroda pieniężna w wysokości 40 000 złotych z warsztaów szkolnych
 • Bednarek Arkadiusz - kl. III tos - za udział w konkursie plastycznym
 • Cembik Mariusz - kl. III tos - nagroda pieniężna z warsztatów szkolnych w wysokości 40000 złotych
 • Dudak Wojciech - kl. III tos - nagroda z warsztatów szkolnych w wysokości 40 000 złotych
 • Spychała Cezary - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce
 • Lisik Rafał - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce
 • Gonera Krzysztof - kl. II tos - za dobre wyniki w nauce
 • Zakręta Janusz - kl. II tos - nagroda pieniężna w wysokości 60 000 złotych z warsztatów szkolnych
 • Walczak Jacek - kl. II tos - nagroda w wysokości 50 000 złotych przyznana przez kierownictwo warsztatów szkolnych
 • Kubski Marcin - kl. II tos - nagroda przyznana przez warsztaty szkolne w wysokości 40 000 złotych
 • Szataniak Paweł - kl. I tos - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz nagroda kierownictwa warsztatów szkolnych w wysokości 25 000 złotych
 • Kostrzewa Jacek - kl. I tos - za dobre wyniki w nauce oraz nagroda w wysokości 25 000 złotych z warsztatów szkolnych
 • Janas Mariusz - kl. I tos - nagroda z warsztatów szkolnych w wysokości 25 000 złotych
 • Ruszaj Marcin ----sprawdzić nazwisko ---kl. I tos - nagroda z warsztatów szkolnych w wysokości 25 000 zlotych
 • Łapucha Michał - kl. I tos - nagroda pieniężna w wysokości 25 000 złotych pzryznana przez kierownictwo warsztatów szkolnych
 • Zając Karol - kl. I tos - nagroda w wysokości 25 000 złotych z warsztatów szkolnych
 • Konieczny - kl. I lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Świtalski K. - kl. lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Otorowska B. - kl. I lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Ziobras -----sprawdzić nazwisko -- -kl. I lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Giez D. – kl .I lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Zwierz M. - kl. I lz - nagroda z zawrsztatów szkolnych
 • Makaronowski A. – kl .I lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Tokarczyk - kl. II lz - za dobre wyniki w nauce
 • Antosik M. - kl. II lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Pietrys A. - kl. II lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Czerwiński M. – kl .II lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Malatyńska B. - kl. II lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Gableta J. - kl. II lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Kosmenda M. - kl. III lz -za dobre wyniki w nauce oraz nagroda z warsztatów szkolnych
 • Kipigroch – kl .III lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Kubiaczyk - kl. III lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Jędrysiak - kl. III lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Stochniałek - kl. III lz - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Maniak - kl. I ms - za dobre wyniki w nauce i nagroda z warsztatów szkolnych
 • Kędzia K. - kl. I ms - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Szymański P. - kl. I ms - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Kapica K. - kl. I ms - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Zając K. - kl. I ms - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Panek Wł. - kl. I ms - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Pietrzyk - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce
 • Maciejewski K. - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce
 • Walczak J. - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce
 • Cieślak M. – kl .II ms - za dobre wyniki w nauce
 • Polak D. - kl. II ms - za dobre wyniki w nauce
 • Czapla A. - kl. I mk - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagroda z warsztatów szkolnych w wysokości 25 000 złotych
 • Kędzia W. - kl. I mk - za bardzo dobre wyniki w nauce i nagroda z warsztatów szkolnych w wysokości 25 000 złotych
 • Borycki - kl. I mk - nagroda w wysokości 25 000 złotych przyznana przez warsztaty szkolne
 • Karnaś K. - kl. I mk. - nagroda z warsztatów szkolnych w wysokości 25 000 złotych
 • Wanuszka J. - kl. I mk - nagroda w wysokości 25 000 złotych z warsztatów szkolnych
 • Smula P.--spr.nazwisko – kl .I mk - nagroda z warsztatów szkolnych w wysokości 25000 złotych
 • Mikołajczyk J. - kl. I mk - nagroda z warsztatów szkolnych w wysokości 25 000 złotych
 • Papierkowski J. - kl. I mk - nagroda z warsztatów szkolnych w ysokości 25 000 złotych
 • Kinas P. - kl. II mk - za dobre wyniki w nauce
 • Bartosiewicz D. - kl. I mmr - za dobre wyniki w nauce
 • Sobczak W. - kl. I mmr - nagroda z warsztatów szkolnych
 • Walasik W. - kl. II mmr - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Fidelak T. - kl. II mmr - za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Marciniak P. - kl. II mmr - za bardzo dobre wyniki w nauce oraz nagroda z warsztatów szkolnych

W tym roku szkolnym sportowcy szkoły uzyskali znakomite wyniki zdobywając:

- I miejsce w 1989 w wojewódzkich biegach przełajowych.

– I m miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej szkół ponadpodstawowych woj. sieradzkiego.

            Tak prezentowała się końcowa tabela:

 • 1 m. ZSZ Nr 2 Wieluń           5:1 pkt 20:3
 • 2 m ILO Zd-Wola                  3:3 pkt 9:9
 • 3 m LO Sieradz                      2:4 pkt 6:13
 • 4 m ZS Nr 1 Poddębice         2:4 pkt 7:17

            Szkołę reprezentowali:

Pacholik Tomasz (Jankowski Grzegorz), Żuraw Dariusz, Kluba Andrzej, Jurczyk Paweł, Szydło Tomasz, Koza Tomasz, Wyrębak Mariusz, Świerczyński Mariusz, Kłaczyński Krzysztof, Sobczak Arkadiusz, Fuks Damian oraz Ziomek Paweł, Skupiński Jacek, Lichosik Robert.

- I miejsce w województwie w WIMS w piłce nożnej.

W tym roku szkolnym sklasyfikowanych zostało 662 uczniów. Promowanych zostało 619 uczniów. Wystawiono 149 ocen niedostatecznych / po przeprowadzeniu egzaminów sprawdzających - 142 / , 317 ocen bardzo dobrych 0raz 1786 ocen dobrych. Z zachowania wystawiono 61 ocen wzorowych , 201 wyróżniających , 58 nieodpowiednich i 6 nagannych.

W Średnim Studium Zawodowym sklasyfikowanych zostało 250 słuchaczy z tego promowano 202 osoby.

Z wypożyczalni biblioteki skorzystało 10 197 osób , a z czytelni 2483 osoby. Dla biblioteki dokonano zakupu książek na sumę 1 007 346 złotych.

Harcerski Klub Łączności przeprowadził 871 dwustronnych łączności ze stacjami USA , Hiszpanii , Anglii , Kuwejtu , Szwecji , Norwegii oraz Jordanii.

Młodzież szkolna zebrała surowców wtórnych na kwotę 56 125 złotych. W tym roku szkolnym młodzież pracowała w Zakładzie Transportowo - Usługowym , Przedsiębiorstwie Komunalnym , Spółdzielni Mieszkaniowej oraz gospodarstwie rolnym p. Gagatka gdzie zarobiono łącznie 2157800 złotych.Za pracę gotówkę uzyskano jedynie od Spółdzielni Mieszkaniowej i p. Gagatka i stanowiło to wielkość 766 400 złotych. Pozostałe zakłady w inny sposób zrewanżowały się za pracę młodzieży.

W innych dziedzinach działalności rezultaty są również widoczne:

- W Olimpiadzie Wiedzy Technicznej zakwalifikowanie przez Komitet Okręgowy OWT od kilku do kilkunastu uczniów do Zawodów Okręgowych III stopnia. Komitet Okręgowy OWT dwukrotnie wyróżnia szkołę za bardzo dobre przygotowanie merytoryczne uczniów.

- W Turnieju Młodych Mistrzów Techniki udział w finale centralnym

- W Turnieju Wiedzy o Wynalazczości IV miejsce w finale centralnym.

- W Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym udział w finale okręgowym.

- W Olimpiadzie Wiedzy Społeczno-Politycznej III miejsce drużynowo w eliminacjach wojewódzkich.

- W Konkursie „Poznajemy i stosujemy przepisy bhp” III miejsce w finale wojewódzkim.

- W Ogólnopolskim Konkursie Izb Pamięci Narodowej wyróżnienie.

 

 

casino10top.com
f t g